История

За народа български

Печат

Борис Балкх

ЗА  НАРОДА  БЪЛГАРСКИ

"Съединението прави силата!",

а общият Мироглед съединението!

 

 

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е Балкхара. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи, Бхаджа. Той е строго фонетичен език от двадесет и два звука, в които са закодирани двадесет и две висши понятия от мирогледа.

 

Балкхара, е най-мощният идеен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а Бхаджа се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Днес тях ги няма в обхвата на съвременното човешко познание, но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на Балкхара и Бхаджа, като ехо от онези славни времена когато Идеализмът беше над всичко.

 

**********************

 

В първата част – "За името българско" писах, че съвременният български народ е съставен главно от два клона. Първият произлиза от най-древния известен народ на Балканския полуостров, белги, болги, известни от историята като белазги. Те са населявали целият полуостров до идването на гърците, които се заселват в южната му част и започват своята експанзия по завземането на полуострова. Не толкова територията и не толкова с военни средства, а чрез унищожаване и присвояване на мирогледа на белгите – знанията, писмеността, боговете, героите, митологията. И не само на балканите, но и от други народи и не само тогава, а и по-късно, та чак до днес. 

 

Столицата на белгите е била Бела или Пела, откъдето идва и названието им белазги или пелазги, пеларди. Как и защо територията около Бела по-късно става Македония, населена с македони, не знам. Но предполагам, че е за препокриване и скриване на имената белги и белазги. Така те изчезват и се появяват траките, а македоните днес щяха да се споменават само като едно от многобройните тракийски племена, ако не бяха Филип и Александър.

 

Историческата територия Македония, е възел, който е умишлено завързан още в древността и упорито и мощно затяган до днес. Когато той бъде развързан, ще се узнаят много истини за цивилизацията на Балканския полуостров, на Европа и на света.

 

 

Този похват за обезличаване е познат в историята и е ползван и на други места, в други времена и от други народи. В истинските имена и названия се променят една или две букви, а по-късно или по възможност цялото име се препокрива с друго име.

 

Ако някой не вярва в такива конспирации, ще дам пример от по-новата история с изчезването на Балахия – Влахия. Името беше заличено чрез измислената държава Румъния и за Влахия днес говорят само историците. Но името Румъния не е случайно. Някои са се заели да възродят Римска империя. Започнали са с името и езика. Затова в Румъния целенасочено се подмениха българският език и писменост с латиница и измисления румънски език, защото уж бил останал още от римско време. Не беше случайно и името на южната част на България – Източна Румелия. Не е случайно и преименуването на циганите в роми. Да живеят новите цезари. Как ли ще се нарича тяхната автономия след време? "И защо е всичко това", ще попита някой? Отговорът е, "За да няма нито траки, нито българи".

 

Но да се върнем при траките, за да видим как изчезнаха и те, след белазгите. След завладяването на полуострова от Рим, голяма част от територията продължава да се управлява от местни хора, вече като римски граждани, а официален език става латинският. Но неофициално продължават да се говорят гръцкият и тракийският, всеки в територията си. И така продължава до настъпването на Новата ера. Това означава до появата на Християнството.

 

В началото, преди Исус, то е било гностично, езотерично учение, което умишлено е превърнато в религия – конспиративно политически инструмент в борбата против римското подтисничество. Тръгнало от Палестина, вече като стройна организация, то бавно и упорита се придвижва към Рим.

 

Християните се заселват там по благовиден начин, из бордеи, подземни катакомби и започват терор над града. Палежите им и убийствата, по-късно биват приписани на властта. Най-известният пример за това е "лудият" Нерон, а борбата срещу тях е представена като нечувана жестокост на римските властници против хрисими хорица, само заради едната гола идея. Заради терористичната им дейност са избити и разпънати на кръст хиляди християни, но Християнството не умира. Оцелява и по-късно, когато вече владее Западна Европа, се връща "на бял кон" и построява в центъра на Рим своята цитадела Ватикана, за да се знае кое е победителят. И така до днес. Но през 1968 година, също в центъра на Рим беше учреден Римският клуб.

