Историите, които ме научиха да живея

Съществува един феномен

Печат

 Съществува един феномен…

 

Един ден Диоген отивал към реката. Обикновено носел просешка купа, за да събира в нея храна, и за да пие вода. Тичал към реката, бил жаден, а от същата страна към нея тичало куче, което стигнало до водата преди него и започнало да пие. Диоген казал: „Страхотно. Това куче е далеч по-независимо от мен.“ Хвърлил просешката купа и казал на кучето: „Учителю, ти наистина ми показа пътя. Носех напълно излишно този товар.“

Преследвали го няколко крадци. В онези времена хората били хващани и продавани като роби, а той изглеждал много обещаващо. Бил много здрав физически. Те били сигурни, че ще вземат добри пари за него, стига да могат да го задържат. Били трима, той бил сам, но не били съвсем сигурни, че ще се справят. Може би е способен да убие и тримата. Така че го следвали, страхувайки се, чудейки се дали да опитат или да се откажат от идеята, защото той им изглеждал много опасен. И кой знае, може и да е луд, защото се радва толкова много, а не изглежда да притежава нещо, за да се радва – напротив, бил съвсем гол.

Диоген разбрал какво си мислят и за какво си говорят и казал: „Не се тревожете. Знам, че искате да ме отвлечете и да ме продадете на пазара.“

Те зяпнали и веднага си помислили: „Има проблем. Ако кажем „да“, сигурно ще се нахвърли върху нас!“

Но Диоген казал: „Не се страхувайте. Самият аз отивам на пазара. Можете да дойдете с мен, можете да ме продадете. Аз знам едно нещо: никой не може да ме направи роб. Така че защо да се тревожа за това? Вие просто елате с мен.“ Те не могли дори да кажат: „Не искаме да идваме с теб“, защото този мъж бил много странен, можел да ги принуди да отидат с него. Затова казали: „Добре, щом искаш, ще дойдем с теб.“ Той вървял отпред, а те зад него и сега той изглеждал като господар, а те като негови роби.

Когато стигнали пазара за роби, той застанал върху платформата, където изкарвали робите, така че хората да могат да ги разгледат от всички страни – дали си силен или слаб, стар или млад. Но тримата крадци не могли да кажат на Диоген: „Моля те, качи се на платформата.“ Той скочил сам и казал: „Слушайте!“, извикал го толкова силно, че целият пазар се смълчал, виждайки един гол мъж, при това толкова здрав, толкова красив, така хармонично развит. Никога не били виждали такъв роб.

На пазара се възцарила гробна тишина, всички хора се събрали там и Диоген казал: „За първи път един господар е за продан. Всеки един от вас, робите, може да си купи господар. Но помнете, купувате си господар.“ Тримата крадци се скрили в тълпата, защото се страхували, че тълпата може да се разгневи, да ги хване и да им потърси сметка: „Вие доведохте този човек тук.“

Един богаташ обаче изпаднал в екстаз от самата идея. Този човек казва: „Един господар е за продан; всеки роб може да го купи.“ Богаташът попитал: „Кой те притежава?“

Диоген казал: „Разбира се, притежавам се сам аз, но обещах на трима крадци, така че парите ще бъдат за тях. Те се крият тук. В действителност ги принудих да дойдат с мен на пазара – опитаха се да избягат по средата на пътя, а в момента се опитват да изчезнат в тълпата. Трима са. Ще трябва да дадете парите на тези хора. И аз ще дойда с вас. Що се отнася до собствеността, аз притежавам сам себе си, и никой не може да ме притежава.“

Богаташът казал: „Точно това ме привлича. Няма да те взема като роб. Ще те приема като господар. Ти просто ела с мен. Самото ти присъствие, престоят ти в моя дом са ми достатъчни.“ На крадците било платено. Диоген се качил в колесницата на богаташа, а богаташът се държал така, сякаш той бил робът, а Диоген бил господарят!

Съществува един феномен – ако ти наистина си независим психически, никой не може да те превърне в роб. Да, можеш да бъдеш убит, но не можеш да бъдеш превърнат в роб.

Ошо