Екологично съзнание

Признаци на пробуждането

Печат

Признаци  на  пробуждането

Карен  Бишоп

 

Знайте,  че  с  ускоряването  на  нашия  еволюционен  процес,  заедно  с  новите  вибрационни  енергии,  ние  изпитваме  тези  промени  по  свой  собствен  начин  и  в  нашето  собствено  време,  според  това  кои  сме  и  според  плана,  определен  преди  раждането  ни.  Тези  неща  могат  и  ще  се  променят  автоматично,  след  като  изчистим  и  въплътим  повече  светлина  в  самите  нас.  За  по-чувствителните  и  тези,  силно  отворени  към  по-висшите  реалности,  процесът  на  пробуждане  може  да  бъде  малко  по-  предизвикателен.

При  мен,  всички  интересни  и  "странни"  симптоми  изчезнаха,  след  като    изцяло  "пристигнах"  в  по-висшата  реалност...  и  при  вас  те  също  ще  изчезнат.  Тези  симптоми  изглежда,  че  се  появяват  по  време  на  нашия  преход,  или  това,  което  аз  наричам  "тунел".  Знайте,  че  той  има  край  и  ви  очаква  изключително  красива,  мирна  и  изпълнена  с  любов  реалност.  Нека  еволюционният  ви  процес  бъде  приятен,  мирен,  изпълнен  със  светлина  и  чудеса!

(Разбира  се,  не  всички  тези  симптоми  могат  да  се  обвържат  задължително  с  процеса  на  пробуждане.  Следвайте  вътрешния  си  глас  и  се  консултирайте  с  лекар,  ако  пoчувствате  това  за  необходимо).

 

*  Чувство,  че  се  намирате  в  тенджера  под  налягане,  чувство  на  стрес.  Запомнете  -  настройвате  се  към  по-високи  честоти  на  вибрация  и  тази  настройка  ще  се  случи.  Старите  поведенчески  модели  и  вярвания  са  избутани  на  повърхността.  Много  неща  се  случват  вътре  във  вас!

 

*  Чувство  на  дезориентация;  незнание  къде  се  намирате;  загуба  на  чувство  за  място.  Вече  не  сте  в  3D,  премествайки  се  в  процеса  на  преминаване  към  по-висши  реалности.

 

*  Необичайни  болки  в  различни  части  на  тялото  ви.  Вие  изчиствате  и  освобождавате  блокирана  енергия,  вибрираща  в  3D,  докато  вие  вибрирате  в  по-висше  измерение.

 

*  Събуждане  през  нощта  между  2  и  4  часа.  С  постигането  на  прогрес,  събуждането  става  в  5  часа.  Много  се  случва  по  време  на  съня  ви.  Не  можете  да  бъдете  там  за  дълги  периоди  от  време  и  имате  нужда  от  почивка.  Това  е  също  часът  на  "прочистване  и  освобождаване".

 

*  Загуба  на  памет.  Трудност  при  намирането  на  думи.  Сериозна  загуба  на  краткотрайна  памет  и  само  смътен  спомен  на  миналото  ви.  Вие  се  намирате  в  повече  от  едно  измерение  по  едно  и  също  време  и  това  е  част  от  прехода  ви.  Вашето  минало  е  част  от  старото,  а  старото  си  е  отишло  завинаги.

 

*  "Виждане"  и  "чуване"  на  неща.  Преживявате  различни  измерения  по  време  на  вашия  преход,  в  зависимост  от  това  колко  чувствителни  сте  и  как  точно  сте  свързани.

 

*  Загуба  на  идентичност.  Опитвате  се  да  достигнете  вашата  стара  същност,  но  тя  вече  не  е  там.  Може  да  не  знаете  кого  гледате  в  огледалото!  Изчистили  сте  голяма  част  от  старите  ви  поведенчески  модели  и  сега  въплъщавате  много  повече  светлина.  Всичко  е  подредено  както  трябва...  вие  сте  ОК.

 

*  Чувство  за  състояние  на  излизане  от  тялото.  Може  да  чувствате,  че  някой  говори,  но  това  не  сте  вие.  Нашите  тела  наваксват  най-бавно  и  не  са  на  същото  място,  на  което  останалата  част  от  нас.  В  допълнение,  този  феномен  може  да  се  прояви  и  като  естествен  защитен  механизъм,  когато  се  намираме  в  състояние  на  силен  стрес,  чувстваме  се  силно  травматизирани  или  извън  контрол.  Тялото  ви  преживява  много  и  вие  може  да  не  искате  да  бъдете  в  него.

 

*  Периоди  на  дълбок  сън.  Почивате  си  от  аклиматизирането,  като  същевременно  се  подготвяте  за  следващата  фаза.

