Историите, които ме научиха да живея

Три важни въпроса

Печат

Три важни въпроса

 

Живял някога един цар, който се стремял да научи, колкото се може повече неща за живота. Стигнали до него слухове, че някъде в планината има отшелник, който знаел отговорите на всички въпроси. Царят отишъл при него. Отшелникът бил доста стар, но окопавал една цветна леха.

Царят слязъл от коня и се поклонил на стареца.

- Аз, дойдох при тебе, за да получа отговор на три въпроса –

1. Кой е най-важният човек на земята?;

2. Коя постъпка е най-важна в живота?;

3. Кой ден е най-важен от всички останали?;

Отшелникът нищо не отговорил, а продължил спокойно да си копае в градината. Царят се заел да му помогне. Както си копаели и двамата, изведнъж царят видял – по улицата се влачел човек с обляно в кръв лице. Царят го спрял, казал му добри, мили думи за утеха, донесъл вода от реката, измил и превързал раните на пътника. След това го пренесъл в бараката на отшелника и го сложил в леглото да си легне.

На следващата сутрин погледнал отшелникът, а той отново се трудел -  цветя засаждал.

- Отшелнико, приятелю – ти не отговори на моите въпроси.

-  Ти сам си отговори на тях – казал отшелникът.

- Как така? – изумил се от тези думи царят.

- Виждайки, моята старост и немощ, вие се съжалихте над мен и ми помогнахте. Докато окопавахте лехите, аз бях най-важният човек за вас, помощта ви за мен беше най-важната постъпка. Появи се ранен човек, неговата болка се оказа по-важна от моята нужда от помощ,  вие го спасихте и той се превърна в най-важния човек за вас, а помощта ви се превърна в най-важната постъпка – най-хубавото нещо е доброто, което вие му сторихте.

- Сега аз мога да си отговоря на третия въпрос – кой ден в живота на човека е по-важен от останалите? - проговорил царят.

Най-важният ден е – днешният ден!

 

Friday the 3rd. Spiralata.net 2002-2019