Ким Майкълс

Нужна ви е икономика за хората или икономика за елита?

Печат

 

 

 

 

Нужна ви е икономика за хората или икономика за елита?

 

Сен-Жермен, 21 септември 2008

 

Аз Съм Сен-Жермен. Аз пазя Пламъка на Свободата за Земята. Какво означава това? Това означава, че аз съм станал напълно и изцяло единен с Божествения Пламък на Свободата. И съм се заклел да излъчвам Пламъка на Свободата на тази планета през следващия цикъл - Епохата на Водолея. По този начин, възлюбени мои, аз съм заслужил званието Бог на Свободата за Земята, тъй като съм единен с този Богопламък.

 

Но предпочитам да не използвам това звание, тъй като хората могат неправилно да разберат това и погрешно да го използват, като оправдание, за създаване на идолопоклонничество, възлюбени мои. Именно поради това, в началото на това послание бих искал да кажа няколко думи за идолопоклонничеството. Тъй като действително, идолопоклонничеството е един от главните уроци, който бе определен да бъде усвоен от човечеството по време на Епохата на Рибите.

 

И какво направиха хората вместо това, възлюбени мои, - те създадоха още по-голямо идолопоклонничество пред Исус, който бе дошъл да ги освободи от идолопоклонничеството. Не само по отношение на себе си, но особено от това на падналите на тази планета, тези, които изцяло са в примката на дуалното съзнание, защото са напълно заслепени от своето собствено его. И са твърдо убедени в илюзията на егото, смятайки, че тези илюзии са абсолютни, неподлежащи на съмнение и са безспорна истина. По този начин, създавайки крайно идолопоклонничество, представяйки лъжата за истина и смятайки, че твърдо се придържат към “абсолютната истина”, те издигат себе си до най-висок статус, в сравнение с другите хора.

 

И така, възлюбени мои, вие действително виждате, че идолопоклонничеството е една завеса на невежество, завеса на илюзиите, която задържа една голяма част от населението в капана на илюзиите, че е необходим елит, който да бъде между тях и Бога. Не бе ли против това Исус, възлюбени мои, когато предизвикваше книжниците и фарисеите, храмовите свещеници и сарафи – които поставяха себе си като елит между хората и техния Бог, увековечавайки илюзията, лъжата, че хората не могат свободно да влязат в собствените си сърца и там да намерят Бог. А могат да се свържат с Бога само посредством външната религия и нейното духовенство.

 

 

 

Идолопоклонничеството в миналите организации на възнесените владици

 

Това, възлюбени мои, е абсолютна лъжа, която трябва да бъде преодоляна преди да започне да се разкрива Златния Век на Водолея. Ако вие погледнете честно, дори в миналите организации на Възнесените Владици, ще видите това идолопоклонничество. То стига чак до поклонение пред самия посланик, който, сякаш, може да застане между вас и Възнесените Владици, между вас и вашето АЗ СЪМ Присъствие, между вас и Бога.

 

Възлюбени мои, тези от вас, които са ученици от тази нова диспенсация, е необходимо да преодолеят това идолопоклонничество и да бъдат готови да го видят в себе си, да бъдат готови да го видят в предишните организации и да осъзнаят, че тези организации са били основани и замислени специално за това – да се предостави посвещение на определени жизнепотоци. Последното посвещение, ние бихме могли да кажем и последна възможност, е свързано с преодоляването на идолопоклонничеството, вместо то да се увековечава, възлюбени мои.

 

Вие виждате, че едни действително са го преодолели, а други - увековечили. И в същото време, някои са били призовани да постъпят в тези организации, за да демонстрират, че могат да бъдат ученици на Възнесените Владици, без да попаднат в капана на идолопоклонничеството. И макар, че техният пример в повечето случаи е бил игнориран, въпреки всичко, примерът е бил даден и по този начин е била дадена възможността да се направи избор. Нямаше да има тази възможност, ако никой не се беше осмелил да преодолее идолопоклонничеството.

 

Когато оценявате предишните организации, трябва да знаете това. И трябва да знаете, че тези организации действително са предоставяли на хората уникалната възможност – поради тяхното предназначение - да противостоят на това състояние, на това съзнание на идолопоклонничество. И за тези, които не са пожелали да видят гредата в собственото си око, действително идва съд, и на тях няма да им бъде позволено превъплъщение на тази планета. Те ще трябва да преминат в други сфери, където да продължават своя житейски ход, ако могат да живеят, без да дърпат планетата Земя и разкриването на Епохата на Водолея надолу със своето егоистично състояние на съзнанието. Със своето идолопоклонничество, което неминуемо води до самопоклонение, те смятат себе си за най-напреднали ученици на Възнесените Владици на Земята.

 

Наистина, възлюбени мои, най-напредналите ученици са тези, които не се интересуват от дуалните характеристики, като напреднал или ненапреднал, а те просто търсят гредата в своето око, разбирайки, че няма смисъл да сравняват себе си с другите. Тъй като това е въпрос свързан само със сравнението и дали сте почистили вашето собствено съзнание от елементите на дуалното съзнание. И ако не сте го почистили, то го погледнете и използвайте нашите учения за да го превъзмогнете. И ще видите, че тези, които се намират в капана на идолопоклонничеството, не са способни да направят това. Тъй като те са уверени, че щом виждат ясно недостатъците на другите, не им е необходимо да търсят гредата в собственото си око.

