Памела Крибе и Йешуа

Обучение на родителите

Печат

Обучение на родителите

Йешуа чрез Памела Крибе

 

Скъпи приятели – аз, Йешуа съм тук, отново с вас. Физическите ви очи не ме виждат, защото аз дойдох при вас от вътрешното пространство, направо от сърцето. Почувствайте присъствието ми.

Приветствам ви всички вас и всеки един по отделно. Почувствайте движението на енергията ми в тази стая. Прегръщайки ме, почувствайте и моята прегръдка. Ние сме приятели. Ние приличаме на корените на едно дърво. Нашата обща цел се състои в  това колкото се може по-дълбоко да се вкореним в тази Земя и да създадем прекрасно и силно дърво, което да даде убежище и прохладна сянка на другите.

Този ден е празник за нас и изпълва сърцето ми с радост. Ние сме семейство. Духовно семейство, свързващо различни хора през вековете. Семейство, което не е обусловено от времето и пространството. Вие винаги, когато решите, можете да се откажете от общия ни източник, от общите ни корени, доколкото знам и виждам, че животът ви на Земята понякога е много самотен. Но аз също така виждам и вашето мъжество, за което ви обичам толкова много.

Тук съм като ваш приятел и брат, а не като учител. Не искам повече да бъда учител, защото дойде времето, когато трябва да станете учители на самите себе си. Това е мисията ви в това превъплъщение. Знам, че понякога тази мисия ви носи болка и самота, но когато я изпълнявате, ставате учители в новата ера и това ви носи дълбоко удовлетворение и наистина завършва пътешествието ви на Земята. Вие самите започвате да приличате на голямо дърво, здраво вкоренено в Земята и стигащо с клоните си до Небесата.

Наблюдавайки образа на това дърво, забелязвате, че сте в самота. Тава голямо дърво, което сте станали, има нужда от достатъчно голямо пространство. Това е, което трябва да научите и което трябва да приемете в този живот. Дошли сте тук, за да донесете на Земята новата енергия, затова често „не сте в крак” с обкръжението си. Тъй като вие прокарвате нов път, за това ви е необходимо да създадете пространство за израстването на  своето собствено дърво. И, изпълнявайки мисията си, всички вие се срещате с търкания и съпротивление.

Хайде да се върнем в детството ви. Почувствайте отново красотата и чистотата на Душата си, слизаща в този живот. Душата ви се слива с новото тяло, скачайки в тъмнина и неизвестност. Трябва да разберете, че Душата ви не е съвършена и завършена същност. С всеки скок в нов живот тя рискува. Вашата душа – това е открита и динамична реалност, която се стреми във всеки живот да изследва нова територия. И това чудо се проявява с раждането на всяко ново дете.

Ако обобщим по-широко, детето винаги носи на човечеството нова енергия. Индивидуалната Душа не само иска да изследва нова територия, но и иска да внесе в човешкото общество своята уникална енергия. Доколкото всяко дете носи със себе си нещо ново, родителите и семейството не винаги го разбират напълно. Инстинктивно родителите ще се опитват да адаптират детето към собственото си виждане за света.

Ставайки родител, човек винаги изпитва чувство за отговорност, смесено със страх и безпокойство. Появата на детето често разкрива у хората собствените им психологични механизми за справяне. В определен смисъл, когато те започнат да се грижат за деца, у тях излизат на повърхността най-тъмните им и най-безсъзнателни части. Това не се случва целенасочено, това става несъзнателно. Родителите често насила вкарват детето в някакви рамки и структури, които им се струват правилни и безопасни и детето се губи в тези структури. Обаче, някъде дълбоко в себе си детето помни: „Това не съм аз”. Но преди детето да може да осъзнае цялото значение на този спомен, то трябва да се откъсне от родителската структура, да се освободи от нея и по време на този процес детето преживява дълбока отчужденост, самота и отчаяние.

В определен смисъл това е съдбата на всяко човешко дете. Затова ви моля да почувствате дълбоко уважение към този скок, който е направила Душата ви в този живот. Тя е осъзнавала риска, който поема, риска да се загуби емоционално, риска на отчуждението. Наблюдавайки детето, ще видите невинно игриво същество, но помнете за дълбокото и често трудно пътешествие, което то прави. Вие самите сте били деца и ви моля  сега да се съедините с детето, което все още живее във вас.

Съединете се със самите себе си, когато сте били примерно на 12 години, на границата между подрастващото и независимото същество. Просто позволете на този  образ да дойде при вас. Не е необходимо да си спомняте какво точно е станало тогава. Детето, което ще видите сега и ще усетите, вече не е малко и невинно. То е втъкало в себе си емоциите, страха и амбициите на цялото семейство. Опитайте се да почувствате и да видите как това ви влияе по същия начин както на това дете. Може да си се представите като раница на гърба на детето, така че почувствайте енергийното тегло на тази раница.

