Ким Майкълс

За "Разговори с Бога"

Печат

 

 

 

 

Още един отговор на Иисус за книгите на Нийл Уолш

 

Чрез Ким Майкълс

 

Ким: Иисус, познавам някои хора, които чувстват, че много са им помогнали и са ги вдъхновили книгите „Беседи с Бога”, особено първата книга. Но сега те започват да се съмняват в идеите, представени в този материал или дори мислят, че някои от тях са противоречиви или неверни. На тях им е интересно защо в началото са били привлечени към тези книги. Някои от тях също се интересуват общувал ли е Нийл Доналд Уолш с истинския Бог или, възможно е, по време на написването на първата книга връзката му да е била по-чиста, отколкото в следващите. Някои от тези хора изразяват желание да направиш коментар на този въпрос, макар, че ти вече направи това по-рано.

 

Иисус:

 

Щастлив съм отново да коментирам тази тема, тъй като, когато направих това за първи път, на този сайт нямахме материал, който би ми позволил да кажа това, което исках да кажа, без да напиша цяла книга.

 

Първо искам да поощря хората да се доверяват на процеса на израстване, както обяснявам в следващата беседа. В древно изказване се казва, че когато ученикът е готов, учителят се появява. Значението на този израз се заключава в това, че духовният път има много нива и на всяко от тях ви е нужен учител, който може да ви изведе над това ниво. Затова на всяко ниво вие ще привличате учител, намиращ се на това ниво, а това означава, че учителят ще бъде изразител на съзнанието на това ниво, включително и на илюзиите на това ниво. Вие заставате пред предизвикателството: да надминете учителя и илюзиите, за да достигнете следващото ниво.

 

И така, има причина, поради която милиони хора прочетоха „Беседи с Бога” и тя е в това, че книгите засягат въпросите на тези хора за религията и Бога. Тези книги изразяват също чувствата на хората и не просто ги обосновават, но и показват на хората, че е приемливо да се изразяват техните чувства за Бога, което се явява необходима крачка към изцелението. С други думи тези книги засягат болното място на хората, които с всички сили се опитват да се придвижат от едно ниво на пътя към нивото над него. Нийл стана автор на тези книги от части и защото е добър пример за човек преминаващ през този процес. Затова той може ясно да изрази съмненията и разочарованията, които имат хората на това ниво. И какво именно е това ниво?

 

В една от моите беседи за егото аз обяснявам проблема за черно-бялото мислене, явяващ се форма на мислене, доминирала в Западната религия – включая християнството – в продължение на хилядолетия. В последните десетилетия милиони хора започнаха да виждат проблема на черно-бялото мислене, особено в областта на религията. Те с всички сили се опитват да се освободят от влиянието на този подход към религиите и от образа на Бога, даден им от старите религии.

 

„Беседи с Бога” засяга въпросите и чувствата, които се появяват у много хора, доколкото те полагат усилия да се освободят от черно-бялото мислене, и затова книгите получиха такава популярност. Тези книги действително съдържат много обосновани идеи, които могат да помогнат на хората да очистят своето мислене и следователно да се освободят от черно-белия образ на Бога. Няма съмнения в това, че особено първата книга помогна на много хора и ще продължава да прави това.

 

От казаното до тук аз не виждам причини, поради които хората трябва да се чувстват загрижени от това, че са чели тези книги. Те не са измамени, те просто са привлекли към себе си такъв учител и такова учение, което им е било необходимо на даденото ниво на личния им път. Имайте предвид, че с това аз не казвам, че „Беседи с Бога” е единственото средство, с помощта на което хората могат да преодолеят черно-бялото мислене или че всички, които са на това ниво трябва да ги прочетат. Аз казвам, че хората трябва да следват своето вътрешно направление и онези, които са изучавали тези книги, са правили това по уважителна причина, а именно защото е имало на какво да се поучат от своя опит с книгите и от самия Нийл.

 

Сега възниква големият въпрос: „Какво именно е това, което хората са имали нужда да почерпят от този опит?”. Това може да се разбере при изучаването на една друга моя беседа за егото, в която обяснявам, че преодоляването на черно-бялото мислене не означава, че сте постигнали просветлението. Следващата стъпка се състои в отработването на това, което се нарича сиво мислене, явяващо се полярна противоположност на черно-бялото. Вместо увереността, че има само една истинска религия, хората преминават през фаза, когато са готови да се съмняват във всяка идея, която може да ги доведе до заключението, че няма такова нещо като несъмнена истина.