 

*  Повишена  чувствителност  към  заобикалящата  ви  среда.  Тълпи,  шум,  храни,  ТВ,  човешки  глас,  и  различни  други  стимулатори,  които  се  оказват  трудно  поносими.  Също  така  лесно  се  насърчавате  и  обезсърчавате.  Вие  се  настройвате!  Знайте,  че  всичко  това  ще  премине.

 

*  Световъртеж,  загуба  на  баланс,  болки  във  врата  и  гърба,  звън  в  ушите,  замъглено  зрение  (много  често  срещано),  инсомния,  сърцебиене  и  затруднено  дишане  (също  много  често  срещано).  Главоболия.

 

 

 

*  Плач  за  всичко,  без  значение  радостно  или  тъжно.

 

*  Не  си  спомняте  значението  на  нищо.  Когато  бях  в  най-интензивния  период  от  моя  преход,  спомням  си,  че  гледах  към  кофата  за  боклук  и  не  знаех  за  какво  е.  Трябваше  да  достигам  до  моята  памет  за  "старото".  В  по-висшите  реалности  енергията  е  просто  енергия,  без  име  или  значение.  Всичко  е  ново.

 

*  Трудност  да  си  спомните  какво  сте  направили  или  с  кого  сте  говорили  през  деня,  понякога  дори  час  по-рано.  В  по-висшите  реалности,  реалността  е  много  повече  в  момента.  Ако  не  държим  нещо  в  съзнанието  си,  то  просто  спира  да  съществува.  Ние  създаваме  собствения  си  свят  около  нас  чрез  вярванията  и  мислите  си  и  това,  което  не  е  част  от  тях,  не  съществува.

 

 

*  Всичко  е  съвсем  ново  и  започваме  от  самото  начало.  Можем  да  се  възползваме  от  каквато  възможност  решим  във  всеки  един  момент  и  да  създадем  съответното  преживяване.  Това  състояние  идва  и  си  отива,  но  е  тренировка  за  живота  в  по-висшите  реалности.  Може  да  бъде  малко  плашещо,  когато  се  случи.

 

*  Не  ви  се  прави  нищо.  В  период  на  "рестартиране"  сте.  Вашето  тяло  знае  от  какво  има  нужда.  В  допълнение,  когато  започнете  да  достигате  по-висши  реалности,  "правене"  и  "правене  нещата  да  се  случат"  става  нещо  остаряло,  като  имаме  предвид,  че  новите  енергии  предоставят  възможността  да  се  наслаждавате  на  получаването,  създаването,  самообгрижването  и  самоизхранването.  Поискайте  от  Вселената  да  ви  онесе"  каквото  искате,  докато  се  наслаждавате  на  вашата  собствена  реалност  и  се  забавлявате.

 

*  Нетолерантност  към  нещата,  свързани  с  по-ниските  вибрации  (От  3D),  изразени  в  разговорите,  нагласите,  социалните  структури,  лечебни  модалности  и  т.н.  Те  буквално  ви  карат  да  ви  се  гади.  Вибрирате  на  по-висока  честота  и  вашите  енергии  вече  не  са  в  синхрон.  Вие  сте  "избутан"  да  минете  напред...да  ъдете"  и  да  създадете  новото.  В  допълнение  може  да  си  стоите  вкъщи  или  просто  да  бъдете  сам,защото  всичко  "там  навън"  вече  не  съответства  на  вашите  по-високи  вибрации.

 

*  Загуба  на  апетит.  Тялото  ви  се  настройва  към  ново,  по-висше  състояние  на  съществуване.  Част  от  вас  вече  не  иска  да  бъде  тук,  в  старото.

 

*  Внезапно  изчезване  на  приятели,  дейности,  навици,  работа,  местожителство.  Еволюирате  отвъд  това,  което  сте  били,  и  тези  хора  и  обкръжение  вече  не  съответстват  на  вибрацията  ви.  Новото  скоро  ще  пристигне  и  ще  се  почувствате  далеч  по-добре!

 

*  Повече  не  можете  да  правите  определени  неща.  Когато  опитвате  да  правите  рутинните  за  вас  дейности,  чувството  е  ужасно.  Същото  като  горното.

 

*  Дни  на  екстремно  изтощение.  Вашето  тяло  губи  плътност  и  преминава  през  интензивно  реструктуриране.

 

*  Нужда  да  се  храните  повече,  заедно  с  това,  което  усещате  като  ниска  кръвна  захар.  Качване  на  тегло  (Особено  в  абдоминалната  зона).  Жажда  за  протеини.  Тялото  ви  изисква  огромни  количества  гориво  в  процеса  на  пътешествието  ви.  Качването  на  тегло  и  абсолютната  невъзможност  за  свалянето  му  е  един  от  най-типичните  симптоми.  Имайте  доверие  на  тялото  си  и  приемете,  че  то  знае  какво  прави.

