Памела Крибе и Йешуа

Нива на връзка с вашата Душа

Печат

Нива на връзка с вашата Душа

Йешуа чрез Памела Крибе

 

Мили приятели,

Аз съм Йешуа и сърдечно ви приветствам. Когато ви казвам, че ние сега сме заедно, имам предвид, че тук става сливане на нашите енергии. Представете си, че вашите висши и най-прекрасни аспекти се опознават един друг и това познание многократно ги усилва. Вие често виждате в другия човек красотата му, вътрешното му богатство и чистота много по-ясно и пълно отколкото същите тези качества в самите себе си. Съзнателно наблюдавайки човека, вие му давате своята вяра и му помагате сам да повярва в себе си.

Сега си подарете признание един на друг. Позволете му да протича свободно, позволете му да стане, позволете на потока признание да се докосне до Душата ви. Когато това докосва Душата ви, тя по-пълно се спуска на Земята.  Когато в емоционален момент на признание и вдъхновение се почувствате докоснати, Душата ви по-пълно слиза в тялото ви, защото се чувства по-желана, като у Дома, но на Земята. И тогава става взаимодействие между вас и Душата ви.

Кое е това „вие“ по отношение на Душата ви. Задавам този въпрос, защото тези взаимоотношения обикновено не се разбират ясно. Някои от вас си представят душата като нещо външно, което е далеч и висящо над вас. И така се чувстват незначителни същества, искащи всичко на света, а Душата си смятат сила, външна на себе си, способна само понякога да се намесва в живота им. Чувстват се малко или повече подвластни на душата си.

Но вие и вашата Душа не съществувате отделно един от друг. Душата ви е вътре във вас, тук и сега, на това място, и където и да отидете вие сте част от Душата си. И макар Душата ви да е част от вас, то вие все още не сте цялата Душа. Вие не сте еквивалентни на Душата си. Определена част от Душата ви се е въплътила във вас, живее във вас и се издига. Но има и една част от Душата, която не се „вписва“ съвсем в тази реалност, част, която остава извън пределите й. Или, от земна гледна точка, може да смятате тази част за много обширна, за да се помести в земното тяло, в земната личност.

По този начин, макар вие и вашата Душа да сте едно и също нещо, между вас съществува взаимодействие. Вашата същност е обединена и вие сте неразделими един от друг. Взаимодействието между вас и Душата ви е свързано с такова количество енергия на Душата, каквото допускате в живота си на Земята. Имате ли случайни искри на вдъхновение, позволяващи ви да почувствате вкуса на разширеното съзнание? Или позволявате на Душата да влезе в живота ви по-надълбоко, по-пълно и радикално и непосредствено да придава форма на земното ви съществуване?

Именно през този процес преминавате сега. И дори още по-дълбоко - това е процес на сливане с Душата в пълно смирение с нейния поток. И никой друг, освен самите вас, не ви заставя да минете през този процес. Това е ваш избор, избор, който самите вие сте направили: да си позволите да действате и да живеете в съответствие с желанията и призивите на душата си. Кога сте взели това решение? Взели сте го тогава, когато сте разбрали абсолютната необходимост от това, когато сте разбрали, че това е единствения ви възможен път. Обикновено това се предшества от период, когато вие практически не слушате гласа на Душата си. Опитвате се да живеете самостоятелно, ръководейски се от главата и на основа на идеите, идващи отвън, в резултат на натиск и страх. Има много причини, поради които вие не слушате това глас и предпочитате да се отдалечавате от него, да го смятате за нещо чуждо.

Това е, което повечето от вас асоциират с битието на човека на Земята. Това отчуждение от корените, от космическия ви произход, от своята Душа. Затова процесът на въплъщение, инкарнация става извънредно напрегнат и болезнен процес. Сега слизането в тяло означава сбогуване с това, което сте, с произхода ви, всъщност излизане от Дома. Това е почти невъзможна задача и затова за вас е толкова естествено да се стремите към Дома и да се опитвате да си отидете от света, в който не се чувствате у Дома.

За всеки на Земята съществува свой, уникален път, но всеки изпитва тази откъснатост от гласа на Душата си. Така ще продължава дотогава, докато не разберете: „Аз не мога повече да продължавам така. Напълно съм заседнал. Когато живея само с главата си, само със страха, само с това, което „следва“ и „трябва да стане“, се чувствам вътрешно мъртъв.“ Само тогава ще започнете да усещате тази дилема много интензивно, ще се отворите за другия глас, който ще ви напомня кой сте в действителност. Само тогава, на определено ниво, ще откликнете на призива на Душата си.

