Ким Майкълс

Одобрява ли Аллах джихад?

Печат

 

 

 

 

Одобрява ли Аллах джихад?

 

 

 

Въпрос: Мога ли да получа разяснение от Възнесения Владика за “джихад”? Знаем, че терористите използват това за да насочат своето насилие срещу живота. Но съм чувал и друга интерпретация, според която, струва ми се, означава  битка в самия себе си, когато Висшия Аз завоюва низшия аз. Много християни твърдят, че мюсюлманската религия е лоша сама по себе си. Но на мен ми се струва, че това е неправилна интерпретация на мюсюлманската религия.

 

Отговор на Исус:

 

Благодаря, че повдигате толкова важен въпрос. Позволете ми да започна с коментарите за религията ислям.

 

Ислямът е истинска религия, въпреки вярванията, както ми се струва, на много християни. Когато казвам, че е истинска религия, аз подразбирам религия, която е била първоначално вдъхновена от Бог или по-скоро от Възнесените Владици.

 

Възнесените Владици са духовни същества, много от които някога са били на Земята във физическо тяло и са се възнесли в духовното царство. Ние служим като духовни учители на човечеството и в тази си роля му даваме нови религии и духовни учения.

 

Ето защо, мюсюлманите са прави когато казват, че Корана е бил даден на човека чрез непосредствено вдъхновение, или откровение, от Архангел Гавраил.

 

Позволете ми да продължа и да ви кажа, че ислям е истинска религия, но не е единствената такава.

 

Съществуват повече от една истинска религия. Очевидно, и аз, и всички други членове на Възнесените Сонми знаем, че на хората им е много сложно да приемат, че може да има не само една истинска религия. Но, това неприемане, което неизбежно води към екстремизъм и фанатизъм, е човешки продукт, а не е от Бога.

 

Истинската цел на религията

 

Позволете ми ясно да заявя, че съм член на Възнесените Сонми. Архангел Гавраил също е член на Възнесените Сонми. Ето защо, на мен ми е добре известно първоначалното божествено намерение, което стои зад освобождаването на Корана и истинското учение ислям за човечеството. Мога да ви уверя, че Бог никога не е искал исляма да бъде войнстваща религия, също както и християнството не би трябвало да става войнстваща религия.

 

Както вече обясних в беседата за войната в Ирак, няма никаква причина, поради която Бог да оправдава убийството на хора. И нека този, който има уши да чуе моите думи, било то християнин, еврей или мюсюлманин. Тук, на небесата, няма такова понятие като свещена война. Но, има такова понятие като духовна битка и аз ще се върна към нея по-късно.

 

Сега, нека разгледаме очевидния въпрос, защо почти от самото начало ислямът е бил войнстваща религия, която е за това: или всички неверници да си сменят вярата или да бъдат убити. В новата си книга “Спаси Себе си” много подробно обяснявам истинската цел на религията. Като край на обсъждането, ми позволете да кажа, че истинската религия винаги се дава от Възнесените Сонми. Целта на истинската религия не е да дава абсолютна, изчерпателна или непогрешима доктрина за Бог.

 

В днешно време хората се намират в толкова низко състояние на съзнанието, че те просто не могат да обхванат или да приемат цялата истина за Бог и Неговото Битие. Освен това, истината за Битието на Бог е невъзможно да бъде описано с думи, даже с думите на такъв богат език като арабския. Истинската природа и Битието на Бог, могат да бъдат опознати от човека, но само чрез непосредствен, вътрешен, мистичен опит, който превъзхожда всякакви земни думи и понятия.

 

Искам да кажа, че когато ние, Възнесените Сонми, даваме нова религия или духовно учение, нашата цел никога не е създаването на  “една истинска религия” или даването на непогрешима доктрина. Новото духовно учение се дава на хората винаги при определено състояние на съзнанието. По този начин, религиозното учение винаги се приспособява към съзнанието на хората, което, очевидно, е дълбоко повлияно от времето и обстоятелствата при които те живеят. Нашата цел е да се даде едно по-висше духовно учение, по сравнение с това, което имат в  дадения момент, но да не бъде толкова извисено, че да не са в състояние да го усвоят или да го приемат. С други думи, новото духовно учение е обмислен отговор на конкретна ситуация; може да се каже на определена криза в живота на хората. Всичко това се отнася и за исляма.

