Интервюта и речи

Ключовете на Енох

Печат

 

 

 

 

„Ключовете на Енох“-

 

     „Био-компютърните ключове на съзнанието на нашата времева зона“

 

 Парафизична кодова книга

 

Интервю с Д-р Д.Д.Хуртак за списание UFO

 

 

 

UFO: Др. Хуртак, aз приемам ‘Книгата на Знанието: Ключовете на Енох’ като вид ангелско откровение за висшата духовна и научна еволюция на човечеството. Това точно описание ли е?

 

JJH: Бих искал да стоя настрана от натруфената дума ‘откровение’. Всъщност, Ключовете на Енох (www.keysofenoch.org) не е класическо отрковение, а документ или отпечатък на бъдещи сценарии и специфични, постоянно проявяващи се визии и открития, вместо едно единствено ‘откровение’ прикрепено към една единствена времева рамка. Всъщност, думата ‘откровение’ въобще не се използва в заглавната страница. Подзаглавието е ‘Био-компютърните ключове на съзнанието на нашата времева зона’. И това е важно, защото това което виждаме тук в този специален вид литература е учение за вътрешните и външни обобщени сценарии за това как науката, по-специално астро-биологията, ще революционализира 21-вия век.

 

С ускоряването на откритията, еволюционното съзнание на вътрешното развитие (десно-мозъчните ориентации на духовното прозрение) и по-голямата външна научна еволюция в крайна сметка ще се обединят.

 

Книгата представлява един вдъхновен информационен поток, действащ като съюз на научните и духовните прозрения, който липсваше -в научната и религиозната литература по онова време.

 

 Книгата на Знанието е повече свързана с предвиждането на нещата, които ще се случат- серия от сценарии за бъдещето, които трябва да се тълкуват в контекста на 64-те уникални области на информация, които свързват всичко от археологията и геологията чак до космоса, физиката и космологията.

 

 UFO: Значи тя (книгата) има пророческа функция?

 

JJH: В един ограничен ‘индуктивен’ смисъл- да. За човек, който може внимателно да прочете и вникне в скрития смисъл на метафорите, текстът представлява едно наистина обединяващо звено. Той предоставя на читателя един изцяло нов поглед върху три основни области на развитието:

 

1) една нова физика за живота, която може да бъде наречена пост-квантова физика;     2) една еволюираща генетика (не само в разшифроването на човешкия геном, но и в осъзнаването на факта, че човешката раса е свързана с паралелна еволюция) и

 

3) една задълбочена ‘космо-логия на съзнанието’, която си взаимодейства с по-високи категории интелигентност - едно интелигентно присъствие, което действа сред човешката раса и се среща под различни имена: отвъдземни (или извънземни), светлинни същества и свръх-извънземни. Това присъствие работи с нас по един индиректен начин за да направи възможно едно цялостно обединение, което да сложи началото на един нов етап от развитието на живот за човешката раса.

 

MM: И така значи ‘Ключовете’ също описват това, което може да се нарече ‘духовните технологии’ или духовния процес, чрез който ще се извърши това обединение?

 

 JJH: Точно така. Прозрения за цялостната природа на тялото, ума и духа, които ще дадат началото на нови методи на глобална комуникация, така че тя да обслужва всички сектори на обществото справедливо.

 

Книгата идва от серии обобщени сценарии, които получих по време на един дву-дневен период през Януари (2-ри и 3-ти) 1973, когато навлязох в състояние на висока честота на съзнание.

 

И все пак бих искал да наблегна още в началото, че това не беше канализирано послание. То се случи като директно преживяване в резултат на заниманията ми с и изучаването на свещените писания. Тогава бях пренесен и телом, и духом в по-високите измерения.

 

Бих искал да разгранича това преживяване от отвличане от извънземни.

 

Не беше нищо такова.

 

 По-скоро бих го описал като преживяване на по-висшето съзнание, от кабалистически тип.

 

 Ако трябва да използвам термини, преживяването включваше едно светлинно същество и Меркабата, пара-физическото средтсво за възнесение, отколкото НЛО или космическа технология.

 

Това преживяване се осъществи на няколко нива и беше последвано от други преживявания (светлина обгради тялото ми), на които студенти от тази и други страни станаха свидетели.

 

MM: А какви бяха вашите житейски обстоятелства през Януари 1973 или състоянието на ума и духа ви, че да ви се случи това преживяване?

