Полезно по Пътя

Души - близнаци

Печат

 

 

 

 

Души - близнаци

Извадки от беседи на Петър Дънов за сродните души:

 

 

 

Душите две по две са излезли от Бога.Това са сродни души.

 

 

 

Предполага се, че човек ще има 777 кардинални прераждания и от тях ще има 12 епохални. Епохални прераждания са тези, когато две сродни души се срещат на Земята.

 

 

 

Когато двамата, които се обичат, се срещнат на Земята, горчива дума не си казват и извършват в Живота велики работи. В другите прераждания, когато едната душа е долу, другата е горе. Тази, която е горе ще ти избере някого тук, който прилича на него и чрез него ще се проявява. Обаче това е залъгване и в такъв случай човек трябва да има търпение да чака Двете сродни души се съединяват, за да образуват едно цяло.

 

 

 

Сродните души са поставени, за да работят двама като дясното и лявото полушарие на мозъка. Това се нарича поляризиране.

 

 

 

Другата душа може да е в другия край на света или в Невидимия свят, те ще се свържат заедно. Пространството, материята не могат да препятстват. Това е закон на Любовта. Когато намериш сродната си душа, идваш в пълнотата на Любовта, тогава Бог се проявява чрез тебе, а прояви ли се Той, ти се учиш и като се учиш, ще се проявиш. Като си помагат сродните души една на друга, реализира се сродството. И по-рано го е имало, но сега то се реализира в друга форма. Идеалната Любов е любовта между сродните души. Има разлика между любовта на сродните души и любовта към другите. Любовта между сродните души е мярка. Няма по-хубаво нещо от сродството на душите.

 

 

 

Хората считат за женитба това, което не е. Когато две сродни души се оженят, сродството изчезва. Две сродни души като се свържат, търсят трето същество – Бог. Всеки Ангел си има сродна душа, както и хората.

 

 

 

Сродните души в развитието си слизат на Земята, при което ту едната се въплътява, ту другата. Заедно вървят и си помагат една на друга. Сродните души са човешки души, над които има един съвършен Дух. Именно това е Духът, който ги ръководи, който раздава всички блага.

 

 

 

Сродните души имат еднакво предназначение, но имат две различни служби. Когато сродните души се слеят, идва единството и тогава външните противоречия изчезват, тогава става сливане и с Бога. Или по-точно казано, тези две сродни души не се сливат, но образуват една система. Те не се обезличават. След това една двойка ще се слее с друга двойка, после с трета и т.н., най-сетне ще се слеят всички души и ще се образува Космичния човек. Така сродните души като се сливат по две и повече, ще станат едно цяло. Без да се обезличават ще работят заедно, ще образуват мощна сила. Всички двойки, обединени заедно, ще образуват една Вселена, едно цяло.

 

Двата полюса на една двойка не могат да се приближат съвсем. Те имат известно отношение помежду си, като двата полюса на Земята. В бъдеще, когато се съединят две сродни души, те няма да се родят в едно и също тяло на Земята, но в отделни тела, обаче ще имат едно общо тяло, което ще ги обединява. И тогава те със своите отделни тела ще функционират като полюси в това по-голямо тяло. Тялото, което ще ги обедини, ще бъде по-фино, по-тънко и невидимо ще обгръща със своите сили тези две тела. Тези неща не се казват на всички. Те са само за посветени. Те се говорят само на най-напредналите ученици.

 

 

 

Сродната душа е ядка. Всички души съставляват общия организъм. Като обича човек другите хора, с това ще може повече да обича сродната душа.

 

 

 

Сродната душа е прозорец, през който виждаме всички души и красотата им, затова при Любовта към сродната душа обичаме всички. Човек, като обича всички хора, прави връзка със своята сродна душа. Срещнеш ли се със сродната си душа, противоречия няма за тебе, обичаш всички. Когато Любовта е безкористна, проявите са идейни, възвишени.

 

 

 

Ако идеята в човека не се мени, ако и любовта му не се мени, това показва, че сме при същински сродни души. Щом дойдем до сродните души, това вече спада към Божествения порядък. За да може да се прояви човек, трябват два центъра, това са именно сродните души.

 

 

 

Може двете сродни души да са на еднаква степен на развитие, а може едната да е по-развита от другата. Когато две сродни души се срещнат на Земята, то ако има благоприятни условия и двете остават да работят заедно. А някой път след известно престояване тук, едната душа отива горе и тази, която е долу, работи под впечатлението на последната, когато е била на Земята. През сродната душа всичко минава. Ако е в Невидимия свят, тя е ръката, през която идват нещата към теб. Тя е вдъхновителката. Всичко, което идва от Бога, минава през нея към нас и през нас към нея. Като получи човек това, което иде от сродната душа, тогава той ще обича всички.

 

Сродните души представляват Божествената страна на Живота. Без любов към сродната душа никаква Любов към другите не може да се прояви. Любовта към другите е поляризиране на любовта към сродната душа.

 

 

 

Представете си, че има една градина, създадена от теб. Този, който сади и приготовлява градината, е сродната ти душа.

 

 

 

Кога се сливат сродните души? В края на краищата, когато завършат своята еволюция, те се сливат и заедно работят.

 

 

 

Трябва да дадеш място на сродната душа да се прояви чрез тебе. Отвори сърцето си към нея. Всичко най-идеално, което можеш да си представиш, ще си мислиш, че сродната ти душа. Всички сродни души живеят в закона на Любовта. Всички сродни души съставляват едно цяло. Това тяло е Христос. В сродната душа ще чувстваш присъствието на Бога и Христа.