 

За пръв път този терористично-конспиративен метод е приложен от юдеите на Мойсей, когато завладяват Палестина. Първо изпращат отделни хора, семейства или малки групички добри, хрисими и усмихнати хорица, които се кланят и молят за подслон и човещина. И естествено, хуманните и човеколюбиви жители на крепостта ги приемат с отворени обятия, като братя, пък и няма от какво да се страхуват, та пришълците са само няколко човека и то добри хора. А добрите хора стават и добри граждани. Трудят се упорито, помагат, активни са в добрите практики на обществото, но... не спят. След като са придобили необходимите им сведения, преминават към изпълнение на плана. Поставят хора със зависимости пад свое влияние, подкупват или сплашват когото трябва, изпращат сведения за слабите места на крепостта и обществото на своите хора, които са скрити наблизо около крепостта и съгласувано с тях, в уречения час на нощта крепостната порта се отваря. След това всички местни жители са избити и крепостта става юдейска. Така крепост след крепост, племе след племе, пада цяла древна Палестина и бива поделена между дванадесетте юдейски рода. Всичко това е надлежно и старателно описано в Библията и всеки може да го прочете.

 

Днес Ислямът е тръгнал да завладява света по същия начин. А отделни примери за този подход са и многобройните цветни или безцветни, явни или неявни "пролети" в Източна Европа и в Арабския свят, които се извършват от пета колона от платени агенти, заселници и местни предатели и продажници.

 

Етиопите, от Африканска Етиопия са основателите на египетската цивилизация и държавата Горен Египет. Според някои изследователи, а и по мое мнение, юдеите, арабите и гърците са семитски народи с етиопски корени, а Юдаизмът е етиопска религия от Египет. От Юдаизма се раждат Християнството и Ислямът. Тези три народа, с общ корен, владеещи трите монотеистични религии, и те с общ корен, владеят чрез тях почти целия свят. И някакси са си близки, въпреки, че показно дори са врагове. А горките етиопи днес "бял ден не виждат", но не защото са черни.

 

За два три века, след като разклаща устоите на Рим, Християнството става непреодолим фактор в империята и е истинската причина за разделянето и на Източна и Западна.

 

В източната и част, в Бизантия, император Константин издига Християнството за официален мироглед на империята. Това е повратен момент за полуострова, Европа и Света, защото, като следствие от тава в следващите няколко века се случват много важни събития, които все още остават "неизяснени", по-точно прикрити за много народи и особено за нас българите. За да ги разберем правилно, трябва да приемем истината, че монотеистичните религии са преди всичко политически доктрини, чрез които едни народи владеят много други народи. Защото, "Няма добри или лоши богове! Няма добри или лоши религии! Има добри или лоши хора, които стоят начело на религиите, а боговете и хората им служат!"

 

От историята знаем, че в рамките на два три века, след налагането на Християнството в Бизантия, на полуострова, в Източна и Средна Европа се случват следните събития.

 

·         Изчезват траките. Незнайно как и къде?

·         Появяват се славяните. Незнайно как и откъде?

·         Появяват се хуните. Незнайно как и откъде?

·         Изчезват хуните. Незнайно как и къде?

·         Появяват се българите. Незнайно как и откъде?

 

Това са важните за нас въпроси, на които ще се опитам да отговоря.

 

Как и къде изчезнаха траките?

 

След постановяването на Християнството за официален мироглед в Бизантия, заедно с него, за официален език се налага гръцкият, защото християнската литература и богослужение са на гръцки. Така латинският език постепенно отстъпва от източната част на империята и бива заменен с гръцкия. След отпадане на властта на Рим над Балканите, чрез християнството се възражда само гръцкият мироглед и език и гърците се връщат отново в историята, а траките си остават в забвение, защото са вече християнизирани. Заради загубата на своя мироглед и общата им кауза – борбата срещу Рим, която ги сближава с гърците, траките тихо и безропотно изчезнаха окончателно от историята. Но как може да изчезне физически най-големият народ на земята, след индийския?

 

Как и откъде се появиха славяните?