 

Но аз ви казвам, възлюбени мои, че има неизбежен закон на Бога: ако вие виждате някакъв недостатък в друг човек, то същия този недостатък е във вашето собствено око – иначе вие не бихте могли да го видите в другите. И ако вие продължавате да съсредоточавате вниманието на сламката в окото на своя брат, то вие само ще затвърдите самопоклонението, и следователно, ще се откажете да научите урока си, който е бил предназначен да бъде научен от вас, намирайки се в определена организация.

 

Та вие разбирате, възлюблени мои, както се казва – вие получавате такъв посланик, какъвто заслужавате. Вие получавате гуру, какъвто заслужавате. Или вие получавате гуру, който желае да прояви определени недостатъци, които вие трябва да видите в себе си. И по този начин, ако вие ги забелязвате само в гуруто, но се отказвате да ги видите в себе си, тогава изпускате тази възможност. Но, въпреки това, планетата ще има тази възможност да се издигне нагоре, а тези, които се отказват да погледнат своето съзнание, ще отидат на друго място, а ние, ще продължим да се движим по-нататък, издигайки планетата по-високо от съзнанието на падналите и тяхното мислене на самовеличаене, когато си мислят, че познават по-добре Бога.

 

Идолопоклонничеството и икономическата криза

 

Защо, възлюбени мои, реших да започна този разговор за идолопоклонничеството? Нима не поради това, че именно идолопоклонничеството е централният проблем на днешната икономическа криза? Какво виждате да се увековечава от пресата и средствата за масова информация, от правителствените чиновници, от ръководителите на различните икономически организации, такива като Федералния Резерв или големите банки? Нима това не е съзнанието, че определени организации, компании и учреждения са “прекалено големи, за да претърпят крах” и за това правителството трябва да се намеси и да подкрепи тези колоси, за да не рухнат?

 

Възлюбени мои, нима това не е идолопоклонничество? И основната истина е, че именно това е идолопоклонничеството на хората, което е увековечено в продължение на Епохата на Рибите, а и от по-рано, убеждението, че те не могат да съществуват без елита на властта на падналите. Възлюбени мои, именно този проблем виждате на Земята. Тази илюзия пречи на хората да се изправят и да си възвърнат Богу-Силата, силата на Бога, която се намира вътре във всеки един. И тази илюзия се увековечава от самия елит – елита в средствата за масова информация, елита в правителството, елита в бизнеса, финансите и в банките.

 

Те отчаяно са се вкопчили във властта и привилегиите си. Но и при това положение, някои от тях започват да разбират, че дните им са преброени. И че техните дни на властване над хората и техните привилегии са също преброени, възлюбени мои. Та те разбират, че това не може да продължава вечно. Хората ще въстанат, така, както вече са въставали против феодалната система и в случаите, когато управляващия елит е имал пълен контрол върху хората. Това е въпрос на относително кратък срок.

 

Много от елита на властта са все още слепи, разбира се. Но някои от тях започват да разбират това. Ето защо, възлюбени мои, искам да знаете, да си представяте и да призовавате, да се пробуждат хората от това мислене на идолопоклонничество и от идеята, че се нуждаят от елит, който е от егоистични и себелюбиви хора, които се опитват да съхранят стабилността на обществото.

 

Та вие разбирате, възлюбени мои, че ние, Възнесените Сонми, в никакъв случай не създаваме и не формираме привързаност към стабилността. Ние искаме растеж! И по някога растеж означава това, че вие трябва да отхвърлите старото, позволявайки му да се разруши – ако това е необходимо, а хората безумно са се вкопчили в него, отказвайки да го пуснат.

 

И така, вие разбирате, възлюбени мои, ние, разбира се, предпочитаме плавният преход от днешната икономическа система към икономиката на Златния век. Ние предпочитаме да бъдат сведени да минимум страданията и загубите. Но ние искаме това не чак до такава степен, че да попречим на хората да си научат урока. И за това се надявам, че вие ще разберете, че на вас не ви подхожда да призовавате за стабилизация на икономиката. Не ви подхожда да призовавате за поддръжка на учрежденията, създадени от падналите. Не ви подхожда да отправяте призиви, които поддържат елита на властта.

 

Вие трябва да призовавате и поддържате виждането, че хората учат своя урок. И че тези, които няма да се учат, ги очаква съда на Христос, за да могат да бъдат отстранени. Именно това, възлюбени мои, ще допринесе за прогреса. И ако за това потрябват няколко обръщания по разбития път, тогава нека бъде така. Защото, аз ви казвам, че преди хората да бъдат готови да приемат икономиката на Златния Век, те ще трябва да научат по какъв начин може да се злоупотребява с нея.