 

 

 

Двете сродни души са колективност. Едната сродна душа е сбор от всички същества, които са те обичали, а другата – сбор от всички души, които са обичали онези души, които образуват колективизацията на другата сродна душа. Значи двете сродни души са сборност на души, обичани и обичащи.

 

 

 

Двете сродни души вървят успоредно и са свързани с Висши същества, които са в този път. Успоредните линии са пътища на Разумни същества. Те не влизат в стълкновение, не се пресичат. Две души, които се обичат, като се стремят към Бога, пътищата им са успоредни, има хармония между тях.

 

 

 

Когато две сродни души се срещнат на Земята, ако не са готови, ще забравят всичко, ще забравят да изпълняват своите длъжности, ще се захласнат. И затова се дава само 12 пъти да се срещнат при благоприятни условия. Тогава те проявяват гениалност.

Душата - Половинка

Всяко човешко същество има душа – половинка. Когато човек изскочил като искра, като жив пламък от гърдите на твореца, той бил две в едно и тези две части се допълвали една друга перфектно, всяка една била половинката на другата. По-късно тези две части се разделили, поели в различни посоки и еволюирали разделени. Ако в даден момент от тяхната еволюция те стигнат до там, че да се разпознаят отново, това е, защото всеки от тях в дълбините на съществото си носи образа на другия, всеки е сложил печата си в другия. Така, всеки човек носи в себе си образа на душата си половинка. Образът може да е зацапан, но е там. По тази причина всеки, който се въплъщава на земята носи в себе си смътната надежда, че ще срещне някъде душа, която ще бъде всичко, от което се нуждае и че с тази душа ще намери перфектна хармония и неописуемо сливане.

 

Всички вие знаете това. Всеки един от вас очаква един ден да срещне възлюбената душа, чието лице вече познава. Но вие носите този образ толкова дълбоко заровен вътре във вас, че не можете да го видите много ясно. Понякога вие виждате някого на улицата и възкликвате: “Ето това е, ето това е!”, тъй като неочаквано образа във вас е реагирал на лицето, което току що сте видели. Тогава на мига целият ви живот се променя и вие правите всичко, за да намерите човека. Когато го намерите и говорите с него, всичко става прекрасно, вие можете да чувствате циркулацията на живота във вас, способни сте да прогресирате във всяка област. Но впоследствие, след известен период на интимност вие откривате, че не това е човека, когото сте търсили. Тогава се разочаровате и подновявате търсенето. След време отново срещате някой и за втори път си мислите, че сте намерили вашата душа половинка. Същата радост, същото вдъхновение се надига във вас и за пореден път се влюбвате. Но същата история се повтаря и вие разбирате, че не това е съществото, което сте търсили.

 

“Но щом е така”, казвате вие, “той просто не е бил моята душа – половинка!” И да, и не. Това е била другата част от вашето същество, идваща от друг свят, за да ви посети чрез лика на друг човек. Обикновено се въплъщава само едната част, а другата чака реда си. Какво се е случило, когато сме мислили, че сме срещнали душата си половинка? Тя е мислила за нас от другия свят, желала ни е щастие и всичко най-добро и благодарение на мистериозната връзка, която съществува между нас, сме почувствали, че се устремяваме към по-висшия живот, към красотата. По този начин половинката ни прониква в другото същество и за известно време се проявява чрез него. Ето защо, например, жената неочаквано се влюбва в някой мъж, мислейки си, че е намерила Любовта в него. Причината е, че нейната душа – половинка е влязла в този човек, дошла е на земята за кратко време и изпраща чрез него любовни съобщения, без той дори да знае какво става в него. Но обикновено жената или мъжът, тъй като тези неща се отнасят и за двата пола, се нуждаят да изразят Любовта си физически, което автоматично означава, че душата – половинка си отива с дълбоко съжаление. Още щом мъжът се възползва от грешката на жената да го приеме за нейната душа – половинка, тя малко по малко осъзнава, че мъжът е лъжец, крадец и че нейният истински възлюбен си е отишъл. Може би той ще се върне чрез друг мъж …

 

Тези нещастни опитности ще се повтарят, докато мъжът и жената не осъзнаят свещената страна на Любовта. В този момент двете половини действително ще сенамерят отново, ще се обичат, ще се обгърнат в светлина, ще плуват в щастие, без да имат желанието да отидат по-далеч от фините и деликатни контакти, защото ще знаят, че това ще скъса връзките, които ги обединяват с изначалната светлина. Колко сърца му трябва на човек да разбие, колко грешки да направи, преди да достигне това състояние на съществуване? Вместо това той казва: “ Аз изядох и изпих, което ми се полага, преситих се, но още съм мизерен, никога не съм бил с някой, който да ми донесе истинско щастие!” Да опиташ всички жени на света и да не намериш истинско просветление, е криминално. Но хората са свикнали да се задоволяват с мимолетни искрици.

 

 

 

Душата – половинка прави човека цялостен, така както никой друг на света не може да го направи. Така всички същества, които сте срещали през многобройните си въплъщения, всички съпрузи и съпруги, които сте имали, всички любовници и партньори, са ви напуснали, защото те не са били за вас. Вие сте прекарали известно време заедно, като съд с неподходящ похлупак. Докато двете души, които Бог е създал заедно, са направени изцяло един за друг и нищо не може да ги раздели, раздялата не ги плаши. Когато в брачната двойка има страх, че някой може да му открадне партньора(и това по никакъв начин не може да бъде спряно), това е, защото той всъщност не е истинският любим, не е душата – половинка. Жената обича мъжа, но той я напуска заради друга. Мъжа обича жената, но тя го напуска … но душите – половинки, напротив, се разпознават един друг с абсолютна увереност и никога няма да се изоставят.

