История

Балкхара - прародината

Печат

 

 

 

 

Балкхара

 

Прародината

Борис Балкх

 

 

 

Днес мнозина историци и родолюбци в България, търсят и намират истината за нашето минало такава, каквото е. Това, което се е случило в действителност, а не онова, което някой или някои са решили, че се е случило, за да обслужат нечии политически, етнически или религиозни нужди, обикновено насочени против българските интереси.

 

Съвременната официална историческа наука в България, чрез образователната ни система, все още поддържа фалшификатите сътворени през последните сто и петдесет, двеста години:

 

·          Че сме тюрки и идваме от степите, чак от Алтай.

 

·          Че нашият бог е бил Тангра, въпреки че за това няма нито един факт, ама нали сме тюрки, тъй ще да е било.

 

·          Че като тюрки, нашите владетели са се наричали ханове, за което няма нито един факт, а е записано, че те сами са се наричали Канасубиги.

 

·          Че Аспарух е довел само шест хилядна българска орда кривокраки конници и с нея завладял част от балканския полуостров. Победил най-мощната държава тогава, Източната римска  империя – Бизантия и я принудил да му плаща данък.

 

·          Че нашата история се простира само хиляда и триста години назад във времето, а в пространството от Кавказ до Адриатика и от Карпатите до Бяло море.

 

·          Че не сме имали нито култура, нито писменост, нито икономика, а сме били диви чергари.

 

Но както пише в една стара книга „...няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве.”.

 

Нищо в древността не е било такова каквото е днес. Ние също. Променяли са се цивилизациите и културите, а от там и религиите и вярванията, обичаите, езиците и писменостите, народностите. Днес е почти невъзможно да се открие къде, защо и как е произлязло определено название от древността. И ако все пак се установи защо и как, то кога и къде е било началото, си остават почти винаги неизвестни.

 

Няколко са принципните основания за приемане, запазване и разпространение на наименованието на определен народ: 

 

·          Етническото име на рода, на племето, такова каквото го възприемаме днес.

 

·          Голямото държавно, политическо или военно племенно обединение, към което е принадлежал този народ.

 

·          Религиозната принадлежност.

 

·          Името на най-известният предводител: политически, военен, религиозен, бунтовнически.

 

·          Географско название.

 

А трябва да се имат предвид и различията в названията и самоназванията.

 

Никой от тези пет принципа не е водещ, първичен или първостепенен. В различно време и място от живота и превратностите на една народност, всяко от тях може да заеме първа позиция за сметка на останалите, а след време статуквото да се промени. Може да остане и само едно единствено название, а може да се ползват едновременно и петте. Като се прибавят към всичко това и не редките промени на държави, народности, съюзи, религии и територии в живота на народите, бъркотията става пълна.

 

Тъй като за древността нещата не са сигурни, ще дам примери от нашето съвремие. Ако днешната цивилизация се изроди напълно, накъдето отиват нещата и народите си подивеят отново на воля, как ще се справят историците им след хиляди години със следния въпрос: „Кой народ е живял на територията на днешна Германия и какво е било името на неговата държава?” Добавям и условието, че те са успели да открият всички днешни названия за този народ, а те са: самоназванието дойч – Дойчланд, англоезичното джерман – Джермани, испаноезичното алемани – Алемания, славяноезичните немци, германци – Германия. Да добавим и народностите и държавите преди обединението на Германия, като австрийци – Австрия, пруси – Прусия, баварци – Бавария, шваби – Швабия и т.н., а не споменавам и названията на германците на езиците на останалите европейски народи, понеже не са ми известни. Не знам какъв ще бъде крайният извод на тогавашните историци и дали ще има такъв, но със сигурност ще има много сериозни научно-исторически спорове.

 

В горния пример участват само десетина названия на един народ, но ако обърнем поглед към Индия…? Днес за нас всеки жител на тази страна е индиец, но там има стотици народности и езици, а писменостите са десетки. Като добавим религиите, боговете, щатите и фактите, че Индия не е била там където е сега, че съвременните индийците не са онези от древността, възниква въпросът:„Може ли да се проследи цялото това многообразие?” .

 

Независимо от отговора, заслужава си да се опита, защото ние – българите сме били в началото на човешката цивилизация, не само като време, но и в челото, като създатели. Съвременните българи са наследници на народи принадлежали към древния мисловен център в района на средноазиатските планини Тян Шан, Памир, Хиндокуш и Западните Хималаи. Район известен като „Люлката на народите”.

 

Най-висшето понятие в мирогледа на нашите деди тогава, за устройството на Вселената, за Мъдростта на света, за Истината, е вложено в думата БАЛ, от свещения език на древните българи – Бхаджа. От това понятие, от тази дума започва роенето от нашата древна цивилизация и народ.

 

БАЛ и днес е мярка за човешкото познание. В нашите училища, знанията на децата се оценяват по шестоБална система, а във висшите училища се приемат кандидатите с най-висок Бал. Идеята за Бал, само като градация е приета днес и за мярка, степенуване на височината на морските вълни.

 

 Но за да остане в човешката памет през вековете и да придобие масовост, а от там почит и уважение от много хора, понятието БАЛ става Бог. Той е известен от историята още и със следните имена: Бел, Пал, Пел, и Балу, а от Библията Баал – семитска версия, Ваал – гръцка версия.

