Джан Бодуан - Глави за прозрение на истината

Печат

Глави за прозрение на истината Джан Бодуан

15. Част втора (Продължение)

Стих 31

 

Циен

 

Слънцето живее в триграмата "Огън", но си остава женско то;

Намира се в Жабешкия дворец триграмата "Вода", превръща се в мъжко изведнъж.

Който не е проникнал в потайния смисъл на тази взаимообращаемост,

Нека не говори напразно думи високо, защото сякаш през тръбичка гледа.

 

Цялото съдържание на това четиристишие се явява развитие на положението в 3-ти и 4-ти стих на 4-тото осемстишие на І Част на "Главите за прозрение на истината" и на 1-во четиристишие от ІІ Част (виж коментарите). Представя се необходимостта още веднъж накратко да се напомни за тези положения. Така триграмата "Огън" (Ли), както и да съответства на Изток, стихия Дърво и Ян, то в алхимическата традиция може в определени случаи да бъде понякога и противоположна, да се отнася към Ин (женска, отрицателна), доколкото централната слаба черта свидетелства за скритата потенция на Ин в глъбините на Ян Ци. Същото се отнася и за триграмата "Вода" (Кан), която бъдещата инска (женска) носи в себе си Ян (мъжка) във вид на централна силна черта. 

Тук триграмите Ли и Кан са уподобени на слънце, в което противоположното, инско начало е скрито в образа на врана и луна, а последната противоположно на нея, янско начало, скрито в образа на жаба (виж 1-то четиристишие на ІІ Част). Както вече се каза по-горе (виж коментарите към 4-ти стих на І Част), в практиката на вътрешната алхимия достигането на безсмъртие се свързва с изменението на направленията на потоците от енергии в тялото към противоположното: Ин Ци се насочва нагоре, а Ян Ци - надолу. Тяхната среща, водеща до образуването на еликсира, е длъжна да се проведе във Второто цинобърно поле (то е "жълт двор" - хуан тин). Тази идея е изразена и в тезата за промяната на знака на триграмите Ли и Кан. Това е и "Жълтият Път" (Хуан Дао), Пътят на следването на природата и Ин Ци, и Ян Ци, когато Ин Ци е скрито в Ян (истинната Вода), използващо се за стапянето на живака, а Ян Ци, скрито в Ин (истинният Огън), използващо се за стапянето на оловото. Адепт, неразбиращ тази взаимообращаемост е подобен на човек, опитващ се да обхване целия хоризонт, гледайки на него през бамбукова тръбичка, или с други думи сякаш е с наочници.

Съответната на този стих хексаграма е Смирение (Циен), състояща се от триграмите Гън и Кун.

 

 

Следва  

Превод от руски език: Silviya Manuel

 

Wednesday the 27th. Spiralata.net 2002-2019