 

Човек среща душата си половинка дванадесет пъти през земните си въплъщения, но обикновено това става близо до смъртта, тъй като условията на нашето съществуване не позволяват реализирането на такава перфектна, абсолютна Любов. Пиесата на Шекспир “Ромео и Жулиета” се занимава с този сюжет, срещата на душите- половинки.

 

Ще дойде ден, когато тези обединени души ще раждат деца по различен от сегашния начин. Те ще бъдат обгърнати в светлина, ще обменят тази светлина един с друг и от така образуваната атмосфера ще се родят силови потоци, които ще ги заобиколят. Тогава това, което мъжът предаде на съпругата си ще бъде абсорбирано от нея в най-голяма чистота и тази чистота ще привлече присъствието на трето същество, тяхното бъдещо дете. Естествено, това дете ще има идеален афинитет с неговите майка и баща. В момента, в който се появи Духа на тяхното бъдещо дете, майката ще получи в слънчевия си сплит флуид, който ще обгърне детето и няколко минути по-късно детето ще се появи пред родителите си, на вид точно като тях.

 

Разбира се, засега хората не са в състояние да създават деца по този начин, но нещо подобно се случва на спиритичните сеанси. Ясновидец може да види, че докато медиумът е в транс, той отделя от слънчевия си плексус флуид, енергия, подобна на светъл облак, който дава възможност за кратко време на призрака да се прояви и дори да бъде фотографиран. Призракът, въплътен по този начин, не може да бъде видим много дълго, тъй като медиумът бързо реабсорбира флуидната материя, която е отделил. Но за в бъдеще, когато хората създават деца по този начин, тази материя няма да бъде вземана назаем, а ще бъде давана като подарък, завинаги. Очевидно е, че за да бъде това възможно един ден, хората трябва да работят, за да постигнат абсолютна чистота. Начина, по който ние сега създаваме деца, е животински. Защо зачатието се прави на тъмно, със загасени лампи, на скрито? Защото хората чувстват смътно, че не това е начина, определен за синовете на Бога. Господ не е нито толкова жесток, нито толкова скъперник, че да не даде на хората някакъв друг метод, но те са загубили тайната, потънали са твърде много в материята.

 

 

 

М.Иванов(Омраам)

 


 

Сродни души/ Пламъци близнаци

 

 

 

Въпрос: Чувал съм много за "сродни души" и "пламъци близнаци". Може ли Крион да ни обясни за тях и по какъв начин можем да привлечем тази енергия в живота ни?

 

Отговор: Във вашата кармична група не можете да живеете отново и отново, без понякога да "разпознавате" хората като нещо повече, отколкото изглеждат. Да предположим, че имате прекрасен другар или партньор в могъщ живот с много преживявания и дълбок смисъл. Дори да се е случило преди много изживявания (инкарнации), на клетъчно ниво кармичните остатъци съществуват. Освен това вашият Висш Аз знае всичко и вие сте призвани да бъдете по-близо до него в тази нова епоха.

 

Изведнъж някой човек (полът няма значение) се спъва в живота ви и ви "поваля" с присъствието си. Може да не е казал нищо и да не е особено дружелюбен, но от ваша гледна точка човекът крещи: "Познавам те!" Това е особеност на сродните души или пламъците близнаци.

 

Много може да се каже за пламъците близнаци и сродните души (и много верни неща са канализирани от Сен Жермен, истински специалист по човешка алхимия), но ето някои основни съвети. Моля ви, имайте предвид, че ако намерите такъв човек, няма астрален закон, който да казва, че непременно трябва да бъдете с него! Обикновено това качество на сродната душа, което долавяте от миналото, има връзка с вашия договор сега. Вие сте имали взаимоотношения с този човек в миналото и сега си почивате от него. Но срещата с него е реална!

 

Има разлика между сродна душа и пламък близнак, която вече е обяснявана от други канализатори. Факт е, че и двете носят енергиен "заряд", който вие усещате на клетъчно ниво.

 

В някои случаи вие сте чакали този човек за връзка или бизнес партньорство - и е назрял моментът за този съюз. Да знаете какво да направите с този човек, е част от вашата нова интуитивна сила на общуването с вашия Висш Аз. Обикновено ситуацията е очевидна дали да предприемете нещо с човека. Не се опитвайте сами да породите ситуацията и не се заблуждавайте, че трябва да предприемете нещо, ако "познаете" сродна душа.

 

Много често сродната душа или пламъкът близнак от минал живот са само "разпозната кармична енергия", а не знак от Вселената да се впуснете в романтична връзка. Това привидно романтично послание често е фалшиво, поради наличието на разтърсваща енергия от минал живот. Хората, които пренебрегват този съвет, обикновено научават много силен и неприятен урок. Много пъти този човек е последният, с който бихте искали да се забъркате в този живот. Искра е думата, която ще ви даде известна представа за случващото се между вас. Често вие сте на двата полюса на магнита и се отблъсквате взаимно. Насилването може да породи усещане за триене на два остри камъка. Затова не сте срещнали този човек по-рано. Как да познаете?

 

Тайната за познаването на правилната ситуация се основава на синхронността и непринудеността. Ако се озовете въвлечени в хаос, докато се опитвате да се съберете с този "идеален" партньор, но нищо не върви както трябва, тогава ситуацията крещи, че не е правилна! Призовете цялата си вътрешна сила, за да решите дали тази искра ще породи привличане или отблъскване. Ако ситуацията се развива лесно и гладко, без драми и проблеми, значи наистина сте срещнали специален човек, някой, който си струва да бъде в живота ви.