 

Известният асирийски цар Ашурбанипал заповядал да напишат върху глинена плочка с клинопис следното: „Който с коварна умисъл заличи документ с моето име, унищожи го или го пренесе на друго място, нека него прокълне Нинмах пред Бел и Саратея, нека унищожи неговото име и неговото семе във всички земи!”

 

По времето на Александър Македонски, бабилонският маг и историк Берос, тълкувател на белусите – свещени древни книги изгубени във времето, е записал следното:

 

„Бог Бел разделил Оморка (мрака, като прасубстанция) и създал небе и земя.”

 

 

 

Балистанският (палестинският) град БиБал, е оставил името си върху корицата на Библията, а с него и името на бог Бал, въпреки че в нея не са казани ласкави думи за него. Така е защото Библията е сбор от редактирани и приспособени за нуждите на новата религия по-стари текстове от Бабилон.

 

От почит и уважение към него, дедите ни наричат главния си град Балкх, държавата си Балкхара, а себе си балкхари – жители на град Балкх, поклонници на бог Бал. А той е бил върховен бог в Балкхара, Акад, Бабилон, Балистан – Палестина и неговата колония Картаген.

 

Навсякъде, при своите преселения последователите му именуват държавите си, главните си градове, планини, езера и морета с неговото име. Такива са:

 

·          БхаБел – Бабел – Бабилон,

 

·          Баалбек и БиБал в Балистан – Палестина. 

 

·          Езерата Балкхаш – Балхаш и Балатон.

 

·          Балтийско море – от народа балти. Балти живеят и днес в Балтистан, в североизточен Пакистан, близо до глетчера Балторо.

 

·          Държавата Белгия – от народа белги. Белги живеят и днес в североизточен Пакистан.

 

·          Провинция Белуджистан в Пакистан – от народа бeлуджи. Белуджи живеят и днес в Пакистан, Афганистан, Иран и някои близкоизточни държави.

 

·          В Кавказ и днес съществува Балкария и град Балкхар в Дагестан.

 

·          На територията на Волжска България, са развалините на древната и столица Болгар.

 

·          В Дунавска България са Бяла, Белица, Беласица и сръбската столица Белград. А най-голямата планина в земите на аспаруховите българи е именувана Балкхан.

 

 Случайно открих в интернет сайт, който се оказа истинска съкровищница за нас – българите. Там други, непредубедени, добросъвестни хора са свършили нашата работа. Изследвали са писмените източници от древността до наши дни и са възстановили местоположението на народите и държавите на южна Средна Азия, така наречения „Среден Изток”, чрез географски карти, за период от няколко хиляди години назад. Там е и нашата прародина – Балкхара. Нека да разгледаме съкровищата от този сайт, страница по страница.

 

Кратки указания за ползване на картите:

 

·          Уебстраницата може да съдържа няколко карти. Всяка от тях е означена в някой от ъглите си с а, b, c, d или  e, вписани в кръгче.

 

·          Горе, вляво на уебстраницата има плъзгач с плюс и минус, за увеличаване или намаляване на размерите на картата.

 

·          Картата може да се влачи с мишката във всички посоки.

 

·          Търсете нашата прародина винаги горе, вляво на картата, на 36о – 40о северна ширина и 64о – 68о източна дължина или квадрат В – 1.

 

·          Тъй като не са ми известни всички политически промени случили се в Средна южна Азия за периода от няколко хиляди години, отразен в картите, за независими държави, провинции, области и народности означени на картите, ще използвам само определението държава.

 

Страница № 1.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=050

 

На тази уебстраница са две карти. Карта а, е от Ведическия период на Индия.

 

За Ведическия период на Индия виж http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

 

Индийското название на нашата прародина от този период е Balhika и е посочена в сектор В – 1 като арийска държава, спомената в по-късни текстове, на Адхарва Веда, араняките и брахманите. Имената на държавите, чието местоположение не е установено безусловно завършват с въпросителен знак.

 

Карта b,е според текста на индийския епос Рамаяна. За Рамаяна виж

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0

 

На карта b, държавата ни е посочена на две места. В сектор В – 1, като Balhika, а в сектори D – 3 и E – 3 е записана в два варианта, Balhika и Vahika. И на двете места е записана като арийска държава.

 

Допълнителни сведения от Страница № 1.

 

На карта а, в долния ляв ъгъл на сектор D – 2 са държавите Madra и Uttara Madra, а на карта b, Madra, е западно от Balhika/Vahika, в сектор D – 3.

 

Според индийски източници, държавата Мадра е родствена с Балкхара и е била средище на ведическата култура. Навярно от там и по тази причина са останали в съвременния български език думите мъдрост и мъдрец, а названието Мадра е пренесено от там и е съвременното наше Мадара.

 

Uttara Madra, днес се превежда Северна Мадра, на аз мисля, че е правилно да се превежда Втора Мадра.