 

В първата част, в "За името българско" това е описано, но ще го повторя и тук. "Заради езика Бхаджа, в който е закодиран мирогледът Балкхара, в средновековието някои са ни наричали и "езичници". И понеже "език" и "слово" са синоними, но от два различни езика – на български и на тракийски. "Езичниците" са новодошлите – пришълците, а "словени" са старите – местните." Така се появиха славяните.

 

В античността името белазги беше препокрито от името траки. Така изчезнаха белазгите. С името славяни беше препокрито и името траки. Така изчезнаха и те. Останаха славяните, ширнали се и на север от Дунава в "Голямо славянско море". Само че те самите не знаеха че са славяни. Някой трябваше да им го каже и то убедително. Тази висока чест беше оказана на нас българите, от новия смесен българотракийски, християнизиран и слявянизиран народ, образуван по времето на Първото българско царство.

 

Така и така сме си рода с бъдещите славяни на север от Дунава по две направления, на нас ни се отдава лесно и безпроблемно да ги християнизираме и славянизираме допълнително, чрез "солунския диалект". Допълнително, защото там вече не са само траките славяни, а и много племена от хунската империя и те наша рода. Първо Украйна, а по-късно и цяла Русия приемат от нас християнството и новия единен падежен език. За Сърбия и днешна Румъния не говоря, защото те са си част от тогавашна България.

 

Предполагам, че никой няма съмнения, че зад всичко това стой "Вселенската патриаршия" от Константинопол, защото, когато ние свършихме "черната работа", тя си влезе във владение на тамошните иначе "независими" църкви, та чааааак доскоро. 

 

Тракийски племена са се разселили и на запад и са в основата на някои от съвременните западноевропейски народи.

 

Като споменах за славяните, мисля че е уместно да споделя и две-три думи за панславизма. Някои изследователи твърдят, че панславизмът е и началото на тракедонизма. Руснакът Чертков (1789-1858), защитава идеята че траките са славяни и са се разселили още в ранното средновековие чак до Балтика, естествено и в Русия. За българите споменава, че са част от хуните, но пък били малобройни. Защо ли българите никой не ги иска и гледа всячески да се отърве от тях? Както се досещате, в цялостната му дейност има идеология и политика, обслужващи тогавашните руски имперски интереси, но е налице и известна доза историческа истина.

 

Руският панславизъм досега се свързваше само с имперските интереси на Русия. Така е, но панславизмът е и истина с реални исторически корени, предхождащи самата Русия. Панславизмът се опитваше да извърви обратно историческият път на разселването на траките славяни и да ги обединени. Но защо не успя? Тук отново стигаме до най-важното – мирогледът, защото без собствен мироглед...

 

Исторически, по политически причини, от средновековието до наши дни панславизмът и източното православие са органично и неотделимо свързани в едно. Но, докато панславизмът е във властта на Русия и работи за нейните интереси, източното православие е под властта на вселенската патриаршия в Константинопол и работи за нейните интереси, което означава за гърците. И затова панславизмът беше саботиран отвътре и не успя. Но днес нещата се променят и в източното православие.

 

Та като споменах Русия, не е зле да кажа няколко думи и за нея. За Русия мненията са много и различни. В едно обаче всички са единодушни – голяма и силна. Но както е писано "По делата им ще ги познаете". Та затова дълго време се чудех, а може би и мнозина други като мен, защо тази велика, братска страна, в критични за нас моменти от историята често ни е предавала, продавала или наказвала жестоко? Въпреки, че благодарение на приетите чрез нас християнство, език и култура, там се осъществи държавност, Русия винаги се е стремила да ни обезличи културно и като народ и ни е ползвала в най-добрия случай като славянски и източноправославен пълнеж за осъществяване на великоимперските си интереси.

 

Ето, това се чудех от доста време. Защо Русия е най-големият враг на българите, от няколко стотин години! Ако някой мисли, че това мнение е твърде крайно, имам и още по-крайно. Защо Русия, беше най-големият враг от няколко стотин години и на руския народ. Но вече не се чудя, а знам защо. От няколко стотин години, властта в държавата Русия е била в ръцете на чужденци. Главно гърци, евреи и германци, ако те изобщо са били германци. Най-превилигировани са били гърците.

