Памела Крибе и Йешуа

Семената на цялостност в теб искат да покълнат

Печат

Семената на цялостност в теб искат да покълнат

Pamela channels Jeshua (Egypt, December 2017)

Скъпи приятели, аз съм Йешуа. Аз съм тук днес, за да  празнувам с вас. Почитам вашите души и виждам величието във всички вас. Вие дойдохте в Египет, за да се върнете отново с по-богата душа. Това е вашето по-висше същество, по-високата ви осъзнатост, която се стремите да изразявате и канализирате към Земята. Не е случайно, че сте тук точно по това време, защото  в сърцето ви има копнеж  да се свържете с истинската си същност, с това, което в действителност сте. Често се чувствате разбити и фрагментарни. Сякаш нямате пълен достъп до вашите вътрешни знания и творческа сила. Спомняте си някъде дълбоко в себе си какво е било да имаш тази творческа сила и това вътрешно знание и затова винаги го търсите.

В днешния свят, с възпитанието и образованието, което получавате, вие сте дистанцирани от вътрешната си същност. Развивате личност, която е насочена най-вече към външния свят и към обществото. Но вие сте събудени души и не можете напълно да забравите кои сте наистина. Затова се чувствате фрагментарни и повечето от вас са усещали това от детството си. За да получите пълен достъп до истинската си същност, трябва да се освободите или да се дистанцирате от много от идеите, които сте научили. Трябва да се отдръпнете или да се разделите с начина, по който сте били възпитани. Често не се чувствате у дома си с вида на образованието, което получавате или с работата, която вършите; една част от душата ви  ви призовава и отдалечава от обществото и обичайните начини на мислене. Струва ви се, че зовът на душата ви води до  самота и изолация. Искате да бъдете подхранвани от енергия и вибрации, които изглеждат недостъпни в този свят. Ако влезете в това пространство на самота, което е неизбежно по време на вашия живот, вие се чувствате  дълбоко  отхвърлени и подложени на изпитание. Но това пространство на самота, на чувство, различно от обикновеното съзнание, е врата към друго ниво на съзнание.

Сега ви моля да се свържете с онази част от вас, която не се чувства у дома, която не резонира с реалността, в която се намирате. Почувствайте как сте били неразбрани, как сте се чувствали недостатъчно признати от другите през целия си живот. Почувствайте собствената си самота. Често се опитвате да се борите с тази самота и да търсите отговори в света. Моля ви сега да бъдете изцяло в настоящия момент и да осъзнаете тази самота в себе си. Влезте в себе си с вашето съзнание и усетете тялото си отвътре. Почувствайте тъгата в сърцето си от това,  че сте разделени от цялото, от единството. Във вас има част, която можете да наречете вътрешното си дете, което се чувства невероятно изгубено и объркано в тази реалност. Много е важно да познаете това дете и да се свържете с него. Свържете се сега  с него  и се почувствайте вътре в себе си, където е детето.

Това дете вътре във вас е много чувствително. То е грижовно и състрадателно и вижда и знае много неща. То е дете на вселената, което е пътувало навсякъде в продължение на много, много животи. И за да може това дете наистина да преживее настоящия си живот, то е трябвало да стигне до  по-дълбоки източници на знание. Когато започвате пътуването си като душа, когато започвате да се превъплъщавате, вие трябва да се разделите с част от себе си. Вие - по някакъв начин - отделени от себе си. Това е първоначалната рана от раздялата. Това е разделението вътре в себе си. Детската част от вас е много смела. Тя е любопитна и авантюристична  и  страстно обича  живота. Но също така понякога е невежа и наивна. Тя се нуждае от вашето ръководство. Затова свържете се с вашето вътрешно дете, тази най-ценна част от вас - самият живот. Детето във вас представлява двойственост: емоциите в себе си, които се колебаят нагоре-надолу, съмненията, страховете, радостите и борбите ... това е като океан от чувства вътре във вас. Почитайте тази част от себе си.

По това време, по времето на прехода, вашата цел е да донесете своето съзнание на това дете. В храмовете ви има свидетелства, че вече сте били тук, във всеки храм  небето и земята се събират заедно. В най-свещеното място във всеки храм таванът и приземният етаж символично се сливат и това означава, че съзнанието се слива с живота, мястото, където целостта се среща с двойствеността. И тук се лекува първоначалната рана от раздялата.