 

Защо исляма става войнстваща религия

 

Ако обективно погледнете времето  и обстоятелствата при които се е появил исляма, ще видите, че той е бил адаптиран по много фин начин към нивото на съзнание на хората. Така, почти от самото начало на оригиналните духовни учения са били наложени определени интерпретации, поради които се е създало впечатлението, че само ислям е истинската религия, която заменя всички други религии. Но, ако обективно погледнете историята, ще видите, че хора от много други религии също са наложили такава интерпретация на своята религия, и очевидно, тези изисквания не могат всичките да бъдат правилни.

 

Нека тези, които имат уши, да чуят моите слова и ако искат да отворят сърцата си за Божествената Истина, и сега искам, завинаги, да има ясност при дебатите за това, коя религия е единствено истинска религия. Позволете ми да заявя много ясно, че ако някой твърди, че неговата религия е единствено истинската религия, тогава този човек демонстрира, без всяко съмнение, че не е разбрал Природата и Битието на Бога.

 

Аз разбирам, че много хора от различни фундаментални религии, в това число и ислям, ще възразят срещу това твърдение. Но самата същност на исляма е в пълното самоотдаване на волята на Бог. Ако вие действително сте готови изцяло да приемете волята на Бог, трябва да сте готови да познаете истината Божия. Ако у вас я няма Божията истина, как ще познаете волята на Бог? И ако не познаете волята на Бог как може да се откажете от човешката воля? Истината Божия, в самата си природа, е висша и извън всякакви интерпретации наложени от човека.

 

Основната мисъл на този сайт е в това, че човечеството се е спуснало в по-низко състояние на съзнанието от което не може повече да вижда Божията истина. Ето защо, то създава мислени образи, създава идоли и интерпретации, и след това се опитва да ги наложи на реалността, която е създадена от Бог. Както се казва в писанията: “Бог не може да бъде осквернен”, което означава, че човешките убеждения и интерпретации по никакъв начин не могат да повлияят нито на законите на Бог, нито на Неговата реалност.

 

Път, който на човек му се струва пряк

 

Като Възнесен Владика мога да кажа, че има много пътища, които действително отвеждат в царството на Бог. Но, както още преди 2000 години бях казал, има път, който на човек му се струва пряк; но краят му е – пътят на смъртта. Пътят, който изглежда пряк, е този, който този сайт описва като външен подход към религията. Именно този подход кара хората да стават фанатици и догматични. Именно този подход кара хората да попадат под влияние на илюзията, която не може да е от Бог, илюзията, че тяхната религия е единствено истинска или, че тя превъзхожда всички останали.

 

Опасна илюзия е, че хората участват във външни борби за да докажат, че тяхната религия е единствено истинска. Вместо това, би трябвало, ако са заинтересовани за собственото си спасение, да участват във вътрешната битка, постигайки вътрешно, мистично учение за тяхната собствена религия.

 

Мога да ви уверя, че този, който намери този вътрешен път, пряк и тесен път, в границите на всяка една религия, бързо открива, че религиозния конфликт е най-безсмисления от всички човешки конфликти. Единственият конфликт, единствената борба, която има смисъл и обоснованост в очите на Бог е духовната борба, духовната битка, в която душата участва, за да преодолее силите, които я отделят от царството Божие.

 

Тези сили съдържат в себе си вътрешните сили на низшото “аз”, плътския ум и човешкото его, и истинската цел на исляма, християнството и всички други истински религии е да предложи на хората изход от това низко състояние на съзнанието.

 

Истинското значение на джихад

 

Духовната битка е истинското значение на джихада. Предназначението на джихада никога не е било да бъде във физическа война, при която мюсюлманите да се въвличат в конфликти, убивайки невярващите. Това е невярно тълкование, наложено от човека и то е било наложено от войнстващата култура. Ако обективно погледнете на историческите обстоятелства при които е даден исляма, ще видите, че е даван на хора, които са били дълбоко разделени и които са били на границата да се унищожат един друг. Ислямът е даден с надеждата за обединение на тези хора в желанието си за самоотричане в името на волята на Бог.

