Ким Майкълс

Преодоляване на духовните разногласия между съпрузите

Печат

 

 

 

 

Преодоляване на духовните разногласия между съпрузите

 

 

 

Въпрос: Скъпи братя Иисус и Ким,

 

Обръщам се към вас за помощ. Ако някой от вас може да ми отговори, бих ви била много признателна. Омъжена съм, имам малки деца, и съм на духовния път от много години. В един момент от живота си вярвах, че в евангелското християнство намирам отговор (на въпросите си) и бях “спасена”, като си намерих мъж, омъжих се и родих деца. Все още нежно обичам съпруга си и не искам да живея без него, но процеса на пробуждане ме отведе към тези учения и в сърцето си знам, че са истински. Не се опитвам да го убеждавам в истинността на ученията, тъй като той е убеден християнин, прекрасен човек, но не е готов и не е отворен за друго учение, което не съвпада със свещеното Писание.

 

Опитвам се да живея в безусловна любов и с истинските учения на Иисус, вървейки по своя път към Христобитието. Но нашите разногласия понастоящем предизвикват сериозни спорове всеки ден. Моят мъж сега разбира, че не се нуждая от Библията. Нямам никакво желание да го лъжа, нито да имам тайни от него – но сега все по-често се отчитам пред него за своите убеждения като в полицейски участък. Отчаяна съм – не мога да живея по този начин.

 

Няма да се откажа от Истината, само за да бъда обичана и разбирана, но обичам съпруга си и децата, и се страхувам, че ще ги загубя, или те ще ме загубят, особено, ако семейството на съпруга ми – фундаментални протестанти – се присъединят към неговите разпити срещу мен.

 

Вече нямам свое семейство – израснала съм католичка и отдавна съм далеч от това идолопоклонничество, загубвайки поддръжката и любовта на семейството си. Чувствам се като Петър, който върви по водата и потъва. Изплашена и самотна съм, и много тъмни мисли, не от Бога, ме навестяват. Нямам представа какво да правя, как да реагирам и какво да говоря. Гледам как брат Иисус, например, е отговарял на обвиненията, когато е бил пред Пилат, но аз действително не знам как да се държа, попадайки в подобна ситуация. Моля ви, моля ви, помогнете ми. Как да обичам съпруга си, как да живея в спокойствие, запазвайки Божествения мир сред всичко това? Какво трябва да направя?

 

Сега съм изтощена, дори не съм в състояние да медитирам и да намеря отговор в моето собствено съзнание на Христа.

 

Моля ви, помогнете ми!

 

С благодарност в сърцето, Лира

 

Отговор на Иисус, 17 септември 2010 г:

 

Преди всичко е необходимо да вземете твърдото решение, че никога няма да вземате съдбоносни решения, докато се намирате във възбудено състояние на ума. След като приемете това решение, ще почувствате, че възбудата ви ще намалее.

 

Следващото, което трябва да направите е да признаете, че във всяка една ситуация, когато се чувствате парализирана и не чувствате вътрешното си ръководство, същността на проблема е, че в ситуацията има нещо, което не искате да видите.

 

Докато има нещо, което не сте готова да погледнете, вие не можете да получите ясно вътрешно ръководство. Това означава, че нивото на вашата възбуда само ще нараства, докато не доведе да някаква криза или срив. Затова е необходимо да разберете, че това е низходяща спирала, и трябва да направите нещо, което не сте правили преди, за да я прекъснете. Как да направите това? Като приемете съзнателното решение, че сте готови да погледнете всеки един аспект на ситуацията. Затова, вместо да се съпротивлявате на вътрешното си ръководство, му отворете ума и сърцето си. И тогава вашето Христово Аз и Владиците-наставници ще има с какво да работят, тъй като сега те уважават вашата свободна воля и стоят настрана.

 

Как да разберете какво не сте готови да погледнете? Очевидното начало във всяка ситуация нека бъде следното: да погледнете своите страхове. Целият страх е страха от неизвестното, а неизвестно е това, което не се решавате да погледнете. Ако наистина го погледнете и помолите за Христонаправление, то повече няма да бъде неизвестно, и вие ще премахнете своя страх.