 

JJH: Това се случи в резултат на много години молитви и медитации. Аз преподавах в Калифорнийския Институт на Изкуствата, близо до Корпорацията на Дисни. Аз също бях лектор и в Сономския (Sonoma State University) Щатен Университет в Калифорния. Тогава аз се занимавах със задълбоченото изследване на метафорите на Източното и Западното съзнание и търсех базисни отговори по фундаменталните въпроси за природата на живота, тоест ‘Откъде произлизаме?‘ и ‘Накъде отиваме?’. Това бяха все въпроси, отнасящи се до критичните проблеми, с които човечеството се сблъскваше тук на Земята. Аз се стремях да разбера как Божественото Същество (Бог) действаше като цялостно само-организиращо се присъствие, за да поддържа енергийната динамика на живота.

 

Аз ползвах различни видове молитви и медитации, съчетавайки определени думи и техники от Еврейската и Арамейската терминология със санскритски и далечно източни традиции. Употребата на мантрични форми на енергия отвориха морфогенна врата за мен, откъдето се появи едно ангелско или ‘ярко светлинно същество’.

 

 Бях пренесен в една времева зона‘ и прекарах два дена в присъствието на сияйни светлинни същества, както и други наставници, които наричаха себе си Енох и Метатрон.

 

 Беше ми показано, че нашите научни дисциплини, които се занимават с наблюдение, експерименти, анализи и отркития имат духовно измерение.

 

 Например, Метатрон ми каза, че той е ‘откривателят’ на електрона. Тези същества споделиха част от своето мулти-измерно знание с мен, което съм изложил в ‘Ключовете на Енох’.

 

MM: Това е доста удивляващо- и ме навежда към следващия ми въпрос. Изглежда, че съществува неяснота произтичаща от Енохските и Библейските традиции, с техните истории за Езекиел и Илия, които били пренесени с телата си от колесницата на Бога към Рая, нещо като НЛО и превода на това в Кабалистическата традиция, където Меркабата е описана като светлинно превозно средство, което някои хора преживяват вътрешно като вид екстаз. Вие излизате от тялото си, влизате в Меркабата и сте пренесен на по-висши измерения.

 

JJH: Същинската Меркаба носи трансформация със себе си и именно заради това, тя е повече от НЛО. Изисква се вашето доброволно съгласие. Този процес включва както физическите и нефизическите измерения, които се сливат, така и осъзнатост за едно по-висше съзнание, един пробуждащ процес. Този пробуждащ процес е повече от това, което обикновено се представя в нормативното Юдейство / Християнство. Той е по-добре предствавен от мистичните традиции или мета-физиката на Кабала (която също приема първичните или вторични източници от литературата на мъдростта), които дават информация относно по-високите изме-рения на Светлината. Това включва уникални действени принципи, метафори и терапевтични практики, които не са предназначени само за забавление, за да се проникне в тях надълбоко, да се преживеят и да се приложат след години на подготовка.

 

В кабалистичната традиция на ‘трона на колесницата’, има няколко нива на възможности включени във вътрешното пробуждане чрез междуизмерното превозно средство или Меркабата. Те се появяват, когато човек е в присъствието на божествен пратеник или божествено геометрично проявление. Възможно е да се проникне през геометрията, която представлява един вид енергиен вортекс и в буквалния смисъл на думата да се пътува от нашата социална среда до равнини на духовна реалност, а в някои случаи и директно в други светове, където живеят различни светлинни същества. На кабалистичен език те се наричат ‘световете на сътворението’.

 

Аз имах привилегията да получа тази ‘божествена милост’. Приемам възможността да имам това преживяване като привилегия, защото открих, че това е нещо, което не може да се научи от книгите, а става само чрез вяра в съществуването на живия Бог. Това Божество не се ‘крие’, но може да бъде преживяно, за да разшири нашето разбиране за физическите и духовни светове. Накратко, чрез употребата на определени звукови вибрации и медитация върху имената на Бога, човек може да създаде индуктивна връзка или резонанс, който да доведе този човек до по-висша опитност за получаване на наставления.

 

MM: И така в този случай, вие видяхте Меркабата същество, спускащо се надолу, обгръщащо ви със светлина, а тази светлината е имала някакъв вид структура или архитектура, която е обградила вашето астрално тяло и след това ви е отвела, там където е трябвало. Нещо като геометрично театрално виждане/геометрично разглеждане на театър.