 

Много думи от езика санскрит не трябва да се превеждат на български, защото са се запазили почти същите и днес в българския език. Думата purva, от санскрит, е съвременната българска дума първа. На английски се превежда first – първи, първа. Думата от санскрит uttara, е съвременната българска дума втора, а на английски, освен северна, се превежда и: след, следващ, последващ от, бъдещ, по-горен, по-висш и др. За санскрит и английски, виж

 

http://m.spokensanskrit.de/index.php?tinput=balhika&direction=SE&script=HK&link=yes

 

Северно от Мадра, на карта b, в сектор D – 2 е държавата Varana?, чието местоположение не е безусловно установено. Тази държава ще се появи и на други карти в друг квадрат.

 

На карта b, в сектор В – 1 е записано „to Saka„ („към държавата Сака”). Народът saka има три клона, а най-известният представител от народа на саките е принц Сидхарта Гаутама, известен като Буда. Сакамуни – Шакамуни, се превежда мъдрецът от рода сака – шака.

 

Страница № 2.

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=051

 

На карта а, сведенията са според индийския епос Махабхарата. За Махабхарата виж http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0

 

Там, нашата прародина е отново в сектор В – 1 и се нарича Bahlika, а между секторите D – 3 и E – 3 е отбелязана втора такава държава с две имена, Bahlika/Vahika?. Името завършва с въпросителен знак, което означава, че това местоположение не е безусловно установено.

 

В сектор А – 3 е отбелязана държавата Saka.

 

В долния край на сектор D – 2 е отбелязан град Sakala, в държавата Madra. Възможно е да има пряка връзка между народа сака и град Сакала.

 

Град Сакала, е древен български град, известен политически и икономически център. Негов наследник е съвременният пакистански град Sialkot, в северната част на Пакистан, северно от град Лахор.

 

От там са волжските българи, които арабските автори наричат сакалиби. Сакалиби, е равнозначно на съвременните български софиянци, пловдивчани, бургазлии. За гражданите на Римската империя съм чел само названието римляни, с изключение на ранните латинци. А някои учени, неизвестно защо преведоха сакалиби като славяни.

 

За връзката между района на град Сакала, в северен Пакистан и съвременна България, моля прочетете това, което открих в интернет.

 

 

 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

 

Веднъж, на излизане от работа, вървейки по 6-то авеню на Ню Йоргския Манхатън, вниманието ми привлече нещо много познато. Съвсем от близо някой с голяма вещина свиреше с уста някога популярната у нас хумористична народна песен “Покарала попадия прасе да продава”. Спрях и се огледах, като помислих, че някой познат е решил да ме поздрави по такъв шеговит начин.

 

На няколко метра от мен на тротоара, беше разположена голяма сгъваема маса с наредени на нея лимони, портокали, банани, грозде, домати и какво ли не още. С една дума подвижен “Плод-Зеленчук”, каквито тук се срещат по кръстовищата на големите авенюта и които всяка вечер изчезват, за да се появят на следващата сутрин на същото място. Продавачът, млад човек с остри черти, гъста черна брадичка по-скоро с вид на отдавна небръснат човек, подреждаше разбутаната си от несъобразителни клиенти стока и с голям ищах свиреше песента за нещастното попово прасе, на което попадията, за да даде по-привлекателен търговски вид извадила око, отрязала ухо и т.н. Веднага разбрах, че не го познавам, но по свирката реших, че не може да не е българин. Приближих усмихнато и рекох:

 

   - Ха   така, нашенец, свири и запознавай тези американци с нашата хубав народна музика.

 

Той ме изгледа учудено и каза:

 

   - Excuse me? What did you say?

 

Нямаше как, преминах на английски.

 

   - Извинявай, -  казах, - ти от къде си, от коя страна?

 

   - От Пакистан, -  отговори той.

 

   - Ами тази мелодия, която свиреше с уста каква е и от къде я знаеш?

 

   - О, това е наша народна песен, - отвърна той.

 

   - Хубава песен, - рекох, - продължавай да я свириш и желая ти добър късмет в Америка. Вуе!

 

   - Вуе! - Отговори той и аз продължих своя ежедневен следобеден път по 6-то авеню замислен върху неведомите пътища за разпространение на хубавите народни мелодии през планини, морета и граници.

 

Ню Йорк 1994

 

Любен Тачев / дългогодишен редактор в редакция Народна музика в Радио София/

 

На карта b, ние сме посочени отново на две места. В сектор В – 1 и на 36о източна дължина и 68о северна ширина, със същото име, Bahlika?, но там името завършва с въпросителен знак, което означава, че това местоположение не е безусловно доказано. И на двете места името е изписано с черни букви, което според легендата на картата означава, че сме съюзници на рода на Пандавите, но мисля че е грешка, защото в писмените източници балхиките винаги са посочвани като съюзници на рода на Кауравите.

 

Но защо нашата прародина е посочена на две различни места? Дали не е грешка? За това можете да прочетете тук http://chitanka.info/text/8270/11

 

Северозападно от Bahlika? е държавата Madra.

 

На карта b, на 30о северна ширина и 66о източно дължина е отбелязана държавата Saka.

 

Допълнителни сведения от Страница № 2.

 

И на двете карти, а и b, западно от Bahlika, в сектор А – 2 е записана държавата или народа Pahlava. Това са днешните иранци. Името е образувано според особеностите на персийския език от името на столицата на Balkhara – Balhika, град Balkh, преминало от Balh в Pahl, а от там и в Pahlava. Както Balhika – Bahlika.

