Екологично съзнание

Правила за общуване на Джон Максуел

Печат

Ако пробваме да общуваме по тези правила

 

Джон Максуел формулира този кодекс с кратки и простички правила в книгата си „Лидерство". Ако всеки прочете тези правила поне веднъж, светът определено ще стане по-добро и приятно място за живеене.

 

1. Огледалното правило: Преди да съдите другите, вижте себе си.

2. Правилото на болката: Обиденият човек отвръща с обиди.

3. Правилото на стръмния път: Ние се изкачваме на по-високо ниво, когато започнем да се отнасяме с другите по-добре, отколкото те се отнасят с нас.

4. Правилото на бумеранга: Когато помагаме на другите, помагаме на себе си.

5. Правилото на размяната: Вместо да „поставяме на място” другите, трябва да поставим себе си на тяхно място.

6. Правилото на обучението: Всеки, когото срещаме, е потенциално способен да ни научи на нещо ново.

7. Правилото на харизмата: Хората проявяват интерес към този, който се интересува от тях.

8. Правилото на най-високата оценка: Вярата в най-добрите качества на хората ги заставя да проявят своите най-добри качества.

9. Правилото на конфронтацията: Първо, трябва да дадеш внимание към хората и чак след това можеш да влезеш в конфронтация с тях.

10. Правилото на скалата: Доверието – това е фундаментът на всеки тип взаимоотношения.

11. Правилото на асансьора: В процеса на взаимоотношения, ние можем да издигаме хората нагоре или да ги спускаме надолу.

12. Правилото на ситуациите: Никога не допускайте дадена ситуация да означава повече за вас от взаимоотношенията.

13. Правилото на земеделието: Всички отношения трябва да се култивират.

14. Правилото на търпението: Пътуването с други винаги е по-бавно, отколкото пътуването сам.

15. Правилото на Боб: Когато Боб има проблеми със всички, основният проблем е Боб, не другите.

16. Правилото на достъпността: Лекотата при общуване сам със себе си, помага на другите да се чувстват свободно и спокойно с нас.

17. Правилото на окопа: Когато се готвиш за сражение, изкопай за себе си такъв окоп, че в него да има място и за още един.

18. Правилото на 101 процента. Намерете 1 процент, с който сте съгласни и вложете в него 100 процента от вашите усилия.

19. Правилото на взаимодействието: Съвместната работа повишава вероятността от съвместна победа.

20. Правилото на празника: Истинският тест за взаимоотношенията не е само дали оставаме верни на приятелите си, когато търпят провал, но и колко се радваме, когато успяват.

 

Sunday the 31st. Spiralata.net 2002-2019