 

JJH: Всички мои тела- духовното, менталното, астралното, емоционалното и физическото бяха докоснати от тази светлина. Аз съм показал това в картини в новото ми документално видео, озаглавено: ‘Меркаба: пътешествието на звездното семе’. Този филм представлява едно ‘потапящо’ преживяване- нов тип филм, където тялото-ум минава извън символите на религията и познава вдъхновението, което е отвъд всякакви граници. Филмът показва как нашите многобройни телесни носители са взаимно-проникващи се едно в друго, като използва символи от всички традиции, защото в крайна сметка всички религиозни философии имат една обща основа за преживяването на по-висшите състояния на съзнание и реалност.

 

И така, преживяването на истинската Меркаба не е преживяване на НЛО, по време на което ви качват на физически изработена технология и вие се понасяте към звездите. Това е духовно, високо-измерно  преживяване свързано с едно ‚светлинно тяло‘, чрез което вие преживявате вечното и универсалното, което е все-присъстващо. Филмът за Меркабата предоставя на зрителя една съвкупност от свещени геометрични форми, чрез които можете да имате трансформиращи ви преживявания, които не са зависими от нито един точно определен модел, религия или методология.

 

Именно затова преживяването на Меркабата е толкова дълбоко и въобще не може да се изучи с помощта на разни повърхности курсове и тренировъчни сесии, които не са свързани с отдаденост на Живия Бог.

 

 Истинската Меркаба е тясно свързана с Божествеността! Тя се дава като подарък, за да помогне на човечеството и показва че световните религиозни и духовни традиции могат да се разгледат като допълващи се една друга, докато човечеството еволюира в 21-вия век.

 

MM: Вярно ли е, че езика на Енох и Метатрон е като един вид хипер-измерен гещалт?

 

JJH: Трудно ми е да говоря за преживяването на езика като някой нормативен език или форма (на такъв). Той е написан като лого-символичен код, който действа и като пиктография, и като азбука.

 

 И поради тази причина самите ключове са съставени от огнени букви, показвайки че те представляват не само букви, но и един транс-формиращ аспект на езика- един вид по-висше преживяване на физиката.

 

 Докато се намирах в супер-излъчващата се светлина, нещата се случваха много бързо.

 

 Геометричните символи се превръщаха в сияещи пламъкови букви, които ставаха по-разчитаеми с всеки един момент на размишления или молитви, това беше като разговор чрез сърцето.

 

 Те буквално се отпечатваха в моето съзнание, а всеки комплект от букви ми разкриваше един откъс от сценарий с няколко нива на информация. Информационният бум беше толков завладяващ, че въобще не можех да го запиша на линеен език, така че се налагаше да го опиша чрез символични резюмета. Дори и днес единственият начин, по който може адекватно да се предаде това преживяване е да се направи филм за всеки един от ключовете, за да позволи на човек да се потопи в това изначално (архетипно) преживяване. Езикът е просто неуместен освен ако не действа като универсалния език.

 

Именно поради тази причина, Ключовете на Енох обединява научните и духовните метафори от Изтока и от Запада, тъй като нито една традиция, било то Източна или Западна, не може напълно да опише това, което видях. Предизвикателството тук е да се мине отвъд общо-приетите структури и да се разгледа ума като един планетарен ум, а това като едно планетарно преживяване.

 

В този смисъл, мисля, че бихме могли да приемем Ключовете на Енох като необходимото нарушение на структурата, отразяваща кибернетиката на материята и живия Дух. Огнените букви и всяка една от тези специални геометрии представляват не само уникална гео-метрична форма - аспект на логиката, но и също така те могат да представят и едно цяло ниво на преживяване.

 

 И така, тази книга не може да се сведе до един вид структура на езика, а по-скоро тя действа като (една) свещена геометрия.

 

MM: Забелязвах, че има йерархия на съществата, споменати в Ключовете на Енох. Защо има различни категории на ангели в тази книга?

 

JJH: Това е така, защото има много изразено съперничество между различните форми на живот в открития космос.

 

Някои от тях са много ангелски в истинския вдъхновяващ и духовен смисъл на думата, докато други са отвратително гротескни и склонни да елиминират цели групи хора.

 

 От своя опит установих, че там в открития космос има много повече разнообразни форми на живот в различните космически измерения, отколкото са различните форми на живот на Земята.

