Историите, които ме научиха да живея

Какво е просветлението

Печат

Какво е просветлението

 

 

- Старче, моля те, кажи ми, какво е Просветление?...

Старецът се Усмихна, Пусна тежестта от раменете си, и Се Изправи...

- Да, Разбрах!!! - отговори Миларепа - Благодаря ти, Старче, но, бъди така мил, отговори ми на още един въпрос, какво Следва след Просветлението?...

Усмихвайки се отново, този път старецът Нарами Товара си, Изправи се, и Продължи по Пътя си...

Sunday the 29th. Spiralata.net 2002-2019