Историите, които ме научиха да живея

Как оценяваме хората

Печат

Как оценяваме хората


     

Веднъж Учителят показал на учениците си чист лист хартия, в центъра на който имало една черна точка. Попитал ги „Какво виждате?”
       Първият ученик: „Точка”.
       Вторият: „Черна точка”.
       Третият: „Дебела черна точка”.
      Тогава Учителят отбелязал: ”Всеки от вас видя само точката и никой не обърна внимание на чистия бял лист, на който е тя...”

Friday the 3rd. Spiralata.net 2002-2019