Дневник на писателя - Васил Пекунов

06. Мъдрост

Печат

 

Мъдрост

 

 Що е мъдрост? Не оная – Сократо-Платоновата, нито Конфуциевата, нито ламаистката, нито Августино-Боециевата, а простичката, всекидневната, човешката мъдрост на обикновените човеци.

Вероятно тя е милион неща, вероятно е милиард неща, но между тях задължително присъства радостта заради щастието на другите. Мъдрият човек осъзнава, че покрай всичко останало щастието на другите означава липса на промяна в изначалния поток на живота. Означава, че смисълът на живота продължава да е все същият, оня Божият, топлият, извечният смисъл – щастието на хората, извисяването, светлината у хората.

А мъдрецът знае, че хората – това е той.