 

Скъпи мои, любовта на истинските пламъци близнаци или сродни души, които са се появили синхронно в живота ви, е може би най-висшата любов между човешките същества. Тя може да бъде между деца и родители или романтична, между партньори. Ако е романтична, тя може да поеме заряда на "първата любов" и произтичащите чувства за цял живот. Ако намерите такава любов при каквито и да е обстоятелства, оценете я и не я оставяйте да си отиде, защото тя е благословена и носи семената на Духа.

 

 

 

Крион - Партньорство с Бог

 

Лий Каръл

 

Души-близнаци – пламъци-близнаци

 

Кирстън Джоунс

 

 

 

Вселената съществува съгласно своите собствени закони и принципи, които могат да бъдат формулирани от науката, почитани от религията, или да останат необхватни и загадъчни. Един от тези универсални принципи е закона за противоположностите. Независимо дали става въпрос за светло или тъмно, положително или отрицателно, ин или ян, мъж или жена, протон или електрон, небе или земя, слънце или луна, алфа или омега, Бог или Богиня, принципа си остава един и същ – дуалност съставена от противоположни сили.

 

Японския философ Микио Куши описва в книгата си (“Книга за макробиотиката – Вселенския път към здраве, щастие и мир”) как универсалните принципи непрекъснато действат в рамките на вечния ред на безкрайната Вселена. Той ни обяснява, че “Бог и Безкрайността са едно и също нещо. Често, когато се споменава името на Господа, той погрешно бива представян като някаква статична личност, а думата “Безкрайност” за много хора е трудно разбираема.

 

Безкрайността/Бог/Източника/Всичко Съществуващо не е нито някоя личност, нито явление. Това е вселенското Единство, което обгръща всичко, всяко същество, всяко явление и то е само по себе си безкрайната Вселена.

 

Вселената не се намира постоянно в едно и също състояние, а непрекъснато се променя и трансформира, вечно изменяйки се от безначалното начало към безкрайния край. Безкрайната Вселена е един процес на абсолютната динамична промяна в рамките на която се зараждат безброй относителни промени навсякъде – във всяко едно измерение и във всички времеви континууми.

 

Вечното движение на Вселената придава непрекъснат израз на Ин и Ян. Движението на енергии или вибрации в основата си възлиза от тези две полярни тенденции, ин и ян, които са едновременно противопоставящи се и допълващи се една друга. На свой ред ин и ян са първичните прояви на една Единна Безкрайност или на първичния произход на всички явления.”

 

По нататък Куши посочва, че “В библейската книга Битие четем “В началото Бог създаде небето и земята”, което показва, че Единната Безкрайност се е поляризирала в две допълващи се и противопоставящи се сили – ин и ян.

 

В Битие след това се описва последвалите проявления или преобразувания на енергия, появили се в резултат на тази поляризация, като се минава през степените на вибрация (светлина и тъмнина), субатомарни частици (небесната твърд или йоносфера над земята), света на елементите (сушата и водата) и се стига накрая до човечеството, представено от Адам и Ева, първите мъж и жена.” И все пак, според Куши, “нищо не е само ин или само ян, а всичко съдържа и двете тенденции в различна степен.”

 

Това се потвърждава и от универсалния знак на ин и ян. Ин, тъмната половина, съдържа семето на Ян, или светлата половина, и Ян, светлата половина съдържа семето на Ин, тъмната половина.

 

Твърди се, че всяка една душа има своето душевно съответствие или близнак, което е тяхната точна полярна противоположност. Когато душата е била създадена, тя е била проявена от безкрайния източник в образа на Бог/Богиня. Единият близнак се е поляризирал в ин, или женската душа, а другия – в ян, мъжката душа.

 

Всеки от близнаците е оставил в себе си частица от другия. Тези две съответстващи една на друга души (на angl. counterpart – може би оттам идва объркването на души-близнаци със сродни души) са свързани във вечността. Душите-близнаци, или още пламъци-близнаци, олицетворяват една дълбока безусловна любов, която е вечна, чиста и в най-висша форма.

 

Тази любов е “божествена” по природа и изразява любовта, която Вселената събужда. Казват, че благодарение на милостивата воля на създателя, пламъци-близнаци вибриращи на всички честоти отново се съединяват, за да възстановят Единството на всичко създадено и да разрушат дуалността.

 

Теорията за душите-близнаци не е нова като идея, тя е съществувала в продължение на много векове. Още Платон обсъжда душите-близнаци в “Пирът” – философската му творба разглеждаща любовта и нейната природа – през около 385 година преди Христа. А суфистите (суфизма е мистична традиция произтичаща от исляма) наричат душите-близнаци в своите текстове “души-сестри”.

 

Много хора вярват, че човечеството е пред прага на квантов скок на съзнанието, чрез който планетата ни ще се изкачи от третото в петото измерение. Това вдъхновява просветлените да осъществяват връзка едни с други и да поемат отговорност за по-висшето ниво на съзнание и за планетата Земя.

 

Според предсказанието на маите, краят на старата действителност ще настъпи на 21ви декември 2012 година. С тази дата завършва техния календар. Известният пророк Едгар Кейси предсказал, че до края на ерата на Водолея ние ще се превърнем в една изцяло телепатична цивилизация. Това е състояние на съзнанието от пето измерение. Душите-близнаци имат специален принос в единението на индивида и на планетарно ниво.

