Памела Крибе и Йешуа

Цикълът на сезоните ви

Печат

Цикълът на сезоните ви

Земята чрез Памела Крибе

Мили приятели,

Аз съм гласът на Земята. Почувствайте присъствието ми тук, вътре в себе си и под краката си. Говоря с вас сега в средата на Зимата, сезонът, който много ви е полезен, макар много от вас да не вярват в това. През зимата жизнената сила се връща в ядрото. Целият зимен сезон се върти около това ядро, вътрешното ви ядро от светлина, огън, горящ дълбоко вътре с вътрешната сила на Духа. През зимата всичко външно „отпада“, клоните са голи. Животът се свива в ствола и корените, а в природата е тишина и спокойствие. Но тази тишина, тази пустота и безплодие не са безжизнени и бездушни. Почувствайте това. Разхождайки се в гората или в полето, почувствайте живота там. Невидим, но осезаем. Животът се крие в ядрото, където набира сила за пролетното израстване.

Това е натрупване на сили, за да се реорганизират те отново и този цикъл се повтаря отново и отново. Зима, пролет, лято, есен и отново зима. Този цикъл може да се наблюдава и във вашия живот. Има моменти, когато енергията на душата ви се проявява напълно и това е момента, когато  светлината на сърцето ви се съединява с тази реалност и вие напълно се проявявате. Спомнете си за такива моменти в миналото. Попитайте се: „В кой момент в миналото напълно съм се проявил? Къде, кога и с кого си позволих да бъда цялостен? Къде моята енергия е протичала напълно свободно?“ Почувствайте този миг в себе си. В границите на пълния цикъл това е време на излъчване, разширение, Лято. А след това, в следващия етап на цикъла, енергията се изразходва за реорганизиране и отразяване на себе си. И цикълът се преобръща отново на следващото ниво за още по-голямо разкритие и разширение така че още повече да изразите Душата си тук, на Земята. По този начин, вие живеете в постоянен ритъм на движение навън и връщане навътре, в ядрото си само за да тръгнете отново навън и радостно да споделите себе си със света.

Сега почувствайте в себе си това ядро. В корема ви, малко по-ниско от пъпа има място, където можете да почувствате своята човечност, тук и сега, дълбоко навътре ядрото на въплътеното ви същество. Моля ви потопете се в това място и от него почувствайте първичната сила, която е вътре във вас. Само тогава вие ще можете напълно да се въплътите, да станете цялостен човек, доколкото само тук вашата Светлина може действително изцяло да се съедини със земната реалност. Съединете се с потока енергия в корема ви, позволявайки на дишането ви да се потопи тук и почувствайте живота вътре в него. Почувствайте как този поток енергия се съединява с творческата ви сила, с жизнената сила на тялото ви и с вашата сексуалност. Потопете се по-дълбоко в областта на корема, освободете за момент външния свят. Почувствайте как тук се събират сили, които ви позволяват да започнете нова глава от живота на Земята и които ви дават именно тези сили и таланти, които са ви необходими за да изразите напълно себе си, да се проявите на Земята. Поговорете с тази сила. Позволете на тази огромна сила, силата на вашата човечност, да ви обхване напълно. Почувствайте как дълбоко сте свързани чрез това място с мен, с центъра на Земята. Почувствайте нашата връзка.

Сега се обърнете към най-големите си всекидневни страхове. Къде и от какво се страхувате? Назовете тези страхове за себе си. Какво е това? Страх от отхвърляне, страх от осъждане, страх от самота? Почувствайте как тези страхове се протягат към вас, особено в областта на раменете и главата, доколкото страховете са твърдо свързани с мислите. Мислите ги подхранват. Често мислите панически и на мислите ви не им достига увереност. Почувствайте за минута доколко страховете в действителност не са свързани с външния свят, а произтичат от собствения ви ум. Представете си сега тези страхове като облак тъмна енергия, и го насочете в тихо и спокойно място в корема си, в потока от сила, който тихо и уверено протича тук, вътре във вас. Погледнете това място у вас, в корема колко неутрално приема и приветства тези страхове.

