Полезно по Пътя

Принципи за излизане от Ада - Орис

Печат

 

 

 

 

Принципи за излизане от Ада

 

из "Митарствата на душата" Орис

 

 

 

Какво да направи бедната Душа на самоубиеца или жертвата на нещастен случай, за да избегне тази ужасна следсмъртна участ и да не се поддаде на изкушението на всички тези погубващи съблазни? Нима, ще попитате вие, няма изход от този "вечен" Ад? Пет пари не би струвала тази книга, ако ние, поддавайки се на уловките на тъмните, които с всички сили се опитват ако не да предотвратят, то поне да изкривят и повлияят на хода на нашите Мисли, в нея се бяхме ограничили само с констатация на фактите, които са открити на нас, но са неизвестни за мнозина от тези, които все още живеят на Земята. Приемете нашия скромен труд като един вид ръководство по "оцеляване" на Душата след Смъртта. Изход винаги има, но той е – в самите вас!

 

Ако не дай Боже след смъртта си се окажете в такова положение, че не можете да удържите своето Съзнание, преизпълнено с кармични видения. Ако губите себе си, осъзнаването на своя висш "Аз", тогава непрекъснато мислете за своя Бог, Учител, или за който и да е друг човек, който е осветявал вашия Живот и е стоплял вашата Душа. Мислете за всяко от висшите, добри Същества на Светлината, като си ги представяте дори и като корона на вашата глава. Нека Сам Господ или светеца ви увенчае със своя облик. Но всичко трябва да произлиза от самите вас! За съжаление, не всеки е способен на това. Твърде огромни и силни са изкушенията, на които в началото биват подлагани умрелите, попадайки даже в най-страшните места в Астрала. Не винаги страшната картина на страх, която разкрихме пред вас, застава веднага в своята дива и непоносима "реалност". В остротата на чувствата, със способността си да се премествате мигновено по свое желание, даже ако по време на Живота си сте били инвалид или много болен човек, е твърде лесно да се задушавате от неизвестно от какво препълваща Душата ви радост. Твърде лесно е да загинете в самия себе си, тъй като повече не сте сдържан от тромава плът и притежавате способността да прониквате през дебели стени, скали и даже непристъпни планини. Свръхестествените сили на Астрала ви позволяват без труд да променяте своята големина, форма и даже брой, давайки ви възможност едновременно да се намирате на няколко места.

 

Не се обърквайте и не се ласкайте от тези свои нови способности – всичко това е Голямата Илюзия, която ще ви обърква и увлича в своите мрежи. Да се удържите и осъзнаете опасността на своето положение, да се вземете в ръце, да си дадете сметка за своите подбуди и да сдържите вълнението си – ето немногото, което е се изисква от умрелия и онова, за което малцина успяват да си спомнят, повдигани и отнасяни от неудържимия вихър на чувствата. Ако още приживе сте били духовно подготвени, ще можете да видите Богове или Ангели. Техните внимателни очи нито за миг няма да ви изпуснат от своя поглед макар, че вие едва ли ще ги видите, ако се смятате за изгубен и забравен от всички. Ще бъдете в състояние да виждате само тези, които са равни или по-ниско от вас в своето развитие. След това ще видите живите хора, ще чувате техните гласове и даже ще видите техните Мисли. Но да заговорите с тях няма да можете, защото те няма да могат да ви видят, няма да ви чуват и ще преминават през вас без изобщо да почувстват това. Да гледаш лицата на близките си от упор и да не бъдеш забелязван, да чуваш гласовете на близките си и да не си в състояние да ги извикаш, посъветваш, предупредиш за опасността или с очите си да гледаш акта на измяна на любимия човек – в какво по-ужасно изпитание може да бъде въвлечена Душата!