 

На идеята за душите-близнаци не бива да бъде придаван излишен романтизъм, тъй като тяхното единение съществува единствено, за да служи на планетарното, космическото и вселенското съзнание. Любовта, както я изживяваме в третото измерение, традиционно е съсредоточена върху емоциите, които изпитваме към някого и вниманието, което му отделяме и се заражда на сексуално или личностно ниво. Тя често изисква и непрекъснати компромиси, които да поддържат връзката между двамата.

 

Съюзът на пламъците-близнаци се превръща в непрекъснато единно поле с портал към едно по-висше измерение и честотите на единството, което изпълнява функцията на едно съзнание. Талантите и призванието на партньорите не са от значение, защото не проявлението на техните индивидуалности ще бъдат посветени в служба, а цялото, което те образуват.

 

Все пак, преди един човек да може да срещне и да се съедини със своят пламък-близнак, той трябва да отхвърли тонове работа, за да издигне съзнанието си, като например освобождаване, лекуване и превръщане в цялостна личност. Сърцето трябва да е станало силно и издръжливо чрез страдание породено от болка, мъка и загуба, както и да е изпитвало любовта във много връзки със сродни души. Всичко това ще допринесе за силата на единението с пламъка близнак.

 

Двама души не могат да бъдат обвързани в любов, ако живеят в едно егоистично партньорство на взаимна зависимост или ако са движени от “нуждата” да бъдат допълнени от някого, защото сами са само “половин човек”. Всеки един от двамата трябва още преди срещата да е балансирал в себе си своите мъжки и женски енергии. Пламъците-близнаци могат да бъдат привлечени един към друг чрез мощно и резонантно поле от магнетична енергия съдържащо в себе си поток от абсолютна и безусловна любов. То ще събужда духовна връзка между божествената триада и тях самите, които така ще се свържат не само чрез общата си душа, а и ще влязат във вечен съюз с Бога.

 

Когато всяка една от душите постигне относително равновесие и двамата започнат да отговарят на една и съща вибрация на по-висше съзнание, душата-близнак би трябвало да се появи автоматично, тъй като този съюз е ръководен от създателя. Това ще се случи, защото пламъците-близнаци са били необратимо залепени един за друг в мига на създаването им.

 

Пътят към съединението често може да бъде съпроводен от интересни съвпадения, които може да включват числата 11:11 – типични за духовни съюзи между пламъци-близнаци. Единадесет се смята за сакрално число и за числото на духовния вестоносец. Две единици се съединяват, за да оформят стълбовете на небесната порта – връзката между ин и ян, между мъжа и жената. Значимостта на две (души) в едно е съвършения символ на пламъците-близнаци.

 

Ако се случи така, че двете души се срещнат докато се намират в хармонична и щаслива връзка или брак, не е препоръчително тези връзки да бъдат прекъсвани. Енергиите трябва първо да се разединят и балансират преди пламъците-близнаци да могат свободно да се съберат. Въпреки това, те трябва да продължат да работят заедно на енергийно ниво. Тъй като Земята в края на краищата ще се придвижи в петото измерение, всички души-близнаци ще се съберат в други измерения. Срещата с душата-близнак изисква от индивида да израсне духовно, да заздравее емоционално, умствено и физически и да погледне отвъд егото, физическите ограничения и разликите във възрастта.

 

Приликите във външния вид не играят почти никаква роля в уединяването. Душите-близнаци не винаги си приличат. Много от тях дори изглеждат напълно противоположно на другия – единия ако е брюнет, другия е рус, или ако е със сини очи, плътна коса или едър кокал, половинката му ще е с кафеви очи, тънка коса или фина костна структура. При тези пък, които действително си приличат, се оказва, че имат общ предшественик, пък било и то само от едната страна на всяко от семействата.

 

Също така често се случва слънчевия знак на много от душите близнаци да са в същия елемент. Елементите и знаците са:

 

 

 

ВЪЗДУХ: Близнаци, Везни, Водолей

 

ОГЪН: Овен, Лъв, Стрелец

 

ВОДА: Рак, Скорпион, Риби

 

ЗЕМЯ: Телец, Дева, Козирог

 

На душите-близнаци им е предопределено да се срещнат когато лична планета е в прогресия към слънцето/луната или мидпункт във всяка една от рождените карти. Числата 6, 9, 15, 24, 27 често са част от рождените дни и душите често се срещат в някой от тези дни.

 

Когато пламъците-близнаци се свържат, те създават енергиен вихър който може да се разглежда като светлина в тъмнината на общественото съзнание. Чрез този съюз цялото става по-голямо от сумата на съставните му части: двете създават три и третото се превръща в една много могъща сила, сила от светлина и любов в един крайно чист вид.

 

Общата енергия от двата близнака е различна от тази на индивидите. Това е специален дар, който те даряват един на друг и разширяват чрез служба на човечеството. На нашата планета светлина ще се отдели от тъмнината, подсилена от увеличен брой пламъци. Всеки пламък представлява съзнателната и хармонична връзка между души-близнаци. Когато множеството от двойки на души-близнаци се събере, ще има многобройни пламъци: изобилие от светлина и енергия на планетата, която ще катализира и подпомогне да се изпълни очаквания пробив във съзнанието за да се продължи еволюцията на земята.

 

 

За пламъците близнаци

 

откъс от книгата на Линда Гудман "Знаци на любовта"

 

 

 

Понякога се случва така, че мъж и жена се срещат и още в същия миг разпознават другата половина от себе си в очите на другия... Очите с право са наречени “прозорец към душата”. Дори и гласовете им са познати един на друг, сякаш чуват акордите на забравена мелодия...

