Памела Крибе и Йешуа

Страст и любов

Печат

Страст и любов

 

Мария Магдалена чрез Памела Крибе

 

Скъпи жени и мъже, поздравявам ви. Аз съм тук сред вас като душа, като жена, като сестра. Аз съм една от вас. И след като съм била човешко същество, аз познавам всички чувства, които изпитвате.

От позицията, в която се намирам сега, виждам колко е ценен живота на Земята. Уязвимостта да бъдеш човек, болката и раните, които имате докато сте на Земята и обратно: вашата невероятна смелост, вашия непрестанен стремеж към Светлина и Любов, вашата упоритост и радостта от победите. Това за мен характеризира живота на Земята. Виждам ви като смели ангели, които преживяват този опит върху себе си.

Когато слезете в земния живот, вие почти винаги идвате от област с по-висока вибрация. Някъде дълбоко в себе си вие се съгласявате да приемете енергията на Земята. Вие вземате решение да преминете през това - един своеобразен танц с тъмнината, страха, самотата. Вие поемате този риск и сега мога да разбера това. Въпреки цялото страдание, усилията, няма друго такова място, където толкова дълбоко да се потопите в материята, да се въплътите във форма.

Често, обаче, вие искате да се откъснете от формата и да проникнете отвъд нея, да се слеете с нещо величествено, нещо по-висше. Вие искате да се отделите от границите на земния живот. Но аз виждам красотата във вас, в това което сте, като земни хора: като мъж, като жена, като дете или като възрастен. В тази специфична форма, която имате, вие излъчвате Светлината на Сътворението. Много духовни традиции са били насочени към промяната на човешката форма: тялото не е добро, то не е вестител на истината, емоциите са греховни, страстите са недопустими; сексуалността е източник на изкушение, или е смъртоносна. Цялото земно съществуване е всъщност принизено и ограбено от своята святост от този тип на мислене и това се е случило поради желанието за контрол.

Има сили на Земята, които искат контрол над живота. И за да се упражнява контрол над хората, над живота, най-добрият начин да се постигне това е по пътя на ума: чрез идеи и образи, които се разпространяват. Умственият контрол е много по-всеобхватен от контрола чрез физическа сила. Можете да докоснете хората дълбоко в душите им и да ги промените, като им покажете образа на тях самите, на техния морал и достойнство  или на тяхната непочтеност и безнравственост, на доброто в тях или на злото в тях, причинени от техните естествени инстинкти.

Вие сте били засегнати по този начин много дълбоко, и поради тази причина започвате да виждате живота на Земята като недостоен. Така са ви учили и несъзнателно все още носите тези идеи отпечатани във вас. Те все още имат влияние върху начина, по който мислите за себе си, за страстите си, за тялото си, за желанията, емоциите и изблиците си.

В днешно време, нещата започват да се изгубват; стари идеали са на границата на изчезването. Това е така, защото все повече и повече хора започват да се пробуждат, да чувстват и желаят да бъдат верни на себе си. Тази нова вълна от енергия се пробужда в хората индивидуално, един по един, и тъй като тя се увеличава, това ще се отрази на обществото като цяло. Това е движение обратно към Земята и обратно до вашата природна същност, тъй като вие сте част от Земята. Вашето тяло е част от Земята: вашата сексуалност, инстинктите ви, езика на тялото са част от Земята. Земният ви характер не може да се отрича безкрайно, той е жизнено важна част от Сътворението.

А как стоят нещата в тази връзка между висшето и низшето? По традиция се казва, че духовността е трябвало да се случи във висшето, а често и с принудително подчинение на някакъв идеал  или в служба на нещо по-висше, като например поставянето в служба на ближния и на вашата общност. А низшето се отъждествява с това, което е его-ориентирано, като да се фокусираш върху себе си и да преследваш собствените си желания. Ако сте следвали собствените си наклонности, вие излизате извън нормата; его-ориентираните хора са натоварени с грях и осъждане.

Сега, обаче, вие сте в средата на трансформацията на мисленето в духовност. Вие чувствате, желанието за промяна с цялото си същество и сте дошли тук, за да помогнете за пробуждането на съзнанието на Земята. Преди да навлезете в настоящия си живот, вие сте усетили силата на фундаментална промяна, която се случваше по това време. Душата ви се чувства привлечена от това и вие решавате: "Искам да бъда част от това, така че аз идвам отново." Преобладаващото положение на старото съзнание е, така да се каже напрягане до краен предел. Сега има промяна. И от тази промяна зависи оцеляването на човечеството, природата и хармонията със Земята.

