Любопитно

Четвъртата мъдра маймуна

Печат

Всъщност има четвърта мъдра маймуна

Всъщност има четвърта мъдра маймуна. Освен Мизару, покриваща си очите, за да не вижда злото; Киказару, покриваща си ушите, за да не чува злото; и Ивазару, покриваща си устата, за да не говори зло; има и четвърта маймуна – Шизару, която символизира принципа „не прави зло“. Понякога се изобразява с кръстосани ръце или с ръце между краката.

Автор: Ивайло Иванов

Източник: http://iskamdaznam.com/diduknow/vsyshhnost-ima-chetvyrta-mydra-majmuna/