 

Имайте в предвид, че сивото мислене е съвсем естествен етап на духовния път и всички хора трябва да минат през него. Но както обяснявам по-подробно в моята беседа, опасността от такова мислене се заключава в това, че хората могат да попаднат в задънена улица, от която придвижването напред може да бъде много трудно. Причината за това е, че ако вие вярвате, че няма такова нещо като несъмнена истина, тогава практически е невъзможно да се издигнете над дуалните илюзии, създадени от вашето его. Вие просто нямате основа за разобличаването им като илюзии и си мислите, че те са също така обосновани, както и всяка друга идея.

 

Както обяснявам, това може да бъде преодоляно, само когато ученикът е готов да се издигне на следващото ниво и да достигне Христоразличаването. Постигайки вътрешна връзка с вашето Христово Аз и външния учител, който има определено ниво на Христово съзнание, вие може да изпитате непосредствено преживяване на Духа на Истината, който се намира по-високо и извън относителните полярности на дуалния ум на егото. Имайте в предвид, че истината на Христос не се намира нито в една от крайностите, нито някъде между тях. Тя е по-високо и извън относителното, дуалното мислене.

 

Достигайки различаването, вие ще започнете да виждате противоречията в идеите и убежденията, които доминират във фазата на сивото мислене. Ще осъзнаете също така, че макар много идеи да са истински на нивото на сивото мислене, съществува по-висше разбиране, което съвместява всичко в по-широка перспектива. С други думи, докато една идея може би е истинска, тя може да бъде поставена в контекст, въвеждащ в заблуждение. Например, докато е вярно, че е нужно хората да преодолеят осъждането на черно-бялото ниво на мислене, това не означава, че няма такова нещо като несъмнена истина или че всяка идея е също толкова приемлива, колкото която и да е друга. Различаването между реалното и нереалното не е оценъчно съждение, нито е критика на лъжливите идеи или на хората, които ги издигат. Това е въпрос на съединяване с реалността и свидетелство за истината.

 

Аз напълно осъзнавам, че много хора, явяващи се понастоящем ученици на материала „Беседи с Бога”, няма да могат да разберат това различие защото те още не са се придвижили през низшите нива на сивото мислене. Но мисля, че у хората отворени към този сайт има възможност да разберат, че определено количество идеи, представени в книгите „Беседи с Бога”, са израз на сивото мислене. Образът на Бога, който дават тези книги не съответства на реалността на Битието на Бога и на Бого-Истината. Този образ на Бога е оформен от сивото мислене. С други думи книгите правилно разобличават черно-белия образ на Бога, но поднасят сив образ на Бога, а не реален. Аз настоятелно препоръчвам на учениците на „Беседи с Бога” да прочетат моите беседи за егото и след това отново да прочетат книгите на Уолш, търсейки идеи, явяващи се израз на сивото мислене.

 

Още веднъж, сивият образ на Бога е стъпка нагоре спрямо черно-белия, но то е само стъпка нагоре, ако хората признаят, че това не е окончателната реалност за Бога и че има по-висше разбиране. Опасността от сивото мислене се заключава в това, че то може да вкара хората в безизходна ситуация, когато те твърдо вярват, че са духовни, дори просветлени, и по такъв начин затварят своя ум за по-висше разбиране. Те стават недостижими за учителя с Христово съзнание. Както неотдавна обясни Майка Мария, това действително е един от факторите, задържащи човешкия прогрес. Някои от най-духовните хора са заседнали в сивото мислене, вместо да се издигнат на следващото ниво и да достигнат Христоразличаването.

 

„Беседи с Бога” помогнаха на много хора да се извисят над черно-бялото мислене. Сега тези хора започнаха да излизат от сивото мислене и да постигат истинско различаване и именно затова те виждат противоречия и започват да се съмняват в този материал. Но аз съм длъжен да кажа, че различаването – това е нещото, което хората трябва да постигнат вътре в себе си и книгите не спомагат за това. В тези книги има някои идеи, които, ако бъдат приети буквално, ще способстват за това, хората да останат в плен на сивото мислене. Фактически, позволете ми да бъда прям и да кажа, че тези идеи са преднамерено замислени, за да заседнат хората в сивото мислене.