 

Заради властта си над цялото източно православие, те са се разпореждали в руската църква, което означава и в руската държава. Най-фрапиращият случай от историята, който потвърждава ролята на гърците в руската външна политика, е руско-турската война през 1828 – 1829 г. Тогава, под давлението на съветници гърци, се случва нещо странно. Русия разгромява Турция, освобождавайки половин България, в резултат на което Турция е принудена да даде независимост... на Гърция, а освободената половин България, насилствено е върната отново на Турция, въпреки съпротивата на освободените българи, под заплахата от дулата на руското оръжие срещу тях. Тогава много българи се изселват в Молдова и Украйна, където живеят и до днес.

 

Едва след идването на екипа на Владимир Путин на власт, руснаците, след няколко стотин години отново имат държава. А ние...?

 

От тук нататък ще проследя историята и на другия клон от нашия народ – българите. До появата им в Кубратава България, "Незнайно как и откъде?"

 

Някои изследователи твърдят, че българите произлизаме от кимерите. Че кимерите по-късно са в основата на хунския съюз на Атила, а след смъртта му, българите, част от съюза, водени от сина му Ирник – Ернак се отделят в Стара Велика България в Източна Европа. Последният владетел на тази България е Кубрат. Аз съм склонен да вярвам че е било така, защото един от хората които твърдят че произлизаме от кимерите е пламенният родолюбец, "романтикът" Георги Раковски.

 

Преди години прочетох от него, че ние българите произлизаме от Индия и че езикът санскрит е самоскрит, таен език. Реших да проверя дали е така и се оказа прав! Разбира се с малка уговорка. Не ние произлизаме от Индия, а индийската цивилизация е наследство от нашия мироглед, от времето когато сме били северозападно от днешна Индия. От тогава все за това пиши. Вярно, малко нескопосано, но "Добрият кон и под съдран чул се познава.".

 

Кимерите, преди да дойдат в Европа са били южно от Кавказ, в държава наречена Урарту, където едно от големите езера се е наричало Урмия. На тази територия, по различно време са съществували различни държави: Асирия, Митани, Мидия, Партия, Боян, Халдея. Последните две не са държави, а прозвища.

 

На онази територия в древността са живели и творили най-мъдрите астрономи, астролози и математици. Звездобройците тогава, а и днес виждат в тъмното нощно небе само излъчена или отразена светлина. Затова оттогава до днес в астрономията светлите ореоли около небесните тела се наричат хало. Заради това хало, онези звездобройци са наричани халдеи, а заради тях, територията е Халдея.

 

От Урарту тръгва библейският патриарх Абрахам, на гръцки Аврам. Спуска се от планините в подножието и отсяда в град Харан, в днешна Турция и след години продължава за Ханаан – Палестина. От Ур Халдейски – Урарту, а не от Ур Шумерски, през Харан до Ханаан, движението на Абрахам е по права линия.

 

Легендата за Абрахам няма нищо общо с юдеите, но са я приобщили в своите писания, като митологичното начало за народа и религията си.

 

В петнадесети век, в Хрониката на Рихентал е посочено, че "българския владетел е “император на България и крал на Халдея”. Вероятно от там са и българите в Мала Азия, запазили своята народност и княжества до началото на шестнадесети век.

 

Много са племената и народите в Евразия с Български мироглед и затова се наричат и българи, въпреки че си имат свои, знайни или незнайни народови имена.

Името на този клон българи в Урарту е било Ури – нашето народово име, на българите на Ирник, на Кубрат и Аспарух. То произлиза от понятието от Балкхара и Бхаджа УР, чийто графичен знак е този Y.От историята са ни известни следните български племена от клона Ури: хайландури, ванандури, кутригури, утигури, уногундури, ултинзури, сарагури и др.       

     

До наше време, в съвременна България са достигнали някои други думи, производни от УР. Старото име на странджанското село Българи – Ургури. Бойният вик на българските войни – Ура. Сватбеното знаме – Уруглица. Думите: урна, фурна, урва, уруки, ураган, урожай.   