 

Там има не само няколко вида ангелски редици, а огромен брой такива.

 

Там има също така и много повече злонамерени форми на живот, но все пак повече са добронамерените.

 

MM: Ако това е вярно, позволете ми да приема ролята на адвокат на дявола за момент. Вие описахте едно от съществата, с които се срещнахте като Метатрон, който, според моята осведоменост, е централен ангел в Юдейската Апокалиптична традиция. Освен това вие също така казвате, че сте видели други ангелски същества близо до трона на Бог и Древния на Деня, така както е описано в Етиопската Книга на Енох. Но някои ангели от този древен текст са специфично опоменати като паднали ангели, някъде около 200-тина от тях, водени от Семяза, който слязъл на Земята, за да се сношава с женските човешките същества, престъп-вайки всички духовни и физически предели и измамвайки човечеството. Това може да накара някого да повярва, че някои от извънземните споменати в литература за извънземни отвличания са всъщност паднали ангели, на които не може да се има доверие.

 

 Какво става тук?

 

Бихте ли дали по-голямо разяснение тук?.

 

За хората, които тепърва навлизат в тази материя и които не са запознати с тази традиция, какво е ангел? Кой е Метатрон?

 

JJH: Метатрон е ангелът, който е най-близо до YHWH, Живия Бог, който е отгоре и отвъд нашата вселена.

 

 Метатрон също така стои и над другите ангелски категории.

 

Но тези категории са разделени на принципа на отговорността, а не висотата на поста.

 

 Това разграничение е много трудно да се разбере от човечеството, защото когато ние видим дадена йерархия, ние я разглеждаме от съревнователската и страна. Нещата не стоят така в по-висшите измерения, само в по-долните реалности на дуалността.

 

Метатрон е наречен ангел, но терминът ‘ангел’ в Западната традиция се асоциира с изобразените по таваните на християнските мозайки херувимчета.

 

Но този термин отдавна е изгубил своята първоначална значимост.

 

В Гръцката и Латинската традиция, ангелът е посланик от един по-висш свят или от едно определено високо-измерно ниво на учение.

 

Неведнъж и по много начини съм се опитал да демитологизирам думата ангел в моята работа, предпочитайки терминът ‘блестящо светлинно същество’.

 

 Използвам го просто като един друг начин за представянето на един посланик или учител, който идва от друг сектор или измерение като преминава през пресичащите се многобройни вселени (физически и не-физически), които някои могат да нарекат мулти-вселени.

 

MM: Но отново (да се върна на въпроса): Kолко надеждно е полученото ангелско знание, ако някои ангели са способни да мамят или ако пък някои извънземни се представят за ангели или обратното? Как можем в крайна сметка да разпознаем истинността или неистинността на Ключовете на Енох?

 

JJH: Това е отличен въпрос. В крайна сметка именно в контекста на историята се прави тази съществена оценка за каквито и да било твърдения, особено учения на кодов език или мета-митове.

 

Затова Ключовете на Енох трябва да издържат проверката на времето и за щастие те се справят добре до момента.

 

Аз лично предпочитам да нарека своята опитност едно ‘специално преживяване’ и нека това заеме второ място в историческата оценка на информацията след време. В последния анализ, комплексните информационни форми, такива като Ключовете, доказват или опровергават себе си чрез своите специфични наставления по мъчителните въпроси за живота, независимо от тяхната абсолютна или относителна истина във всяка епоха.

 

MM: А какво ще кажете за историческите книги на Енох и тяхната история за паднали ангели?

 

JJH:  Различните Гръцки, Етиопски, Славянски и Юдейски писания са синтез на много по-ранни текстове. По-специално, в историята на Близко-Източната религия, става ясно, че е имало лингвистични заемвания измежду различните религии и национални групи.

 

Историческата Етиопска Книга на Енох, която е била възстановена от учения Джеймс Брус е уникална в това, че прави разграничение между ангелите, които стоят пред трона на Бога и тези, които са се отправили по свой път, експеримен-тирайки и създавайки по-нисши светове.

 

Те донасят изкуството на управление и военните средства за измама, за да корумпират или неутрализират световете, които действат под ръководството на божествения закон и водачеството на ангелите от най-висш ранг. Въпреки че е била отхвърлена от Християнския канон на Западната църква, Древната Книга на Енох все още вдъхновява много от Етиопските и Коптични църкви. Тя даже е била призната за автентична от някои от най-важните църковните отци (тоест Оригена) като показваща историческия контекст  и жанр на някои Библейски мислители, (дори и в пред-християнската ера), които признават че е възможен контакт с някои видове ангелически същества, които могат да използват и преобразуват физическите структури и да приемат, ако е необходимо ...