(Тялото  изглежда  се  нуждае  от  допълнително  тегло  за  задържането  на  тези  нови  вибрации.  В  допълнение,  черният  дроб  също  се  товари,  тъй  като  рязко  се  променя  и  детоксикира.  Това  може  да  доведе  до  натрупване  на  абдоминално  тегло  и  често  събуждане  около  3  часа  през  нощта  асът  на  черния  дроб,  в  Източната  медицина).  В  негова  помощ  могат  да  бъдат  магарешкото  мляко,  разходките,  дишането  и  вярата  в  бъдещето.)

 

*  Изпитване  на  емоционални  изригвания  и  сривове;  плач  от  радост  и  от  тъга.  Нашите  емоции  са  нашият  отдушник  за  освобождаваме,  ние  освобождаваме  много  в  този  период.

 

*  Желание  да  си  идем  вкъщи,  придружено  от  чувството,  че  всичко  е  свършено  и  вече  не  сме  за  тук.  Завръщаме  се  към  източника.  Всичко  е  приключило  (Но  много  от  нас  остават,  за  да  преживеят  и  създадат  новия  свят).

 

*  Чувство,  че  полудявате  или  развивате  някакво  ментално  разстройство.  Вие  преживявате  едновременно  няколко  измерения  и  сте  силно  отворени.  Много  е  налично  за  вас  сега.  Вашето  съзнание  е  било  издигнато  и  бариерите  ви  са  паднали.  Това  ще  премине  и  ще  се  почувствате  у  дома  си,  както  никога  друг  път  не  сте  се  чувствали,  тъй  като  домът  ви  сега  е  тук.

 

*  Тревога  и  паника,  чувства  на  истерия.  Егото  ви  губи  голяма  част  от  себе  си  и  се  страхува.  Чувството  може  да  бъде  сякаш  всичко  свършва  (До  голяма  степен  е  така!).  Вашата  система  е  претоварена.  Случват  ви  се  неща,  които  може  да  не  разбирате.  Губите  ваши  поведенчески  модели  с  по-ниска  вибрация,  които  сте  създали  в  3D  с  цел  оцеляване.  Това  може  да  ви  накара  да  се  чувствате  уязвими  и  безсилни.  Поведенческите  модели,  които  губите,  не  са  необходими  в  по-висшите  реалности.  Това  ще  премине,  и  вие  ще  почувствате  изобилие  от  любов,  сигурност  и  единство.  Просто  почакайте!

 

*  Депресия.  Външният  свят  може  да  не  е  в  синхрон  с  вашето  ново  "аз",  вибриращо  на  по-висока  честота.  Не  се  чувствате  добре  там  навън.  Също  така  вие  се  освобождавате  от  по-нисшите,  тъмни  енергии,  и  "виждате"  през  тях.  Дръжте  се!

 

*  Ясни,  диви  и  понякога  жестоки  сънища.  Освобождавате  много  от  енергията,  вибрираща  на  ниски  честоти.  Сънищата  ви  постепенно  ще  се  подобрят  и  ще  започнете  да  им  се  наслаждавате  отново.  Някои  преживяват  това  освобождаване  докато  са  будни.

 

*  Нощно  изпотяване  и  топли  вълни.  Тялото  ви  се  затопля,  изгаряйки  вече  непотребното.

 

*  Плановете  ви  внезапно  се  променят  по  средата  и  поемат  съвсем  различна  посока.  Вашата  душа  балансира  енергията  ви.  Обикновено  чувството  е  страхотно  в  тази  нова  посока,  тъй  като  душата  ви  знае  повече  от  вас.  Тя  разбива  вашите  "рутинни"  избори  и  вибрации.

 

*  Създавате  ситуации,  които  изглеждат  като  най-лошия  ви  кошмар,  с  много  "най-лоши  кошмарни"  аспекти  в  себе  си.  Вашата  душа  ви  направлява  към  аспекти  от  вас,  които  са  ваша  слаба  страна.  Вашата  енергия  се  самобалансира.  Намирането  на  пътя  към  душевен  мир  в  рамките  на  тези  ситуации  е  тест,  който  сте  приготвили  за  себе  си.  Това  е  вашето  пътешествие,  и  вашата  душа  не  би  го  подготвила,  ако  не  сте  готови.  Поглеждайки  назад,  ще  бъдете  благодарни  за  опита,  който  сте  получили,  и  ще  бъдете  различен  човек.

 

Friday the 10th. Spiralata.net 2002-2019