Историите, които ме научиха да живея

Тълкуватели на сънища

Печат

Тълкуватели на сънища

 

Източен владетел сънувал страшен сън, в който един по един изпадали всичките му зъби. Силно развълнуван той извикал при себе си най-известния тълкувател на сънища. Разказал му съня си и с нетърпение зачакал отговора му:

— Господарю, длъжен съм да ти съобщя една наистина печална вест. Ти ще изгубиш един след друг всички свои близки.

Думите разгневили владетеля и той наредил да хвърлят в затвора тълкувателя, като веднага наредил да извикат друг, който да разтълкува съня му. След като го чул новият гадател казал:

— Щастлив съм да ви съобщя, господарю, много радостна вест - вие ще преживеете всички свои близки.

Властелинът се зарадвал и наградил щедро гадателя за неговото предсказание. Придворните се учудили много и попитали гадателя:

— Ти каза същото, което каза и бедния ти предшественик. Защо тогава той беше наказан, а ти възнаграден?

На, което мъдрецът отговорил:

— Ние изтълкувахме еднакво съня. Но всичко зависи от това не какво казваш, а как го казваш.

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019