 

MM: ... физическа форма.

 

JJH: Точно така: да приемат физическата форма, която е необходима, за да се намешат в човешките дела. Именно затова ние имаме нужда от нов учебник по биология, който има отдел за духовна антропология, върху който работя. Ако погледнете много внимателно под блясъка на Етиопските, както и на Славянските и Гръцките версии на литературата за Енох (която представлява само един малък сектор от една по-обемна, все още съществуващата литература от мъдрите писания на Източните традиции), вие ще видите, че материализмът е илюзията, в която се е вкопчила човешката раса.

 

 А ако се задълбочите в древните текстове, и ги погледнете на фона на това съвременните генетични екперименти, генетични хибридни продукти, физически отвличания и т.н., изведнъж ще осъзнаете, че биологичния експеримент на човечеството е само една малка част от нещо, което има далеч по-голям обсег и е по-скоро мета-научно, отколкото физически научно.

 

 Това ще ни помогне да преосмислим дори и самите норми на теологията на Запада, която просто е сложила едно пространствено и онтологично разделение между висшите измерения на Елохима, или високите нива на интелигентност, и междин-ните реалности, които в един Юдейско- Кабалистически, както и Християнски смисъл

 

съставляват „Б’наи Елохим“, синовете на Божествения отрок, които са също така способни на физически измерно‘ преместване в пространството, както и премест-ване на пластове на съзнанието‘ им.

 

MM: Тоест, с други думи, има йерархия на духовни интелигентности, точно както има различни видове извънземни. И някои от тези духовни интелигентности са способни да преминат отвъд предполагаемата граница между духа и материята.

 

JJH: Точно така. Но нека се върнем към вашия централен епистемологичен въпрос за Ключовете: дали човек трябва просто да приеме доказателството на друг, който твърди, че контактът му с извънземен е верен и точен- или в случая- моят собствен опит? Разбира се, че не.

 

 Критериите за преценка трябва да обхващат основната информация,  а не сензацията на външния блясък.

 

 Но как човек да реши дали даден разказ представя едно автентично преживяване на ‘ангелското знание’?

 

Критериите, който аз предлагам, за да се разграничат всички тези възможности са следните.

 

    Първо, информацията от един предполагаем ангелски източник трябва наистина да е в традицията на пророците, които са отдадени на една единна, глобална етика и потвърждение на Божествеността. От моя опит, аз не смятам, че Бог е станал старомоден, след като човека е достигнал космоса.

 

    Второ, има много нива, много еволюции и много райски места, които споделят един основен закон и модел на творение. Човек не трябва да се занимава с онези, които се фалши-фицират или нарушават човешките права, свободната воля или привилегиите на експерименталните светове. Освен това, е глупаво мъжете и жените в нашия свят да се покланят на извънземните като на богове, тъй като самите те (извънземните-бел.ред) еволюират. Тези критерии ни позволяват да различим добронамерените и благоразположените от ‘негативните’ извънземни или ‘негативните’ богове или архони (да използвам гностичната терминология), с които човешката раса е комуникирала. Човешкият род не бива да се подлага на каквито и да е експери-менти, против свободната си воля и без пълното осъзнаване на последствията. И дори ако даден извънземен вид не нарушава правата или се занимава с генетични експерименти, посланикът от другите светове трябва да прояви състрадание и любов към цялото човечеството в своето послание към него, без да проповядва ‘бого-избраничество’ само за някои, които се обединяват в някоя друга религия, култ или движение.

 

  Трето, събитията свързани с подобни ‘контакти’ не трябва да се приемат като представящи някое висше знание, без съгласието на един всеобщ форум от учени и духовни философи, които да решат валидността на ‘разкритото’ знание за всички хора.

 

 Лесно е човек да бъде хванат в капана на ‘сензационността’ на събитието. Всяко ново знание трябва да бъде критично изследвано от много гледни точки. Като учен в областта на социалните науки, аз вярвам, че самото получаване на знание не е достатъчно. Човек трябва да провери това знание.

