Полезно по Пътя

Вечната мъдрост – Откриване на Истината

Печат

Вечната мъдрост – Откриване на Истината

 

 

От древни времена духовно учение познато като “Вечната Мъдрост” е било предавано от поколение на поколение. То съдържа (в себе си) обяснение на еволюцията и природата на човешкото съзнание; то описва как Вселената се е появила, как функционира и човешката причина, място и функция в нея. Мъдрост е способността, добита чрез опит и просветление, да опишеш Истината. Мъдростта се счита, че може да бъде развита, но не и преподадена.

Под описване на Истината имам предвид това което винаги е съпътствало човечеството и било пътеводна светлина за неговото завръщане към Източника.

Често четем или говорим за лечение, медитация и учения; често четем за различни Учители, но това което ги свързва е есенцията на законите на Вселената, която не се променя. В различни текстове четем за човечеството и неговия разтеж и развитие. Дошло е времето когато повече информация е разкрита и предоставена, за да събуди изморения човек от неговите илюзии за Истината на неговото съществуване.

Често се чудим от къде тази информация идва. Питаме се къде цялата Истина се крие и предоставя за следващия цикъл на инкарнация (прераждане).

През вековете ученията са били грешно предавани и използвани за личностна изгода. Но въпреки това винаги е имало група от просветени които работят за да върнат “изгубената истина” обратно на човечеството. Всъщност Истината не е била изгубена, винаги е била тука, това което е било и е изгубено е връзката на човека с неговото Божествено наследство.

Трудно е да се опише Истината тъй като идеята се манифестира различно в разбирането на всеки човек; но думите не са Истината; значението на думите е Истината. Ученикът може да достигне до Истината чрез медитация и собствени усилия.

За да се разбере това по-добре и за да се представи с по-познати термини, “Вечната Мъдрост” е била предоставена в различни трудове. Много от нас са запознати с Мадам Блаватска и нейният велик труд “Тайната доктрина”, трудовете на Алис А. Бейли и трудовете на Лусил Седеркранс: - три Учители, Майстори на медитацията, работят за да върнат обратно на човечеството онова което е било изгубено за хиляди години. Техните трудове са свързани с Вечната Мъдрост и са фокусирани върху Вселенските закони, които определят съществуването и еволюцията на човешкото съзнание. Техните трудове са имали своята причина, място и функция във времето когато те са били предоставяни на човечеството през последните два века.

Трудовете на Лусил са известни като новото представяне на истината или “Новото Представяне на Мисъл-формата на Мъдростта”.

Мисъл-форма означава нещо, което е абстрактно по произход и не е било представяна с думи т.е. Новото Представяне на Мисъл-формата на Мъдростта.

“Новото представяне на Мисъл-формата на Мъдростта е ново. Ще забележите, че не казах, че концепцията за Душата е нова или пък Пътят на Посвещение е нов, или Мъдростта е нова, а това, че това представяне, това представяне на Мисъл-формата на Мъдростта е напълно ново. И то създава в окултния сват прецедент. Методът, който това представяне на Мисъл-формата на Мъдростта полага, с всички усилия,за да бъде усетено от човечеството е нов.”

(Извадка от „Приложената мъдрост” на Лусил Седеркранс).

 

 

Трудовете на Лусил често се описват като учебници или практически ръководства с инструкции, където ученикът трябва чрез собствени усилия да преживее Вселенските Истини. Както казах преди, думите сами по себе си не са Истината. Важността е в значението, което те доставят и просветлението, добито чрез опита и прилагането на тази Истина във всекидневния живот.

