Изкуство

Това, което е, не е това, което е!

Печат

„Това, което е, не е това, което е!“

„Това, което е, не е това, което е!“ – поглед отгоре

 

Основният пластичен проблем, който си поставих с тази работа, е перспективната деформация и по-точно – анаморфоза. Всичко се свежда до начина, по който очите възприемат образа и как мозъка го интерпретира. Това може да бъде много полезно за насочване на вниманието в конкретна посока.

Създавайки точно определена гледна точка, насочвам зрителя да види как една на пръв поглед напълно абстрактна триизмерна форма се “превръща” в ясен, геометричен знак, когато в същност те са едно и също.

Хаосът „подрежда“ в избраната от мен знакова структура . Въпрос на гледна точка.

Гледната точка

 

 

 

Знакът изобразява десетоъгълник изграден от два петостена с кристал пентагон-додекаедър в центъра. Двата петоъгълника преставляват проекция на ДНК молекулата в златно сечение, а кристалът в средата е петото платоново тяло, което символизира космоса, в своята цялост. Целият знак има за цел да покаже, че както ние съществуваме във вселената, така и тя в нас.

В процеса на работа осъзнах, че дървопластиката „Това, което е, не е това, което е!“ далеч надхвърля първоначалната идея. Тук изкристализираха търсенията в нашето ателие. Разговорите, които водехме с моя баща, творбите, които работехме заедно и разказите му за преживяното от дòсега с изкуството на близки и далечни страни, подсъзнателно бяха организирали възможността да изведа една идея в материална форма. Дървопластиката се превърна в модел за изучаване и нов прочит на знаците и символите, за разпознаване на онези от тях, които могат да се разгънат в пространствена (3D) форма. Това дава възможност за създаване на произведения с ново познание за формообразуването.

Дървопластиката „Това, което е, не е това, което е!“ е част от общата концепция, която представяме с уста Дарин.

Материал: махагон, метал, планински кристал.

Никола Божков

http://ustadarin.com/?p=1140

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019