Ким Майкълс

Само един посланик на Бога ли има за даден момент?

Печат

 

 

 

 

Само един посланик на Бога ли има за даден момент?

 

 

 

Въпрос: Посещавам изумителния ви сайт. Обаче има и друг човек, който твърди, че е Посланик на Бога за нашето време. Твърди се, че в определено време има само един Посланик, за да се предотвратят грешки и конкуренция, които се появяват, ако посланиците са повече. Неговото име е Маршал Самърс. Какво мислите за него? Искрено благодаря.

 

Отговор на Иисус

 

29 юли 2011 г.

 

За духовния ученик има смисъл да осъзнае, че не можете да основава своето израстване на интелектуални и аналитически аргументи. Същността на духовния път е в евристичните преживявания, които могат да ви дадат интуитивно знание, намиращо се извън границите на всички външни аргументи. Това ви носи покой, който преминава в разбиране, защото той не е основан на разбиране, а на непосредствен опит.

 

Една от основните движещи сили на Земята – от тези знания всички духовни търсачи могат да извлекат полза – е, че на тази планета са се въплътили много хора, хванати в капана на падналото съзнание. То още може да се нарече змийско съзнание и това се отнася за Змията, излъгала Ева да изяде забранения плод – който в действителност е дуалистичното съзнание. Тези същества са много изкусни в подбора на сложни аргументи, които могат да посеят семената на съмнението, смущението и унинието в умовете на невинните, в умовете на децата на Бога.

 

Да се признае, че вие като духовен човек никога няма да можете да надхитрите намиращите се в паднало съзнание, е много мъдро. Няма аргумент, на който да няма контрааргумент. Това означава, че вие никога няма да ги убедите, защото те винаги ще издигнат аргумент, който, както те казват, е по-висш от вашия.

 

Проблемът е в това, че когато се опитвате да уговаряте тези, които се намират в паднало съзнание, вие попадате във водовъртежа на аргументи, създадени от тези съзнания. Намиращите се в това съзнание са напълно потопени в него и вие никога не можете да ги спасите чрез аргументи. Но опитвайки се, вие неизбежно ще бъдете засмукани от тях, тъй като вие се движите натам, накъдето е насочено вашето внимание.

 

Слугите на Бога имат древна мечта – да издигнат някакъв окончателен аргумент или висш аргумент, който да пробуди заслепените от дуалността. Но това е просто невъзможно, и вие ще разберете това, когато разберете как работи дуалността.

 

Истинските духовни ученици никога не си позволяват да мислят, че са намерили висше изражение на истината на земята. Те осъзнават, че единствената висша истина  е Бог и Бог не може да бъде описан с думи или образи. Богът може да се познае само чрез единството. Затова Бог е единственият действен ценностен критерий. А истинският Бог никога не може да бъде сведен до човешки аргументи.

 

Задайте си въпроса: „Искам ли да бъда прав на Земята или искам да бъда прав с Бога?” Не можете да служите на двама господари. Ако искате да сте прав с Бога, трябва да прекратите да спорите с другите хора за Него и за това, че нищо не е несравнимо с непосредственото преживяване на Бога.

 

Заслепените от дуалността не могат да изпитат Бога непосредствено и причината е в това, че те не могат да оставят своето отделно „аз” дори за част от секундата. Те са привързани към усещането за контрол, което им дава отделното „аз”. На какво се основава това усещане за контрол?

 

На това, че поради тази причина егото не може да се усети Бога непосредствено, и то никога не може да бъде висш ценностен критерий. Спомнете си какво е казала Змията на Ева – че ако тя изяде плода, ще стане като бог, знаеща добро и зло. Това означава, че заслепените от дуалността не могат да усетят Бога като висш ценностен критерий. Затова те не могат да усетят реалността, която е извън границите на света на техните възприятия. В резултат в техните глави кръжи опияняващата вяра, че те са „като бог” и че имат способността и правото да определят собствени ценностни критерии.

 

Затова всяко същество, заслепено от дуалността, е определило свои ценностни критерии и такива същества твърдо са убедени, че това са висши критерии. Всякакви ваши аргументи ще бъдат насочени срещу техните ценностни критерии и винаги ще претърпявате неуспех в опитите си да ги убедите.

 

Причината е, че в своите ценностни критерии те са определили някои изрази на земята като висши истини. Затова те отказват да се съмняват в тях и докато тези изрази са вън от съмнение, нито един аргумент никога няма да може да разклати убедеността на тези хора.

 

В определен смисъл, може да се каже, че намиращите се в паднало съзнание имат като свой висш ценностен критерии едно просто утвърждение: „Аз никога не мога да сгреша”. И затова вие никога няма да можете да убедите такива хора, че им е необходимо да излязат от рамките на избраната от тях „непогрешима” истина и да получат непосредствен опит от Битието на Бога – което се намира извън границите на всякакви изрази.

 

В реалността всички изрази на земята са „неверни” в смисъл, че те могат да бъдат само сурогати на непосредственото познания на Бога. И ако вие се отказвате да поставите под съмнение определен израз, то това може да блокира непосредствения ви опит.

 

Причината е в това, че когато вие действително познаете Битието на Бога, вие осъзнавате, че вие НЕ сте бог и затова нямате способността да определяте „добро и зло”. Вие може да познаете доброто и злото само чрез непосредственото усещане на голямото Същество извън менталните рамки, създадени от индивидуалните ви възприятия.

 

Дори ако сте издигнали над егото си, вие ще знаете, че се нуждаете от ценностни критерии извън своя ум, доколкото дори индивидуализацията на Бога никога не може да има възприятието на вездесъщия Бог. Висшата истина никога не може да бъде заключена във форма, тя може да бъде позната само извън предела на формите. Дори аз като възнесен владика зная, че ми е необходимо постоянно да усещам Битието на Бога, за да избегна създаването на собствено възприятие.

 

Познание за Бога чрез опит, или чисто осъзнаване може да се достигне само преодолявайки страстното желание на егото да контролира – същата тази жажда за контрол, която е доведена до крайност от намиращите се в паднало съзнание. Те искат да определят „добро и зло”, за да достигнат контрол, който да им даде възможност да живеят със собствената си вътрешна небезопасност. Те правят това, надуто определяйки себе си като единствените представители на истината.

 

Мъдри са тези, които не стават слепи последователи на такива слепи лидери.

 

Колкото до аргумента, че съществува само един посланик в едно и също време, погледнете мой стар отговор, който все още е безкрайно актуален. Освен факта, че оттогава Ким получи мантията за работа с по-голям брой възнесени владици.

 

 Copyright © 2011 Ким Майклс

Превод Таня Т

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019