 

Означава ли това, което говоря, че Нийл е лъжлив учител. Какво да се каже - на този въпрос няма нито черно-бял, нито сив отговор. Работата е в това, че нито един човек, заемащ позицията на духовен учител, няма да може да донесе учение, значително превишаващо неговото ниво на съзнание и духовна цялост. Когато Нийл получи първата книга, той беше отличен пример на човек, започващ да разпознава заблужденията на черно-белия образ на Бога, но не напълно издигнал се над това ниво на съзнанието. Така, той представлява човека, извършващ преход от черно-бялото към сивото мислене и именно този образ на Бога е описан в първата книга. Като такава, тази книга заслужава да бъде класика на духовната литература, в която се илюстрира определено ниво на духовния път, включвайки илюзиите на това ниво.

 

Най-висшият потенциал на Нийл би бил в това, той да използва първата книга в качеството й на стъпало за пълно извисяване над черно-бялото мислене и след това да започне да се издига над сивото мислене за достигане на истинско различаване. Ако това се беше случило, втората книга би могла да се обърне към сивото мислене, но с проблясъци на по-висше разбиране, което би помогнало на хората по-бързо да преминат през това ниво. След това третата книга би могла да съдържа достатъчно не дуални истини, за да изведе хората извън пределите на сивото мислене. Говоря специално за беседите за човешкото его, за дуалното мислене и тъмните сили/злото, за темите, които липсват в този материал или които са оставени без внимание понеже не са важни.

 

За съжаление Нийл още не беше в състояние напълно да се освободи от някои аспекти на черно-белия образ на Бога и напълно да разбере какво означава това, че Божията любов е безусловна (безусловната любов не означава, че Бог одобрява всичко, което правите, а това, че Той не приема никакви условия, стоящи между вас и вашето израстване). Освен това Нийл не искаше да се освободи от определени сиви убеждения, предназначени да оправдават неконтролируемите желания и това го направи сляп за истинското различаване. В резултат, сега Нийл е типичен пример на човек, заседнал в сивото мислене и самоубедил се, че е постигнал „същността на Бога” и затова не му е нужно да постига истинско различаване.

 

В действителност, хората на това ниво не търсят истинския Бог. Те търсят Бога, който ще им даде обосновка на отказа им да се освободят от определени привързаности, за да могат да продължат да живеят така, както искат, чувствайки, че имат пълното одобрение на самия Бог. В определен смисъл тези хора създават собствен Бог по образ и подобие на човешкото его.

 

Затова, вместо да се освободи от някои идеи от първата книга и открито да признае, че те в крайна сметка не са били истина, а само израз на определено състояние на съзнанието, Нийл ги укрепи и защити, издигайки тези идеи в статус на непогрешими (в своя ум). Така, втората книга съдържа определено количество лъжливи идеи, докато в третата и последващите книги присъства такава трудно доловима смес от обосновани и дуални идеи, че само много проницателните ученици могат да отделят зърното от плевелите. С други думи, вместо възходяща прогресия тези книги фактически формират низходяща спирала, нещо, което беше забелязано от най-осъзнаващите ученици.

 

Забележете, че с това аз не осъждам Нийл и не му окачвам етикета на неискрен човек. Той е много искрен човек, с добри намерения и аз уважавам такива хора, дори ако техните намерения не са основани на най-високото от възможните видения. Той е достигнал определено ниво на духовна зрялост, но досега не е проявил своя пълен потенциал. Фактически издигайки се над черно-бялото и сивото мислене, той потенциално може да започне да работи с Възнесените Владици – потенциал, който присъства в него досега, но за да се реализира ще изисква сериозно израстване. И така, първата книга му беше дадена от същество, намиращо се на високо ниво на менталния план. Следващите книги се даваха от няколко същества от по-ниско ментално ниво и висшето ниво на емоционалния план. Ето защо проницателният ученик ще забележи снижение на нивото на вибрациите в тези книги и на него ще му се стори, че по-късните книги са предавани от повече от един „Бог”.