 

И ви казвам, възлюбени мои, че ако имах инструмент, с който би могъл сега веднага да поднеса икономиката на Златния Век, то по-голямата част от хората на тази планета просто не биха я приели. Те биха я отхвърлили като безнадеждна, утопична, неосъществима мечта, която просто никога не би се сбъднала. Защото те са затънали в съзнанието на дефицита, отново, създаден от падналите в резултат на тяхното идолопоклонничество, възлюбени мои. Така, че какъв е смисъла на идолопоклонничеството? Това е желанието да величаеш себе си и своята група над другите хора. Но как може да се величаеш в сравнение с другите, ако не се намираш в обкръжение, пронизано от илюзията на дефицита. Та нали, за да имат някои повече, други трябва да имат по-малко, възлюбени мои. Това състояние на неравномерно разпределение на богатството и привилегиите не може да съществува в изобилния живот на Бога. Такова състояние може да съществува само тогава, когато изобилния живот се отхвърля от критичен брой хора и той може да се появи физически.

 

 

 

Равномерно разпределение или маскировка на риска?

 

И така, вие разбирате, че когато ви говоря за разпределение на богатствата по равно, аз говоря не за социалистическата мечта, когато държавата е узурпирала положението, което заема АЗ СЪМ Присъствието на всеки човек. Аз говоря за истинския реализъм на Златния Век, когато хората ще са осъзнали, че имат достъп до силата на Бога в себе си, и за това те ще могат да съдействат да се появи този изобилен живот тук на Земята, когато станат независими от елита. Елитът, който може да взима решение за това, как да управлява сложната финансова система, която самия той е създал именно за това, за да скрие от хората своите намерения и манипулации.

 

Както виждате в последно време, тази система е станала толкова сложна, че даже създателите й вече не могат да разберат как тя работи. И за това те повече не могат да оценят истинския риск създаден от тях чрез съмнителни финансови механизми. И по този начин, вие виждате, че компании, които са били в бизнеса в продължение на столетия, изчезват изведнъж, тъй като техните собствени ръководители са толкова заблудени от сложността на финансовите си механизми и алчното си съзнание, че не могат точно да оценят риска на тези инструменти. И за това не могат да предпазят своите собствени компании от затъване, възлюбени мои.

 

И хората трябва да научат урока: когато са в състояние на идолопоклонничество, сляпо следвайки слепите си лидери, разрешавайки им да управляват икономиката – ето тогава, възлюбени мои, това е въпрос на време, тези слепи лидери вкарват себе си и цялата страна – и в определен смисъл целия свят – в яма, от която няма лесно излизане. Има само крах на системата, възлюбени мои. И вие виждате, че тези, които искаха да построят Вавилонската Кула – кула, която би могла да стигне до небесата - са научили урока си: когато се строи прекомерно високо, нямайки като основа реалността на Христосъзнанието, - и се строи върху пясъка на съзнанието на антихриста, то тогава настъпва момента, когато творението рухва под тежестта на собственото си тегло. И именно, това виждате във финансовата система на Съединените Щати и по целия свят.

 

 

 

От сляпата алчност към слепия страх

 

И така, вие виждате възлюбени мои, че тази физическа система в продължения на десетилетия в действителност е била управлявана от необуздана и сляпа алчност. Именно алчността, възлюбени мои, е извратила финансовата система до такава степен, че тя се е основавала на кредити до толкова, че става невъзможно да се оцени точно риска на работа в тази система.Тъй като риска е бил равномерно разпределен и, по този начин, маскиран и скрит, така, че никой не е знаел, какво става в действителност.

 

Докато цикъла на предполагаемия ръст и получаване на печалба продължавал – тъй като хората в системата сляпо вярвали, че това ще продължи до безкрай,- то всички са смятали, че това ще продължи безкрайно, основавайки се не само на слепотата и алчността на тези, които се намират на върха, но също и на слепотата и алчността на множеството хора. И тези същите хора са мислили, че внасяйки своите средства, своите пенсионни спестявания във фондовия пазар и други съмнителни хедж-фондове* и взаимно предоставяни фондове**, те биха получили нещо даром, нещо за което разказвах тази пролет*** когато за последен път говорих за икономиката.

 

Разбирате ли, възлюбени мои, както хората намиращи се на върха така и хората, които следват тези слепи лидери, са били заслепени от съзнанието “да се получи нещо от нищо”, което в същността си се явява алчност. Когато повече не искате да работите за справедливата норма на печалба, вие повече не желаете да работите, за издигането на целия живот и по този начин да получавате своето справедливо възнаграждение. Не, вие искате да получите възнаграждение, неработейки, или искате да получите възнаграждение, което е по-голямо, от това, което бихте получили работейки. Вие искате по най-късия път, да получите нещо даром.

