Историите, които ме научиха да живея

За логиката и мъдростта

Печат

За логиката и мъдростта

Еврейска притча

 

Млад евреин отишъл при известен ню-йоркски равин и заявил, че иска да изучи Талмуда.

- Знаеш ли арамейски? – попитал равина.

- Не.

- А иврит?

- Не.

- А Тора изучавал ли си в детството?

- Не, рави. Но вие не се вълнувайте. Аз завърших философския факултет в Бъркли и скоро защитих дисертация за логиката във философията на Сократ. Сега, за да запълня белите петна в моите познания, искам малко да понауча Талмуда.

- Ти не си готов да учиш Талмуда, казал равинът. – Това е най-дълбоката книга от всички, написани от хората. Но ако настояваш, ще ти направя малък тест по логика, справиш ли се, ще се занимавам с тебе. 

Младият човек се съгласил и равинът продължил.

- Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

Замислил се младият философ, сбърчило се челото му:

- Това логически тест ли е?

Равинът кимнал.

- Естествено, този, на когото е мръсно лицето.

- Неправилно. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този, който е с чисто, и ще реши, че лицето му също е чисто. Този, който е с чисто лице, ще погледне този, който е с мръсно и ще помисли, че лицето му също е мръсно. Затова ще отиде да се измие.

- Хитро измислено! – възхитил се гостът. – Хайде, рави, дайте ми още един тест!

- Добре, младежо. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

- Но ние вече го изяснихме, този с чистото лице.

- Неправилно. И двамата ще отидатда се измият. Помисли логично: този, който е с чисто лице, ще погледне този с мръсното лице и ще реши, че лицето му също е мръсно. А този, който е с мръсно лице, ще види, че другият отива да се мие, ще реши, че и неговото лице е мръсно. И също ще отиде да се измие.

- Виж ти, не помислих за това ....Поразително, допуснах логическа грешка. Рави, дайте ми още един тест.   

- Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза с чисто лице, другият – с мръсно. Кой от тях ще отиде да се измие?

- Ами, и двамата ще отидат да се измият.

- Неправилно. Нито един няма даотиде да се измие. Помисли логично: този, който е с мръсно лице, ще погледне този с чистото и няма да отиде да се измие. А този, който е с чисто лице, ще види, че този с мръсното лице не отива да се мие и ще разбере, че собственото му лице е чисто. Затова няма да отиде да се измие. 

Младият човек се отчаял.

- Но миля ви, повярвайте, аз мога да изучавам Талмуда! Попитайте ме нещо друго!

- Е, добре. Двама човека се спускат в комин. Единият излиза .....

- О, господи, нито един от тях няма да отиде да се умие!

- Неправилно. Сега убеди ли се, че знанието на Сократовата логика не е достатъчно, за да изучаваш Талмуда? Кажи ми, как е възможно двама човека да се спускат в една и съща тръба и единият да си изцапа лицето, а другият - не? Нима не разбираш? Целият този въпрос е безсмислен, и ако ти загубиш живота си, за да отговаряш на безсмислени въпроси, то всичките ти отговори също ще бъдат лишени от смисъл.