 

Както винаги, ще използвам конкретния въпрос, за да дам учение, което ще бъде полезно на много хора, ето защо някои неща от това, което ще говоря, няма да се отнасят за конкретния човек, задал въпроса. Но едно, несъмнено, се отнася, а именно това, че писмото ви ясно показва, че сте парализирана, тъй като имате два противоречиви страха: страхувате се да компрометирате своя път към Христобитието и се страхувате, че вашите отношения ще се прекратят. По този начин, вашият обединен страх е, че няма никакъв начин да продължат едновременно пътя и отношенията.

 

Причината за този страх е, че вие смятате, че отговора зависи от отношението и решението на вашия мъж. По този начин, вие сте си позволили да повярвате, че изхода от ситуацията не е във ваши ръце и че не можете да направите нищо, за да измените своите избори. Но причината, поради която вдъхнових своя посланик да напише беседите за пробивите по пътя е, че искам хората да разберат, че НИКОГА не се случва ситуация, в която да нямате никакви избори.

 

ВИНАГИ можете да направите нещо и да вземете под контрол  вашите РЕакции относно ситуацията. И когато започнете да контролирате реакцията си, ще видите, че страховете ви ще изчезнат и вашият подход към ситуацията ще бъде съвсем друг. Освобождавайки себе си, в намирането на по-висш отговор за ситуацията, е възможно – не е задължително, но е възможно – вие да освободите също и съпруга си, и той да намери по-висш отговор. Вие сте във взаимоотношения, а те включват двама души. Затова реакцията на вашия мъж е резултат не само от неговата психика, но е под влияние и на вашата реакция, която произтича от вашата психика.

 

Следващото, което трябва да направите е, сериозно да помислите как виждате своя личен път. Считате ли го, както и много хора, за външен път, по който задълбочавате своите знания и следователно, вярвате и приемате определени идеи, такива, като ученията на този сайт? Или вие, както описвам в този сайт, започвате да виждате, че истинската цел на вашия личен път е процеса, който става вътре във вас. С други думи, разбирате ли, че най-главната част от пътя към Христобитието е в овладяване на пълния контрол върху реакциите в условията на този свят? Това е основополагащото послание в статиите на Ким, също както и това, което ни учат Възнесените Владици от времето на Буда.

 

Какво значи да проявите Христобитие? Това означава, че княза на този свят няма нищо във вас, тъй като каквото и да отправи към вас, той не може да ви накара да реагирате с нещо по-различно от любов. Любовта е средството, което ще прогони всички ваши страхове. Когато  отговаряте с любов, вие освобождавате себе си и своя партньор в намирането на по-висш отговор – ако вашия партньор избере това.

 

Разбирате ли какво искам да кажа? Отношенията са най-ефективния начин за обучаване на хората как да контролират реакциите си. Затова, отношенията с човек, който е против вашите духовни убеждения, не е задължително да са препятствие по вашия път към Христобитието. Те могат – ако изберете този подход – да бъдат прекрасна възможност за овладяване на реакциите и да се научите да отговаряте с любов на всяка една ситуация. С други думи, вие можете да имате отношения, а също така и да вървите по своя път към Христобитието. Вие даже можете по-бързо да прогресирате в сложните отношения, отколкото в простите.

 

Причината, поради която казвам това е, че ви давам надежда, че в същност, можете да продължите и отношенията си, и да следвате по пътя на Христобитието. Това би трябвало да намали вашия страх и бихте могли внимателно да го разгледате. Работата е в това, че ако се страхувате, че идва края на вашите отношения, то страха може да ви накара да компрометирате своя път към Христобитието. Имам в предвид,  че подчиняването от страх НЕ е равнозначно на контролиране на реакциите. Много хора са позволили на страха да ги направи покорни, а някои даже си мислят, че тъй като в това няма агресия, то такова поведение е Христоподобно, духовно или любещо. Това не е така.

 

Затова, трябва да стигнете до точката, където не се подчинявате от страх и единствения начин да направите това е да погледнете страха. Нека разгледаме страха ви от това, че отношенията могат да приключат.

 

Факт е, може да е жесток този факт, но е неизбежен в това, че голяма част от хората по духовния път ще изпитат криза в отношенията. Това особено важи за отношения, които са започнали преди да намерите пътя или преди да направите голяма крачка напред. Причината е, че когато направите голяма крачка напред, вашият партньор ще почувства това. И ако той не е готов да върви с вас, то възприема това като заплаха. Съществува риска вашият партньор да се страхува да не ви загуби и това може да го накара да ограничи вашата духовна дейност.