Представете си, че сте в храма – какво ви идва на ум? Вие сте на това свещено място, където се срещат небето и земята. Сега усетете енергията на небето или рая или съзнанието в горната половина на тялото. Това е енергията, която сте пропускали толкова дълго. Това е енергията на яснотата и познанието. Почувствайте я как  изпълва главата,  раменете,  сърцето. Това е енергията, която държи всичко заедно  през целия ви живот. Позволете на клетките на тялото ви да се отворят, просто ги помолете да получат тази енергия от дома. Вдишвайте я и я поглъщайте вътре в себе си, вътре в клетките на тялото си. Тук тя е в изобилие. И не е нужно да сте в храм, за да се свържете с нея, но да отидете в храм и да бъдете докоснати от енергията в него, може да ви помогне да я запомните и по този начин да се свързвате с нея, когато пожелаете, където и да сте. Тази космическа енергия не е нещо извън вас; както казах преди, тя наистина е важна част от вас. Вече имате право да прегърнете и въплътите тази енергия. Сега е време да преминете отвъд дуалността. Било е необходимо да изживеете много животи, потопени в дуалността, което ви носи многообразието  от емоции. Трябвало е наистина да преживеете животи без знание и познание. Но сега сте готови да продължите. И това не означава, че отхвърляте дуалността, не означава, че отхвърляте вътрешното си дете. Вместо това го прегръщате и след това... възниква най-красивият танц на творението.

Почувствайте енергията на земята, енергията на вътрешното си дете в долната половина на тялото, особено в корема. Това дете търси напътствия и иска да бъде прегърнато от съзнателната ви част. То е стигнало до края на цикъла на живота, по време на който е било потопено в земния живот. То иска да бъде извисено. Така че си представете, че космическото съзнание, което се намира в горната половина на тялото ви, слиза от сърцето в корема. По вашия път на растеж има някакъв импулс и синхронизъм: тайната е, че детето само ще се отвори за напътствието на по-висшия ви Аз, когато завърши цикъла от преживявания. В ежедневието си преживявате това завършване на цикъла, докато накрая   се предадете, наистина се предадете на това, което е. В този момент на предаване, който често е момент на не-незнание-но-приемане, вие се отваряте към по-висше знание, което не идва от ума. И много от вас вече са готови да се предадат. Всъщност, често се случва, когато раната от отделеността стане много интензивна, като пареща болка, точно тази неумолима болка да отвори възможността за предаване. Когато стигнете до крайностите на дуалността, вие сте почти извън нея. Моля, не забравяйте това, когато изпитвате дълбока вътрешна болка. Това не е краят на пътя. Това е преход, но вашите човешки очи не могат да видят отвъд тъмнината. Не можете да намерите истинска реализация в света на дуалността.

Сега си представете, че съзнателната и космическата част от вас се сливат с вашето вътрешно дете – емоционалната и чувствената част от вашето същество. Просто си представете какво е това и какво ще се случи с детето, ако двете енергии се съберат в съвършена хармония. Може би ще започнете да виждате великолепен ангел, който танцува на земята. Вижте какви енергии ще се развият във вас, когато сте напълно свързани с небето и земята. Вие сте цялостни, в единство със себе си в това състояние и ви харесва да сте на земята. Почувствайте енергиите, които текат отдолу нагоре и отгоре надолу. Това е вашето предназначение, да съберете тези две енергии. Това е съвършен акт на сътворението.

Засега това може да изглежда като представа на бъдещето, но ви моля да усетите тази перспектива  вътре във вас, идеята, възможността  за цялостност и творчество.

Погледнете добре кои сте в това състояние на творческо равновесие и попитайте това същество, това бъдещо вие, за някакви напътствия или съвети. Какво е важно за вас да знаете точно в този момент?

Почувствайте дълбоката мъдрост в това по-голямо вас и погледнете в очите му. Получете своите благословии.

Вие носите красота и мъдрост, които не можете да си представите. Наистина създавате нещо ново във Вселената. Вие не просто се връщате вкъщи, когато завършите този жизнен цикъл. Вместо това вие ще останете авантюристични и ще създадете Начало, ще създадете Единство на много различни места във Вселената. Вие наистина се възхищавате на вашата смелост и дързост. Уважавайте себе си и имайте доверие и вяра в бъдещето. Домът винаги е вътре във вас.

www.jeshua.net

Превод от английски Петя Стоянова

 

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019