 

И така, в момента ние проверяваме отпечатъците на Ключовете, за да видим, кое е обективно в тях вместо прибързано да ги приемаме като субективна онтология. Смятаме, че ако това е истинско знание, то то трябва да бъде в най-висш интерес за човечеството.

 

 Тогава информацията, която то представя за бъдещето трябва да бъде изразена по едни разбираеми начини, отвъд културата или науката на което и да е човешко общество.

 

 Именно на това ставаме свидетели сега.

 

MM: Това е много здравословен отговор. Значи вие не търсите истински вярващи в съдържанието на Ключовете на Енох, един вид ню ейдж религия.

 

JJH: Нека да изясня категорично, че ние – образователите и учените в AFFS (Академия за Бъдещи Науки) - не сме заинтересовани да създаваме нова религия с Ключовете на Енох.

 

Това само ще създаде още един трап на свещеничество.

 

Ние бихме искали хората сами да намерят своето собствено преживяване на Божественото чрез едно по-дълбоко разбиране. И чрез това хората могат да се обединят, за да споделят една цялостна визия за едно единно човечеството, където науката и духовността са също така единни в един по-висш съюз, ако не в настоящия момент, то поне в един бъдещ такъв.

 

В крайна сметка ‘Аз и Ти ще станем една единна човешка раса. А нашите съмишленици в открития космос, ако можем да използваме този термин, нашите космически ‘братовчеди’, някои от които имат голямо изобилие от божествено знание, ще споделят това всенарастващо преживяване с нас.

 

 С течение на времето ние открихме, че Ключовете на Енох са едно голямо предизвикателство за нас –да бъдем приемници на един сценарии за бъдещето от една страна, а от друга внимателно да го обясним, измерим и претеглим. Ние призовавме за същото това разграничение от всеки един от неговите читатели, които и да са те.

 

И по-важното, Ключовете на Енох не са апокалиптичен документ, въпреки че те представляват документ, който предвижда навлизането ни в едно ново начало. Краят е само това, което виждаме в нашето преживяване, така че това не е документ от типа края на милениума. Той е почти обратното на това.

 

Ние казваме, че сме същества свободни да преживяваме света.

 

 И именно осъзнаването на своя Висш Аз и искрата Божественост, която е в нас, както и на енергийното поле, което донася знание за истинската наука за живота, ще помогне на всички нас да направим квантовата промяна.

 

 

 

Източник:

 

http://www.galeon.com/ignaciodarnaude/revelacion_extraterrestre/HomoNoeticus,Dr.J.J.Hurtak-1.pdf

 

 

 

Допълнителна информация:

 

1. Официален сайт на Академията за бъдещи науки на Др.Д.Д.Хуртак

 

( Drs  J.J. & Desiree Hurtak)

 

http://www.keysofenoch.org/html/home.html

 

2. ‘Книгата на Знанието: Ключовете на Енох’ все още не е излязла на български език.

 

3. ‘Книгата на Знанието: Ключовете на Енох’ и „Книгата на Енох“(тя има превод на български) са две различни книги.

 

4.Информация за Ключовете на Енох може да се намери на български език  в книгите на Д-р Джошуа Дейвид Стоун.:

 

1. РЪКОВОДСТВО ПО ИЗВИСЯВАНЕ КАК ДА ПОСТИГНЕМ ИЗВИСЯВАНЕ В ТОЗИ ЖИВОТ -  издателство Аратрон 2006 година

 

2. ОТВЪД ИЗВИСЯВАНЕТО МЕТОДИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СЕДЕМТЕ НИВА НА ИНИЦИАЦИЯ - издателство Аратрон 2009 година

 

5.В много медитации се използват Ключовете на Енох.

 

Една идея за медитация с активиране  Ключовете на Енох :

 

http://shamballa-bg.net/forum/index.php?showtopic=1494&pid=17023&mode=threaded&show=&st=#entry17023

 

6. Една наскоро излязла на български език, интересна книга свързана с един от Ключовете на Енох – „3-1-7‘ (касаещ молекулярната биология) е “Възстановяване на връзката: Излекувай другите, излекувай себе си“

 

Автор:Д-р Ерик Пърл Издател:Аратрон-2010 година.

 

http://www.helikon.bg/books/264/153465_vazstanoviavane-na-vrazkata%3A-izlekuvaj-drugite%2C-izlekuvaj-sebe-si.html

 

 

 

 Превод: Цвети Донова и B Y

Изпрати Нина Гавраилова

 

 

 

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019