Историите, които ме научиха да живея

Вълкът и чаплата

Печат

Вълкът и чаплата

 

Един вълк пирувал с убитото от него животно, когато внезапно костица заседнала в гърлото му и той не могъл да я преглътне. Скоро гърлото го заболяло много силно и той започнал да снове напред-назад, виел от болка и отчаяно търсел начин да облекчи болката. Вълкът тръгнал да убеждава всеки, който минел, да извади костицата.

— Ще направя всичко, което поискате — казвал той, — само я извадете.

Накрая чаплата се съгласила да опита. Наредила на вълка да легне настрани и да отвори челюстите си колкото може по-широко. После пъхнала дългия си врат в гърлото му и с клюна си успяла да измъкне костицата.

—  Сега ще получа ли обещаната награда? — попитала чаплата.

Вълкът оголил зъбите си и казал:

— Бъди благодарна, че си напъхала главата си в гърлото на вълка и си я извадила невредима. Това е предостатъчна награда.

 

Благодарността и алчността не вървят

ръка за ръка.

Wednesday the 1st. Spiralata.net 2002-2019