 

Това ви заслепява и поражда алчност, когато внезапно си помислите, че всичко е допустимо – да се занимавате с всичко, което ви се струва, че ще ви донесе лесна печалба. Нали в края на краищата, ако вие не направите това, то всички други компании във финансовия свят ще го направят, и те, навярно, ще постигнат по-голям успех отколкото вие. И за това, всеки се хвърля да прави същото, следвайки чуждия пример. Хората, които инвестират средства, виждат, че тези, които влагат в тези съмнителни механизми, извличат печалби, и за това си мислят, че и те трябва да се включат в тази работа. Всеки обхванат от тази борба е безумен, подобно на безумието на рибния пасаж, който в търсенето на храна сляпо поглъща всичко, което се движи, за да получи своята част, преди да е свършило “празненството”.

 

Но една голяма част от хората не осъзнават, че “празненството” непременно ще свърши. Тъй като печалбата, за която те заявяват, не е реална печалба. Това е въображаема печалба, защото риска е маскиран до такава степен, че остава впечатлението, че загубите са невъзможни или че те могат да бъдат отложени за следващата година. Сякаш, могат да се получат парите днес и да се направи добър счетоводен баланс за годината – и да се изплатят премии на хората, които са на върха, и никой не си прави труда да помисли, какво ще стане след година, две, пет, десет, възлюбени мои. Заслепени от алчност, никой не си прави труда да помоли своите счетоводители да планират, какво би станало в бъдеще, ако съществуващата тенденция се съхрани. И даже на счетоводителите би им било трудно да оценят реалния риск на дериватите**** и на другите финансови механизми, тъй като цялата система е в това състояние на заслепение, възлюбени мои.

 

И това е тази слепота, която се явява неизбежен спътник на алчността. Та нали разбирате, че алчността се основава единствено на илюзията. И всяка илюзия подхранва следващата илюзия, следващото заслепение. Каква илюзия стои зад алчността? Това е илюзията на разделеното аз, когато му се струва, че може да получава изгода за себе си и своята компания и не се замисля над това, какво ще стане в бъдеще с другите хора, от които се приемат парите, или пък със самата система.

 

 

 

Учете се от приказката за златната гъска

 

Възлюбени мои, един от големите проблеми на днешния свят е това, че голяма част от децата се възпитават без знанията на старите приказки, старите народни приказки, които обикновено са се разказвали от уста на уста сред населението и по този начин са ставали част от светоусещането на голяма част от децата при техния растеж. Тъй като тези приказки са били действително вдъхновени от Възнесените Сонми, във вид на игра да бъдат въведени ценни жизнени уроци, които да бъдат възприети от децата. И така проблема е в това, че днес голяма част от ръководителите на финансовите ведомства никога не са чували приказката за гъската, която снасяла златни яйца.

 

Ето защо, ми позволете накратко да ви я преразкажа: Един човек имал гъска. И веднъж той забелязал, че гъската е снесла златно яйце. Човекът, разбира се, бил много щастлив, но на следващия ден бил още по-щастлив, когато разбрал, че гъската ще му снася златни яйца всеки ден! Известно време бил безкрайно щастлив и си купил от тези златни яйца всичко, което искал. Но постепенно бил обхванат от алчност и започнал да си мисли: защо да чакам всеки ден за златно яйце, защо да не заколя гъската и да не взема всичките яйца наведнаж. И за това, заколил гъската и намерил само едно яйце. Така, той се лишил от всичките златни яйца, които би получил в бъдеще.

 

Икономиката, основана на съзнанието на играча

 

И действително, именно това и направили финансистите, създавайки такава икономика, която по същество е основана точно на такова съзнание, точно на такъв принцип, който бихте могли да видите, отивайки в Лас Вегас, и въобще играейки хазартни игри. Това е желанието да се получи нещо даром, когато правите малка, нищожна ставка и след това се надявате да получите огромен доход благодарение на някакъв аспект на съдбата или късмет. И по същество, възлюбени мои, маскирайки риска на дериватите и на другите финансови инструменти, ръководителите на финансовите ведомства са попаднали в това състояние на хазартна игра, като смятат, че ако инвестират взетите пари и маскират риска, то тази незначителна инвестиция може да им донесе много голяма печалба.

 

А точно това е принципа на хазартната игра, възлюбени мои. Вие си мислите, че можете да вложите капитал в хазартната игра без загуба. И за това виждате как милиони хора всяка седмица купуват билети от лотарията, надявайки се, че веднъж тя ще им донесе голям доход. Но, нали разбирате, възлюбени мои, че хазартната игра е бизнес? А бизнесът може да съществува само ако получава печалба. И това означава, че даже и да има печалба всяка седмица на всички хора които купуват лотарийни билети, пари се изплащат по-малко, от колкото се внасят в системата, тъй като, иначе бизнеса не би могъл да съществува. И така, вие виждате лъжливостта на хазартната игра. Разбира се, като че ли, някои хора получават нещо от “нищото”, но всички хора не могат да получат нещо от “нищото”, защото системата би претърпяла крах.

 

Същото виждате на Уол Стрийт, възлюбени мои. Когато Уол Стрийт започнал да инвестира не само пари, а и взети в кредит пари, които са били не само заем, защото те са съществували някъде, но и пари, които са били създадени от ”нищо”, възлюбени мои, те са започнали да създават ситуация, при която понякога инвестициите могат да получат и голяма печалба. Но ясно е, че обещанието се е състояло в това, че печалба ще получат всички, които инвестират в тези нови финансови механизми. И това обещание просто не би могло да бъде изпълнено, възлюбени мои. Защото от самото начало това е била една илюзия, тъй като илюзия е това, че всички участващи в лотарията могат да спечелят голяма награда.

