Памела Крибе и Йешуа

Как да разбираме болестта

Печат

 

Как да разбираме  болестта

Мария Магдалена чрез Памела Крибе

 

Скъпи приятели, изпълнена съм с уважение към пътя, по който вървите. Аз съм Мария Магдалена и също съм живяла на Земята в земно тяло. Изпитвала съм объркване, емоции и тъмнина, които доста често се срещат в човешкия живот. Но също съм изпитвала и светлина, моменти на озарение и дълбок екстаз, когато съм чувствала присъствието на Душата си, и този опит ме оздигна на смущението и объркването и ме избави от самотата на земния живот.

Именно тези колебания между светлината и тъмнината характеризират човешкото битие. И целта на земния живот е също и в това да разбере и да се научи да уважава тези противоположности и в себе си и в околния свят. И светлината, и тъмнината носят в себе си съкровища. От гледна точка на единството, излизащо извън рамката на земната дуалност, между светлината и тъмнината няма конфликт, а само динамика на противоположностите.

Чрез тъмнината вие се спускате в тези длъбини, които можете да достигнете, само пребивавайки в земно тяло, чрез ума и емоциите на човешко същество. От тези длъбини може да се роди светлината, способна да добави нещо ново към Творението, към Вселената и Космоса. Това, което правите тук, на Земята, е особено ценно. Вие се разкъсвате между болката, самотата, объркването и екстаза, просветлението и радостта, и всичко това е част от битието в земното царство на дуалността. Приемете тези приливи и отливи, доколкото това значително ще облекчи живота ви.

Много често вие се борите против тези вълни, защото искате да избегнете негативните усещания и колкото се може по-бързо да се върнете в светлата полоса. Но това съпротивление на тъмнината ражда изкуствено разделение между светлината и тъмнината, между доброто и злото. Те стават антоними: Светлината е добро, а тъмнината – зло. Но такова противопоставяне създава дуланост, която не съответства на действителността. Тъмните емоции са също така ценни и носят в себе си знаичтелни послания. Само Светлината не е одстатъчна. Тъмнината е огромна сила, доколкото от тук идва възможността да бъдете независима личност, да избирате и да вземате решения, да изследвате новото, да израствате и да засилвате самосъзнанието си. Цялата еволюция на Душата ви зависи от знанията ви за тъмнината, така че да можете да работите с нея, да я преобразувате.

Това става много по-ясно, когато ви се наложи да си имате работа с болест, с физически симптоми, които нарушават и разрушават ежедневния ви живот и навици. Наличието на такива симптоми ви заставя да се потопите в тъмнината, доколкото под болката и физическото ниво на болестта лежи цял един резервоар от подтиснати вече в течение на дълго време емоции, които се стремят да излязат на повърхността, стремящи се да ги забележите. Именно техния глас в тъмнината често нахлува във вас чрез болестта. Обаче вашето възпитание и обществото, всичките многобройни предубеждения за това кое е лошо и кое добро, за това какво трябва и какво не трябва, ви заставят да подтискате тези послания, които ви носи болестта, и вие се съсредоточавате изключително на физическо ниво, т.е. само на външните прояви на болестта.

Призовавам ви да я разгледате по-внимателно, да оставите настрани всички ваши осъждания за добро и лошо, които в действителност са просто вредни за такова вътрешно изследване, за изследване на самия себе си. Болестта не носи нравстено натоварване за нещо лошо. Тя дразни, предизвиква неудобство и болка, и в тази връзка вашият стремеж към хармония и здраве е напълно естествен. Но в самата болест като такава, няма нищо лошо. Тя просто е крайният резултат на вътрешен процес, тя е динамиката на колебанията между подтискането и желанието да бъдеш видян и чут, която се проявява в тялото ви.

Погледнете на тялото си като на точен инструмент. В същото време, когато умът ви е пълен с морални осъждания за добро и зло, тялото си остава нещо външно по отношение на тях. Тялото стои пред и извън областта на осъждане и морал. Тялото е чудо само по себе си. Невъзможно е да го хванеш в капана на убежденията, страха и морала и да присъединиш неговия глас към хора от гласовете в ума. В този смисъл тялото е най-чистия и точен инструмент, с който разполагате тук и сега.

Не мислете, че тялото ви е просто физически предмет, къс материя. То е много по-голямо и сложно проявление или феномен. Тялото е преди всичко енергийно поле. Усетете в себе си всичко, от главата до петите, дори и ако седите. Осъзнайте себе си от темето до край на палците и почувствайте обкръжаващото ви поле. Това поле не свършва с повърхността на тялото ви, то се простира извън пределеите му.

Полето, за което ви говоря, е вашето енергийно поле, много тясно свързано с клетките ви и вътрешните органи на тялото ви на физическо ниво. И тялото, и това поле много тясно се преплитат и не съществуват едно без друго. Почувствайте това живо поле вътре и около себе си и се съединете с него. Дишайте чрез корема и се отпуснете. Това поле носи в себе си истината за вас, то ви пронизва и обкръжава, но много често ви не можете „да се доберете“ до него, защото мислите ви създават бариера, която не позволява да почувствате неговите импулси и сигнали, бариера, което ви отделя от истината за вашето тяло.

