Историите, които ме научиха да живея

Два ангела

Печат

Два ангела

 

 

Два ангела – пътници останали да пренощуват в едно богато семейство.  Но семейството било негостоприемно и не оставило ангелите в гостната, а ги настанило в хладното мазе.

Когато се постилали леглото, по-големия ангел видял дупка в стената и я запълнил и измазал. Когато видял това по-младият, го попитал защо прави това, но по-големият му отговорил:

- Нещата не са такива, каквито изглеждат.

На следващата вечер пренощували в много бедно, но гостоприемно семейство, което разделило с ангелите храната си и им отстъпили собственото си легло, за да си починат добре. След като се събудили, ангелите намерили домакина и жена му да оплакват единствената си крава, която им давала препитанието. По-младият ангел попитал по-големия:

-   Как можа да се случи това? Първият мъж имаше всичко, а ти му помогна. Това семейство имаше много малко, но го раздели с нас, а ти позволи да умре единствената им крава. Защо?

-    Нещата не са такива, каквито изглеждат. – отговорил по-големият ангел.

-   Когато бяхме в мазето, аз разбрах че в дупката в стената има скрито злато. Домакинът беше груб и не искаше да твори добро. Аз ремонтирах стената, за да не намери златото. Когато на следващата вечер спахме в леглото на това семейство, дойде ангелът на смъртта за жената на домакина. Аз му дадох кравата. Нещата не са такива, каквито изглеждат. Ние никога не знаем всичко. И дори да си вярващ, трябва да имаш и доверие, че всичко, което се случва е в воя полза. За това с времето сам ще разбереш.

Някои хора идват в нашия живот и бързо си тръгват, някои стават наши приятели и остават за минутка. Вчера е история, утре е тайна. Днес... Днес е подарък. Животът е вълшебство и вкусът на всеки момент е неповторим!

 

Sunday the 29th. Spiralata.net 2002-2019