 

И така, виждате, че алчността е заслепила хората за известно време, тъй като те са се съгласили с това. Но след това, неизбежно настъпва момента на разплащането, когато Вавилонската Кула става толкова неустойчива, че започва да се пука и да се руши под собственото си тегло. И след това, изведнъж, намиращите се на върха хора започват да се събуждат и да осъзнават, че това не може да продължава. И тогава те правят това, което винаги става – те се превключват от илюзията на алчността към илюзията на страха. И в своя страх се опитват да изтеглят своите активи, преди другите да са направили същото. И по този начин, създават една низходяща спирала, която заплашва цялата система с пълен крах.

 

 

 

Правителството за хората ли е или за елита?

 

И тогава внезапно се събуждат останалите хора и правителството, което до този момент е спало на кормилото, тъй като изобщо не е регулирало тези нови финансови механизми и е мислело, че пазара сам ще се погрижи. Правителството изведнъж се събужда и разбира, че пазара действително ще се погрижи за това, разрушавайки цялата порочна финансова система. То изчаква момента, когато по негово мнение, кризата ще се окаже доста силен удар за обществото и несъмнено ще унищожи някои от тези уважаеми учреждения, без които, както се смята, не бихме могли да живеем. И за това, правителството смята, че сега е моментът, когато трябва да се намеси за да защити хората. Но аз ви моля, възлюбени мои, да поразмишлявате – кого защитава правителството? Хората или управляващия елит?

 

И действително, вие виждате, че докато американското правителство също се намира в капана на тоталния тип мислене “да се получи нещо от нищото” – мислене свързано с алчността, мислене на елитарността – и то действа, преди всичко, защитавайки елита, а не хората. И ви давам пророчество за това, че ако то изцяло не реформира цялата финансова система, всичко, което прави, само временно ще поддържа системата. И това е въпрос на месеци или няколко години докато не връхлети следващата криза, възлюбени мои.

 

Ще ви кажа, че в системата има и разумни и действащи с добри намерения хора – и в бизнеса, и в правителството, които имат потенциала да направят необходимите реформи не само за да се излезе от сегашната криза, но и фактически за възвръщането на целия финансов свят по пътя на устойчивия ръст, когато системата няма да се саморазрушава от сляпата алчност.

 

 

 

И има възможност, ако на тези хора им се позволи, да покажат своите идеи и ако тези идеи бъдат действително реализирани, то тогава, както се казва, кораба може и да се изправи. И вие бихте имали един по-плавен преход към икономиката на Златния Век. Но съм длъжен да ви кажа, че икономиката на Златния Век стои много далече от състоянието на днешната икономика в целия свят и особено в Съединените щати. И за това аз съм предпазливо оптимистично настроен. Но “предпазлив” е ключева дума в тази ситуация.

 

Вие разбирате, възлюбени мои, че в действителност аз съм реалист и осъзнавам, че силата на Бога наистина може поправи всички ръкотворни проблеми. Реалността на Бога се състои в това, че Светлината на Майката може така леко да отрази изобилния живот, както и състоянието на дефицит и неравенство, предизвикано от елита и хората, които слепешката са го следвали. Но аз също виждам и много препятствия, които е необходимо да се преодолеят – препятствия, които голяма част от хората не виждат, даже светила във финансовия свят или в правителството, тъй като те не могат да виждат достатъчно далеко напред.

 

Те още не са готови честно да погледнат системата и да кажат: ”Какво наистина не е наред със системата?” Те са още в капана на съзнанието, което говори: ”Какво трябва да направим за да предотвратим краха на системата?” Вместо да кажат: ”Какво трябва да направим, за да създадем една жизнеспособна икономика, която да съдейства на устойчивия темп на ръста? Ръст, не само за елита но и за всички хора”.

 

 

 

Жизнеспособна финансова система

 

И ви казвам, възлюбени мои, в този ден и век, при прехода към Епохата на Водолея, никаква икономика не би могла да бъде жизнеспособна, ако тя не води хората към изобилен живот. Даже на световно ниво икономиката не е жизнеспособна, тъй като две трети от населението на планетата води почти гладно съществуване или е под нивото на жизнения минимум – по-малко от няколко долара на ден. Това не е жизнеспособна система, и докато богатите страни не се обърнат към този проблем, тяхната икономика винаги ще бъде в състояние на преход от една криза към следваща, винаги ще е под опасността от крах, тъй като водеща е алчността, а не истинското желание да бъде повдигнато нивото на целия живот.