Тази мислена бариера се състои от осъждания и правила за това какво трябва и какво не, какво е позволено и какво не. Тази бариера като меч посича всеки ваш опит, разделяйки чувствата ви и преживяванията ви в отделни „чекмеджета“, рушейки и фрагментирайки единния, гладък и целенасочен поток. Опитайте се да почувствате това поле, без да мислите за него, просто позволявайки му да бъде там. Поздравете тялото си, това сложно и фино и точно настроено енергийно поле, което е вашето тяло. Душата ви също присъства в това поле, както и всяка клетка на сърцето ви, на органите, кръвта и всичко е тясно свързано едно с друго. Именно мислите ви ви отделят от това живо поле, разделящите и осъждащи мисли. Отпуснете се и се поздравете. Застането срещу всички тези многовековни предразсъдъци, казвайки „да“ на сърцето си, на живота, на всичките си емоции, и „добри“, и „лоши“, приемете ги като едно цяло. Усетете вътрешната свобода. Приемете, че всичко, което живо и се намира в това поле, е добро, желано и ценно.

Представете си, че с помощта на съзнанието си вие се опитвате да определите границите на това поле. Вижте дали можете да почувствате доколко надалеч то се простира, колко е голямо. Представете си, че вие леко пълзите около тази граница, подвърждавайки: „Да, това съм аз, това е което съм и е хубаво. Всичко е правилно и така трябва да бъде“. Вижте също дали се простира извън пределите на краката ви, съединява ли се със Земята. Ако този контакт не е пълен, спуснете се със съзнанието си под стъпалата и почувствайте как енергията на Земята ви приветства.

Поддържащата и подхранващата сила на Майката – Земя ще ви помогне да се почувствате по-отпуснати и спокойни в границите на собственото си енергийно поле и ще направи това без никакво осъждане. Земята и тялото ви са тясно свързани. Те използват в работата си една и съща динамика, една и съща мъдрост. Това е началото на връзката с енергията на болестта или това, което ви безпокои, началото на осбождаването от предразсъдъци и връщане у дома, към себе си. Почувствайте как се нуждаете от тази връзка, как тя не ви е достигала. Постоянното самоосъждане и сравняване с другите е вредно и създава напрежение и ви изнервя.

За да се научите да изучавате и разбирате болестта е необходимо да се върнете към себе си, да се разберете и приемете и да влезете в полето, свободно от всякакви осъждания, да разберете какво около вас принизява вашето тяло. Влизайки в състояние на спокойствие и наблюдение отстрани, си представете, че пред вашия мислен взор се появява Врата. Зад тази Врата се намира вашата скрита част, която не сте искали да видите. Тялото ви изпитва дисхармония или някакви проблеми затова, че вие се стремите да държите тази част под ключ. Отпуснете всички свои мисли за това каква може да бъде тази част, а след това отворете Вратата. Благодарение на вниманието ви и тихото ви присъствие, тази част сега може да излезе от „заточението“ Вие не чувствате повече необходимост да я държите там. Просто гледайте какво ще излезе, наблюдавайте какво се появява. И помнете – всичко е наред!

Ако почувствате, че във вас се надигат някакви осъждания, или ако започнете да се съмнявате в процеса, отпуснете тези мисли. Необходимо е да видите всичко, просто почувствайте какте из тичат от тези Врати, приемете това и кажете на всичко това „да“. Ако почувствате там тежест, определено настроение или видите как от тези Врати излизат някакви цветове или образи, попитайте на какво във вашето тяло принадлежат те. От тези врати сега излиза емоционална енергия, която сте подтискали, затова попитайте къде във вашето тяло се проявява това подтискане. Горе или долу в тялото ви? В конкретен орган или на определено място от енергийното ви поле? Просто наблюдавайте какво привлича вниманието ви в енергийното ви поле. Позволете на тялото си да ви говори. То се стреми да ви каже нещо, да ви посъветва, да ви позволи да видите нещо. Отворете си, дори в началото да не се получи, оптвайте отново и отново, когато имате възможност да се уедините и отпуснете.

Съеденете се с това поле, без осъждане. Представете си тази Врата, през която нещо се стреми да се прояви, че ви принадлежи, но вие така дълго сте отблъсквали от себе си. Позволете на своите съзнание и светлина да осветят тази част от тялото ви, която така дълго е страдала от подтискане. Няма значение, че този процес на съединение може да не даде веднага забележими резултати. Вие сега се борите срещу многовековни традиции, основани на осъждане и страх. Възстановяването на чистата, интуитивна връзка с ъс своето тяло изисква от вас отново и отново да влизате в състояние на спокойствие без осъждане. Ако ви започнете да правите това редовно, ще почувствате колко е ефективно. Дори и ако вие не чуете посланието на тялото си веднага, пребиваването в това много чисто ниво ще бъде за вас много полезно.

И накрая ви моля отново да почувствате силата на Земята под краката си и проявата й в своето тяло.

Почувствйате доколко тя е свободна от осъждане, почувствайте силата й. Земята знае инстинктивно, че ви е необходимо да се изцелите както на физическо, така и на емоционално ниво. Приемете сега силата й и отворете тялото си за нея.

 

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

Превод от руски Таня Т.

 

Tuesday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019