     

От УР, са имената и на други народи. Такива са могъщите древни хурити, а един от клоновете им е наречен балхарис. Най-мощната хуритска държава е Митани.

     

От УР, са римските авгури и гурията. Народите сури – сирийци, асури – асирийци, тури – турани, курди – кюрди, урси – руси, белурси – белоруси, урусу – юруците в Родопа, каури – каурави от Махабхарата, индийската династия Маури, а в западен Китай и днес живее народът уйгури, чийто главен град е Урумчи.

 

Към думите и териториите производни от УР, може да се прибави и планината Урал. Някои изследователи поддържат тезата, че Урал е прародината на ариите, "нахлули" незнайно от къде и кога в Централна Азия и положили началото на Ведическата арийска цивилизация там. Днес като техни наследници се считат иранските народи.

 

Само че онези хора, така наречените арии не са се самонаричали ирани, а са се записали аирани, което означава неирани. Името на територията си са записали като Аирана Ваеджа, което днес се превежда Арийски простори, но означава Неирански простори. Не е изключено името им да е било ури. Основания за това ми дават сведенията от древноиндийския епос Махабхарата. Там е описана голяма братоубийствена война между два рода, Пандави и Каурави. Каурави, е индийският вариант на каури.

 

Това название, днес мохамиданите в онзи край използват във варианта "кафири", като название за немохамедани – неверници. Със същото определение ни наричат мохамеданите и тук, гяури – неверници. Не виждам в това нищо обидно. В източен Афганистан, до края на деветнадесети век е съществувал Кафиристан. Малко островче, свободно от Исляма. Но тогава и там минава ятагана и днес, ако не се лъжа, се нарича Нуристан.

 

Но ако се върнем към Махабхарата, ще научим, че първенствуващият народ от царствата на Кауравите е Балхика – една от държавите на нашите деди, със столица преславният древен световен културен и цивилизационен център, град Балкх. Тя е държава в ареала на мирогледа Балкхара, известна и с персийското си име Бактрия.

 

Друго основание за това, че онези хора не са арии, а урии, ми дават сведенията за съществуването в дълбока древност в онзи регион на голямата и мощна Уйгурска империя.

 

Но да се върнем към Кубратова България. Нейният край и до днес си остава загадка и по мое мнение за него има два изключително важни момента които трябва да се знаят.

 

Винаги съм се съмнявал, че събитията за гибелта на Кубратова България, които ни представя официалната историческа наука, че хазарите са ни нападнали, победили и разгонили по Евразия, не са истина. Не съм военен, но от стратегическа и тактическа военна гледна точка, е необяснимо и недопустимо, за храбри и достойни войни, живеещи в голяма и силна държава, имащи пет армии, четирите от тези армии да запрашат "на майната си" и да оставят петата сама да...неизвестно какво да...

 

Доскоро в учебниците ни пишеше, че Аспарух дошъл на Балканите само с пет-шест хиляди българи, които по-късно се претопили в славянското море и останало само името им. Това си е направо лъжа и манипулация и някой може да се подлъже от тези писания и да каже, че сме били малко, че сме били слаби и за това сме отстъпили тактически от бойните полета, за да си запазим племето и свободата. Да, но историята казва друго.

 

Част от българите от Кубратова България отиват на Волга и Кама и създават там голямата и мощна Волжска България, просъществувала до тринадесети век. Аспарух идва тук и побеждава армията на Източната Римска империя, заселва се на нейна територия и я принуждава да му плаща данък. Как може да се осъществят тези събития с две малки ордички? Тогава защо все пак четирите армии се разбягват от страната си, като от чума? Ами защото се е случило нещо, което за българите е по-страшно и от чумата – смяната на мирогледа.

 

Българската история ни показва, че за нашите деди, Мирогледът винаги е бил най-висшата им ценност. Дори и над територията и държавата, дори и над нацията.