 

Тогава какво е необходимо за създаването на жизнеспособна финансова система? Необходимо е, да се събуди правителството и да признае своята законна роля. Тъй като вие виждате, възлюбени мои, че една от главните причини за сегашната финансова криза е действителното отсъствие на регулиране. А също и това, че правителството е попаднало в плен на лъжливите представи за пазарна икономика, които го карат да мисли, че по-доброто, което може да направи е да се отдръпне и да позволи на пазара да създава по негово желание всякакви финансови механизми. Тъй като, както се казва, пазара, в крайна сметка, ще се регулира сам.

 

Възлюбени мои, както вече ви казах, аз пазя Пламъка на Свободата за Земята. Но какво е това свобода, възлюбени мои? Свободата експлоатира ли се? Свободата на малобройния елит на властта да господства над населението? Не, възлюбени мои. Това не е свобода!

 

Та вие разбирате, че не е възможно свобода да се придобие с помощта на сляпото човешко его. Не е възможно свобода да се придобие с помощта на дуалното съзнание. Свобода се придобива, само когато се осъзнае реалността на единството на целия живот. По този начин, знаейки, че само когато правите нещо, което се стреми да възвиси Цялото, вие наистина ще допринесете полза и за себе си.

 

 

 

Злоупотреба с икономическата свобода за създаване на монопол

 

И така, каква е ролята на правителството или ролята на свободното демократическо правителство, такова правителство, което бащите-основатели са предвидили, и частично, са се опитали да създадат чрез Конституцията на Съединените Щати? Безусловно да се защитават хората, да се служи на пазителите на принципите, които ще възвисяват целия живот към по-голяма свобода, даже към по-голяма икономическа свобода и към икономическо изобилие.

 

По този начин, вие виждате, възлюбени мои, че съществува мит, създаден от определени хора от елита, за това, че пазарната икономика може да се управлява без да се намесва правителството. И още един мит, че Съединените Щати имат свободна пазарна икономика и винаги са имали такава. В действителност, възлюбени мои, това може да се види и при едно повърхностното изучаване на историята, че в края на 19-ти век известни финансисти и индустриалци са използвали свободата на свободния пазар, за да създадат предприятия и финансови учреждения от такъв мащаб, че дори самите те започнали да разбират, че се е появила възможност не само да се приспособяват към пазарните условия, но и да ги управляват и контролират с цел да създадат монопол. Освен това, те разбрали, че в истинската свободна пазарна икономика, където конкуренцията е неограничена и където хората са образовани и информирани не е възможно да бъде създаден монопол.

 

Свободата по своята същност е пълна противоположност на монопола, възлюбени мои. Монополът не е неизбежен резултат от свободната конкуренция. Свободната конкуренция разрушава или по-точно, предотвратява създаването на монопол, позволявайки винаги да има конкуренция, независимо от това колко голям може да стане определен бизнес. Този бизнес, възлюбени мои, ще остане голям в свободната икономика, само докато служи на своите клиенти. Но когато се създаде монопол и изкуствено се повишават цените, то той повече не служи на своите клиенти, и ако има свободна конкуренция, тези клиенти ще отидат на друго място, за да получат аналогична услуга или стока.

 

И в края на 1800-та година именно това разбрали крупните промишленици и финансисти, такива като Морган, Рокфелер и други. Те разбрали, че в демократична страна такава като Съединените щати е невъзможно при съществуващата конкуренция да бъде създаден монопол. Единственият начин за създаване на монопол е да се ограничи конкуренцията, принуждавайки правителството да повярва в илюзията, че то трябва да се включи в управлението на икономиката и да използва своята власт, за да регулира икономиката с цел да поддържа стабилността. Което според представите на крупните финансисти означавало да се създаде стабилна ситуация, такава че, никакви по-малки компании да не могат да пробият и да предизвикат промяна в положението на успелите крупни компании.

 

В продължение на цялото минало столетие, вие виждате именно това, възлюбени мои – правителствените постановления се използват, за да защитават известните крупни компании от свободния пазар, от свободната конкуренция. И след това, възлюбени мои, коронният удар на тези финансисти е бил да създадат Федералния Резерв, който да служи не само за да прекрати свободната конкуренция в банковото дело, но също така и да не допуска да пострадат крупните компании от направените от самите тях грешки.

 

И пак както разбирате, възлюбени мои, при свободната икономика компаниите, които грешат, ще страдат от последиците от допуснатите грешки и по този начин, ще стигнат до упадък или ще намалеят. Така че ако компанията става голяма и алчна и повече не служи на своите клиенти, то при свободната икономика клиентите ще отидат на друго място, и следователно, компанията или ще намалее или съвсем ще изчезне.

 

И така вие виждате, че при създаване на Федералния Резерв като последна кредиторска инстанция, крупните банки биха могли да правят съмнителни капиталовложения и ако се окаже, че са сгрешили, то самата система би ги защитила от крах. И това, възлюбени мои, в значителна степен наблюдавате днес. Нима не виждате, възлюбени мои, че инвестиционните банки, които до сега са били независими от обикновените банки, търпят крах една след друга. Но кой ги държи под контрол? Нима не крупните банки, които се явяват част от Федералния Резерв? И следователно, се поддържат от данъкоплатците, тъй като те носят бремето на отговорността за парите, които системата създава “от нищо”.

