Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

18. Част Втора (Продължение)

Стих 34

Гу

 

Само половината диск на луната озарява целия хоризонт,

Изведнъж се дочува отчетливо стона на дракона и съскането на тигъра.

Как прекрасно е в този час усърдно да свършат две към осем;

Тогава в часът на стражата Джън създадените вътрешни еликсири ще се завършат.

Това четиристишие е посветено на разглеждането на зачатието на безсмъртния зародиш от страната на анализа на съотношението на пневмите, които го зачеват, като е видно, че иде реч за срока на приготвяне на еликсира. Съгласно традиционният китайски календар, във всеки месец се отделят два периода от 8 дни всеки, така наречените Сян (буквалното значение на тази дума е "Тетива на лъка"; като се има предвид лунния сърп, напомнящ лък). Първият Сян - първите 8 дни от месеца, вторият Сян - последните 8 дни от месеца. Първият Сян се съотнася с янската половина на месеца (луната расте), вторият - с инската половина. Между двата Сяна се намира промеждутък, когато луната има вид на пълен диск (или близо до това). Той се съотнася с времето на хармония, на равновесие Ин-Ян.

Следователно, в първата строфа на четиристишието Джан Бодуан говори за това, че еликсирът на безсмъртието следва да се извлича само тогава, когато пневмите на тялото се намират в равновесие, еднакво развити, нито едната не господства на другата, самката-тигър (Ин Ци) зове самеца-дракона (Ян Ци) и той отговаря на нейния призив с крясък.

Третата строфа конкретизира тази тема, отново говорейки за съотношението две и осем (виж коментарите към 7-ми стих на І Част). Тук това са и два пъти взети по осем Лян (унции) (9 янски и 8 ински), съставящи Дзин (фунт) и два Сян (8 дни янски и 8 дни ински). Общият смисъл на строфата е все този: инските и янските пневми, необходими за пораждането на безсмъртния зарозиш, е задължително да бъдат взети в равни порции, те са по равно важни за адепта.

Последната строфа завършва с това, че още веднъж се уверява адепта в успеха на алхимическата работа. Срокът, указан в тази строфа, - стражата  Джън, времето он 7 до 9 сутринта, подобно на 5-я месец на годината, - има също и иносказателен смисъл: това е времето на растежа на Ян, неговото възмъжаване, затова и то е избрано от Джан Бодуан за обозначение на раждащият се от единението на пневмите зародиш на бъдещото безсмъртно тяло, състоящо се само от един Ян. Впрочем, всички образи на този стих не са изобретени от Джан Бодуан. Дълго преди това вече са използвани, и от дълбоко почитания Джан Бодуан и цялата традиция на вътрешната алхимия на Вей Бо-ян ("Двата периода - Сян в хармония привеждат своите есенции, и се осъществява субстанцията и Циен и Кун").

Стихът съответства на хексаграмата "Корекция на влошаването" (Гу), състояща се от триграмите Сюн и Гън.

Следва

Превод от руски език:Silviya Manuel

http://tvoyatsvyat.blogspot.bg/2015/08/18.html

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019