Полезно по Пътя

Силата на името

Печат

Силата на името

Иисусовата Молитва

„Когато се молиш самият ти трябва да мълчиш...Самият ти трябва да мълчиш, нека молитвата говори.” Да постигнем мълчание - това е най-трудното и решаващото нещо в изкуството на молитвата. Мълчанието е не просто отрицание - пауза между думите или временно прекъсване на речта, ако бъде разбирано правилно, то е нещо дълбоко положително: състояние на внимателна готовност, на будност и преди всичко на слушане. Исихастът, постигналият исихия, т.е. вътрешен покой или мълчание, е в истинския смисъл да думата човек, който слуша. Той слуша гласа на молитвата в сърцето си и разбира, че това не е собствения му глас, а е гласът на Някого Другиго, Който говори вътре в него”. Или по думите на св. Григорий Синаит - „Молитвата е Бог – тя не е нещо, което аз подхващам, а нещо, в което аз имам дял”.

Истинската вътрешна молитва означава да спрем да говорим и да се вслушаме в безсловесния Божий глас вътре в сърцата ни, истинската молитва означава да спрем да вършим нещата сами и да се включим в Божието действие. Как да направим това?! Как да постигнем такава молитва или такова състояние на вътрешен покой. Отговорът е само един – като призовем Божието име. Като за начало трябва да включим Божието име в кратко изречение например: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме”. Това трябва да се повтаря многократно докато започне да се повтаря само във вас. Можем да използваме и дихателни упражнения за да увеличим вниманието си върху молитвата.. Дишането трябва да се забавя и същевременно да се съгласува с ритъма на молитвата. Често първата част: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий” се казва при вдишване, а втората: „помилуй ме”, докато издишваме. Възможни са и други начини. Произнасянето на молитвата може да се съгласува и с ритъма на сърцето. По нататък започваме да съкращаваме изречението и то става - „Господи Иисусе Христе, помилуй ме”. Искам да отбележа, че самото изречение трябва да бъде отправено като отношение към Бога, а не просто изговорени думи.

И така продължавате със съкращаването на изречението „Иисусе Христе, помилуй ме” после „Иисусе Христе” и само „Христе”, докато накрая замълчите и остане само чувството на отворено отношение към Бога. Тук трябва да запазите състояние на внимателна готовност, на будност и преди всичко на слушане. Защото отвореното отношение е и обратна връзка на Бога към вас. Именно тук запазвате мълчание и се вслушвате в безмълвния Божий глас. Сега вашата връзка с Бога е напълно реална и истинска и само от вас зависи колко време ще я поддържате жива. Целта на Иисусовата Молитва, както и на всяка християнска молитва, е нашето моление все по-вече да се отъждествява с вътрешната молитва, дадена ни от Първосвещеника Иисуса Христа, животът ни да се слее с Неговия Живот, дъхът ни да стане едно с Божественото дихание, което поддържа Вселената. Крайната цел може да се изрази чрез светоотеческото понятие theosis (обожествяване, обожение). По думите на отец Сергей Булгаков - „името на Иисуса, присъстващо в човешкото сърце, влага в него силата на обожението”. „Словото стана плът - казва св. Атанасий, - за да можем ние да станем богове”. Бог приема човешка природа, за да можем ние, човеците, да участваме в Божествеността Му по силата на благодатта, превръщайки се в „участници в божественото естество”. Отправена към въплътеното Слово Иисусовата Молитва е средство за осъществяване вътре в нас на тайнството theosis, чрез което човеците постигат истинското Божие подобие.

Съединявайки ни с Христа, Иисусовата Молитва ни помага да вземем участие във взаимопроникването на трите Лица на Светата Троица. Колкото повече Молитвата става част от самите нас, толкова повече ние се включваме в движението на любовта, която тече непрестанно между Отца, Сина и Светия Дух. Можем още дълго да говорим за това какво ще направи с нас Иисусовата Молитва, но нашата задача е да започнем да го правим и то още сега и да изявим в себе си Божието подобие заложено в нас от създание мира.

И така, тук не говорим за смелостта да се съединим с Бога, а за едно завещано наследство да се превърнем Божии синове. 

Отец Михаил Иванов

http://liahimvonavi.com/pages.php?idp=13&lg=bg