Всъщност не е толкова лесно да се отворите за новото и да се освободите от старите понятия за безопасност. Това за вас е свързано с представата за поражение, с чувство за разочарование, тъга и депресия. Но този момент на крайно отчаяние и неспособност да живеете по старому,  можете също да разглеждате като врата, откриваща ви нови възможности. Можете да се възползвате от вътрешната криза, за да преминете през тази врата към друга реалност.

Този тласък изисква вътрешна сила, защото именно в този момент на пълно разочарование е необходимо да се разгърнете и да положите ново начало, което ви е все още неизвестно, нещо, за което не разполагате с никакви знания. Сякаш е голям безпорядък пред вас, а зад него се промъква лъч Светлина през полуотворената врата. Ако останете с гръб към него и гледате само безпорядъка, ще почувствате по-голямо униние и безнадеждност. Как можете да имате уверенист, че тази врата зад вас може да даде възможност за нещо ново и свежо? Започвате да чувствате такава увереност само когато правите връзка с Душата си.

Може да преживявате болка и отчаяние от живота по два съвсем различни начина. Единият начин се състои в това, че позволявате напълно да сте погълнати от това. А това означава, че цялата ви енергия, цялото ви съзнание се задвижват от вълните на страх, мъка и дори ненавист. Всички ви мисли са оцветени от тях. Емоциите ви, а също и тялото ви дълго страдат от това. Но има и друг начин. Да противодействате. Можете да осъзнаете какво става вътре във вас и да излезете от този низходящ поток. Ако вътре има нещо, което е способно внимателно и без осъждане да наблюдава този процес от гледна точка на осъзнаването, повече от вашата земна воля, повече от земните ви идеи, възпитание и страх, повече от всичко старо, което ви е познато от миналия ви опит. Именно в този момент Душата ви влиза във вашето земно поле. Често се случва преди да почувствате необходимост от преход към друга форма на съзнание, да ви е нужно да изпитате безпорядък. А именно по време на криза може да се случи издигане на съзнанието и вие да погледнете на себе си от по-широка перспектива.

В такъв момент съзнанието ви, вътрешното ви усещане стават много тихи и спокойни. Почувствайте този миг тиишина. Погледнете на нещо в своя живот, за което нямате обяснение, на нещо, за което сте мислили много пъти, разглеждали сте го хиляди пъти от всички страни и сте изпитвали по този повод всякакви възможни емоции. А сега се наместете в това място на тишина и погледнете ситуацията без желание за отговор. Почувствайте как ви обхваща покой. Това означава, че сте се отказали от „борбата”, което съвсем не означава, че всичко остава както си е било и нищо не се променя. Това означава, че създавате пространсвто за новото, и не на базата на обмисляне на това, което вече ви е известно и търсене на отговори и решения в миналото. Неизвестното, новото, свежото ще дойдат при вас само чрез тишината, чрез това, което ви е неизвестно, чрез смирението пред тази тишина.

Позволете на обкръжаващата ви светлина да тече през тялото ви. Пребивавайки в такова спокойствие, вие отхвърляте старите идеи за това какво трябва да бъде във вашия живот, старите убеждения, към които сте привързани. Позволете им да отлетят като мъртви есенни листа, когато енергията на Душата ви  продухва аурата ви като лек ветрец. Представете си, че всичко старо и ненужно, всичко минало и преживяно леко се разнася навън. Просто, когато вие нищо повече не знаете, ви е по-леко да се отпуснете. И по този начин натрупвате нови сили.

Колкото по-пусто и чисто се усеща енергийното ви поле, толкова повече то може да бъде изпълнено с Душата ви. И от тази тишина се появяват новите идеи, родени не в главата и не от волята. Новите идеи, идват към вас отвън. Нещо внезапно се появява и то не веднага. В този процес вдъхновението и интуицията се появяват свободно и естествено, захранвайки ви с нови импулси.