 

 

 

Ролята на правителството в икономиката

 

И така, както вече казах в моята последна диктовка***, когато вие печатате повече пари, за да поддържате неработещата система, то вие пускате повече пари в обръщение. Но тези пари не подкрепят никаква реална ценност и неизбежния резултат е, че стойността на парите се намалява, а това означава, че се намалява стойността на труда на голяма част от населението. И за това нивото на техния живот неизбежно се понижава, възлюбени мои. Тъй като инфлацията изяжда стойността на труда на хората.

 

Именно това трябва да се разбере и поправи. И това трябва да се разбере от едно голямо количество, наречено критична маса, от хора, които до сега не са искали да се възползват от своята свобода в относително свободното общество, да превъзмогнат илюзиите и лъжите, с които ги храни централната преса, и да се заеме със самообразованието си за да разбере, как действително работи икономиката. Така, че те сами биха могли да станат “стражи на стената”. И несъмнено, нито хората, които работят в средствата за масова информация, нито много от хората в правителството не са стражи, каквито би трябвало да бъдат.

 

Вие виждате, възлюбени мои, че това доведе до съществуването на мита, че свободното демократично правителство може и да не се меси в икономиката. В действителност, абсолютно е необходимо съвременното правителство да държи будно окото си насочено към икономиката и да я регулира. Но проблемът е в това, че регулирането не трябва да дава преимущество на елита и влиятелните кръгове. Това трябва да бъде сторено, за да се гарантира, че елита и влиятелните кръгове не биха могли да се групират и че хората ще имат винаги възможността да се обърнат за помощ, когато поискат да се захванат със свой бизнес на всяко едно място и да създават малки предприятия, които да бъдат конкурентни с крупните.

 

Възлюбени мои, друг въпрос, който трябва да бъде изнесен за широко обсъждане е влиза ли непременно в задълженията на свободното демократично правителство регулиране размерите на предприятията и трябва ли то да следи за това, компаниите да не надвишават границите на определени размери. Може ли да наречем икономиката свободна, ако на предприятията им бъде позволявано да стават толкова големи, че да могат да бъдат не само извън конкуренция с малките предприятия но и физически да могат да управляват пазара, възлюбени мои? И по този начин се създава ситуация, подобна на тази, която вие виждате във финансовата индустрия, където финансовите компании сами са създали тези финансови механизми, които довеждат до разрушаване на цялата система.

 

Възлюбени мои, и отново задължението на правителството е да защитава своите граждани от последиците от дейността на компаниите, които стават толкова големи, че вече доминират на пазара и, следователно, в определен смисъл са монополисти. Монополът, който в много от случаите е защитен от правителствените постановления, но пък в други случаи е защитен с отсъствието на всякакво регулиране, така че, когато компанията стане толкова голяма, че доминира на пазара, тя може ефективно да ликвидира всякаква конкуренция спрямо себе си.

 

 

 

Защо позицията на ненамеса на държавата в икономиката не се явява възможен вариант

 

Разбирате ли сега вие, възлюбени мои, че именно защото, съм Бога на Свободата, осъзнавам, че позицията на ненамеса на държавата в икономиката не се явява възможния вариант на тази планета, докато на толкова много хора съзнанието им е заслепено от дуалността? И докато има такова голямо количество хора, които изцяло въплъщават съзнанието на падналите, съзнание насочено към себе си, егоистичното съзнание да иска само за себе си независимо от последствията за другите хора.

 

Правителството не може да позволи на самия пазар да се грижи за себе си. Тъй като правителството, избрано от хората, представлява същите тези хора и трябва да бъде за хората, трябва да защитава хората не само от елита, но даже и от тяхната собствена слепота, когато биват заслепени от съзнанието на дуалността. И именно, за това, такова правителство трябва да се основава на принципи. Но в този ден и век явно не е достатъчно да има конституция, основана на принципи. Тъй като тази конституция ще я разрушават хора, които не разбират истината, която стои зад тези принципи.

 

И по този начин, във Епохата на Водолея е необходимо да се издигнат хора в правителството, в средствата за масова информация, в бизнеса и в другите сфери на обществото, такива които имат виждането, че зад изказаните от хората идеи има голяма реалност, възлюбени мои. И само когато се устремят към тази голяма реалност, може да се създаде жизнеспособна цивилизация. Цивилизация, която не се руши под собствените си проблеми – или чрез финансова криза, или чрез война, или чрез други прояви – такива като стихийни бедствия или даже болести (т.е. епидемии), които се явяват отражение на съзнанието на хората.

 

Вие разбирате истинския урок, който трябва да бъде научен – това, че ако вие позволите на който и да е аспект на обществото да бъде под властта на дуалното съзнание, то ще изпитате криза, която застрашава да разруши цялото общество. И единствения начин да се избегне този цикъл на подем и спад, който неправилно някои хора наричат цикъл на деловата активност, като неизбежна част от бизнеса – се състои в това, да бъде достигнато нещо, което се намира зад пределите на дуалното съзнание.

