Памела Крибе и Йешуа

Вие сте учител на обществото

Печат

Вие сте учител на обществото

Йешуа чрез Памела Крибе

 

Скъпи приятели!

Радвам се да съм тук с вас! Почувствайте моята радост. Обичам да ви гледам всички заедно, обединени, като братя и сестри. Именно това означава Новата Земя. Когато хората се срещат с открити сърца, когато се събират в такъв кръг, се ражда нещо ново, нещо много по-голямо от обикновения сбор на индивидите. По този начин почувствайте енергията, която сте създали заедно през изминалите няколко дни. Това е вашата енергия.

Гордейте се със себе си. Днес вие сте носители на Христовата енергия и искам да ви предам този факел. Представете си, че държите този факел пред себе си. Не се плашете. Огледайте се наоколо. Кое е първото, което ви се набива в очи? Виждате ли хората около вас? Около вас има хора, които искат да получат вашата светлина и да й се насладят, защото вашият факел гори като никой друг. Дотолкова сте уникални!

Понякога ми е много мъчно да виждам как прикривате факела си, собствената си светлина, която е толкова необходима на Земята в този момент. Днес ви призовавам да се изправите в цял ръст и да покажете светлината си на света. Ще бъдете дълбоко удовлетворени от това. Защото това е мисията ви, това е вашият път.

Знам, че моят призив ви плаши, защото отношенията ви с околния свят не вървят съвсем гладко. От време на време те са трудни и болезнени. Някои от вас по-скоро бягат от света. Мислите, че не му принадлежите. Не се чувствате у Дома.

Усещате, че можете да бъдете себе си само ако оставите обществото, макар че обществото ви чака. Предстои ви пътешествие в тъмнината, за да я промените отвътре, и започвате да правите това първо със себе си. По-рано ви помолих да погледнете отвъд негативността и деструктивното поведение и да видите своето изплашено вътрешно дете. Сега ви моля да направите същото с обществото. Не се борете с тези енергии. Влезте в тях с усещане за света. Когато се борите с обществото, вие оставате в областта на дуалността.

Вие чувствате агресивните сили в обществото, с които можете или да се борите или да им робувате. Но и двете роли са в границите на дуалността. Не искате да сте роб на обществото и в някои от животите си сте били воини, борци против нормите на обществото. Но истинската ви роля днес е да нямате нищо общо с нито една от двете упоменати линии на поведение. Вие не сте роби на обществото, но не сте и негови врагове. Вие сте учител на това общество, учещи със сърцето си. Това означава, че вие виждате по-далеч от външните проявления, обръщайки се към сърцето на ситуациите, нещата, хората. Като учител знаете, че енергията ви не винаги ще се приема или приветства. Приемате това без да се чувствате отхвърлени от обществото. Вие имате развито самосъзнание и действате с любов и състрадание и което е по-важно, знаете кога да действате и кога – не. Вие не трябва да променяте света. Желанието да промените нещата идват от неудовлетворение или дори осъждане. В действителност  вие сте тук, за да учите на Любов. Предавам ви този факел и ви моля „бъдете в света и не от този свят“, винаги търсещи вътрешната истина и винаги готови да я споделите с другите.

Сега ви моля да погледнете на енергията на обществото като на малко дете. Придайте й детско личице. Толкова много неща се случват сега, че колективната енергия на човечеството е небалансирана. Погледнете това детско лице, което сте създали. Помислете за все още активните стари структури: йерархии, без власт и значимост. И дори ако смятате това за много уродливо, вижте дали можете да видите там личицето на детето. Ако се вгледате, то ще видите изгубеното дете, обградено от агресивните мъжки структури на традиционното общество. Фактически, това е момченце, мъж-дете, което е отчуждено и отделено от собственото си сърце. Почувствайте тъгата му за момент. То отдавна се е загубило. Тъгува по майка си, по майчината енергия и в същото време съпротивлявайки й се. То иска да контролира, да управлява света чрез своя ум и его. Но това е ужасно и трудно състояние и то изобщо не е щастливо.

И така, какво бихте направили с това дете? То е отчаяно и готово за промени. Погледнете от какво се нуждае това дете и ще видите, че това сте вие. Енергията, която носете в себе си, може да го изцери. Така че поговорете с него, съединете се с това дете. То е част от вас и част от обществото, така като и вие сте част от това общество.

По време на многобройните си въплъщения на Земята сте играли различни роли. В някои животи сте играли жертва на агресивната мъжка енергия. Но сте имали въплъщения, в които сте играли другата роля – изразители на тази мъжка енергия. Това е част от пътешествитео ви на Земята, така че вие сте били и жертва, и престъпник. А сега сте учител. Вие сте надрастнали тези две роли.

Днес сме тук за да предефинираме мъжката енергя. Това е необходимо на обществото и на вас самите. Мъжката енергия ви е необходима, за да можете да се изразите в света, макар и в много мъже и жени  сред вас да има известни уговорки относно нея. Тя се асоциира с егото и агресията заради миналото си. Но това не съответства на истинската й природа и е необходимо да й дадем ново определение, ново усещане, доколкото тя е необходима част от Творението. Мъжката и женската енергия се допълват една друга.

Затова ви моля сега да погледнете вашата мъжка енергия. Вижте можете ли да видите вътре мъжка фигура. Позволете  на мъжката енергия да се изрази в тялото ви, независимо дали сте мъж или жена. Почувствайте естествената сила на мъжката енергия, нейната яснота и постоянство, правото й на изразяване и проявление. Тази енергия ви е нужна, за да носите светлината си през света. Помирете се с нея.

Споменах ви, че в недалечно минало сте имали въплъщения, в които самите вие неправилно сте използвали мъжката енерги, животи, в които сте експериментирали с енергията на доминране и власт. В своето пътешествие като Душа, дълбоко съжалявате за това. Не искате да имате повече нищо общо  с тези енергии и сте влезли в цикъл въплъщения, в които сте били жертва на агресия и доминиране, макар че чувството за самозащита е предизвиквало съпротивление в сърцето ви. Но за да живеете пълноценен човешки живот, са ви необходими и двете енергии.

И така, днес ви моля да не се страхувате повече от използването на мъжката енергия. Станете видими за другите, внасяйте яснота. Не мълчете и си позволявайте да се различавате от другите. Женската ви духовна енергия ви съединява с другите хора, а мъжката ви защитава и при необходимост ви отделя от другите. Използвайте и двете!

Искам да завърша тази беседа, просто разделяйки нашите енергии с вас. Почувствайте в сърцето си едновременно и нежността си и силата си, способността си да бъдете и да станете учители. Много е важно да се срещате с други хора, с които вървите по общ път, за да сте заедно, усещайки енергията си един друг, поделяйки дарованията си и разказвайки си историите си. Това наистина ще ви подкрепя и ще ви помогне да създадете новата енергия.

Благодаря ви.

Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Превод от руски Таня Темелкова

Всичко получено чрез Памела Крибе до момента в един файл е на адрес: http://www.spiralata.net/kn_bul/pamela.zip

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019