Сега искам да обясня някои неща за нивата, на които можете да чувствате Душата си. Има няколко нива, на които можете да я почувствате и да се настроите към Душата си. Ние току-що говорихме как Душата се проявява чрез тишината, чрез чистото съзнание. Това усещане носи също много дълбоко чувство за Дома, основаващо се на усещането на своите корени, на пълно присъствие, на способността да се противостои на отвличащи фактори, свързани с мисли и емоции. Това е едно от най-дълбоките нива, на което можете да усетите връзка с Душата си – да почувствате нейното чисто Присъствие.

Това състояние на тишина веднага и положително влияе на тялото ви, на мислите ви и на емоциите ви. Това е лечебната сила на тишината. Когато се намирате в такова състояние, Душата престава да бъде за вас нещо външно и висше, а става физически осезаема в долната половина на тялото ви, в корема и в краката. Осъзнайте как усещате това в тялото си, когато Душата ви е напълно свързана с вас и вие сте напълно свързани с нея. Почувствайте здравината на тази връзка,  а също и покоя, дълбоката тишина и неподвижността, основа на всички връзки с Душата ви. Ако вие не усещате това тихо спокойствие, значи връзката ви с Душата ви не е пълна.

Защо говоря за това? Защото има и друго ниво на връзка с Душата, разположено по-високо в енергийното виполе. Много от вас са интуитивно надарени, много са ясновиждащи. С помощта на шестото си чувство, с помощта на енергийната си способност да възприемате всичко, което ви обкръжава, можете да усещате настроението и мислите на другите хора. Това е способност на третото ви око, или да усещате другите хора със сърцето си.

Когато започнах да говоря за това, вие вероятно вече сте почувствали, че енергията ви става по-неспокойна и се издига нагоре. Спокойствието си отива. Потъвайки в обкръжаващите ви енергии, рискувате да загубите центъра си. Това се получава, когато се обръщате от сърцето и ума към идеалите си за живота на Земята и бъдещето й. Те ви издигат над самите вас. Това е вашата интуитивна връзка с Душата ви, но в същото време тази връзка не е съвсем заземена, не притежава  напълно тази тишина и спокойствие, за които говорих преди малко. Видението за новата ера може да ви обхване напълно, да концентрира сърдечната енергия на Земята. Но в същото време, може да изпитвате разочарование доколкото всичко това става не толкова бързо, колкото ви се иска поради съпротивлението и противодействието в света. Затова не се чувсвате в съзвучие с обществото, в което живеете и ви се струва, че не можете да се „впишете“ в този свят.

Макар желанията и чувствата ви, виденията ви за новата Земя да са родени от вашата връзка с Душата ви, много е важно да позволите на тази енергия на вдъхновение напълно да влезе в енергийното ви поле, в тялото и в корема. Почувствайте желанията си и идеалите за бъдещето в сърцето си. Почувствайте също така огъня вътре във вас и му позволете да се издигне и да укрепи енергията ви. След това позволете на тази енергия да се спусне в областта на корема, към краката докато не стане тиха и спокойна. В този момент Душата ви и посланието, което тя ви носи, ще се докоснат до Земята. След това заземеният, реалистичен поток ще се устреми надолу и вие напълно ще усетите връзката си със земната реалност, съхранявайки в същото време връзката си с Душата, построявайки по този начин мост между тях.

Аз виждам как много от вас, Работниците на Светлината, как с времето са погълнати напълно от това видение за другия свят, губейки при това връзката си с Този Свят, с Тук и Сега, които са не само навън, но и вътре във вас. Вие се разкъсвате, създавайки разделение, двойственост между Светлината и тъмнината, които са във вас, и между себе си и външния свят. Тази двойственост, това разделение пораждат борба и напрежение както вътре, така и навън.

Именно сега задачата ви е напълно да отхвърлите старото и да приветствате новото с цялата дълбочина на своето земно същество. На всички нива. На ниво глава, сърце и корем. Душата ви може  да намерите корените си на Земята само ако й позволите да се спусне дълбоко до нивото на корема и таза, които ви свързват със Земята. Почувствайте спокойствие и мир, оставайки назад мислите си (дори менталните впечатления) и емоции. Просто бъдете там, отворете се и новото ще ви се разкрие пред вас дори без вашето участие. Появата на Новата Земя, появата на новото съзнание на Земята, основано на сърцето, зависи от присъствието на много хора, способни да бъдат едновременно и заземени, и духовно развити. Тези хора са проводници – канали за новото.

Превод от руски Таня Темелкова

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net