Екологично съзнание

Истинско и фалшиво достойнство

Печат

Истинско и фалшиво достойнство

 

Достойнството във външен план, изразено чрез уважението от страна на околните, е качеството да бъдеш почитан и да вдъхваш респект. То се основава върху придържане към скромните, добродетелни и неегоистични влияния. Това са характеристиките на Дъ. Достойнството във вътрешен план, изразяващо се чрез самоуважението, е качество да възприемаш себе си правилно, тоест без да надценяваш собствената си значимост, да заемаш мястото, което ти се полага, и да не претендираш за повече. Истинското достойнство се изразява в живот, основан на принципите на Дао и Дъ.

Самоуважението е нещо различно, дори коренно противоположно на самопревъзнасянето. То се основава върху хармонията и баланса, докато самопревъзнасянето показва само липсата на уравновесеност в характера.

Не е изненадващо, че истинското самоуважение и достойнство е основано върху правилното самовъзприемане, докато самовъзвеличаването се основава върху хипертрофираната собствена представа за Аза. Егото никога няма вярна представа за Аза. Затова самоуважението може да предизвика уважение, а самоизтъкването – само присмех. Себеизтъкването представлява нестабилно състояние на психиката, което се изразява в потребност от непрекъснато самоутвърждаване, доказване на собствената ценност поради вътрешна неувереност в нея. То възниква вследствие на изкривена представа както за света, така и за собственото място в него. Движещите му сили са егото, както и някои етнически, социални, материални и други псевдоидентификации на личността. Когато е контролирано от егото, поведението излиза извън рамките на приемливото в духовен план себеосъществяване.

Онзи, който счита само себе си за прав, никога не получава уважение. Дао Де Дзин 24:1

 

Лозунгът „Аз на първо място!” обикновено е породен най-често от комплекс за малоценност, неправилно възпитание и самовъзпитание. Човек, който изживява себе си по такъв хипертрофиран начин, не би могъл да се изяви пълноценно (дори и да иска), с най-доброто от себе си, защото робува на фалшиви, а не на истински ценности. Добродетелните, нравствени и морални действия изискват придържане към съответните житейски стойности и ценности. Любовта към себе си не трябва да бъде по-голяма от тази към всичко останало. Универсалната любов, която е основата на следване на Дао чрез Дъ, не би могла да се прояви чрез комплексирана персона, чиято вътрешна настройка е тясно егоцентрична. Цялостната личност не би могла да съществува извън рамките на изявените добродетели, като искреност, състрадание, съпричастие, доброта и т.н. Тези качества са естествен израз на мъдрия човек, чийто житейски принципи почиват върху осъзнатото следване Пътя на Дао.

Из книгата „Тайното учение на Дао Дъ Дзин” от Мантак Чиа и Тао Хуан

Цялата книга може да изтеглите от www.spiralata.net/kn_bul/tudaodadzin.rar

 

 

 

 

Tuesday the 31st. Spiralata.net 2002-2019