Почувствайте тук, в себе си, в корема стихийните сили на природата. Вие сте по-големи от своите страхове. Утешете ги. Нека те видят колко сте силни в действителност и сте част от Вечния Живот. Вие сте се въплътили сега тук, на Земята, в плът и кръв. Тялото ви е свещен дом, който вие оживявате със Светлината си и същността ви е вечна, независима от тази форма, която сте приели. Почувствайте безметежността на тази безпрецедентна сила и знайте, че страховете ви остават някъде в периферията, без да засягат ядрото ви. Нека те да кръжат около вас, докато вие се връщате в ядрото си, в дълбокото вътрешно знание, принадлежащо само на вас: „Аз съм добър, приет тук. И съм прекрасен такъв, какъвто съм“.

Аз съм Земята и ви приемам и приветствам като ангели, каквито сте си. Повярвайте в силата ми и се доверете на инстинктите на тялото си. Сега, през този зимен сезон, изберете време, за да създадете в себе си толкова пустота, колкото успеете. Седнете в тихо кътче, почувствайте какво искате от ядрото си, какво искате да покажете на Земята и почувствайте силата в себе си да се издигнете над своите страхове. Осъзнаването на всички ваши страхове е признак, че сте готови да ги преодолеете. Когато страховете ви станат достъпни за възприятията ви, съзнанието ви е готово да ги приеме със състрадание.

Не се бойте от страховете си и когато те се появят, извикайте силата от ядрото си. Страховете позволяват на ядрото ви да чувства, затова ги приемете със симпатия. Вие живеете в света на дуалността, редом с най-тъмната част винаги съседства и най-ярката светлина. Те се приканват един друг и танцуват заедно. В земния ни живот винаги има цикъл на преобръщане отвътре  навън и след това обратно – отвън навътре. И всеки път, когато се обръщате навътре вие може да се потопите малко по-дълбоко в тъмнината, така че повече Светлина да може да излезе наяве. Дълбоко във вас светлината и тъмнината действат заедно, в един танц. Почитайте този танц, доколкото именно по този начин функционира енергията на Земята. Това е смяна на движението навътре и навън, смяна на светлината със сянката. Затова почитайте сянката като част от живота. Така както дървото сваля великолепната си корона от листа, за да се обърне напълно навътре, така и вие правете същото в определени сезони от своя живот. Обръщайки се навътре, вие се съединявате с времето, обръщате се към болката си, загубите си, тъгата. Но в същото време това е прекрасно движение, което ви помага да се приближите към себе си, да влезете дълбоко в своята същност, в ядрото си.

Приемете този процес, доколкото тъмнината – това е път, по който вървите към Светлината. Светлината и тъмнината са два елемента, които танцуват заедно. Не се гнусете от тъмните си части, защото те ви подтикват напред. Те ви водят така че Светлината все по-дълбоко да прониква във вас. Приветствайте тези части, носещи тъмнина и водещи ви към осъзнаване. Ако у вас има приемане и състрадание към тях като към целия ви път, те ще станат вашите най-добри приятели, с които ще усещате дълбока връзка и близост. Позволено ви е да бъдете човек. Вие сте въплътен Ангел, преживяващ крайностите на светлината и тъмнината, за да можете да приемете и едното и другото и да създадете „злато“. Преобразувайки своята собствена тъмнина, вие творите  „златото“ на разбирането и състраданието, и „златото“ на съзнанието на Единното. Ето за какво сте тук, на Земята, и ето защо ви обичам така силно и от цялото си сърце ви приветствам навсякъде и винаги ви поддържам с цялата си сила. Почувствайте тази сила в почвата под краката си, във въздуха, който дишате, в цялото си тяло. Аз съм тук за вас, затова се доверете на нашето единство и знайте, че ви обичам.

Превод Таня Темелкова

© Pamela Kribbe

Всички послания в един файл - цък

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019