Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

19. Част Втора (Продължение)

Стих 35

 

Лин

 

На гребена, на върха на планината Хуашан Тигър-самец единак свисти;

На дъното, в глъбините на морето Фусан самка-Дракон единак въздъхва.

Жълтата леличка знае сама, как да ги доведе и ожени;

Да укаже, как да станат мъж и жена, да слеят сърца в едно.

 

Даденото четиристишие е посветено на второстепенните третични пневми, производни от пневмите, обозначени с триграмите Ли и Кан. Тяхната символика - са триграмите Дуй и Джън, виж по-горе, четиристишие 33 (17). Тук третичната, отрицателна (инска) пневма триграмата "Водоем" (Дуй) се олицетворява от Тигъра-самец. Планината Хуашан - е една от петте свещени планини в древнокитайската религия, разположена на територията на съвременната Провинция Шънси, т.е. в западната част на страната (ще напомним, че Запад в даоската символика е свързан с отрицателните пневми - на стихията Метал). Заедно с тях в Ин присъства зародиша Ян, затова тук иде реч за Тигъра-самец.

 

Фусан - тава е митична страна в източните морета (някога се е отъждествявала с Япония), тук - е синоним на източното море. В символиката Изтока е свързан с янските пневми и стихията Дърво. Съответно, в Ян вече присъства Ин, затова и иде реч за Дракона-самка. Инските и янските пневми са триграмите Дуй и Джън, които се стремят към съединението една с друга, което е изобразено с призивното свистене и въздъхването на Тигъра и Дракона.

 

"Жълтата леличка" (сватя) - епитет за Земя е, като опосредстваща стихия (Хуан По). Тук под жълта леличка се разбира сърцето, като срединен орган, регулиращ взаимопрехода и съединението на пневмите, със сливането на които (пневмите стават съпрузи) също така  се допринася лепта в зачатието на безсмъртния (цинобърен) зародиш.

 

На стиха съответства хексаграмата "Посещение" (Лин), състояща се от триграмите Дуй и Кун.

Превод от руски език: Silviya Manuel (Endless)

http://tvoyatsvyat.blogspot.bg/2015/09/blog-post.html

Следва

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019