Историите, които ме научиха да живея

История за любовта

Печат

 

 

 

 

История за любовта

 

Имало едно време един остров, на който живеели всички чувства. Щастието, Тъгата, Познанието и всички други, включително и Любовта.

 

Един ден на чувствата било съобщено, че островът ще потъне, затова всички приготвили лодките си и отплували. Единствено Любовта упорствала да остане до последния възможен момент. Когато островът бил почти потънал, Любовта решила да помоли за помощ.

 

Богатството преминало покрай Любовта... Любовта казала:

 

- Богатство, вземи ме със себе си.

 

- Не мога – отговорило Богатството... – Имам много злато на кораба си и няма място за теб.

 

Любовта решила да помоли Суетата, която също преминала в красив кораб:

 

- Суета, моля те помогни ми.

 

- Не мога да ти помогна, Любов, цялата си мокра и може да повредиш кораба ми. – отговорила Суетата.

 

Тъгата била наблизо, затова Любовта я помолила:

 

- Тъга, позволи ми да избягам с теб.

 

- Не мога, Любов. Толкова ми е тъжно, че имам нужда да остана сама.

 

Щастието също преминало покрай Любовта, но било толкова щастливо, че дори не чуло, когато Любовта го повикала.

 

Внезапно се чул глас:

 

- Ела, Любов, аз ще те взема със себе си.

 

Гласът бил на непознат възрастен.

 

Любовта била толкова развълнувана и щастлива, че забравила да попита за името му. Когато пристигнали на сушата, той продължил по пътя си. Любовта, осъзнавайки колко много му дължи, попитала Познанието:

 

- Кой ми помогна?

 

- Помогна ти Времето – отговорило Познанието.

 

- Времето? – почудила се Любовта, - Но защо Времето ми е помогнало?

 

Познанието се усмихнало и с дълбока мъдрост отговорило:

 

- Защото само Времето е способно да разбере колко велика е Любовта!

 

Мартин Стоянов (http://misli.hit.bg/lovestory.html)

 

 

 

 

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019