 

За всички в Средна Азия по онова време, а и по-късно, град Балкх е бил световен културен, политически и религиозен център, център на цивилизацията. Затова за всички е било въпрос на чест и гордост да произлизат, или да са учили в Балкх. Затова и народът пахлави се родее с град Балкх, а последният ирански шах, Мохамед Реза Пахлави, свален чрез ислямската революция от аятолах Хомейни, беше последният ирански владетел от династията Пахлави.

 

Същото влияние град Балкх е имал и за индийците. За това виж отново

 

http://chitanka.info/text/8270/11

 

Страница № 3.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=052

 

На карта а, сведенията са от 8-ми – 6-ти век пр.н.е. – времето на „Великия съюз на шестнадесетте” царства. Те са изписани с червено. Всички останали са изписани с черно. Там нашата прародина е изписана с черно като Balhika, със столица Bhogavati, отново в сектор В – 1.

 

Тук отново са записани държавата  Madra, в сектор D – 3 и град Sakala в сектор D – 2.

 

Сведенията на карта b, са от 560-та до 325-та година пр.н.е. – времето на хегемонията на Магатхите в Индия и на Ахеменидите в Персия. Тук държавата ни е наречена по персийски Bakhtrish и Bactria със столица Bactria/Zariaspa, в сектор В – 1.

 

Градът Sakala е в сектор D – 2, а държавата Madra, в сектор D – 3.

 

Допълнителни сведения от карта b.

 

Тези имена са на персийски език, но идват от името на нашата древна столица в Balkhara – Bal(k)hika, град Balkh, като е изпуснат звукът Л. Най-добре се вижда това в персийското название на страната ни Ba(l)khtrish.

 

Тъй като латинският език произлиза от езика санскрит, същият ефект се получава и с римското име на тракийския бог Дионис – Ба(л)кхус, богът на виното, както и на неговите сподвижнички ба(л)кханките, наричани по гръцки вакханки, които извършват своите ба(л)кханалии, по гръцки вакханалии. За бог Дионис – Бакхус  и Индия виж

 

http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/15/dionis-i-trakiiskiia-pohod-kym-indiia.416191

 

В сектор А – 3 на карта b, е записана държавата Seistan/Sakastan.

 

Южно от нашата прародина, в сектор В – 3 на карта b, виждаме държава с персийското название Harauvatish/Arachosia, със столица град Arachotus. Много е възможно това Harauvatish да е първообразът на днешното Хърватска и прародината на хърватите.

 

Страница № 4.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=053

 

На карта b, сведенията са от 5-ти – 4-ти век пр.н.е., според граматиката на Panini. Там, в сектор В – 1 е записан само град Valhika. В сектор D – 3, отново е записана държавата Madra, а в сектор D – 2, в долния му край е отбелязан град Sakala.

 

Допълнителни сведения от карта b.

 

В сектор А – 2 се появява държавата Asura (Assyrians). Това е Асирия.

 

В сектор А – 3 се появява държавата Parsva (Persia). Това е Персия.

 

Предполагам, че Асирия и Персия са производни от Пахлава.

 

На карта c, от 4-ти век пр.н.е., според текстове на Kautilya, в сектор В – 2, името на нашата прародина е записано в два варианта Bahlika и Bahlava. На карта c, също в сектор D – 2 е отбелязан отново град Sakala и държавата Madras. Това е Мадра и вероятно Сакала е означен като столица на Мадра.

 

Страница № 5.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=054

 

Тук сведенията са за времето на похода на Александър Македонски, от 336-та до 323-та година пр.н.е. На карта a, на 36о северна ширина и 66о източна дължина, нашата прародина е записана с персийското име Baktria, със столица Baktra.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

На фона на източния бряг на Каспийско море е записано “King offers alliance to Alexander in Bakra.”, което може да се преведе „Кралят предложи съюз на Александър в Бактра.”.

 

На тази карта се появяват и много други известни държави на запад от Бактрия.

 

На карта b, в сектор В – 1 е записана Baktria, със столица Baktra/Zariaspa.

 

Там отново е отбелязан град Сакала, в сектор D – 2, а в сектор D – 0 е отбелязана държавата Sakai.

 

На карта с, в сектор В – 1 е записана Baktria/Baktriana, а столицата Baktra е отбелязана само с буквата В. Град Сакала също е отбелязан само с буквата S.

 

Допълнителни сведения от карта c.

 

В сектор А – 2 е отбелязана държавата Areia/Ariana.

 

На тази карта правят впечатление наименованията на две големи планини, вероятно дадени им от македонците. Едната е Parapamisos, в сектори В – 2 и С – 2. Според мен, това название е съставено от две думи Para и Pamisos. Така Parapamisos би могло да се преведе Para – отвъд и Pamisos – Памир. Като се вземат предвид и географските координати на Parapamisos от карта c, това трябва да е планината Хиндокуш.

 

Другата планина е Хималая, наречена от македонците с имената на други две планини Himaos/Kaukasos. Himaos, в сектори D – 2 и Е – 2, е с името на Хемус, а Kaukasos, в сектори Е – 3 и F – 3, е с името на Кавказ.

