Историите, които ме научиха да живея

Трансформация

Печат

Трансформация

 

 

На около 40 години ноктите на орела стават прекалено дълги и не му позволяват да хваща с тях плячката си, клюнът му също, което не му позволява да се храни...Перата на гърдите и крилете му натежават и му пречат да лети...Орела е изправен пред ИЗБОР - или смърт, или дълъг и болезнен период на промяна, с продължителност около 150 дни...Той, започва да лети само около гнездото си, намиращо се на върха на планината и започва да се удря с клюна си по скалите, докато не се счупи и изпадне...след това изчаква да му израсте нов клюн, с който изтръгва старите си нокти...като му израстат новите нокти, с тях орела скубе старото и натежало оперение от гърдите и крилете си...Но, след това, след 5 месеца на болка и страдание, но вече - с нов клюн, нови нокти и ново оперение, орела е ПРЕРОДЕН и живее още 30 години!...

 

Така и ние, хората, за да продължим да ЖИВЕЕМ, трябва да се променим като орела...често този процес е придружен от болка, страх и съмнения...но, така, ние се освобождаваме от спомените, привичките и традициите от миналото...Само ОСВОБОЖДАВАНЕТО от бремето на МИНАЛОТО обаче ни позволява да живеем и се наслаждаваме на НАСТОЯЩЕТО и ни подготвя за БЪДЕЩЕТО!...

 

Източник: https://www.facebook.com/SufizmTasavvuf?fref=nf

 

 

Monday the 6th. Spiralata.net 2002-2019