 

Това са двама души, които на мига усещат неизменния факт, че са били, са, и трябва винаги да бъдат Едно цяло... дори и да е трябвало да се борят срещу съдбата си в продължение на векове и напразно да са се опитвали да се освободят от тази съдбовна връзка... Почти в първия момент, в който те се срещат и се поглеждат, душите им, озарени от радостта, че са се разпознали, се впускат една към друга, забравяйки за всякакви условности, обичаи и социални правила на поведение и движени от едно интуитивно знание, което е прекалено разтърсващо за да бъде отречено.

 

Необяснимо защо, често и без да разменят нито дума помежду си, те знаят, че само един чрез друг могат да се надяват да постигнат Единство, че само когато са заедно, могат и двамата да бъдат пълноценни във всеки един смисъл... Понякога те се чувстват безсмъртни, и наистина са... защото тази степен на любов може да ги дари със зараждащото се знание за това как да се постигне продължителност на живота от няколко века в едно и също тленно тяло в земния свят, или за това как може да се преминава от едно тленно тяло (храма на душата) в друго без да се преминава през “комата” наречена смърт.

 

На мъж и жена, които са пламъци-близнаци, едва ли им е нужно да произнасят думите “Обичам те”, защото знаят със сигурност, че те трябва да приинадлежат един на друг било то в това прераждане (в този живот) или (поради кармични усложнения) в края на още много векове... Думите от брачната церемония “тези, които Бог събра, никой човек да не може да раздели” се отнасят точно до такива двама... Въпреки че това предупреждение е един излишен и изцяло символичен ритуал, защото няма човек, който да е в състояние да прекъсне връзката между пламъците-близнаци, дори и те самите. Както няма и енергия в цялата Вселена, която да може да го направи... Силата, която ги е създала е вездесъща и неразрушима. Връзката им може да бъде отслабена, момента, в който те най-после ще се съберат – отложен, но те не могат да бъдат завинаги разделени... Не може да съществува край за това щастие, което те биха могли да си поискат... ако решат.. съгласно разписанието, продиктувано от изборът на Свободната Воля на техните собствени Висши Ангели.

 

Този вид мигновено магнетично привличане често бива наричано “любов от пръв поглед”, което ни най-малко е плод на някаква случайност, а съвсем истинско... Много повече от любопитно съвпадение е факта, че точно тези два пламъка-близнаци от всички хора в целия голям свят трябва да се съберат точно един със друг в уреченото време. Това пресичане на техните пътища е било предопределено на едно по-висше ниво на Съзнанието.. Определени духовни енергии участват в предизвикването на тези срещи и това е толкова сигурно, колкото факта, че миграцията на птиците и завръщането на кометите са ръководени от подобен Вселенски закон... Срещата им е контролирана от действията на Кармата, която не е нищо друго освен сборът от всички Причини, които са били задействани в миналото и неотменимо предопределят условията на сегашното... Когато дойде времето на пламъците-близнаци да се преродят, те биват изпратени на земята, облечени в плът (телата са Храмове на душата), от специални Сили на Времевата Енергия точно в този момент от земното време, когато определени планетарни конфигурации създадат подходящите условия. Тези Сили на Времевата Енергия са електромагнитни по природа, но много по-сложни такива.

 

През времето, когато пламъците-близнаци са разделени, колкото и краткотрайно или дълго да е то, и двамата се чувстват самотни, празни и непълноценни. Но дори и по време на тия времеви прекъсвания на тяхната заедност, между тях съществува непрекъсната и пулсираща астрална комуникация, защото дори и тогава те като с невидима нишка са свързани през разстоянията.

 

 

Души - Близнаци

Карен Бишоп

 

 

Ох, Души-Близнаци! Как бихме могли да пребиваваме във висшите сфери без връзката с нашите близнакови души? Откакто започнахме да строим нашите небеса на Земята, това не може да бъде завършено без компанията и присъствието на нашите близнакови души. По този начин, ние ги намираме, ние ги виждаме, плачем от радост, събирайки накрая заедно и нашите небеса на земята стават завършени.

 

Ние може да си мислим, че този ден никога няма да дойде за нас , или възможно е всичко това да е измислено и е латентно желание да бъдем с нашите съвършени партньори, че това е неизказано вътрешно отчаяние. Но ние може да дойдем до разбирането, че когато ние, в края на краищата, пристигнем в това ново и магическо място, нашите близнакови души също ще бъдат тук.

 

Ние действително ще се намерим един друг. Така беше запланирано. Новата енергия е продиктувана от енергията на сърцето и тази енергия преодолява всичко. Близнаковите души са много силно свързани чрез своите сърца. Затова, те несъмнено ще се съберат заедно в новата реалност, тъй като тяхното съществуване се поддържа по всички начини.

 

Първата фаза на възнесението включваше извлечение на енергията от всички места, където сме я складирали във форма, във всички минали времена, когато ние сме играли и сме се наслаждавали на енергията в нашите минали животи и всички други опити във вселената. Ние тогава останахме с една форма и това е текущата човешка форма на планетата земя, където завършваме всичко това, преди да се върнем и присъединим към източника и тогава ние  влезнем още веднъж в съвършено нова висше вибрираща вселена.

 

Ние донасяме небесата на Земята, за да напуснем тази вселена за последен път. Ние започваме отново и установяваме магично и вълшебно място за всички неща, за да започнат отначало. Ние се върнахме назад толкова далече, колкото можахме, за съвършено начало, където бяхме изначално създадени, и това винаги ще ни насочва обратно към нашите души, които бяха създадени в същото това време, ние сме...нашите души-близнаци.

