Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

22. Част Втора (Продължение)

Стих 38

 

Би

 

В началото следва да се съзерцават петте крадеца на Небесната светлина;

След това е необходимо да се огледа Земята, за да се успокои народа.

Когато народът е спокоен, страната е богата, но това води към война;

Завърши ли войната, в този край, съвършеномъдрият би могъл да съзрее.

 

Първата строфа на настоящото четиристишие се явява изменен цитат от "Книга за единството на скритото" ("Ин Фу Дзин"), твърде почитана от късната даоска традиция и до сегашния момент. Даосите приписват написването на този неголям текст (384 йероглифа) на митичния император Хуан Си и понякога го поставят по-високо от Дао Дъ Дзин. Без да се задълбочаваме в това, че споменаването на този текст го има още в много древните съчинения ("Джан Го Цъ", "Шъ Дзи" Съм Циен - "Жизнеописание на Су Цин"). 

 

Известният текст на Джан Бодуан (също, като в настоящия момент), видимо представлява само по себе си съчинение, написано във втората половина на ХIIIв. н. е. от ученът - даос Ли Цюан. Този текст гласи: "Съзерцавай Небесния Дао - Път, осъществявайки действията на Небето - това е всичко. Небето има пет крадци - виждащият ги процъфтява. Петте крадци в сърцето действат съгласно с Небето - тогава Вселената е в твоите ръце и безброй трансформации в твоето тяло ще се породят."

 

Под "пет крадеца" се има предвид петте стихии, както в макрокосмоса, така и в микрокосмоса. Наричат се крадци, защото съществуват за сметката една на друга, за сметката на постоянното преливане на енергията от едната към другата. По-надолу в "Книга за единството на скритото" "грабители" (Дао) е назована триадата - Небе, Земя, Човек, а също и всичко, доколкото те съществуват за сметката едно на друго и заедно с това за сметка на Дао - единственият източник и подателя на жизнената енергия.

 

В коментарите към четиристишието Джан Бодуан говори за важността на въвеждането на ред на пневмите на петте стихии и привеждането им в хармония. Наличието на паралел (макар и не задължително) в първите две строфи на стиха (Небесната светлина - преглед на Земята), позволява също така да се види и намекът в тези строфи на "Съ Цъ Джуан" - един от коментариите (на крилата) на "Книгата на промените", въведен в нейния текст. Авторството му се приписва на Конфуций. В "Съ Цъ Джуан" се говори, че пътят на Небето - това е редуването на Ин и Ян, пътят на Земята - това е редуването на мекото и твърдото, пътят на Човека - това е редуването на хуманност и справедливост.

 

В контекста на вътрешната алхимия в съдържанието на "Глави за прозрение на истината" - тези строфи на стиха следва да се разбират, като указание за важността на хармонизацията на петте стихии и въвеждането на ред между Духа (Небе) и пневма (Земя) - в "природата" (Син) и "жизнеността" (Мин), виж коментарите към 9-ти стих на I част. 

 

Под "умиротворяване на народа" тук се има предвид въвеждането на ред в телесните функции, преди всичко - даоски упражнения, отправени към очистване на пневмата Ци (още в древността тялото на човека се уподобява на държава и даоският мислител от III - IV в. Гъ Хун в 18-та глава на вътрешната алхимия "Баопу-дзъ" и "Разсъжденията към Баопу-дзъ за съхранението на живота" ("Баопу-дзъ Ян Шън Лун") не само сравнява тялото с държава, а и уподобява Ци на народа).

 

Когато народът е умиротворен, тогава е богата и държавата - казва Джан Бодуан, т.е. когато  в пневмата е въведен ред, тогава и тялото е здраво. Обаче това е само стадий от подготовката на процесите във вътрешната алхимия, състоящ се от няколко последователни акта на свързване или битки, като в този стих, също така виж коментарите и към стиха 36 (20). Краят на тези битки - е възстановяването на спокойствието на ново равнище, зачеване на Безсмъртния зародиш, назован в четвъртата строфа "съвършеномъдър" (Шън Жън). 

 

На стиха съответства хексаграма "декор" (Би), състояща се от триграмите Ли и Гън. 

 

Цветята на Лан Цай-хъ

Лан Цай-хъ е китайски женствен странник, който се е славел с чудно поведение и необичаен вид, а също и неумерена употреба на вино и щедрост - събраната милостиня раздавал на по-бедните. Него са го срещали с кошница цветя, символизиращи дълголетие (каквито по правило са хризантемите).

Превод от руски език: Silviya Manuel (Endless)

http://tvoyatsvyat.blogspot.bg/2016/02/blog-post.html

Следва

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019