Полезно по Пътя

Елена Рьорих и Алис Бейли

Печат

 

 

 

 

Елена Рьорих и Алис Бейли

 

Мисля за важно да публикувам полученото от мен съобщение без съкращения:

 

„Фактите за неприязнено отношение на много водещи деятели на окултното движение един към друг не е тайна и е една от най-тъжните страници в нашата планетна история. Известно е, че Елена Рьорих в лични писма често се е изказвала рязко за книгите на Алис Бейли. Например, широко са тиражирани (конкретно, в приложението на изключителната книга „Два живота” и на сайтовете на последователите на Живата Етика) извадки от писмата на Елена Рьорих от 23.08.1934 год., където тя без каквато и да е конкретна аргументация говори за „сухостта” на „Трактат за Бялата Магия” и други книги на Тибетския Учител. Подобни нападки има и в други писма, където Елена Рьорих емоционално недоволства от широкото разпространение на учението на Тибетеца и предполага – отново неаргументирано – неистинността на това учение. По наша заявка бяха прегледани оригиналите на писмата в Ню-Йоркския музей на Рьорихови; те ДЕЙСТВИТЕЛНО съдържат указаните редове. Но приживе издадените писма на Елена Рьорих не съдържат никакви нападки по адрес на Алис Бейли. Всички тези личностни моменти са били щателно пропуснати – предполага се, от самата авторка на писмата, която много добре е различавала собствените си пристрастия от ПОЛЗАТА ЗА ДЕЛОТО. Посмъртно издадените писма на Елена Рьорих съдържат всички тези моменти. Остава само да се „порадваме” на научната щателност, с която прекалено ревностни последователи са извадили на бял свят и са АКЦЕНТИРАЛИ на негативните моменти в отношението на Елена Рьорих към Алис Бейли. От друга страна е добре известно, че всички книги на Агни Йога са наред с книгите на Алис Бейли основните учебници на школата на Арканите, основана от самата Алис Бейли. И последно. Отношението на един човек към друг не е неизменно; така и Елена Рьорих далеч не винаги е била еднозначна в своите оценки за Алис Бейли. Вижда се, че нейното мнение се е променяло от положително до отрицателно и обратно. Например: „Относно Алис Бейли не мога да кажа нищо лошо, тъй като тя се отнася с голямо уважение към Ученията за Светлината” (10.03.37); „Много моля да изпратите една книга „АУМ” на Алис Бейли, тя повече от всички спомага за разпространението на книгите” (24.12.40). Раздуването на личностните моменти за корпоративни цели и усилването им чрез „великата ерес на разделението” е наистина тежък грях, който не рядко допускат „верните” последователи на този, който е направил своята част от ОБЩОТО ДЕЛО, и нанасят вреда на самото ДЕЛО на просвещение на човечеството. Последователите на Живата Етика продължават да питат своите наставници за книгите на Алис Бейли и за съжаление, им се отговаря с несъкрушима увереност в духа на отрицателните редове от писмата на Елена Рьорих, закривайки цялата ИСТИНА. Единствения аргумент, който изтъква Елена Рьорих, критикувайки книгите на Алис Бейли, е този, че „те са извънредно сухи”. Не ни е ясно, с какво книгите на Алис Бейли са „по-сухи” от „Тайната Доктрина”, която е превеждала и от която се е възхищавала Елена Рьорих. Иска ни се да чуем аргументирана критика на книгите на Алис Бейли и нека хората сами да си направят изводите. Книгите на Елена Рьорих четем с удоволствие и всячески спомагаме за тяхното разпространение. Надяваме се, че с това съобщение отчасти сме изяснили дадената ситуация. Чакаме вашите отзиви и нова информация.”

 

 

 

Московски служители на Добрата Воля

 

(по материали от интернет)

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019