 

Какви са големите и важни събития в онзи исторически момент? Вечният "Голям камък", с който всички се съобразяват от античността до средновековието – Римската империя, все още съществува. Наред с неоспоримата си военна мощ, тя отдавна вече има и друго, не по-маломощно оръжие за експанзия – Християнството. Отскоро, на историческата сцена се е възправил и нов играч – Арабският халифат. И той, наред с военната си мощ притежава свой мироглед – Исляма. И именно заради него, заради налагането на Исляма арабите тръгват да завладяват света с огън и меч, без никакви сантименталности. Сблъсъкът между тези две големи цивилизации става неизбежен. А както знаем, "Когато атовете се ритат, магаретата си патят".

 

По-малките и слаби държави, попаднали на пътя им ще бъдат прегазени и неминуемо ще им бъде наложен и мирогледът на победителя. Сега от историята знаем, но и тогава са го знаели, че без собствен мироглед, под чужда власт, просто ще изчезнеш като народ.

 

След изминатия дълъг път във времето и пространството на Езразия, и събитията които преживяваме, мирогледът ни тогава съвсем е изтънял и е бил на път да се изгуби, защото,  "Балкхара е най-мощният идеен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а Бхаджа се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи."

 

Дори и в малка част от елита той все още да е битувал по форма близък до първоначалния, връзката и въздействието му върху простолюдието става все по-слабо и той – старият мироглед вече не е толкова ценен обединителен и въздействащ фактор. Затова някой или някои са решили да приемат друг мироглед, който да обедини народа и дори под чужда власт да го държи сплотен и различен от другите и главно от поробителя. Но не е лесно, още повече и бързо да създадеш нова религия и предполагам че затова е предпочетена позабравената, по-точно поразпиляната основа на Християнството и Исляма – Юдаизмът.

 

Моето мнение е, че хазарите са били част от нашата обща държава тогава. Когато започва замяната на стария мироглед с новата религия – Юдаизма, това става едновременно сред българите и сред хазарите. Но естествено се е появил и сериозен отпор в защита на стария мироглед, което е довело и до "силови действия", но мисля, че до сериозна гражданска религиозна война не се е стигнало, защото тя щеше да е братоубийство. Основания за това мое мнение са действителните събития – четиримата братя, заедно със племената си напускат отечеството си, а една част, начело с Баян – Боян, остава. Логично е да се предположи, че Боян, според историята престолонаследникът и хората му са приели Юдаизма, а останалите братя са отказали да заменят стария си мироглед с религия и са предпочели да напуснат отечеството си.

 

По същата причина, в началото на десети век волжските българи доброволно приемат Исляма, като противопоставяне на експанзията на Юдаизма и Хазарския каганат.

 

И така, Аспарух минава Дунава и създава Първото българско царство. Важното за него, което не знаем е, че само то е българско, управлявано от български елит и според българската държавотворна традиция. Краят му започва с насилственото ни покръстване от Бизантия, скрита зад Борис, който загубва войната с нея и е поставен на колене. Това е звездният миг за Империята, чакан и подготвян отдавна.

 

Историята се пише от победителите, а там пише, че … Княз Борис, доброволно, осенен с висше, прозрял и приел вярата Христова и т.н. и т.н. И като я приел, на часа побързал да ощастливи и целия български народ. Бедният и добър славянски народ приел Християнството с радост, като манна небесна, а лошите властници, които били българи не пожелали, понеже били обладани от нечестива и бесовска езическа религия.

 

Аз мисля, че тогава са били покръстени само българите, а завареното местно население включено в състава на българската държава, отдавна е било вече християнизирано, като бивши граждани на Бизантия. И поради това, отново не е минало без съпротива, а следствието от това е физическото унищожаване на голяма част от българския елит.

 

След покръстването всичко в България е преустроено по бизантийски образец. Дори и имената на владетелите вече не са български. След Борис и Симеон, мощта на държавата закономерно спада. Логично е да се предположи, че Роман е последният владетел на България от български произход. За радост на съвременните македонисти, Самуил вероятно е от тракийско коляно, по-точно македонец, но истински и достоен български цар. А династията на Асеневци, възстановила Второто българско царство, е от тракийски произход. От кореспонденцията им с папата се разбира, че родът им е бил на властови позиции още по времето на римската власт.