Този процес на пробуждане и преобразуване изисква да се свържете към т. нар. низша природа в себе си и да я видите по съвсем различен начин. Какво означава, да се свържете към вашата низша природа? Чувствайки връзката си с тялото си, с корема си, с чувствата си вие усещате своята животинска низша природа. Като човешки същества, вие сте живели в ума си толкова дълго време, че сте загубили връзка с това, което аз бих нарекла низша природа, животинското, инстинктивната част от вас. Този термин веднага предизвиква определени асоциации, но какво е животинска природа наистина? Животните не притежават ум като хората. Те живеят чрез инстинкта, но този инстинкт е много по-сложен, много по-фин инструмент, отколкото обикновено се смята от хората. Инстинкта е в корема. Инстинкта ви помага да усетите директно полезността на всяко едно нещо: да усетите дали то е добро за вас или че ви отвращава отблъсква, дали това нещо ви дава нещо, което искате или, усещате, че не го желаете вече. Но за хората е трудно да се осланят на инстинктите си, а понякога и дори не могат да  почувстват инстинктите в себе си. Толкова са се сраснали с ума си, че са загубили връзката с инстинкта си, мъдростта на своята животинска природа.

Вашите проблемни отношения със собствената ви животинска същност, с животното вътре във вас, се проявяват ясно в областта на сексуалността. Какво се случва, когато хората започнат една интимна, сексуална връзка с някой? В едно приятелство, където няма сексуалност, може до известна степен някои неща да остават извън зоната на инстинктивната, животинска природа. Можете да започнете една връзка на ниво ум, и когато връзката се задълбочи, да се осъществи връзка между сърцата. Но след като областта на сексуалността се отвори между двама души, започват да работят други сили. Появява се инстинктивно привличане на физическо ниво,  привличане между противоположностите, което може да не е свързано нито с умовете им, нито със сърцата на нито един от двамата. Силата на сексуалната страст често плаши хората и те могат да реагират по два начина. Привличането може да внуши такъв страх от загуба на контрол, от загуба на себе си, че човек да се затвори и да се оттегли. Или пък да се остави на силата на привличането, и да продължава да се фокусира върху усещанията на страстта, които се случват в тялото и да не се получи отваряне към дълбоката интимност, която сексуалността може да създаде. Рядко двама души могат да създадат интимна връзка и преживяване, който да се случат както в тяхната животинска природа така  и в  сърцата им.

Сексуалността може наистина да бъде път към дълбоко обединение на духовната и човешката любов. Защо е толкова трудно за мъжете и жените да изпитат свещения и изцеляващ аспект на сексуалността? Когато става въпрос за физическите, половите инстинкти, в тях се зараждат всякакви табута и забрани. От няколко десетилетия това вече се променя, но все още няма истинска свобода в тази област. Може ли да се чувствате спокойни с усещанията на страстта, които имате? Можете ли да им се наслаждавате? Или това е всъщност нещо смущаващо, нещо, от което искате да се отървете - физически чрез секс (да правите секс, за да се отървете от непоносимото усещане) или мислено да го потиснете чрез силата на ума? Все още е трудно за хората игриво и с удоволствие да приемат собствените си сексуални желания. Това, което се случва е, че те или се отдават на осъждане или на притеснения за това, което става в главата им. Или се отдават на страстта си с чувство за вина, превръщайки сексуалността в нещо, което се случва в тъмното. И в двата случая, не може да има връзка между висшето (сърцето) и низшето (животинското), между страстта и любовта. Невъзможността да уважавате животинската си част ви затваря за любовта и духовната ви същност.

Как може да обедините отново в едно цяло частите, на които сте били разделени, и да се чувствате по-свободно със своята животинска и сексуална природа? На първо място, уважавайте тялото си и оставете да си заминат от вас старите осъждания на страстта и сексуалността. Страстта е естествения поток на енергията, която се произвежда от организма. Тя е чиста и естествена по своята същност, а не опасна или разрушителна. Опитайте се да я приемете с радост и наслаждение. Всеки път, когато почувствате страст се наслаждавайте на това усещане в тялото си, гледайте на него като приятно само по себе си, без да се опитвате да го управлявате. Тялото ви има чувствителност, която съществува като подводно течение и ви позволява да се насладите на различни видове телесни усещания като ядене, пиене, докосване, танци, плуване или ходене на слънце. Сексуалността, при която правите секс с някой друг, е един израз на тази чувствителност и като човешко същество вие я притежавате. Не се срамувайте от нея, наслаждавайте й се. Вашата чувствена природа е скъпоценна и възхитителна. Ако вие приемете своята собствена чувствена природа и ако приемете усещанията, които предизвиква страстта с отворен ум, вие ще й се насладите истински! Можете да я споделяте с друго лице и ако има по-дълбока връзка между вас двамата, ще забележите как потока на страстта действително ще ви донесе по-голяма близост, което позволява на сърцата ви да се отворят едно към друго и да се слеят не само на физическо ниво, но на емоционално и духовно ниво.