 

Но вие трябва да намерите в себе си сили и да оставите всички тях, които се намират всеки в своя сън. Не можете нищо да направите и сами намирайки се в бедствено положение, не е по силите ви да им помогнете, докато не се измъкнете от това състояние. Уединете се за известно време и се постарайте да се утешите, като размишлявате за Бога или за човека, чийто съвет бихте искали да получите. Но не си помисляйте да се спирате задълго, позволявайки си да се отпуснете, с нещо да бъдете прелъстени или съблазнени, даже ако над вас повеят Щастие и Радост, или се открият чудни гледки и потекат сладки аромати, които галят ноздрите ви, даже ако прекрасни девойки с лека походка с идеални, едва скривани форми, ви канят да си отдъхнете в гъстите сенки на кестена. Мракът на Ада може да бъде така приятен и опияняващ, когато някой се опитва да се изтръгне от неговите обятия! Той ще измъкне от вашето Съзнание най-заветните и душепитателни картини, от които малцина са имали мъжеството да се отвърнат. Нека нищо не прекъсва вашия път! Докато не бъдат изчерпани всички средства и всички чувства, които са способни да ви спрат или поне да ви забавят, вие все още ще оставате пленник на Ада. Стига само да занервничите и да се засуетите при вида на родния си дом, като го познаете от хълма, или да се устремите към такива познати куполи на храма, където приживе сте ходили да се молите, и веднага след тези естествени пориви към вас ще рукне неудържим поток от хиляди ваши спомени, които оживяват пред очите ви и ви обвиват с чувствена мъгла, от която никога вече няма да се измъкнете. Страшно безсилие ви обхваща и вече не ви се иска да отидете никъде освен в Света на живите, където кипят страсти и се удовлетворяват физически желания, където са останали тези, които така силно сте обичали или ненавиждали. От всяко силно чувство вашето Съзнание е способно да се затъмни и да ви отхвърли назад, даже и да сте били вече на изхода. Тогава ще се хвърлите обратно към Земята, към своя гроб и към своето студено, успяло вече достатъчно силно да се разложи ваше тяло, което не ви приема обратно.

 

Тогава ще затъгувате в тази страшна самота и ще се хвърлите да си търсите ново тяло. Неудържимо ще ви се прииска поне за секунда отново да станете човек, за да утолите изгарящата ви жажда за Живот. Ще ви обхванат отчаяние и безпомощност, както и желание за някаква дейност, които ще ви привлекат към места, където такива като вас се опитват посредством медиуми да общуват с живите. Тук е началото на вашия Край.

 

От една седмица до 49 дни Душата трябва да прекара в това състояние, като издържи на съблазните и изкушенията, пораждани от собственото й въображение и кармически видения. Болшинството остават в това състояние 22 дни макар, че срокът за всеки е строго индивидуален и се определя от неговата лична Карма. Всички ваши усещания, чувства на щастие и страдания – са само отражение на лошото и доброто във вас, затова бъдете изключително внимателни в своите чувства и Мисли, придържайте ги като коне, които нямат търпение да скъсат поводите. Не им позволявайте да ви водят на своя повод и помнете, че под вас има изключително крехък и тънък лед, способен да ви провали в преизподнята под тежестта на всяко чувство – както добро, така и лошо. Пред вас ще се разлеят мрак и тъмнина, откъдето се носят застрашителни, нечовешки, пронизващи Душата вопли и викове. Някакви сили ще ви тласкат натам, но вие трябва да знаете, че тези сили водят своето начало от вас, че виковете и стенанията са вашите страхове и тяхното начало също се намира вътре във вас самите. Вашите собствени кошмари и угризения на Съвестта ще започнат да ви заплашват и под формата на диви зверове или страшни чудовища с оръжие ще се опитват да ви разкъсат на парчета и да ви стъпчат на ситен прах. Всички тези грозни творения и ужаси са породени от вашия Ум и ако вие не се изплашите от кървавата им паст, от която капе алена кръв, - тоест от самия себе си, то ничии заплахи няма да могат да бъдат осъществени. Но ако се изплашите – сте пропаднали и в най-добрия случай ще се окажете в тресавище, хапани от насекоми и паяци, или в гола страшна клисура, от която няма изход. Ако осъзнаете причината на всичко, което става с вас и около вас, ако успеете да заемете ролята на страничен наблюдател, то вие задължително ще се спасите. Тук нищо и никой не може да ви навреди, но в това трябва да повярвате – и виденията ще изчезнат. Съсредоточете се в себе си, обърнете се към Бога и приемете всичко, което става с радост, направете крачка към чудовищата и ги прегърнете – и сте спасени.

 

Превод: Еми Манолова

 

 

 

 

Saturday the 30th. Spiralata.net 2002-2019