Ако някой наистина иска да разбере какво се е случило по време на покръстването и след него, бих могъл да подскажа какво точно е станало и какво точно се случва винаги в такава ситуация. Същото каквото е станало след преврата на девети септември. В цялата държавна машина на България плъзнаха комунистическите агенти на КГБ и първо унищожиха физически (за пореден път) цялата родолюбива интелигенция, чрез "Народния" съд. С девиза за равенство и братство овластиха неподготвени хора от простолюдието, а във всички важни държавни институции поставиха свои представители, без чието знание и одобрение нищо в България не можеше да се реши или извърши. Тогава отново ни беше променен мирогледът. Религиозната идеология – Християнството, беше заменена със социална идеология – Комунизма. А след десети ноември, Комунизмът беше заменен с още по-нова идеология – Либерализма. И отново в цялата държавна машина на България плъзнаха чужди и наши либерални агенти, без чието знание и одобрение нищо в България днес не може да се реши или извърши. 

 

Същото се е случило и по време на покръстването. А то е предсказано сдумите от старинния каменен надпис, “Българите направиха много добрини на християните и християните забравиха...”

 

Двете гледни точки за покръстването – на победителя и на победения, са изразени в следните два цитата.

 

Първият е от „Житие на св. Цар Борис, Покръстител на българите” от архимандрит Серафим, писано в ново време.

 

„Ала имало и люде, които не били доволни от своето покръстване. Такива били някои знатни боляри, петдесет и двама на брой, които се гордеели със своите древни езически родове. Те свързвали големството си и успехите си с езическата религия и не желаели християнството, което със своята проповед за смирение и със своето учение за братство и равенство в Христа ги приравнявало с простия народ. Затова, недоволни, че им се налага недобър закон, дигнали бунт срещу царя-покръстител и искали да го убият, за да могат да възстановят старото езичество. Това означавало да се тури край на християнската вяра, благочестие и просвета, да се държи в безправие народът и да продължи да се шири езическата бесовска власт над душите на непросветените. Но Божественото Провидение не допуснало това.”

        
А ето какво казва помакът Хасим от село Чавдарли Пазарджишка кааза, преди около сто и петдесет години, относно тези събития. Цитатът е от книгата „Веда Словена”.
 

“Дедо ми казваше, че такива китапе имало всяко село в Доспат, дур да станат кауре. Тогава нашите душмане, като надвили на нашите дедове с вярата, което никак си инак с пусат или юнаство не можели да достигнат, зафанали да горят онези стари китапе, най-сетне с техний мурафет тогашний наш цар издал буюрутие, че лу у кого се намерят онези стари китапе, ша гу накаже със смърт. Тога едни се противили на царската повеля, дур и кавга усторили, но царят, спомаган от душманите, надвил хми и ги разгонил. Които предпочели да остаят отечеството си, а не вярата си, и тъй се разпръснали по фред земята, а други скришом си чували старата вяра и китапете; това го правили нашите душмани, не че имали гайле на нашите дедове, но да достигнат с вярата онова, което с юнаство не можели и да се загуби нашият ихтибар, че сичко от нас излело, но пак ша дойде време, когато нашите дедове пак ша си земат първият ихтибар, защо и Господ кабул не чини да се тъптат толко онези, от които всичко излезло на земята.”

 

Този текст е безценен за българската история като цяло, но аз ще отделя едно изречение на което тук трябва да се обърне особено внимание, „Които предпочели да остаят отечеството си, а не вярата си, и тъй се разпръснали по фред земята (За кой ли път?), а други скришом си чували старата вяра и китапете…”

 

Те са хората отказали да приемат Християнството, последователите на Боян Мага. Заради това са наречени помаг ед.ч., помаци мн.ч. – хора следващи Мага.

 

Думата по, в някои наши диалекти е синоним на думатаслед. И днес в шоплука можем да чуем „Оди по мене”, което означава „Върви след мен” . Така е образувана и думата понеделник – следнеделник.

