Историите, които ме научиха да живея

Лесна и бърза промяна на съзнанието

Печат

Лесна и бърза промяна на съзнанието

При един шаман дошъл ученик и помолил:

- О, велики шамане, как мога веднага да променя съзнанието си?

Шаманът плеснал с ръце и попитал:

- Чу ли?

- Да - отговорил ученика.

- Когато ще можеш да чуеш пляскането с една ръка, тогава изведнъж ще промениш съзнанието си.

- Това е невъзможно – извикал ученикът.

- Не, възможно е – настоявал шаманът.

- Не е възможно – упорствал ученикът и помолил – А ти, плесни с една ръка да видим какво ще се чуе.

- Добре – смирено се съгласил шаманът. И плеснал с все сила главата му с една ръка. Ученикът веднага променил съзнанието си и получил сътресение на мозъка, защото шаманът имал черен пояс по карате до.

Да се чуе плясъкът на една ръка може, но затова са необходими една ръка и една глупава глава.

Friday the 3rd. Spiralata.net 2002-2019