Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

24. Част Втора (Продължение)

Стих 40

 

Фу

 

Ражда се в Дървото Огън, в корена е скрито неговото острие;

Ако не можеш да завъртиш свредлото, не отивай непреклонно в атака.

Защото бедите тогава изведнъж ще пристигнат, зло ще ти донесат на теб;

За да можеш с тях да се справиш, нужно е Оловото да потърсиш: то е Господин Метал.

 

Това четиристишие продължава темата за израстване, използването на Огъня за създаване на безсмъртния зародиш. Първата строфа на четиристишието представлява изменен цитат от "Книгата за единение на скритото" ("Ин Фу дзин"). В "Ин Фу дзин" е казано: "Огънят се поражда в Дървото; бедата тъкмо е започнала да се проявява, но тя е нужно да бъде преодоляна". Работата е там, че Дървото и Огънят се отнасят към родствени, янски стихии, но Огънят, като зрял Ян, унищожава Дървото, незрелия Ян. Съответно, по отношение на вътрешната алхимия, думите на Джан Бодуан са, че при злоупотреба на Огъня се върви към гибел и неудача. На свой ред, неумението да се борави с Огъня (без да се гледа на символиката за стихиите, тук впрочем става въпрос за Огъня, не като стихия, а за алхимическия Огън, раздуващ диханието на адепта; затова тук Огън и Дърво не се приемат като стихии, а като образи на алхимическите вещи, взети за разяснение на алхимическото учение) може, според Джан Бодуан, да доведе към отрицателни последствия. Затова неизкушеният новичък следва да бъде внимателен и да не е усърден безмерно, защото иначе от триенето на свредлото може да се появи искра, която вече ще бъде достатъчна за изгарянето на цялото Дърво, за което се говори в третата строфа на стиха. За обозначение на Оловото в четвъртата строфа е използван йероглифът Циен, както обикновено, а йероглифът Гун - е даден към това във вид на два йероглифа (които го представляват, като елементи, разделени на самостоятелни знаци, което дава и значението на "Господин Метал" - Дзин Гун). Тук под Олово се разбира не "първичната" (Кун), или вторичната (Кан), а третичната (Дуй), инска пневма (затова е употребен и специален йероглиф).

 

На стиха съответства хексаграмата "завръщане" (Фу), състояща се от триграмите Джън и Кун.

Превод  SilviyaManuel  

Източник: http://tvoyatsvyat.blogspot.bg/2016/03/blog-post_17.html

Следва продължение

Tuesday the 26th. Spiralata.net 2002-2019