Лусил описва процеса, чрез който нейният материал е бил написан в следващата извадка от „Приложената мъдрост”:

„Е, на първо място Учителите не пишат материала в уроците. Аз го пиша. Те не определят думите, които ще бъдат използвани. Аз определям думите, които ще бъдат използвани. Те са взели онези принципи на Истината, които са представени в уроците и са ги поставили в абстрактни Мисъл-форми. Тези абстракции са над нивото на думите, те са над нивото на честотата на образите. Те са в честотатана самото значение…

Лусил Седеркранс  http://www.wisdomimpressions.com/newslet/Lu­cille.htm

 

През вековете са ни подсказвали и давали насоки как да достигнем до Истината със всичките тези учения ( включително тези на Мадам Блаватска, Алис Бейли и Лусил Седеркранс). Те са били представени и формулирани от Учителите- Мастер Мория, Мастер Джуал Кхул и Мастер Ракосзи.

 

 

 Мастер Мория, Мастер Джуал Кхул и Мастер Ракосзи

 

Утаителите създали „Синтезен Ашрам” за да помогнат на човечеството в неговите следваща стъпка на развитие.  

Вселената е съставена от седем различни енергии- три главни и четири допълнителни; също познати като „Седемте лъча”. Във всеки един има високо развити духовни същества добили целия опит достъпен на земята чрез инкарнация и издигнали се над Душевното съществуване.

Те създават различни групи на съзнание (Ашрами) в лъчите и са кармично свързани с група посветени работещи с Тях. Причината на Ашрамите е да помогне на човечеството в неговото израстване и развитие.

Синтезният Ашрам е създаден от Седемте лъча (или видове енергия). Състои се от Ашрамите на Първи, Втори и Седмия лъч. Вътре в себе си , Синтезният Ашрам съдържа цялата Мъдрост и план за действие необходими на човечеството за да поеме следващата си стъпка на развитие. Част от този Синтезен Ашрам е Новото представяне на Мисъл формата на Мъдростта.

„В разпознаването на, и в сътрудничеството с тази дейност на Душата , Новото представяне на Мисълта-формата на Мъдростта е била създадено и представено на тези които го търсят. Може да бъде открито като абстракция чрез медитация, и трябва да бъде преведена в по–достъпна форма от този, който медитира.  Тази серия от инструкции е превод на тази Мисъл-форма и е била написана за да помогне на човека в търсенето на своята Душа. За тези които търсят авторството зад написаните думи, истината на този текст трябва да бъде доказана чрез неговото приложение. Формулирана концепция е ценна само тогава, когато може да бъде представена като животворна Истина във всекидневния живот на човечеството. Следователно не търсете автентичността на източника на това учение, а прилагането му във всекидневния живот.”

„Природата на Душата”- страница 3-4 Лусил Седеркранс

 

http://www.wisdomimpressions.com/index.html

 

Работата на Лусил е напълно ново представяне на Вечната Мъдрост, сътворено да промени съзнанието на човека за Новата Ера.

В миналото, човечеството е имало лидери с учения и мъдрост които да следва. Всеотдадените ученици, следвайки тези учения, израствали в техните разбирания за сътворението и са били могли впоследствие да разширят своето съзнание прогресирайки чрез фазите на Духовното Посвещение. Както може да се види , не само начина по който Мъдростта е представена е променен, но също и Пътят на Духовно Посвещение.

По стария Път отделни индивиди са минавали чрез различни посвещения и добивали достъп до Истината. Сега, това което се преподава е Групово Посвещение, където индивидът не трябва сляпо да следва лидер.

Ученето и медитирането в подпомагаща групова структура (без значение на неизбежните различни нива на способности и разбирания) помага на отдадения ученик да разшири своето съзнание.

Чрез работата на тези групи, нивата на съзнание на модерното човечество най- накрая се разширява. Ние влизаме във времето когато нашите Души ще бъдат „видими” за нас, без закрилата на монаси и гурута; това ново ниво на съзнание ще проникне в живота на всеки.

Ние стоим пред прага на следващата ера, готови да влезем с нови разбирания за нашите нива на съществуване.

Дали ще минеш през вратата или не, зависи напълно от теб и винаги е било така.

Магията е там, чакаща дълго да бъде открита.

 

Ангел Церовски

 

 

Материалът е изпратен от Ангел Атанасов