Памела Крибе и Йешуа

Настоящата криза

Печат

Настоящата криза

Йешуа чрез Памела Крибе, 29 март 2020 г.

 

Скъпи приятели, скъпи братя и сестри, аз съм Йешуа, ваш приятел, ваш брат.

Виждам несигурността и страха, които изпитвате в тази криза, засягаща целия свят. Всички сте заедно в нея. Начинът, по който коронавирусът повлиява на ежедневието ви, е дълбок и индивидуален. Той ви атакува по свой начин, в собствените ви индивидуални обстоятелства, но въпреки това всички оставате свързани в това изпитание. Това, което отличава тази криза в момента, е, че тя обединява човечеството, въпреки че има потенциала и да го раздели.

Както при всяка криза, вие сте призовани или предизвикани да избирате. Да изберете страха и борбата или да изберете любовта, пътя на сърцето. И какво означава да изберете пътя на сърцето? Не е лесно да направите това, когато сте изправени пред дълбока несигурност: страх от болести, страх от икономическа несигурност, липса на пари. Да избереш любовта, да избереш пътя на сърцето е да приемеш всичко това, да прегърнеш случващото се сега и да се довериш, че има по-дълбок поток, по-дълбока интелигентност в работата, която не може да бъде схваната от човешкия ти ум. Човешкият ум реагира на енергията, която влагате в него и ако тази енергия се основава на страх, умът ще създаде много паника, много психически шум, което затруднява свързването със сърцето, с душата.

Така че, моля, изберете тихия път, пътя на сърцето. Любовта тук означава да станете много тихи, безмълвни, да прегърнете невежеството, „незнаещи" какво ще се случи, „незнаещи“ какво да правите. Предайте се на това за момент и почувствайте, че има по-дълбоки отговори на въпросите от живота ви и че ще получите тези отговори - но не от ума.

Това е време на предизвикателство, но преди да се случи това предизвикателство, светът вече беше в хаос и тежък дисбаланс. Човечеството се намира в някакъв преломен момент. Съществува истинска нужда от осъзнатост, идваща от сърцето, за да оцелее човечеството.

Човечеството живее на планетата Земя, която е живо същество с душа. Тя има свой собствен ритъм. Нуждае се от един вид баланс и спокойствие, които дават  възможност на всички форми на живот да живеят на нея - да я обитават. И както знаете, естественият баланс на Земята днес е нарушен сериозно. Този коронавирус, който засяга човечеството, има много общо с начина, по който човечеството се отнася към Земята - с начина, по който човечеството се отнася с природата. Земята обаче не е просто нещо извън вас, не е само материалната реалност, в която живеете. Земята и природата също са вътре във вас, във вас като човешко същество. А начинът, по който хората действат, често е в конфликт със собствената им природа - собственото им земно същество.

Не можете да контролирате тази криза. Разбира се, че е необходимо и практично да вземете предпазни мерки и да се борите с вируса, както правят правителствата ви. Въпреки това, на по-дълбоко вътрешно ниво трябва да се предадете на него, да се предадете на „незнаенето“, „потъване в дълбочината“ и да започнете спокойно да слушате какво ви казва вашата душа сега. Запитайте се: в живота си, в личния си живот, слушате ли собствената си природа? Вслушвате ли се в призива на душата си? За какво истински копнее тя? Колко сте въвлечени в ежедневната борба за оцеляване, за успех, за пари? Използвайте този момент, за да влезете дълбоко в себе си и да чуете душата си, която е дълбоко свързана с вашата земна човешка природа, със самата Земя.

Тъй като всичко около вас се забавя и много човешки дейности са спрени, свържете се с духа на Земята. Ако все пак можете да излезете, намерете място сред природата, за да усетите Майката Земя; или ако останете у дома, представете си, че вашата осъзнатост се спуска в краката ви, в Земята под вас и се свържете с нейното сърце - живото сърце на Земята. Чувствайте, че в самата Земя има мъдрост и интелигентност, които могат да ви подкрепят сега. Можете да получите вдъхновение от нея. И това вдъхновение е на по-дълбоко ниво, а не „извън вас“ - нейната същност „вътре във вас“ - вие сте дете на Земята - естествено създание. Отворете се към нейната мъдрост; позволете й да се влива в тялото ви. Вместо да мислите с главата си, позволете на разума на Земята да влезе през стъпалата, краката, корема ви.

Не сте сами във всичко това. Ние сме с вас. Тази криза ще отвори нови пътища за човечеството. Сега сте поканени да направите промяна, за да се отворите към пътя на сърцето. Има отговори вътре във вас, доверете им се. Почувствайте единството си с всички останали хора, почувствайте вашата свързаност.

Именно любовта ще спаси човечеството.

Превод от английски Петя Стоянова

Monday the 25th. Spiralata.net 2002-2019