Страстта може да води към любов и истинска интимност. Това, което искам да подчертая е, че страстта не е обратното на свещената и чиста любов между двама души. Страстта и любовта могат да вървят ръка за ръка и похотта всъщност може да ви помогне да постигнете състояние на дълбока интимност с друг, ако се предадете на нея без срам или задръжки. Вие имате тази дълбоко вкоренена представа, че ако се отпуснеш, ако се возиш на вълната на емоциите си или страстите си, нещата ще излязат извън контрол. Но често това не става така. Ако се опитате да ограничите или контролирате неща като сексуалната страст, вие ще работите срещу природата, която е толкова могъща, че така или иначе ще изгубите. С това ограничаване вие предизвикате изкривяване и дори извратено изразяване на сексуалността. Унизителните форми на сексуалността винаги вървят ръка за ръка с твърдо и неоспоримо осъждане на човешката природа. Ето защо религиозния плам и сексуална перверзия често вървят ръка за ръка.

Чувството за безопасност в собствената си сексуална същност, е първата стъпка към интимна връзка с друг. Вие оценявате тялото си и усещанията, които то може да ви предложи. Разбира се, за да се създадете интимна връзка друг човек се изисква много повече от това. Вие сте изправени пред друго същество, възпитано и моделирано от своя произход и минало. За да се чувствате и двамата безопасно и сигурно, сърцата ви ще трябва да се отворят един към друг. И двамата сте изградили защити, за да се предпазите от предаване на другия, на неговото доверие. Всички вие носите в себе си стари емоционални рани. Всеки от вас има такива защити и е важно да ги разпознавате в себе си. Емоционалната интимност възниква, когато сте готови да се изправите срещу собствените си страхове и когато наистина сте готови да  разберете болката на другите. Като сте готови да го направите, ще има радост в сърцата ви и лечебен поток между вас. Вие ще се доближите по-близо един до друг, както на нивото на тялото така и на нивото на душата. Този деликатен процес на обединяването е това, което се нарича изкуството на правенето на любов. Той включва преданост, търпение, честност и смелост. Той е както страстен, така и силно духовен процес.

Когато първоначално споменах за ценността на човешкия опит на Земята, аз имах предвид също и връзката му с изкуството на правенето на любов. Като душа, вие не сте ограничени само във формата. Вашата същност не се проявява като мъж или жена, дете или възрастен, болен или здрав. Всичко това са само временни проявления. Независимо от това, тези преходни форми предлагат голямо разнообразие от преживявания, които са наистина прекрасни и същевременно дълбоко духовни. Това да бъдеш мъж или жена ви дава възможността да изпитвате човешка любов и да и се наслаждавате физически, емоционално и духовно.

Има голямо объркване по отношение на сексуалността в човешкото общество. При общуването между мъж и жена, трябва да има място за едно свещено общуване, място, където да се чувствате съединени в една цялостност, която превъзхожда нивото и на двете човешки същества, участващи в общуването. Можете да наречете това състояние на единение Душа или Бог, но важното е, че това свещено преживяване по никакъв начин не изглежда като похот, въпреки, че страстта, която се получава при физическо общуване включва в себе си и това усещане. Вашата земна природа не е низша или груба; сексуалността и духовността могат да бъдат партньори. Ето защо аз ви препоръчвам да бъдете отворени към собствената си страст, към вашите телесни желания, към вашата сексуалност. Изследвайте ги така както ги усещате като запазвате вашето собствено темпо и вашия ритъм. В действителност, бих искала да ви помоля да позволите на вашето внимание да се насочи към корема. Вашето съзнание не е нищо друго освен един фокус, така че сега насочете този фокус към корема. Почувствайте усещанията в тази зона и навлезте още по-дълбоко в района на сексуалните си органи и опашната кост (коренната чакра). Слизайки надолу до тази област на тялото си с вашето внимание бъдете обективни и неутрални. Това е една прекрасна част от тялото ви и вие ще усетите тук източника на жизнената си сила, също така може да видите или получите усещане за цвят. Усeтете как вие позволявате на този поток от жизнената сила, от чувственост и материалност, да се спуснат през краката ви и да направят връзка със Земята. Почувствайте колко е полезно и естествено е да изпитате този поток в тялото си.

Наблюдавайте, ако можете, дали тялото ви се нуждае от нещо сега, независимо дали сте позволявали на тялото ви да изпита всичко, което му харесва. Може би има нещо, което тялото ви иска да опитва по-често в ежедневието си? То може да е нещо просто, нещо което ви е минало през ума. Погледнете на тези нужди сериозно; тялото иска да ви отведе у дома. Тялото не е в опозиция на душата, то е душата в материална форма. Главата ви (умът), а не тялото е тази, която ви отдалечава от душата ви. Бъдете в мир с тялото  и се радвайте на това, което ви дава.

 

Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Преведе от английски Диана Маринова

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019