Памела Крибе и Йешуа

Потокът на „приемане” в живота ви

Печат

Потокът на „приемане” в живота ви

Земята чрез Памела Крибе

Скъпи дами и господа,

Аз съм Земята. Поздравявам ви от все сърце, това сърце, което бие вътре във вас. Аз протичам през тялото ви и искам да ви подкрепя, да ви дам това, от което се нуждаете. Вие сте свързани с мен чрез своето тяло. Чуйте ме - аз говоря чрез тялото ви. Отпуснете се за момент и усетете моето присъствие.

Вашето съзнание – това е Светлина и може да си го представите като лъч. Този сноп Светлина може да се концентрира по различни начини, за да позволите на тази Светлина да засияе. Вашето съзнание е концентрирано осъзнаване, което само по себе си е неутрално, тъй като не съдържа мисловен процес в смисъла на осъждане или вземане на страна.

Това съзнание е дошло в тялото, което сега имате. Изпълнете тялото си с това съзнание като започнете от краката. Нека вниманието ви се насочи към краката. Почувствайте Светлината, преминаваща от пръстите на краката през стъпалта. Усещате как приятно се отпускате. Оставете я да се изкачи нагоре към глезените, прасците и коленете и още по-нагоре към бедрата и таза. Нека Светлината се влее в областта на корема. Представете си Светлината като нежни течения, ромолящи през краката и корема. Отпуснете се и почувствайте, че вие сте Светлина.

Ако се появят някакви мисли, опитайте се да се абстрахирате от тях, наблюдавайте ги отстрани. Вие не сте вашите мисли. Вие сте съзнание. Почувствайте отвореното пространство, което представлява вашето съзнание. Вие сте това пространство, пространството между мислите и многото усещания в главата и тялото. Усетете колко свободно е това съзнание. Това е най-лечебната Светлина, която може да получите, Светлината на вашата собствена душа, на вашето съзнание. Тази Светлина има лечебна сила, така че позволете й да се насочи там, където има някакво напрежение, място, което усещате като уязвимо. Без никакви мисли, напълно обективно позволете на Светлината да тече през това място. По този начин ще се възстанови загубения баланс.

Днес, искам да поговорим за потока на приемане в живота ви. Най-дълбоката форма на приемане е да приемете себе си такива, каквито сте. Със Светлината, която е във вас, погледнете вашите чувства, емоции, страхове. Обградете ги с тази нежна Светлина.  Така ще създадете благодаприятна основа за получаване. Най-дълбокото желание на човешкото същество е да бъде прието, любимо и признато. Да чувства майчината прегръдка на безусловната любов. Това дава увереност и спокойствие. И в тази обстановка на безопасност и покой вие започвате да светите. Вие сте това, което сте, естествени, като цвете, израстнало от семенце. Когато почвата е плодородна, цветето расте и цъфти, сияе със собствено, естествено сияние.

В този живот е замислено да започнете да чувствате тази безусловна любов в себе си. Това е сериозен призив, доколкото човешкото същество е склонно да търси любовта извън себе си. Страхът и неувереността ви заставят да гледате навън и там да търсите любовта. За да почувствате удовлетворение, приемане, вие се опитвате да се захранвате от външни енергии. Но пътят ви е в съвсем друга посока. Най-дълбоката ви и свята задача се състои в това, да приемете себе си, независимо от външните влияния, да приемете себе си, обкръжавайки се със собствена Светлина. Включвайки и най-дълбоките и тъмни места, които предпочитате да са скрити, които не бихте искали повече да изживявате. Инструментът, чрез който можете да се обичате и да приемете себе си, се намира вътре във вас. Това е Светлината, за която говорих по-рано, вашата осъзнатост. Почувствайте я за миг дълбоко в областта на корема. Тази Светлина не е от този свят, не е ограничена от времето, нито от пространството, нито от формата. Това е вечна Светлина, напълно ваша, собствена, уникална Светлина. Почувствайте я.

Позволили сте на тази Светлина да циркулира в тялото ви в областта на краката и корема, и сега ви моля да й позволите да се издигне нагоре, в областта на слънчевия сплит. Позволете на светлината спокойно да тече през тази област. Слънчевият сплит е много важен център. Преди няколко дни говорих за това как вие действате като посредник межди силите на Небето и на Земята., между Душата и тялото. Слънчевият сплит е буквално център на това взаимодействие. В определен смисъл – посредник. Тук се намирата основата на вашата земна личност.

Искам да ви кажа някои неща за земната ви личност. От една страна, тази личност е своего рода щурман, който трябва да прокарва пътя, отчитайки много на брой фактори на влияние, интегрирайки ги и балансирайки вдъхновението на Душата ви с емоционалната сила на вътрешното дете. Земното ви тяло трябва да приеме всичко това в себе си, заедно с външните влияния, хората, ситуациите и проблемите.

