Полезно по Пътя

Трите духовни празника

Печат

 

 

 

 

ТРИТЕ ДУХОВНИ ПРАЗНИКА -

ВРЕМЕ ЗА ПРИЗИВЕН ЗОВ

 

Целият живот изразява ритъма на циклите: движението на слънцето по небосвода, например, изобразява познатия модел свързван с нощта и деня и ритъма на сезоните. Друг известен цикъл е дишането. Той символизира процеса на медитация: вдишването представя висшия интервал на вдъхновение и контакт с божествеността, а издишването, разпределението на силите, с които е осъществена връзка при служенето на човечеството. Духовните енергии са също подчинени на циклите, като висшия интервал на духовния месец е по време на пълнолуние. В този период е налице непосредствено изравняване между земята, слънцето и едно от зодиакалните съзвездия. Говорейки символично, случващото се е подобно на отварянето на някаква врата, която освобождава духовните енергии и улеснява достъпа до планетарните центрове на Любовта и Светлата Цел.

 

Благоприятната възможност за контакт и откровение е още по-голяма по време на висшия интервал на духовната година, когато слънцето се отправи на север. Празниците Великден, Уесак и Добрата Воля се честват по време на пълнолунията в Овен, Телец и Близнаци и през изминалите векове тези празници са привлекли нарастващ брой хора на добрата воля, които независимо от своето вероизповедание, участват в медитациите в тези периоди. Поради това, че енергията следва мисълта, налице е огромно могъщество на този обединен подход и постигналите просветление Животи са винаги готови да откликнат на призивите на човечеството за Светлина и Любов. Тези празници имат дълга история и са все още настоящи живи събития, които ни дават възможност творчески да формираме бъдещата си съдба.

 

Празникът Великден носи енергията на възстановяването и бележи деня на възкръсналия, на живия Христос и природата на Любовта, която ни освобождава в един дълго очакван период на обновление и на свобода от "гробницата на материята". Това е велик Християнски или Западен Празник.

 

Празникът Уесак е Източния празник на Буда и е най-високата точка на духовността в година. Това е свещена церемония добре известна на мнозина на Изток, а напоследък и на Запад. Древна легенда описва Уесак като време, в което всяка година Буда, въплъщението на светлината и носителя на божествената цел, се завръща от своето високо място, за да благослови човечеството. В този период Буда и Христос ( в ролята си на Световен Учител) работят в тясно сътрудничество и чрез Своето служене свързват Изтока и Запада, обединявайки тези, които Ги придружават. Това е период, в който силите на просветлението са особено активни и стимулират човечеството и витализират нашия стремеж.

 

Празникът на Добрата Воля утвърждава енергията на преустройството и оказва специфично влияние върху духа на нациите, намиращо изражение в правилните човешки взаимоотношения, които са толкова необходими в тези периоди на нарастващо напрежение. Той е познат също и като Световен Ден на Призива и се чества от хората по света чрез произнасянето на Великия Призив (вж. по-надолу), който призовава духа на човечеството стремящ се към Бога. Това е празник на дълбокия призивен повик, на дружбата и добрата воля и на човешкото духовно единство. Той отразява въздействието, оказано върху човешкото съзнание от делата на Буда и Христос.

 

Като поддържаме вътрешна нагласа за безмълвно внимание по време на тези периоди, ние можем да подпомогнем въвеждането на светлината, необходима за по-пълно служене на нуждите на човечеството.

 

Ще се присъединете ли към нас в медитацията по време на тези празници, като по този начин подпомогнете създаването на онова единство на съзнанието, което е от първостепенно значение за истинския и дълготраен мир?

 


Световен Ден на Призива

 

ВЕЛИКИЯТ ПРИЗИВ

 

От извора на Светлина в ума на Бога,
Да бликне светлина в ума човешки -
Да слезе Светлината на Земята.

От извора на Любовта в сърцето Божие,
Любов да бликне към човешките сърца - .
Месията да се завърне на Земята.

От центъра, където Божията воля знаят,
Цел малките човешки воли нека води -
Учителите тази цел познават и й служат.

От центъра, наречен Род човешки, нека
На Любовта и Светлината Промисълът се изпълни,
И нека той да запечата портата на злото.

И нека Светлина, Любов и Сила
Възстановяват Промисъла на Земята.

 

*Това е леко променена формулировка на Великият Призив. Хората с добра воля по целия свят използват този призив на собствения си език. Ще се присъединиш ли към тях във всекидневното използване на призива - целенасочено и самоотвержено? Нито една група или организация не е субсидирана за използването на призива и неговото разпространяване. Той принадлежи на цялото човечество.