Историите, които ме научиха да живея

Светец и проститутка

Печат

Светец и проститутка

Светец и проститутка живели един срещу друг. Двамата умрели в един ден. Душата на проститутката, попаднала на небесата, а душата на светеца в ада. Пратениците, които дошли да ги изпроводят били озадачени. Те през цялото време се питали:

— Какво стана, има някаква грешка? Защо водим светеца в ада? Нима не е бил свят човек?

Най-мъдрият от тях казал:

— Той действително беше светец, но завиждаше на проститутката. Той през цялото време мислеше за купоните и удоволствията, които ставаха в дома й. Шумът от музиката, който идваше до неговия дом го вълнуваше от дъното на душата му. Нито един от клиентите й не беше така развълнуван,  както той. Цялото му внимание беше насочено към нейния дом. Даже докато се поклоняваше на Бога той слушаше звуците идващи от дома й.

— А проститутката?

— Тя страдала и винаги мислела за неведомото блаженство, което би трябвало да изпитва светеца. Всеки път като го виждала да носи цветя за поклонение тя си мислела: Кога и аз ще мога да бъда достойна да занеса цветя в храма. Аз съм толкова нечиста, че не мога даже да събера смелост, за да вляза в храма.

Проститутката често била очарована от аромата на благовонията, сиянието на светилниците, звука от поклоненията и от някои ритуали и медитации, за които не се чувствала достойна да участва. Тя винаги жадувала за живота на светеца, а светецът винаги жадувал за удоволствията. Техните интереси и подходи са напълно противоположни един на друг, но напълно им измениха съдбата.

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019