Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

25. Част Втора (Продължение)

Стих 41

 

У Ван

 

Изначално Господин Метала бил син на източното семейство,

Веднъж бил изпратен при съседите на Запад, където са го отгледали от плът.

Но изведнъж ти узнаваш за него и го ползваш у себе си, завръща се той към бащината кръв;

С прекрасна девойка се събира, като чувствата им се единяват навеки.

 

Тук ние отново се срещаме с вътрешната промяна на полярностите на стихиите, поради това, че в тях по учението на традиционната китайска космология вече се съдържат техните противоположности, през призмата през която могат да се разглеждат стихиите.

 

Така Оловото принадлежи към Ин (тук отново за неговото обозначение е употребен йероглифът Гун), но в него има потентност Ян; затова Джан Бодуан го и отнася към източното семейство (стихията Дърво), произвеждайки вторична пневма (Дърво), незрял Ян. Но в себе си Оловото все пак има инска природа и е свързано със Запада (стихия Метал). Затова и казва, че той "бил изпратен при съседите на Запад".

 

В процесите на вътрешната алхимия движението на пневмите се променя и инската пневма Олово, при посредниченето на центъра (стихия Земя), се обръща на Изток - към сферата на янските пневми, за което се и говори в трета строфа.

 

Така самозачатието на безсмъртния зародиш става възможно в резултат на съединението на ински пневми с янски, брачната връзка на Господин Метал с девойката (Ча Нюй - Живак). Ще отбележим в заключение, че в съответствие с обозначението на противоположностите тук, Оловото приема мъжкия пол ("Господин Метал"), а Живакът - ("прекрасната девойка"), т.е. андрогенността на безсмъртния зародиш, а този зародиш произхожда и от кръстосването, и съединението на инската и янска природи, и съединението Ян, скрито в Ин, с Ин, скрито в Ян, за което между впрочем се и говори в коментираното четиристишие.

 

На стиха съответства хексаграма "непорочност" (У Ван), състояща се от триграмите Джън и Циен.

 

Превод  SilviyaManuel  

Източник: http://tvoyatsvyat.blogspot.bg/2016/03/blog-post_18.html

 

Следва продължение

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019