Историите, които ме научиха да живея

Защо живея така?

Печат

Приказки за възрастни

Защо живея така?

 

Веднъж хората задали на живота един и същи въпрос: „Защо живея така?”

 

Първият човек попитал:

- Защо живея така? Често боледувам, неуспехите постоянно ме съпровождат… Аз съм буквално като магнит за всички неприятности…

И животът му отговорил:

- Защото живееш НАПУК. Обиден си на целия свят, попаднал си в капана на ненавистта и злопаметността. А трябва да се живее ЗА РАДОСТ на себе си, околните, Бог. Тогава ще бъдеш щастлив.

 

Вторият човек опитал Живота:

- Защо живея така? В постоянна борба с някого или с нещо… Все нещо не е както трябва…

И животът му отговорил:

- Защото живееш ВЪПРЕКИ. Въпреки всичко и всички. Ти си точно като непораснало дете, все още се бунтуваш, никак не можеш да се спреш. Затова имаш такъв объркан живот. А трябва да се живее БЛАГОДАРЕЙКИ. Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

 

И третият човек попитал Живота:

- Защо живея така? Постоянно завися от мнението на околните, не съм уверен в себе си…

И Животът му отговорил:

- Ти живееш, за да ти ЗАВИЖДАТ. А трябва да живееш така, че да ВДЪХНОВЯВАШ  с примера си. Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

 

Четвъртият човек попитал живота:

- Кажи, защо живея така? В постоянен стрес и напрежение…

И Животът му отговорил:

- Ти живееш, за да ДОКАЖЕШ  някому нещо. Твоят живот се състои от установени теореми, които постоянно водят до „това, което трябва да се докаже”. Но това не е нужно на никого. Не е нужно нищо на никого да се доказва. По този начин  само си губиш времето и силите: и за доказателства, и за това да подхранваш мисловните образи на други хора в главата си, които винаги ще са гладни и ще изискват внимание към себе си – още, и още, и още. А трябва да се живее в АКСИОМАТА НА ЩАСТИЕТО.

 

И петият човек попитал Живота:

- Защо живея така. Животът за мен е пълно разочарование…

И Животът му отговорил:

- Защото живееш ПОКАЗНО. А къде си истинският ти? Трябва ДА БЪДЕШ, А НЕ ДА ИЗГЛЕЖДАШ. Ето тогава и ти ще бъдеш щастлив.

 

Шестият човек попитал Живота:

- Защо живея така? Скучно и безинтересно…

И Животът му отговорил:

- Защото Животът ПРЕМИНАВА ПОКРАЙ ТЕБ. Ти си буквално като „премъдра пясъчна риба” – скрил си се от Него. А трябва да се живее така, че Животът да се спре от любопитство, да не те подминава, да се заинтересува от теб… Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

 

И седмият човек попитал Живота:

- Защо живея така? Нищо не ми носи радост…

И Животът му отговорил:

- Защото живееш НЕ СВОЯ ЖИВОТ. И тези радости на са твои. Намери себе си, своите чувства, желания, мечти, цели, думи, усещания, книги, филми, песни, обкръжение…. НАМЕРИ СВОЯ ЖИВОТ! Тогава и ти ще бъдеш щастлив.

 

Веднъж хората попитали Живота: „Защо живея така?”

Ако бяхте Своя Собствен Живот, какво бихте отговорили сами на себе си?

 

Превод Петя Стоянова

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019