 

Страница № 6.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=055

 

На карта а, сведенията са от 321-ва до 181-ва година пр.н.е., времето на империята на Маурите в Индия. В сектор В – 1 е държавата Baktria, със столица Baktria. Град Сакала е отбелязан на своето място.

 

На карта b, сведенията са от 325-та до 175-та година пр.н.е.. На мястото си, в сектор В – 1 е отбелязан град Baktria, като част от македонската империя носеща името на един от генералите на Александър, Селевк, които е неин пръв цар след смъртта на Александър. Това царство е отбелязано на картата като Seleucids. Прави впечатление, че в това огромно царство е отбелязан само един и то голям град, Baktria, навярно столицата.

 

Страница № 7.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=056

 

Тук сведенията са от 6-ти – 3-ти век пр.н.е. На карта а, в сектор В – 1 е отбелязана държавата Balhika, със столица град Bhogavati/Baktra. В сектор D – 2 е отбелязан град Сакала, но с името Sagala.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

В сектор С – 2 се появява град Varnu.

 

В сектор Е – 3 на карта b, е изписан град Varana/Uccanagara.

 

Страница № 8.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=057

 

На карта а, са отбелязани държавите Sakas и N. Sakas.

 

На карта b, от 200та до 1-та година пр. н. е., в сектор В – 1 е отбелязана държавата Baktria, със столица Baktria. На мястото си е отбелязан и град Сакала.

 

В сектор А – 3 е отбелязана държавата Drangiana/Sakastan, а в сектори D – 3 и Е – 3 е отбелязано голямото формирование Northern Sakas.

 

На карта c е отбелязан само град Baktria.

 

Страница № 9.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=058

 

На карта а, е времето от началото до 300 години сл.н.е., времето на господството на саки и кушани. Там, в секто В – 1 е държавата Baktria, със столица Baktria.

 

Град Сакала е в сектор D – 2, като столица на държавата Madras.

 

В сектор А – 3 е записана държавата Sakastan.

 

В секторите C – 4 и D – 5 е записано формированието  W. Sakas.

 

Страница № 10.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=059

 

Тук, на карта а, от 200-та до 300-та година сл.н.е., в сектор В – 1 е означен само градът Balhika, а в секто D – 2 град Сакала. В сектор А – 3 е записана държавата Sakadvipa.

 

Страница № 11.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=061

 

В тази страница, сведенията са от първи до трети век сл.н.е..

 

Там, на карта а, в сектор В – 2 е означено „to Bactria”, а в сектор D – 2 е град Sagala.

 

Допълнителни свдения ат карта а.

 

В сектор А – 4, е записана държавата Bolingai. Някои изследователи свързват народа болинги с българите.

 

Планината Хималая е записана с две имена Imaos и Emodos, ехо от македонското Хемус. Imaos и Emodos, звучат близо и до името на историческата планина Имеон.

 

Записана е и държавата Indo – Skythia. Мисля, че Добруджа в определен исторически период е наричана Малка Скития.

 

 

 

На карта е, картата на Ератостен е държавата Bactria, със столица Bactria.

 

Страница № 12.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=062

 

Тази страница съдържа сведения за периода от 300-та до 550-та година.

 

Тук, на карта а, нашата прародина е Valhika, със столица Valhika и е част от империята Hephthalites (Hunas), а Сакала е столица на държавата Madrakas.

 

В сектор А – 3 е държавата Sakastan, а в сектори C – 5 и D – 5, е друга голяма част от саките, Sakas.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

Северно от Сакала, в горния ляв ъгъл на сектор D – 2, се появява държавата Bolor.

 

В сектор Z – 3 е отбелязана държавата Karman, със столица Karman. През късното средновековие в Мала Азия е съществувала държавата Караман, покорена от турците.

 

Виж http://ziezi.net/anadol/

 

На карта b, град Valhika е посочен като столица на държавата Hephthalites, а през четвърти век е част от държавата Sassanians. Тя е Сасанидска Персия.

 

Страница № 13.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=063

 

Тук, на карта а, има сведения от 550-та до 700-та година. В сектор В – 1 е означен само градът Balkh, като част от държавата Tukhara, а в сектор D – 2 е град Сакала като столица, предполагам на царството Takka.

 

В сектор С – 2 е държавата Varana, със столица град Varana. На същото място, на Страница № 7., на карта а е посочен град Varnu, едно хилядолетие по-рано.

 

До тази карта, имената на нашата държава и столица бяха все от чужди източници, според правилата на езиците на тези народи. Едва на тази карта се появява истинското име на столицата ни, според названието от местните жители, което се е запазило хиляди години непроменено и на следващите карти ще се налага все по убедително, защото старите властващи народи са изместени от нови, които ползват местното название.

 

Страница № 14.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=064

 

Сведенията в карта а, са от текстове от Пураните. Тук държавата Balhika e в сектор В – 1, а Сакала е столица на държавата Madraka. В сектор А – 3 е държавата Saka.

 

Страница № 15.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=068

 

Тук сведенията са от 700-та до 950-та година. На карта а, в сектор В – 1 е държавата Balkh и ако не греша, арабското название на столицата и Balk-al Bahiyyah. На своето място е и град Сакала, като град от държава с име съставено от две от предишните и имена, Takka Madra.

