История

За някой проблемни въпроси на българо-тракийската култура

Печат

За някой проблемни въпроси на българо-тракийската култура

 

Или:

1. ЗАЩО през последните години, успоредно с новите изследвания за древната история на българите и окончателното сриване на” тюркския” ни произход, се разрасна неимоверно много тракологията?

2. Защо липсват пари за изследване на българските сакрални обекти, като Мадара например, а много често те са нарочно унищожавани? Какъвто е примера с българското светилище Перперек, което не само че беше прекръстено с гръцкото име Перперикон, въпреки че там се намира ЕДИНСТВЕНИЯТ на територията на Балканския полуостров и втори в света релеф на Богиня УМАЙ-женският аспект на българския бог ТАНГРА, който се руши с всеки изминат ден.

3. Защо определени хора получиха пари да направят филм-пародия, че българите нямали никога бог Тангра или други, преиначаващи в тълкуванията си древните текстове, за да изкарат че траки и българи са едно и също племе. Защо наличието на релефа на Умай не е основание за принадлежността на обекта към българския етнос, а измисленото от археолога гръцко име Перперикон нашите учени приемат за основателно?

НА КОГО МУ Е УДОБНО ДА СЕ ЗАЛИЧИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ ИНФОРМАЦИЯТА, ЧЕ НИЕ СМЕ ПЪРВИЯТ МОНОТЕИСТИЧЕН НАРОД НА ЗЕМЯТА, ПОЛОЖИЛ ОСНОВИТЕ НА НЕБЕСНАТА ДУХОВНА ДОКТРИНА НА ЕВОЛЮЦИЯТА?

Днес, все по-успешно псевдо и водещи учени в България заявяват, че българският народ не познавал Тангризма, защото няма никъде писмена за това? А би ли ми казал някой КЪДЕ в Библията на Юдеите пише Йехова?

Изглежда някои фанатизирани умове искат да ни уверят, че българите само преди 10 века, преди наложеното с кръв християнство от Борис Първи, са били чифути, тъпи, бездуховни и нещастни твари, които не са знаели ЩО е това Бог и т.н. Българите, които имаме Десет циклов Слънчев Календар, за който са нужни поне 10 000 години наблюдение и познаване на Небесната сфера, за да може да бъде съставен с такава точност.

Нашествието на определени етноси в нашата държава е планирано и обмислено от векове. Днес то е реалност, която все повече и повече ще ни обезличава и унищожава. Благодарение на псевдо историците ни, опитващи се да унищожат българския етнос, покривайки го с тракийския.

ТОВА ОПРЕДЕЛЕНО ОБСЛУЖВА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, УМЕЛО ПРИКРИТИ ЗАД СЕБЕЛЮБИЕТО И НЕВЕЖЕСТВОТО НА ТЕЗИ ХОРА.

НЯМА ПО-СТРАШНО ОТ ОБРАЗОВАНОТО НЕВЕЖЕСТВО!

Защото, ако така продължаваме скоро тюркската теория за нашия произход ще е красива картинка пред това, което ни очаква - унищожаването на същността ни като народ НАРОД съставен от ДВЕ етнически структури: БЪЛГАРИ и ТРАКИ – Слънчевите основоположници на Бялата раса на планетата ни.

Българите са: Монотеисти, основоположници на Монотеистичната духовна култура и Държавността.

Траките са: Политеисти, с Пантеон от различни божества, полубожества, нимфи, гиганти, демони и т.н. и с липса на знанието за Държавна организация.

А това определени етноси и организации не могат да понесат, затова твърдо работят за новите деформации в българската история, целящи да направят отново историята ни несигурна, спорна и най-вече ЕЗИЧЕСКА! Разбира се езическа във смисъла на натрапеното мнение, че всичко извън Юдаизма, Християнството и Мюсюлманството е езичество, безбожие, култ, сатанизъм и т.н.

Всички,  които имат претенциите да са компетентни, независимо дали са историци, смятащи се за такива или просто твърдящи, че траки и българи са един и същ етнически „организъм” трябва да отговорят на следните въпроси:

1. Защо българи и траки имат различни Духовни доктрини?

1.1.Българите са Монотеисти, имат само бог ТАНГРА на Небето и нито една представяща го институция с претенциите за богоизбраност.

