Историите, които ме научиха да живея

Обвинителят на суфиите

Печат

Обвинителят на суфиите

sufii.jpgЕдин юноша винаги говорел лошо за суфиите.

Един път към него приближил суфийски шейх, свалил от палеца си пръстен с камък и му казал:

- Ей, младежо, иди и продай този пръстен на пазара на цената на една златна монета.

Младежът взел пръстена и се опитал да го продаде за една златна монета. Но никой не искал да даде такава цена. Всички се смеели и му се подигравали. Юношата се върнал и с обида в гласа казал:

- Дал си ми негодна стока. Нищо не струва този пръстен...

- Иди при златаря, моля те – меко казал шехът. – И го помоли да оцени пръстена.

Юношата изпълнил заръката и се върнал изумен.

- Но твоят пръстен е много скъп. Златарят го оцени на хиляда златни монети.

- Дете мое, - казал тогава шейхът, - ти знаеш за суфиите точно толкова, колкото знаеха хората на пазара за пръстена ми.

Юношата се разкаял за думите и мислите си и от тогава започнал да уважава суфиите.

Превод от руски Руми Янкова

Sunday the 29th. Spiralata.net 2002-2019