 

Има много духовни търсачи, които са изпитали това и много от тях са позволили отношенията им да приключат по тази причина. Но в голяма част от случаите това е или ненужно, или преждевременно. Позволете ми да обясня.

 

Съвършено вярно е, че като духовен търсач, на вас, вероятно, ще ви се наложи да приключите отношенията, за да направите скок напред (или това ще стане в резултат на такъв скок). Показах това в ситуацията, където проповядвах в тълпата, а майка ми с братята и сестрите ми дойдоха да ме уговарят да прекратя това, което правя, и да стана нормален човек. Моят отговор беше, че тези, които чуват словото Божие и го изпълняват, са моето истинско семейство. Това в някаква степен е вярно за всеки духовен търсач – може да настъпи момент по вашия път, когато ще ви е нужно да вървите по-нататък и да изоставите някои хора.

 

Но, и това е голямото НО, което никога не трябва да се използва в качеството на предлог за лек изход. Трябва да кажа, че много търсачи действително са използвали моя пример за да оправдаят приключване на отношения. Те са искали да ги приключат, но не са искали да признаят това, затова, когато техният партньор е започвал да възразява срещу духовната им дейност (често в неуравновесена форма) това е ставало удобно оправдание за прекъсване на отношенията. Удобно е да се проецира, че нежеланието на партньора ви да приеме вашите духовни действия е причина за разпадане на отношенията. Очевидно е, че това е просто стара уловка на егото за снемане на отговорността, и това не води към духовен прогрес, независимо от това, как се опитвате да го оправдаете.

 

Ако искате да прекратите отношенията, вие, очевидно, имате право да направите избор. Но тогава признайте, че вие правите този избор и не прехвърляйте отговорността върху някой друг.

 

И така, разбирате ли смисъла на думите ми? От една страна, е необходимо да имате в предвид, че отношенията могат да приключат, но също така, трябва да избегнете вземането на решение с външния ум, който преждевременно ще сложи край на отношенията. Как да намерите баланса? Първо, решавате да не вземате никакви решения относно приключване на отношенията и след това спирате да се съсредоточавате върху това да променяте своя партньор, а вместо това, концентрирате цялото си внимание върху контрола на собствените си реакции в отношенията.

 

Вие трябва да се придвижвате към момента, когато за вас вече няма да е важно дали ще приключат отношенията или ще продължат. Тъй като вече дотолкова контролирате реакциите си, че може да намерите душевно спокойствие и щастие независимо от своя партньор.

 

И когато наистина намерите душевно спокойствие и се научите да отговаряте само с любов, много е вероятно, вашият партньор истински да се промени и кризата да приключи. Все пак, тъй като всичко се подчинява на свободната воля, възможно е, партньорът ви да не е готов да се промени. Затова, той може да реши да приключи отношенията или отношенията могат просто да се разпаднат от само себе си. Искам да кажа, че е необходимо да се концентрирате върху собствените си реакции и да избягвате да приемате каквито и да е решения с външния ум. Стремете се към вътрешен мир и позволете на ситуацията да се разкрива.

 

Това означава, че дори ако отношенията приключат, това няма да ви разбалансира. А за да достигнете такова състояние, трябва да разгледате своя страх и да преминете през него. Най-добрият начин да направите това е като попитате себе си: ”Какво по-лошо може да се случи?” След това проиграйте в ума си, че това наистина става и как вие постъпвате ментално и емоционално. Позволявайки си да преживеете страха, в крайна сметка вие ще преминете през него и ще видите, че най-лошият сценарий не е чак толкова лош колкото сте се мислили. Ако се реализира, вие действително бихте могли да го преживеете и да продължите нататък.

 

Сега, в случаите подобни на описания по-горе, е необходимо да се разгледа още и фактора, който много хора не биха искали да признаят. Това е жестокия факт, че фундаменталисткото християнство е грубо откъснато от реалността на Христа. Малко религиозни движения на Земята са по-агресивно осъждащи, а това значи, че много фундаментални християни са отворени към демоните на ада. Тези демони работят чрез много фундаменталисти, даже чрез много проповедници, и тези хора действително се използват за разпалването на конфликти. Затова е обосновано и необходимо използването на розариите и повелите, които сме дали на този сайт, за да изолирате мъжа си от тези демони и да го защитите от тях.