 

В горния ляв ъгъл на сектор В – 1 е големият град Bukhara, столица на държавата Samanids. Той е съвременният град Бухара в Узбекистан. Името на Bukhara идва директно от името Balkhara. Промяната е естествена, поради смяната на много народи, езици и писмености на територията на Балкхара.

 

Името Bukhara е написано на английски език, но в писмения английски език, който е по-стар от говоримия са останали правила за писане от езика Бхаджа. Затова все още в английския се пише khan, а се чете хан. Пише се Martha, а се чете Марта. Пише се Dharma, а се чете Дарма. Затова и наименованията Bukhara и Bokhara днес се четат Бухара и Бохара.

 

Страница № 16.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=069

 

Тук сведенията са от 975-та до 1200-та година. На карта а, държавата Balkh, със столица град Balkh-al-Bahiyyah е на своето място. На своите места са град Sakala и град Bukhara.

 

Допълнителни сведения от Страница № 16.

 

Като голямо формирование и територия, между Балкх и Бухара се появяват Saljuqs – турците.

 

Във връзка с турците бих искал да споделя два исторически факта от по-ново време. Явно, от показаното на карта а, тогавашните жители от държавата Балкх и селджуките са контактували и вероятно това е ставало и много преди 975-та година. Вероятно връзките са останали здрави много време след това, защото някои изявени личности, жители на Балкх, поради разногласия и крайна нетърпимост по политически, етнически или религиозни причини, подложени на гонения в Балкх, намират радушен прием в земите на съвременна Турция, главно в град Коня. Там са осъществявали своите идеи и учения и са оставали до края на дните си, изпратени с почит и уважение.

 

Защо именно в град Коня? Виж http://ziezi.net/anadol/

 

От историята са известни няколко „Велики преселения на народите”. Тогава големи обединения от различни племена и народи тръгват, обикновено на запад, за да завоюват нови жизнени пространства. Но всичките тези племена и народи са подчинени и ръководени само от един народ, племе, а понякога и само от един род. Същото е било и при успешния поход на турците на запад.

 

В моето детство, в училище, по история на турската държава учехме, че Отоманската империя е основана от Отоман хан, чието име тя носи. Но ако не греша, около седемдесетте години на двадесети век, в България започна упорито да се замества името на Отоман хан и на Отоманската империя с името на Осман хан и Османската империя. От отомански, турците станаха османски.

 

Защо ли? Ами защото разликата е огромна. Точно такава, каквато е разликата между арии и тюрки. Защото някой може да се замисли и да разбере, че името Отоман се състои от две части Ото и наставката ман, и естествено ще му „проблесне” гениалната мисъл, че днес това име и тази наставка в имената е присъща и традиционна на друг един народ, различен от турския. Ще стане ясно на всички кой народ, племе или род е движил турците, при техния поход на запад.

 

В сектори В – 1 и С – 1 на карта а, се появява държавата Kara – Khitais. Това е народ изтласкан от Китай. Вероятно много преди това, от там сме познавали този народ и затова и днес наричаме китайците с това име. В книгата „Веда Словена”, съставена от български народни песни и предания, записани през втората половина на деветнадесети век, се споменава многократно за „Читайска краля”.

 

 

 

„Още рече Камяна не отрече,

 

хабер си кралю дойде,

 

чи е навървил Читайска краля

 

през тоя земя Харапска,…”

 

 

 

Северно от Kara – Khitais е държавата Kara – Khanids/Ghuzz. Ако и второто име се изпише с кара, по аналогия на първото, ще се получи Kara – Ghuzz, чието звучене подсъзнателно се свързва с гагауз.

 

Страница № 17.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=070

 

На тази страница има две карти, отразяващи разпространението на Исляма, от седми до дванадесети век. На карта b, на местата си са градовете Balkh  и Bukhara.

 

Допълнителни сведения от карта b.

 

В горния десен край на картата се появява държавата на уйгурите, Uighurs.

 

Една от стрелките, показващи движението на войските на Исляма спира до Константинопол. Това е дело на кхан Тервел.

 

На карта e, град Balkh е в сектор В – 1, а в сектор D – 2 град Sakala вече е с ново, близко до съвременното си име, Salkot. В сектор Е – 2 отново е отбелязана държавата Bolor.

 

Страница № 18.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=074

 

В карта а, сведенията са от 1170-та до 1290-та година. Тук в сектор В – 1 са означени само градовете Balkh и Bukhara. В сектор D – 2, град Sakala вече е със съвременното си име, Sialkot.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

На север от Балкх и Бухара е изписано с големи червени букви формированието Kara Khitais and Chaghatais. Chaghatais се използва и днес в съвременния български език. Джагатаец или джагатайци, означава странни или хора от неизвестна народност.

 

В сектор D – 2 се появява държавата Hazara. Хазари живеят и днес в Афганистан и Иран, но от нашата история са ни известни като съседи на Кубратова България. В шести век, тогавашните наши съседи от Хазария приемат юдаизма за официална религия. Вероятно и българският престолонаследник Бат Баян приема или му е наложен юдаизма и това става причина за религиозна гражданска война в Кубратова България. Последствията от това са ни известни – преселение на българските родове, неприели юдаизма. На новите места те създават няколко нови Българии.