 

Помаци са били българите отказали да приемат Християнството по време на покръстването и запазили стария си, Български  мироглед. Едва по-късно някои от тях, а и други, приемат Исляма и стават днешните българомохамедани. Българомохамеданин е различно от помак и по време, и по мироглед. Общото между тях е, че са българи и че не са християни. Но днес те са синоними.

 

А тези от помаците, които „се разпръснали по фред земята”, са богомилите. Те разпространяват дуалистичното си учение и Тайната книга – идеите на Балкхара в западните части на Балканския полуостров, в северна Италия, в южна Франция и Германия. В Италия тези идеи допринасят за Ренесанса. Във Франция техни последователи са катарите. След жестокия разгром на катарите, тамплиерите продължават делото им, а и след техния разгром идват масоните, във Франция, Шотландия и Англия. От там те отиват в Новия свят от където управляват света и до днес. В Германия идеите на богомилите са причина за реформизма на Мартин Лутер и раждане на Протестантството.

 

От тези действителни исторически събития се вижда каква е мощта и стойността на идеите от Балкхара – древния Български мироглед. Ни повече, ни по-малко, те промениха Западна Европа, а от там и цивилизацията в целия съвременен свят.От хиляди години до днес все така се случва, че други пият вода от нашия извор, а ние все жадни ходим по Евразия. Но, Силен е този, който дава, а не онзи, който взема!

 

Както се вижда от написаното до тук, и Юдаизмът, и Християнството, и Ислямът са налагани на българите през средновековието с огън и меч. И от чужди, и от свои. Тогава нашите деди волно или неволно са станали вероотстъпници. Ние днес си мислим че защитаваме вярата на дедите си, но всъщност защитаваме тяхното вероотстъпничество. Всяка религиозна общност поотделно. Ако от названията българи юдеи, българи християни и българи мохамедани премахнем религиозните етикети, ще останат само българи.

 

Това е историческият път на съвременния български народ – сплав от два древни, високоцивилизовани народа, оставили ярки следи на много места в Евразия. В нашето здраво единство сме били непобедими, но когато са ни разединявали, сме губели много, понякога всичко. Уважавани и унизявани, възхвалявани и хулени, поваляни и въздигани, това сме ние – днешните българите.   

 

Незнанието и празнотите в нашата история карат мнозина родолюбци да поглеждат назад във времето и да търсят истината за нас в миналото. Пътищата, методите и предразсъдъците от някои официално наложени модели ги карат да поемат в различни посоки и естествено се получават разногласия. Причини за това са пламенният ентусиазъм на търсещите и естествената и изкуствена "бъркотия" в сведенията за нас от миналото. Някои прилагат и интердисциплинарният метод, но и чрез него може да се тръгне по грешен път.

 

Едно обаче е неоспоримо в нашата обща история – ако не беше Аспарух и българите, нямаше да има държава България, нито тогава, нито сега. А ако я нямаше България, нямаше да има нито Сърбия, нито Македония.

 

Днес в световен мащаб се задава опасност от нов вид "расизъм". Науката опозна човека и отвътре и разгада причините за нашите телесни различия – множество мутации на малък брой гени от наследствената верига. Учените правят ДНК тестове на различни места по света на по-малки или по-големи групи от хора от различни народности. Резултатите, в повече от случаите се използват за строго научни цели. Изучаване на телесната еволюция на човека, на генетичните му мутации и историческите преселения.

 

Но някой хора и групи вече се опитват да ги използват за тясно националистични цели, за да докажат своя произход от исторически значими народи или цивилизации. Така се тръгва по пътя на безпочвено противопоставяне на човешки и обществени цели и желания против природните, а чрез тях и на противопоставяне на една народност срещу друга.

 

Установяването на принадлежността на даден човек, чрез личния ДНК профил, към определена хаплогрупа означава единствено, че неговото тяло принадлежи към определената група биологични мутанти, а не към определена народност или цивилизация, защото те са продукт на душата и разума – следствие от различията в мирогледа, а не от различията и особеностите на телата.