Последният път, когато говорихме, обсъждах двата вида влияние, които могат да ви изкарат от равновесие и да предизвикат разрушение. Едното е страх, другото е контрол, желанието да манипулирате. Ако сега погледнете в центъра на слънчевия си сплит, то можете да си представите, че това е мястото, където се помещава вашето его, тази ваша част, която трябва да служи като посредник между всички тези влияния и потоци, и да предприема действия във времето и пространствотто, в света на материалните форми. Не смятам, че това е нещо лошо. Смятам, че това е необходимо, даденост, която ви е необходима в този свят, за да привеждате в равновесие всички различни потоци енергия, за да изразите себе си в земната среда.  Също така ви позволява както да давате, така и да получавате.

В егото има два „препъни камъка“. То може да се стреми или да стане много малко или много голямо. В първия случай, то отстъпва и енергийно „се скрива“ в слънчевия сплит, пребивавайки в напрегнато състояние на страх, безпокойство и тревога. То постоянно се смята за недостатъчно добро, неспособно, създава усещане на безсилие и необходимост от другите.  Погледнете навътре, за да разберете такова ли е то у вас. Смятате ли, че сред всички основни влияния в живота ви: силата на Душата ви, емоциите на вътрешното дете, натиска на външния свят, че всичко е „твърде много“ за вас? Изпитва ли вашето его страх и желание да се скрие, имате ли трудности с отстояването на личното си пространство, или си търсите оправдания и се стремите да избягате от реалността? Всичко това са форми на прекалено млко его, задвижвано от страх и травмирано.

Съществува възможност и за прекалено голямо его. То също така се чувства в слънчевия сплит. Прекалено голямото его е преувеличено и раздуто, то иска прекалено много. То преувеличава възможностите си самостоятелно да организира света, да му придава форма и да го направлява. То постоянно си казва: „Аз трябва да организирам това. Аз искам да оправя това. Без мене нищо тук няма да работи.“ То желае да упражнява контрол, но така ограничава собствените си възможности, тъй като в този случай напълно прекъсва потока от импулси на Душата. Това можете да наречете тунелно зрение, все едно слага наочници и възниква, когато искате да контролирате прекалено много.  Голямото его е много малко свързано с вътрешното дете. Неговите емоции и емоционални сигнали, като правило се игнорират или се смятат за прекалено обременителни. Егото постоянно се стреми да се движи напред, към своите цели. То ви задържа в своето „тунелно“ виждане на света. Погледнете се. Виждате ли в себе си тези черти? Имало ли е в живота ви времена, когато сте се вкопчвали в целите на егото, страхувайки се да се отпуснете и смирите?

Обикновено в повечето хора може да се намерят и двата аспекта на егото. Понякога човек акцентира върху малкото его, а понякога в друго време си играе разни игри с него. Но и в двата случая, в крайна сметка се оказва, че сте „изключени“ от сърцето  си и каналът за връзка с Душата  и вътрешното дете е закрит и така неможете обективно и с любов да погледнете себе си и своите действия. Владее ли ви пренебрежение и потисничество? Принизявате ли се? И след това създавате истории, че всичко не е било могло да бъде по друг начин, че това е то нормалния живот.

Разгледайте тази история внимателно, във всчките й детайли и ще видите, че тя се управлява от страха на егото, което не се решава да отстоява своето лично пространство, да повярва в себе си и в своята сила. Обгърнете го с любов, разбиране и нежност.

Когато вашето его прекалено много се отклонява в друга посока, когато то се отказва да „отпусне“ и настоява да определя и контролира всичко и всички, осъзнайте това, но направете това с разбиране и нежност. Засмейте се на това какъв безпорядък правите, упорствайки в своето „тунелно виждане“. Позволете си да се удивите приятно на новите възможности. Напомнете си, че незнанието на нещо, откриването на нещо ново, изобщо не е недостатък, а добродетел.

Защо аз днес говоря за тези две форми на небалансирано его? Защото това ключ към възможността да получавате това, което ви предлага живота. Принизявайки се или превъзнасяйки се вие се откъсвате от потока на получаването. Наблюдавайки тези две тенденции и усмихвайки им се, вие се връщате към центъра си. Почувствайте това за миг. Представете си, че редом до вас се намира Душата ви и вътрешното ви дете. Почувствайте голямата и мъдра сила на Душата си, която знае много повече, отколкото е достъпно за човешкия ум. Вярвайте й. Вярвайте и на вътрешното си дете.

Представете си, че във слънчевия ви сплит живее една малка фигурка на мъж или жена, представляваща вашето его, и се постарайте максимално обективно да я разгледате. Опитва ли се тя да излезе напред и да организира нещо? Или се стреми да се скрие на сянка, доколкото за нея всичко това е в „повече“ и всичко я подтиска и предизвиква страх? Погледнете накъде е склонно вашето его да се придвижва – напред или назад. Накрая се представете, че егото ви е балансирано и фигурката в слънчевия ви сплит стои спокойно и неподвижно. Тя е свързана с Небесата над вас и със Земята под краката ви. Почувствайте колко благоприятно и освобождаващо е това състояние за егото ви, за личността ви. Всичко се освобождава и се раздвижва. Това е потокът на безусловната любов. Позволете на този поток да ви носи и възвисява.

 

© Pamela Kribbe

Превод от руски Таня Темелкова

Всички послания в един файл - цък

 

Wednesday the 8th. Spiralata.net 2002-2019