 

Поради причините описани по-горе, европейският, новият клон на евреите – ешкенази, са българи и хазари по произход. Виж http://en.wikipedia.org/wiki/Flying_Bulgar_Klezmer_Band

 

http://www.youtube.com/watch?v=_zHPU9jBAe0&feature=related

 

Съща в сектор D – 2 се появява държавата Bajaur. Това трябва да са познатите ни от нашата история баджанаки, печениги.

 

На карта с, сведенията са от 1200-та до 1400-та година, едно от великите преселения на народите. Тук е отбелязан само град Bukhara.

 

Страница № 19.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=076

 

На карта а, сведенията са от 1390-та до 1450-та година. Държавата Balkh, със столица град Balkh е на своето място. На североизток от нея е град Bukhara. Град Sialkot също е на място си.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

Между секторите D – 2 и Е – 2 се появява държавата на народа балти, Baltistan. От този народ и държава са съвременните балтийски народи и държави, а от тях е името на Балтийско море.

 

На карта с, на 20о северна ширина и 80о източна дължина се появява държавата Ballar Shahis.

 

На карта d е империята на Тимур хан, от 1370-та до 1405-та година. Тук са отбелязани само градовете Balkh и Bukhara.

 

Допълнителни сведения от карта d.

 

На територията на северен Египет и Палестина е записана държавата Burji Mamluks. В някои арабски текстове, дунавските българи са наричани бурджани.

 

Също на карта d, на територията на съвременна България и Мала Азия е отбелязана държавата Ottoman Empire.

 

На 45о северна ширина и 75о източна дължина, на карта d е отбелязано отново, но за пръв път на тази карта е изписано името на езерото Balk(h)ash.

 

Страница № 20.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=078

 

Тук сведенията са от 1200-та до 1525-та година.  В сектор В – 1 на карта а, е означен само градът Balkh, а в сектор D – 2 е град Sialkot.

 

Страница № 21.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=077

 

Тук сведенията са от 1451-ва до 1526-та година. На карта а, на своите места са означени градовете Balkh и Bukhara. В сектор Е – 2 е държавата Baltistan, а западно от нея, в сектор E – 2 е държавата Balor.

 

Страница № 22.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=081

 

На карта а, сведенията са от 1526-та до 1555-та година. Тук, в сектор В – 1 е държавата Balkh, със столица град Balkh. На мястото си е и град Sialkot. В сектори D – 2 и  E – 2 е държавата  Baltistan.

 

Допълнителни  сведения от карта а.

 

В сектор D – 3 се появява град Hisar.

 

На карта с, сведенията са от 1556-та до 1605-та година. И тук в сектор В – 1, е държавата Balkh, със столица град Balkh. На своите места са град Sialkot и държавата Baltistan.

 

Страница № 23.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=083

 

На карта a, сведенията са от 1605-та до 1707-ма година. В сектор В – 1 е държавата Balkh, със столица град Balkh, а северно от нея се появява държавата Bukhara. Държавата Baltistan е на място си. Град Hisar e в сектор D – 3, но в сектор С – 1 се появява още един град Hisar.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

В секторите А – 3, В – 3 и С – 3, се появява държавата Balochistan.

 

Страница № 24.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=091

 

На карта а, сведенията са от 1707-ма до 1766-та година. В сектор В – 1 е държавата Balkh, със столица град Balkh, а северно от нея е държавата Bukhara. Град Sialkot е в сектор D – 2 . Държавата Baltistan е в сектори D – 2 и E – 2.

 

Страница № 25.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=092

 

На карта а, сведенията са от 1766-та до 1819-та година. В сектор В – 1 е държавата Balkh, със столица град Balkh, а северно от нея е държавата Bukhara. Държавата Baltistan е в сектори D – 2 и E – 2. В сектор В – 4 е държавата Ahmadzais/Baluchistan.

 

Допълнителни сведения от карта а.

 

Южно от Балкх, на тридесет и втория паралел се появява голямо формирование Durranis/Afganistan. Това Дуран, е еднакво с името на черноморското село в съвременна България Дуранкулак.

 

Страница № 26.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=093

 

Тук, сведенията са от 1819-та до 1857-ма година. На карта а, в сектор В – 1 е означен само градът Balkh, а в сектор В – 3 е държавата Baluchistan.

 

На карта с са означени държавата Bukhara, държавата Balkh и градът Balkh. В сектор В – 3 е държавата Baluchistan, а в сектор D – 2, държавата Hazara.

 

На карта d, е държавата Baluchistan.

 

Страница № 27.

 

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=097

 

Тук, на карта а са държавите Bokhara и Baluchistan, в 1857ма година.

 

На карта b, е държавата Beloochistan.

 

Страница № 28.

 

http://dsal.uchicago.edu/maps/gazetteer/images/gazetteer_V6_pg336.jpg

 

Тази карта е от 1907-ма – 1909-та година. На нея е провинция Baluchistan, в тогавашна Индия.

 

Страница № 29.