 

Как да узнаем коя е нашата душа-близнак и как да разберем кога ще се съединим?

 

Близнаковите души имат много подобни енергийни модели. Когато те са били създадени, енергията, която съществувала по това време, диктувала лъч или генерално светокопие за тези души. По този начин, енергийното светокопие, или начина, по който тези души провеждат енергията, винаги ще бъде един и същ. Ето някои индикатори:

 

§  Вие и двамата сте или утринни ранобудници, или бавни и късни.

 

§ Вие се съживявате по едно и също време на деня и бавно отивате към спад по едно и също време.

 

§ При вас има един подход към бизнеса, или другите дела по един маниер. Вие можете двамата да бъдете агресивни или двамата да имате плавен подход към нещата.

 

§ Вие общувате с хората по един начин.

 

§ Вие винаги ще поръчате едно и също в ресторанта.

 

§ Вие винаги ще имате подобни ситуации в своя живот и винаги в едно и също време.

 

§ Това естествено течение, което вие споделяте, когато сте заедно...толкова е леко да бъдете един с друг и вие никога няма да се уморите от компанията си.

 

§ Вие споделяте едни и същи нефизически водачи, тъй като нашите водачи- това са само висше вибриращи наши аспекти.

 

Емоционалните връзки, които съществуват между близнаковите души, аз наричам „странни”. Те не се вписват в никакво поле на низшите нива на реалността, или низше ниво на описание като неща от обществото на трето измерение. Ето някои индикатори:

 

§ Вие имате дълбока, силна и остра преданост един към друг.

 

§ Вие се чувствате развълнувани, обезумяващи и смъртно ранени при мисълта за раздяла. Вие не можете да си представите живота без близнаковата душа и мисълта за това ви причинява дълбока болка и печал, която не може да бъде изцелена.

 

§ Вие оживявате, когато сте заедно. Всичко внезапно става повече в живота и чувствата са правилни и добри в света на магията, високата енергия, внезапно творчество със сочни и ярки цветове на дивна палитра.

 

§ Вие имате безпрецедентна сърдечна връзка. Това е невидимо въже, съединяващо вашите сърца заедно и осъзнавайки го или не, вие изпитвате един към друг енергията на вашите сърдечни чакри.

 

§ Вие безкрайно се грижите за благополучието си един за друг и винаги се нуждаете да знаете, че всичко е наред с другия.

 

§ Вие се поддържате всевъзможно и това никога не е за вас, а за щастието на вашия близнак.

 

§ Вие можете да общувате телепатически с лекота.

 

§ Вие имате необикновена връзка или близост с някои от членовете на семейството на вашия близнак, независимо от това дали сте ги срещали или не.

 

§ Вие искате в живота едни и същи неща.

 

§ Когато сте в едно пространство...една стая или даже в един град, всичко се случва. Случват се вълшебни синхронности, нещата манифестират отникъде и всички ваши мисли създават движение по мигновен начин.

 

§ Вие много се усмихвате, когато сте заедно и в допълнение, вие може и да бъдете подтиснати в същото това време. Нещата не винаги са прекрасни между двамата.

 

§ Звукът и интонацията на вашия близнак ви прави живи и ви носи велико щастие и радост.

 

§ Вие не можете да нараните чувствата един на друг и ако това се случи, вие незабавно оправяте положението.

 

§ Вие не чувствате необходимост да имате сексуални отношения, да живеете заедно или да създавате семейство. Вие може даже да нямате физическо влечение един към друг. Вие просто знаете, че между вас двамата има прекрасна връзка и това няма никакво определение във физическата реалност. Това е сърдечна връзка.

 

§  Вие добре играете заедно. На някакво ниво, вие помните, че земята и товрението са създадени за веселие, за тотална свобода, тотална непрекъсната радост и по този начин вие ставате живи, когато сте заедно и естествено скачате в игра и свобода, когато дойде времето. Вашето естествено състояние на битие се активира, когато сте заедно, повече от всякога. Когато сте заедно и при всеки всичко е добре, толкова е леко да обичаш, да играеш, да се развиваш и просто да се забавляваш заедно с вибрацията на радостта, тъй като вие се присъединявате към естественото състояние на битието, когато присъствате в живота един на друг. Това е път, по който трябва да се живее живота за всички същества във форма на земята и когато сте заедно в битието, естествено се активират тези състояния, тъй като поставя близнаковите души в съвършено изравняване с източника.

 

§ Въпреки , че близнаковите души обикновено си приличат много, в някои неща те са различни, което служи за съвършен баланс помежду им. Което у единия е недостатъчно, в другия го има в изобилие. Така че, те формират съвършен пъзел и се допълват.

 

§ В допълнение, когато близнаковите души са заедно, всички небалансирани енергии вътре във всеки от тях естествено се разтварят и балансират сами по себе си в течение на минута.

 

Можем ли ние да имаме повече от една близнакова душа? Да. Ох, как е възможно това, ако душите-близнаци са определено „близнаци”? Защо тогава не са „триплетни” души, или може би това е едно голямо заблуждение от ниско вибриращото съзнание и душите-близнаци в действителност не съществуват?