 

Ким: И така ти ясно казваш, че Нийл не е говорил с истинския Бог.

 

Иисус: Именно това казвам. Съвсем малко хора имат ниво на съзнанието, позволяващо им да достигнат самия Творец. Нийл се явява типичен пример на човек, който не различава и мисли, че всеки контакт извън неговия разум идва от Бога. Милиони хора ще кажат: „Бог ми каза това...”, но контактът не става с Бога във висшия смисъл. Това може да бъде от тяхното Христово Аз или от възнесени учители. Или от същества на менталния или емоционалния план.

 

Реалността на живота е такава, че съществуват много нива между човешкото същество на Земята и Твореца. Вие можете да общувате с Твореца, но само чрез духовната йерархия, която стои между вас и Него. Някои хора действително установяват връзка с Твореца и просто не разбират, че това става чрез Възнесените Същества.

 

Ким: И така, когато казваш, че „Беседи с Бога” изобразяват един сив Бог, възможно ли е хората да са създали такъв Бог, точно както веднъж обясни, че хората са създали черно-бял Бог?

 

Иисус: Разбира се. Творецът е създал хората по свой образ и подобие. Но след падането на хората в дуалното съзнание, тяхното его е създало много богове по свой образ и подобие. У такива дуални Богове винаги ще има противоположности, докато Единният Бог не може да има противоположност. Дяволът е противоположност не на Твореца, а на черно-белия бог, който сам е създал.

 

Сивият Бог съществува много дълго време, но беше значително усилен след 1960-те години от много привърженици на Ню Ейдж, които стигнаха до вярата в такъв Бог. И той става по-силен с всеки ден, тъй като хората го хранят със своята енергия чрез своето внимание и своите убеждения. В действителност в обозримото бъдеще той ще противостои на черно-белия Бог по сила и тогава вие ще видите битката на боговете на менталния план. Тя ще се отрази на физическия план като битка между последователите на тези два лъжливи бога.

 

Ким: По-рано ти каза: „Нийл стана автор на тези книги ОТ ЧАСТИ защото е добър пример за човек, преминаващ през този процес”. Предполагам, че някои хора ще се хванат за думата „от части” и ще се чудят какви са другите причини.

 

Иисус: Той има карма от минали животи, когато неговата харизматична личност е била причина много хора да станат последователи на достатъчно разрушителна форма на черно-бяла религия. Така той получава възможност да компенсира това, извеждайки хората от черно-бялото мислене. Ако желае да се издигне над сивото мислене, той би успял все още да уравновеси тази карма и да се издигне над нея. В дадения случай той успя да вкара съществен брой хора в сивото мислене, което няма да уравновеси кармата.

 

Ким: И така, какво би искал ти да научат хората от техния опит с книгите и Нийл?

 

Иисус: Както казах в моята беседа за лъжливите учители, вие можете да използвате всеки учител или учение, за да научите урок. Ако сте осъзнаващ ученик и ако имате за цел постигане на по-висше разбиране, тогава можете да научите много неща от всякакъв опит. Понякога вие се учите, че е необходимо да постигнете единство с учителя, докато достигнете неговото ниво на съзнание и да можете да вървите по-нататък. В други случаи вие се учите, че е нужно да се отдръпнете от учителя и да скочите над неговото ниво на съзнание. Но във всеки случай, вие винаги трябва да се стараете да се издигате над нивото на съзнание на кой да е външен учител или учение.

 

Това не означава, че трябва сляпо да следвате всеки учител, който се появи на пътя ви. Аз просто казвам, че у вас не трябва да има съжаления или негодувание към учителите, които сте следвали. Вие просто използвате всеки опит в качеството на трамплин за по-нататъшно израстване. Уместно е винаги да се изпитва благодарност към всеки учител за това, че е пожелал да бъде с вас и да бъде изразител на определено ниво на съзнание, давайки ви възможност да израствате.

 

Copyright © 2006 by Kim Michaels

 

 http://www.askrealjesus.com/askrealjesus/jesusanswers/channelingrevel/CWGDiscussion.html

 

http://www.universalpath.org/article.php?id=957

 

Превод Темелко Темелков

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019