 

http://dsal.uchicago.edu/maps/gazetteer/images/gazetteer_V5_pg64.jpg

 

На този карта сведенията са от 1907-ма – 1909-та година. В северната част на Афганистан е град Balkh, а северно от Афганистан, до самата рамка на картата е държавата Bokhara. В долния край на картата, до рамката е държавата Baluchistan.

 

 Страница № 30.

http://dsal.uchicago.edu/reference/schwartzberg/fullscreen.html?object=101

 

На карта а, сведенията са от 1800-та до 1947-та година. Тук е държавата Bukhara, със столица град Bukhara. Записано е и езерото Balkash. Днес то е в Казахстан и се пише на руски и на български Балхаш.

 

Както се вижда от картите, в различно време, различни народи са пребивавали на определена територия, а сведенията са от различни източници и поради това и названията са различни.

 

Нашата прародина, Балкхара, още в дълбоката древност се е разделила, като географско название, на две части. Едната с център град Балкх, а другата с център град Бухара.

 

Може да се предположи, че пръв е град Балкх, след това държавата Балкхара, градът Балкхара – Бухара и последна държавата Бухара.

 

Но може да е било и обратно. Пръв да е градът Балкхара – Бухара, следвана от държавата Балкхара – Бухара и последен град Балкх.

 

Трети вариант е, че и двата града Балкх и Балкхара са възникнали преди държавата Балкхара. А да не забравяме, че е имало и втора Балкхара, на друго място.

 

По-долу може да се види в коя карта, какво название е използвано, за няколко държави и градове.

 

Означенията са с число и буква. Числото означава Страница №, а буквата,  коя е картата от страницата.

 

Държавата Балкхара:  Balhika – 1a, 1b, 3a, 7a, 14a.

 

                                       Bahlika – 2a, 2b, 4c.

 

                                       Vahika – 1b, 2a.

 

                                       Valhika – 12a.

 

                                       Bahlava – 4c.

 

                                       Baktria – 5a, 5b, 5c, 6a, 8b, 9a.

 

                                       Bactria – 3b, 11a, 11e.

 

                                       Baktriana – 4c.

 

                                       Bakhtrish – 3b.

 

                                       Bukhara – 23a, 24a, 25a, 26c, 26d, 27a, 30a.

 

                                       Bokhara – 27a, 29.

 

                                       Balkh – 15a, 16a, 19a, 22a, 22b, 23a, 24a, 25a, 26c.

 

Градът Балкх:               Balkh: 13a, 17b, 17e, 18a, 19a, 19b, 20a, 21a, 22a, 22b, 23a, 24a,

 

                                                  25a, 26a, 26c, 29.

 

                                       Bhogavati – 3a, 7a.

 

                                       Valhika – 4b, 12a, 12b.

 

                                       Balhika – 10a.

 

                                       Baktria – 5a, 5b, 6a, 6b, 8b, 8c, 9a.

 

                                       Bactria – 3b, 11e.

 

                                       Baktra – 7a.

 

                                       Zariaspa – 3b, 5b.

 

                                       Balk-al Bahiyyah – 15a.

 

                                       Balkh-al Bahiyyah – 16a.

 

                                       В – 5c.

 

Градът Бухара:             Bukhara – 15a, 16a, 17b, 18a. 18c, 19a, 19b, 21a, 30a.

 

                                       Bokhara – 27а, 29.

 

Държавата Балтистан: Baltistan – 19a, 21a, 22a, 22c, 23a, 24a, 25a.

 

Държавата Балуджистан: Baluchistan – 25a, 26a, 26b, 26d, 27a, 28, 29.

 

                                       Balochistan – 23a.

 

                                       Beloochistan – 27b.

 

Държавата Балор:        Bolor – 12а,17e.

 

                                       Balor – 21a.

 

Държавата Балар:        Ballar Shahis – 19c.

 

Държавата Баджаур:   Bajaur – 18a.

 

Езерото Балхаш:          Balkash – 19d, 30a.

 

Държавата Варна:        Varana – 1b, 13a.

 

Градът Варна:              Varnu – 7a.

 

                                       Varana – 7b, 13a.

 

                                       Uccanagara – 7b.

 

Държавата Мадра:       Madra – 1a, 1b, 2a, 2b, 4b, 15a.

 

                                       Uttara Madra – 1a.

 

                                       Madras – 4c, 9a.

 

                                       Madraka – 14a.

 

                                       Madrakas – 12a.

 

Градът Сакала:          Sakala – 2a, 4b, 4c, 5b, 6b, 8b, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 16a.

 

                                       Sagala – 7a, 11а.

 

                                       Salkot – 17e.

 

                                       Sialkot – 18a, 19a, 22a, 22b, 24a.

 

                                       S – 5c.

 

Държавата Saka:          Saka – 2a, 2b, 13a.

 

                                       Sakas – 8a.

 

                                       Northern Sakas – 8a, 8b.

 

                                       W. Sakas – 8b,12a.

 

                                       Sakai – 5b.

 

                                       Sakastan – 3b, 8b, 9a, 12a.

 

                                       Sakadvipa – 10a.

 

                                       Seistan – 3b.

 

                                       Drangiana – 8b.

 

Градът Хисар:              Hisar – 22a, 23a.

 

 

 

 

Tuesday the 7th. Spiralata.net 2002-2019