 

И докато деловия свят се основава на дуалното съзнание, разбира се, че вие ще се сблъсквате с циклите на подем и спад. Това е неизбежно. И е неизбежно, тази система да претърпи крах, макар че е интересно да се наблюдава изобретателността, която проявяват пребиваващите в дуално съзнание хора за поддържане на финансовата система, за да може тя да издържи през цялото това време на съществуване.

 

Все пак, аз бих бил по-радостен ако можех да бъда удивен от готовността на хората да осъзнаят недостатъците на днешната система. И тяхното желание да постигнат идеите, с които ние сме готови да вдъхновим хората, които притежават необходимото знание за икономиката, за да можем действително да видим появата на една жизнеспособна система, която би избегнала тези подеми и спадове. И както бях казал по-преди, има много хора, които притежават дълбоки познания в икономиката и следователно се явяват подготвен съд за получаване от Възнесените Сонми абсолютно необходимите идеи, които ще помогнат да бъдат изведени хората, обществото и цялата цивилизация от днешната финансова криза.

 

 

 

Ние искаме да съхраните следните видения

 

И така, възлюбени мои, искам вие, духовните хора да съхраните видението, че тези хора, които притежават знанието и потенциала ще бъдат отворени за по-висши идеи, наистина се събуждат. И, че тях ще ги признаят, и ще получат възможността да преминат на предната линия на системата, за да имат възможността да изиграят предназначената им роля – ролята, която те са избрали да изиграят преди въплъщение, но която, голяма част от тях са забравили. Ето защо, на тях им е необходим някой, който ще поддържа за тях видението, че те ще се пробудят и внезапно ще се осъзнаят, защо са тук, и изведнъж ще тръгнат напред и няма повече да мълчат, а ще вървят напред и ще изискват приемането на уравновесени решения, които ще бъдат действително признати от хората като глас на разума, глас на високите принципи.

 

Хората вече са готови, те са заели своите позиции и на нас ни е необходима тази последна крачка, последното отчаяно усилие, за да могат тези хора да излязат напред, и техните идеи да бъдат признати за необходими, за да отиде обществото напред. Пазете това видение, възлюбени мои, призовавайте, изисквайте, то да се появи. Тъй като това е наистина най-ценното служене, което вие, духовните хора, може да окажете на икономиката. Не се стремете да поддържате системата на падналите. Вместо това се стремете да се зароди системата на Възнесените Сонми, която ще може да замени старата система и наистина да се създаде и прояви икономиката на Златния Век.

 

Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря ви за вашите розарии, за вашите призиви. Благодарен съм на тези от вас, които участват в Курса по Христобитие, тъй като сте готови да видите гредата в собственото си око, вие също виждате и гредата в колективното съзнание. И когато махнете гредата от окото си, то на хиляди или на милиони хора им става по-леко да забележат и извадят своята греда.

 

Хвала за вашите усилия, възлюбени мои. Хвала за вашите усилия при подготовката на следващата стъпка на това движение – Школата на Битието и това, което ще последва по-нататък - оказвайки финансова поддръжка и, по този начин, вече ще стане възможно разкриването на плана, който имаме за това движение.

 

Тъй като, възлюбени мои, във Века на Водолея ние не искаме нашите ученици да са въвлечени в идолопоклонничеството, което неизбежно ги кара да се чувстват отстранени. Ние искаме, хората да се чувстват въвлечени, да се почувстват, че участват в нашата работа. Когато вие умножите това, което ние ви даваме, можем да ви дадем повече и, по този начин, ние всички да растем заедно в Реката на Живота.

 

И така, вие ще бъдете обгърнати от Пламъка на Свободата. Ще бъдете понесени от Реката на Живота. И живейте в мир, възлюбени мои. И даже целият свят да бъде обхванат от паника във връзка с икономиката, запазете видението за икономиката на Златния Век. Пазете видението, че хората учат своите уроци, даже ако уроците се усвояват трудно. Но все пак те учат уроците си и надминават старото съзнание, което е създало съществуващата система. Запазете това видение и ще бъдете приети в света, който действително се явява аспект на свободата. Иначе, как бихте могли да съхраните вътрешното си спокойствие ако не сте свободни, възлюбени мои?

 


 

 

*Хедж – термин от биржата: срочна сделка, която се сключва с цел застраховка на цени или печалба. Хедж-фондове (застрахователни фондове) – специални финансови институти, които поемат рисковите спекулации на своите клиенти, които влагат пари за фондови игри в света. Хедж-фондовете се занимават с операции при използване на спекулативни техники, инвестирайки средствата на клиентите в други фондове.

 

 

 

** Взаимно предоставени фондове, които работят на принципа на пирамидите или “Черните каси”.

 

 

 

*** Диктовка на Сен-Жермен “За паричната система на Златния Век” 22 март 2008г

 

 

 

****Деривати – вторични финансови инструменти, които се използват при сделките и не са свързани пряко с покупко-продажба на материални или финансови активи. Използват се за застраховка на рисковете и извличането на допълнителна, спекулативна печалба.

 

 

 

Copyright © 2008 by Kim Michaels

Превод Руми Янкова

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019