1.2. Траките са Политеисти. Имат Пантеон от богове, полубогове, демони, герои и т.н.Те са Многобожници, тоест езичници.

2.Защо траките не познават българските титли Кан и Колобър, а имат титлите Цар и Жрец?

При един етнос, с еднакъв произход и начин на живот, трябва да имаме и еднакви духовни доктрини, както и еднакви духовни и административни титли.

3. Защо българите са известни в света, че Където и да идат правят държави, а траките не познават държавността и остават в обикновени племенни съюзи, които имат временен характер?

4. Защо, ако наистина българите са били траки, всички Държави, които основават, а това са ПЕТ Империи, никъде няма държава наречена Тракия?! Могат ли траките, които не са основали нито една държава да основат и ръководят Империи?

5. Защо, когато Аспарух пристига на Балканския полуостров, траките приемат държавата да се нарича България, а не Тракия, както е географското понятие на района и според който са се наричали племената живеещи тук - ТРАКИ?

6. Защо траките не балсамират своите високопоставени мъртъвци? Българите познават балсамирането и го ползват, особено за високопоставени особи.

7. Защо траките не познават седлото и стремето?

Двата народа са конни, воини и отлични ездачи, как тогава българите са яздели на изработени седла със стремена, а траките не са забелязвали тази подробност, за да я усвоят? Само Конник със здраво пристегнато седло и стреме може да се изправя прав, на крака, по време на сражението, което е характерно за бойните умения на българите, особено при боя с камшик и хвърлянето на боздуган. Само кон, който има седло и стреме може да извършва ход „назад и встрани” - тракийският кон, без стремена, не може да извърши този ход.

Може ли траките да не са забелязали това? И да не са усвоили от своите събратя новостите в конната езда?

8. Защо българите имат открити светилища като Мадара, Перперек, Бузовград и т.н., а траките имат само светилища дълбоко в планините или в могилни структури – извод, който се налага от разкритите множество могили на територията на страната ни, в които липсва каквито и да е следи от погребения. Още при откриването на могила Оструша в Казанлък, аз казах на Китов: Никъде няма да откриете кости – това са светилища, а не гробници!

9. Защо българите не познават двустранния тракийски меч Румфея, както и Махайрата, а се бият само с едностранни Мечове и Саби, които пък траките не познават?

10. Защо няма нито едно сведение тракийско племе да се нарича оногондури, котраги, кутигури и т.н.? Както няма и нито едно сведение българите в петте си империи да са имали племена: даки, мизи, одриси и т.н.? Нито един чужд изследовател, изключвам Чертков и руските манипулатори, не говори за траки, даки и т.н., когато описва българските племена на Изток?

Приключвам с въпросите, въпреки е ако навлезем по-дълбоко в характеристиките на двата етноса съставящи Българския народ, както днес го наричаме, можем да открием още много вътрешни социални и духовни аспекти, по които траки и българи коренно се отличават.

Бяхме Тюрки, направиха ни Славяни, сега усилено, с много средства и пари се опитват да бъдем само Траки….тоест политеисти и многобожници…не ви ли смущава това?!

И НАКРАЯ:

БЪЛГАРИТЕ и ТРАКИТЕ са ДВА етноса в ЕДИН народ, които са изпълнявали определени задачи в еволюцията на Човечеството.

Племената са еднородна структура от етнически и духовно сродни хора, а народите са структури от най-малко два етноса с близки или различни духовни структури, но обединени от еднакви социални правила. Племената са еднородни кръвно свързани групи хора, а Народите са конгломерати от различни етноси с обща административна организация.

Няма народ на Земята, който да е образуван само от един етнос.

ЗАБ: Документи, доказващи монотеизма на българите и политеизма на траките са:

1. Митологията на българите: Сказание за дъщерята на Кана, Джахвар тарихи, Сказание за Чулман и т.н., където многократно се говори за БОГ Тангра, като БАЩА на българите. Там никъде не се споменава етнонимът траки.

2. Тракийската митология, наречена днес Гръцка, в която особено показателни са Химните на тракиеца Орфей, който възпява десетки богове, богини, полубогове, нимфи, демони, герои и т.н.

Спас  Мавров

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019