Една от най-големите трудности, които изпитва подрастващото дете при отхвърлянето на тази раница е, че то обича родителите си и е дълбоко привързано към тях. Всяко дете иска да помага на родителите си. Така че то е склонно да прехвърля тяхното бреме върху себе си. Прегърнете детето и му кажете, че то може да се освободи сега от тази тежест, от тази раница. Голяма част от тежката енергия, която носи това дете, не е негова. Раницата е пълна със страхове, безпокойства, тревоги и негативност, произлизащи от семейната енергия. Най-важното, което вие и детето трябва да разберете, е, че освобождавайки се от този товар, от тази раница, вие ставате истински учители и лечители на семейството си и на своите родители. Вие се избавяте от ограничителните структури, които все още ги задържат, показвайки им със своя пример как и те да се освободят от тях.

За да направите това, е необходимо да направите разлика между истинската и лъжливата преданост. Лъжливата преданост възниква от чувството за вина, срам или страх. Трябва да разберете, че семейството ви иска да ви задържи в полето на своето влияние. Това е несъзнателен, инстинктивен порив, доколкото родителите ви искат да сте „един от тях“. В родителското чувство има някакъв вид собственичество, често породено от страх и предизвикващо в детето лъжливо чувство на преданост и привързаност. Трябва да се освободите от това. И само като направите това, вие ще можете да развиете истинска преданост към родителите си и семейството на ниво Душа.

Истинската преданост означава, че се освобождавате от ограничаващите структури на светогледа на семейството си. Често такива структури се натрупват за няколко поколения и разривът с тях изисква голямо мъжество и яснота на ума. Обърнете внимание, че това не се случва, когато се сърдите на семейството си или отношенията са разстроени по някаква причина. Това е нормално от време на време да изпитвате такива чувства, но трябва да разберете, че с такова емоционално състояние вие не сте свободни от енергията на семейството си. Вие сте напълно свободни от нея само в случая, когато сте способни да се приемете като напълно независимо същество и да погледнете семейството си от нивото на Душата. Издигайки се на това ниво и гледайки всичко това със състрадание, вие отпускате гнева и страха, и достигате емоционално отделяне от семейството си. Парадоксално е, но образуващото се при това пространство ви позволява да ги обичате сдържано, но с истинска привързаност.

Искам да ви внуша, че любовта на Душата не е емоционална любов. Когато стигнете нивото на Душата, осъзнавате дистанцията между себе си и семейството, която не е просто да се преодолее. Но това вече не ви тревожи, защото сте го приели и наистина сте се освободили от безпокойството. Вие уважавате биологичните си родители, не забравяйки за собствените си граници. Това е пътят, който много от Работниците на Светлината трябва да приемат.

 Сега ви каня да погледнете това дванадесетгодишно дете във вас, което вече се е освободило от раницата си. Как се чувствате сега? Усещате ли облекчение и радост? Вие се връщате у Дома, към себе си.

Погледнете сега, като дете, идващият към вас Гид. Той е по-голям от вас и ви хваща за ръка. Този Гид е вашият духовен родител, и неговата енергия много се различава от ограничаващите структури на биологичното ви семейство.

Почувствайте приветствието на Гида. Той признава тази нова енергия, която искате да донесете на Земята, зове ви да я изразите. Почувствайте енергията и поддръжката на този Гид, който е част от вашето духовно семейство. Той ви поощрява да направите с живота си сега нещо особено. Какво искате да изразите или преживеете? Вашата уникална душевна енергия е необходима на Земята сега. Всяко ново поколение е призвано да донесе на Земята нов тип осъзнаване.

В заключение иска да кажа няколко думи за най-младото поколение, живеещо сега на Земята. Вие виждате новото поколение деца на Земята, което в значителна степен вече е в Новата Енергия на Сърцето. Често те се раждат в съзнателни и достатъчно пробудени родители, но тези родители все още може и да не знаят как да се справят с тези нови енергии и чувствителност на своите деца, които не се вписват в останалите стари структури. Вие сте тези, които сте отворили тези структури, но новите деца често се намират извън тях, а това създава трудности в традиционните сфери, например – в училище и на работа.

Най-важният съвет, който мога да дам на родителите сега е да слушат Душата на своите деца. Можете да забелязвате у тях странно поведение или неприспособимост към високо структурираното обкръжение. Често те достатъчно добре осъзнават себе си и интуитивно знаят какво искат, дори и да не могат да го изразят с думи. Погледнете по на дълбоко тяхното странно или „лошо“ поведение и общувайте с тях на ниво Душа, на която сте равни, и където те могат да бъдат ваши учители, а не ученици. В своите умове и сърца те носят пламъка на Светлината, новия тип енергия и се нуждаят от вашата помощ за да я предадат на човешкото общество. Необходима им е вашата помощ, за да изразят и манифестират уникалната си енергия на Земята. Истинският смисъл да бъдете родители е в това да съхраните хубавите и мъдри традиции, оставайки в същото време напълно открити към новото, т.е. съхранявайки откритост към душевната мъдрост на децата си. Духовно те може да са по-напред от вас.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Превод Таня Темелкова