 

Много е важно да правите това без страх и да преодолеете страха осъзнавайки, че тези демони нямат власт над вас, когато контролирате своите реакции. Но до този момент е важно да призовавате защита и да ограждате себе си, децата си, мъжа си и неговото семейство. Вие също може да ме призовавате да съдя силите, които злоупотребяват с моето име, използвайки го да оправдават действия, които не подобават на Христа. Използвайте розария на Архангел Михаил и призива за превъзхождане съзнанието на клеветника на братята. Използвайте също и по-нежните розарии за изчистване на сърцето и за безусловната любов.

 

И като заключение. След като сте призовали защитата и имате определен контрол над реакциите си, трябва да поговорите със съпруга си. Но обърнете внимание, че това е невъзможно или неконструктивно, когато нямате контрол над реакциите си. Ако го нямате, то вероятно, ще започне противопоставяне, което ще доведе само до изостряне на кризата.

 

И така, когато ситуацията ви се стори конструктивна, поговорете със съпруга си за две неща. Преди всичко се опитайте да му зададете въпроса, дали мисли, че неговото поведение по отношение на вас съответства на идеалите на Христа. Дали той действително обръща и другата си буза или е агресор, който продължава да ви удря по бузата, а вие продължавате да давате и другата? Покажете му, че вие не се опитвате да променяте убежденията му, а той не прави така.

 

Той може да ви отговори, че тъй като вие ще отидете в ада поради липса на вяра, то той прави това, което Иисус иска той да направи. Тогава се опитайте да го попитате, смята ли той, че Иисус е уважавал свободната воля на хората? Наистина ли вярва, че Христос иска той да покаже неуважение към вашата свободна воля? Попитайте го, какво би почувствал ако някой агресивно се опита да го накара да се отрече от неговите християнски вярвания? Ще почувства ли, че това е правилно? Ако не, то може ли да види, че щом той не иска да го принуждават да измени убежденията си, то той трябва да постъпва с другите така, както иска другите да постъпват с него. А нападайки агресивно вашите убеждения той не живее съгласно моите заповеди.

 

Попитайте го също, дали Христос иска той да демонизира жена си, или Христос иска той да намери начин да живеете заедно в мир, дори и да нямате еднакви убеждения? Вие бихте могли да му напомните, че съм проповядвал всички християни да се обичат един друг така, както аз ви обичам. А аз обичам всички хора, независимо от тяхната религиозна принадлежност, и именно за това се обръщах към самаритите, митарите, римляните и грешниците в еднаква степен.

 

Следващата тема: разговор за неговите чувства към вас. Започнете с това, като му обясните, какво чувствате към него, както го описвате в писмото. После го помолете честно да каже какво чувства към вас. Вие може би никога не бихте се оженили, ако не сте били и двамата спасени, но какво чувства сега? Обича ли ви като човек или неговата любов е обусловена от вашето спасение? Може ли да ви отдели като човек от вашата религиозна принадлежност? Обича ли ви все още такава каквато сте и достатъчно дълбока ли е любовта му за да ви позволи да следвате жизнения си път, който той не разбира? Може ли да ви обича достатъчно силно, за да ви освободи да следвате своя път, както вие го обичате достатъчно за да го освободите да следва своя път?

 

В случай, че отговора е, че ви обича такава каквато сте, очевиден извод е, че трябва да работите над способността да живеете заедно в любов и уважение, а не в постоянни спорове и обвинения. Ако той ви отговори честно, че повече не може да ви обича, защото не може да бъдете спасена, то вие, очевидно, трябва да поговорите дали имат смисъл вашите отношения.

 

Аз разбирам, че такъв потенциално решаващ разговор може да бъде причина за безпокойство. И именно, затова ви казвам да овладеете реакциите си, за да можете да проведете разговора и да бъдете спокойна независимо от резултата. Търсете, преди всичко, царството Божие и Неговата истина – в смисъл на вътрешен мир и контрол над собствените реакции – и тогава всичко ще се получи.

 

 

 

Превод Руми Янкова

 

 

 

 

Thursday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019