 

Всеки от нас е създаден като искра от твореца. Ние тогава сме се отделили от нашата изначална искра и сме продължили да инвестираме много разклонения на нашата изначална душевна енергия в много различни форми, разреждайки я по пътя. Ние пристигнахме на земята в това време, за да обърнем нещата и да вземем участие в процеса на възнесение. По този начин, енергията на нашата душа беше въплътена във форма за тази задача. По време на Фаза Едно ние събрахме голяма част от разклоненията, съществуващи еони време. След като Фаза Едно на процеса на възнесение завърши, това бяха нашите стари роли. Но това означава също, че тези стари енергии, които съставляваха нашите стари роли, сега бяха също разредени...Те бяха въплътени във форма и бяха все още „разклонени”....все още не са изначалната и чиста форма, с която започнахме. По този начин те буквално умряха. Тяхното време си отиде, тъй като те повече нямаха цели и не можеха да бъдат поддържани в новата реалност. Това е една от причините, поради която ние станахме толкова уморени... в нашите стари форми, или стари роли,  не присъстваше достатъчно от нашата изначална енергия. Надявам се, че това се разбира.

 

Доколкото се движим в нашите нови роли на създаване на новата реалност, ние ставаме по-чисти и оригинални светокопия на нашите души, тъй като това е всичко, което  остава. Ние изхвърлихме и изключихме другия аспект от себе си...аспект, който съществуваше във Фаза Едно. По този начин, колкото повече освобождаваме старото и се движим в новото, толкова повече усещаме живота в себе си.

 

Когато аз продължих да пиша КРИЛЕ в 2010 година, беше почти невъзможно да намеря енергия и връзка, за да ги пиша. С книжките беше същото. Аз трябваше да се върна във форма с душевен импринт, който практически не съществуваше. Ние може действително да държим някаква част от нашата душевна енергия вложена в старите форми и да подскачаме тук-там между степените на възнесението, ако избираме да служим на много различни нива, но ние не можем да оставаме в старото пространство за дълъг период от време. Ние ще разберем, че голяма част от нашата душевна енергия ще присъства в нашите нови, или в действителност изначални роли...роли, заради които сме дошли преди всичко на планетата.

 

Така, как всичко това е свързано с наличието на повече от една близнакова душа?

 

В стария свят или старата реалност, ние бихме могли да открием, че действително сме свързани с нашите близнаци. След пристигането си в новата реалност, можем да открием, че повече не сме съединени с този конкретен човек. Ние можем даже все още да общуваме с тази близнакова душа, но да  усещаме, че тази връзка някак  си е отишла. „Може, аз грешах и тя/той никога не сме били близнаци!”- може да си помислим ние. Близнаковата душа от старата реалност може да се окаже пуста, отиваща си и даже лишена от душа или жизнена сила. Това е така, защото ние се опитахме да се свържем с близнаковата душа, чиято голяма част от душевната енергия сега отиде някъде. Чистите и изначални аспекти на тази душа се повдигнаха в следващото измерение, където ние действително ще се срещнем отново и ще си съответстваме по-добре  един на друг по нов начин.

 

Ако това звучи твърде неудобно и сложно и звучи като странна научно-фантастична история, ние може да изберем да приемем друг сценарий вместо този: нашата предишна душа-близнак не е преминала в другата реалност като нас. По някаква причина тя/той е решила да остане назад и е решила да не приема своята нова роля. По някакво космическо чудо ние сега ще получим съвършено друга близнакова душа и тя ще бъде много по-жива, по-подходяща за нас и по-съответстваща на това, което ще правим и как ще живеем в новата реалност. Това все още може да се усеща малко странно, тъй като подмяната на нашите близнакови души има почти такова светокопие и лични черти, както и първия близнак! Същата душа, различна форма.

 

Душевната енергия може да изпълва много различни форми в едно и също време. Където ние най-добре вибрираме, се въплъщаваме във физическа форма, или по-точно, в задача или роля, които в най-голяма степен съответства на това, което сме станали във форма. По този начин, енергията на нашия душевен близнак може да идва и да си отива в нашия живот, тъй като тя се проявява във форма, която е най-близка до нашата собствена, или на това, в каква реалност ние сега живеем. Така че, ако нашата душа-близнак избере да не се открива и разширява, а да се движи в съвършено различно направление в друга реалност, ние можем да знаем, че нашата душа-близнак ще се появи за нас, но може да пребивава в нова форма, която ни подхожда много по-добре.

 

И още малко за природата на близнаковите души:

 

Отношенията между близнаковите души съществуват на висшата платформа на реалността. Техните взаимодействия също  вибрират  много по-висше, тъй като те контактуват по начин, който използват душите във висшите измерения. Една от техните връзки служи за тяхното повдигане на висшата платформа. По този начин, комбинацията на техните енергии ги повдига към висше вибриращо съществуване.  Това създава една нова мрежа за двама. Тези души бяха съединени заедно много по-дълго, отколкото с други, с които са контактували. Тяхната връзка е чиста, заради резонанса между двамата. Близнаковите души се събират заедно в ниските измерения с цел поддръжка и подкрепа и по този начин те са предани един на друг, но те също помнят, колко е добре да играят заедно. За всяка реалност може да съществува свой близнак, защото всяка реалност има своя цел и съществува в различни измерения. Новата реалност- това е дегенерация, ново начало и по този начин това може да означава нова душа-близнак, ако е необходимо. Но това в действителност е съвършено същата душевна енергия в ядрото на всички връзки на близнаковите души, даже и ако са в различни форми.

Вие знаете ли как нашите пухкави компаньони се завръщат при нас в нова и различна форма след като ни напуснат? Те не могат повече да съществуват в тази форма в реалността, където се намират. И за да се повдигнат и присъединят към нас още веднъж, те трябва да се преродят свежи и нови в новата реалност, където ние току що пристигнахме. Това също е вярно и по отношение н на наличието на няколко близнакови души, само че нашата предишна душа-близнак не е задължително да умира физически, когато тя се прехвърля в ново по-високо измерение.