 

За съжаление, вместо изцяло да бъде приета ключовата идея на исляма за безусловно самоотричане в името на истината и волята на Бог, много мюсюлмани са създали смес от истинското учение ислям с тяхната войнстваща култура. По този начин, както се случва и с ранната християнска църква, особено при образуването на Римокатолическата църква, културата на войнстващия народ бива наложена върху истинското учение ислям.

 

Вместо да се обединят в истински, духовен съюз, който да е образуван единствено чрез изцяло самоотричане в името на волята на Бог, арабските народи започват да се обединяват за борба срещу външния враг. Тези хора не са били в състояние да се отделят от своята войнстваща култура и от момента, в който исляма им казва да прекратят да се виждат един друг като врагове, на тях им се налага да създадат външен враг, а именно, неверниците. Мога да ви кажа, че този психологически механизъм е причина за голяма част от войните, които сме видели в продължение на цялата история, включително и войните между християнството и исляма, създаването на Нацистка Германия и войната между евреи и араби, която продължава до днешни дни.

 

Необходима ли е Трета световна война?

 

Позволете ми да кажа още веднъж, както съм споменавал и на друго място, че поради този психологически механизъм, нежеланието да се отстъпи пред волята и истината Божия, планетата Земя стана подобна на барутена бъчва. Съществува реален риск света скоро да стане свидетел на крупен конфликт между християни, мюсюлмани и евреи.

 

Може ли да бъде избегнат? Позволете ми да заявя ясно, че хората сами по себе си не могат да избегнат този конфликт. Само намесата на Бог може да не го допусне. Но Бог не ще се намесва и предотвратява конфликта докато хората не само не го помолят да направи това, но го помолят, демонстрирайки своята готовност да въплътят вътрешните принципи както на исляма, така и на юдаизма, и на християнството.

 

Това, което искам да кажа е, че ние Възнесените Сонми, въпреки всичко, се надяваме, че критичната маса от християни, евреи и мюсюлмани изведнъж ще се събуди и ще реши, че е настъпило времето да се спре това безумие. Че е настъпило времето да се предприеме нов подход към религията. Че е настъпило времето да се преодолее убеждението, че може да бъде убит ближния в името на Бога.

 

Ако такова пробуждане настъпи, то аз мога да ви обещая, че можем да избегнем крупномащабен военен конфликт, който може да въвлече тази планета в Трета световна война. Освен това, съм длъжен да ви кажа, че ако такова събуждане не настъпи и не настъпи много скоро, то ние, Възнесените Сонми не виждаме как такава война може да се избегне.

 

Прост факт е, че когато човешките същества се отказват да се подчинят на истината и волята на Бог, те постъпват в училището на суровите удари. В това училище те трябва да се учат чрез следствията на своите действия; да съберат това, което са посели. Тези, които са посяли вятъра на религиозните конфликти и фанатизъм, ще жънат буря от военни конфликти и войни.

 

Надявам се, че няма да станем свидетели на Трета световна война, само и само за да могат хората да се събудят и да се отърсят от погрешното убеждение, че целта оправдава средствата, и че Бог гледа през пръсти на убийството на човек от човек.

 

Нека хората се събудят и разберат, че в Стария Завет, който е почитан както от мюсюлмани, така и от християни и евреи, е казано точно: “Не убивай”. Старият Завет не определя условията, при които убийството е приемливо, поради простата причина, че в очите на Бог няма такива условия.

 

Нека този, който има уши, да чуе тези думи и нека сам да реши, било то мюсюлманин, евреин или християнин, веднаж завинаги да се откаже от концепцията за свещена война против своите ближни. Нека бъдат в свещена война срещу силите на този свят, които работят срещу целите на Бог и се опитват да спрат появата на Неговото царство на земята.

 

Позволете ми да се изразя още по-ясно: царството Божие няма да се прояви на Земята докато хората се убиват един друг в името на Бог.

 

Превод Руми Янкова

Източник:   www.askrealjesus.ru/2011/2011_n118.html

 

 

 

 

Tuesday the 2nd. Spiralata.net 2002-2019